Aktualności RUE– Uważam, że udało nam się pokazać Polskę jako kraj dynamiczny, kraj kojarzący się z rozwojem gospodarczym i nowoczesną gospodarką – powiedział sekretarz stanu ds. europejskich i polityki ekonomicznej Mikołaj Dowgielewicz na konferencji prasowej podsumowującej sześć miesięcy polskiego przewodnictwa w Radzie Unii Europejskiej. - To co jest dla nas istotne to fakt, że 53 akty prawne zostały podpisane, a ponad 100 spraw zostało skonkludowanych na poziomie Rady – powiedział minister. – więcej
 

Wszędzie udało nam się doprowadzić do finalnego etapu nasze zobowiązania – mówił. Dodał, że polskie przewodnictwo było przewodnictwem ludzi poważnie traktujących Europę jako wspólnotę. - Ludzi, którzy mimo kryzysu – a może powiem inaczej – właśnie dlatego, że dopadł nas kryzys, także kryzys zaufania, chcieli pokazać, że obowiązki i zaangażowanie Europejczyka powinny być jeszcze bardziej wyraziste i zdeterminowane właśnie w takim czasie – podkreślał. Zdaniem przewodniczącego Komisji Europejskiej Jose Manuela Barroso więcej
 

Dodatkowe wsparcie merytoryczne i finansowe dla organizacji pozarządowych skupionych w ramach Forum Społeczeństwa Obywatelskiego Partnerstwa Wschodniego zapowiedział komisarz UE ds. rozszerzenia i sąsiedztwa Stefan Fuele. - Komisja Europejska będzie konsultowała swoje decyzje w dziedzinie Partnerstwa Wschodniego z organizacjami pozarządowymi, będą one mogły określać swoje priorytety w działaniach i przekazywać je do KE - powiedział komisarz Fuele. - Zapewnimy też większe wsparcie ze strony ekspertów i wsparcie finansowe z Funduszu Społeczeństwa Obywatelskiego. Drugiego więcej
 

W Poznaniu w dniach 24 – 25 listopada miały miejsce najważniejsze wydarzenia polskiej prezydencji w obszarze polityki spójności. Nieformalnemu spotkaniu ministrów odpowiedzialnych za politykę spójności UE, rozwój terytorialny i miejski towarzyszyła konferencja: „Zintegrowane podejście do rozwoju - klucz do inteligentnej, zrównoważonej i sprzyjającej włączeniu Europy”. Tematy omawiane podczas konferencji stanowiły doskonałe wprowadzenie do dyskusji podejmowanej w trakcie spotkania ministerialnego. Podczas tego spotkania, przedstawiciele europejskich instytucji, świata nauki oraz biznesu, zaprezentowali swoje więcej
 

W dniach 7-8 listopada 2011 r. w Poznaniu odbywa się konferencja „Solidarność w zdrowiu – zmniejszanie różnic w zdrowiu pomiędzy krajami Unii Europejskiej”, zorganizowana w ramach Przewodnictwa Polski w Radzie UE. Celem konferencji jest zwrócenie uwagi na rolę solidarności w zdrowiu pomiędzy krajami członkowskimi Unii Europejskiej oraz podjęcie - przy udziale Komisji Europejskiej - działań mających na celu zmniejszenie tych różnic. Istniejące i utrzymujące się od lat różnice w poziomie opieki więcej
 

W dniach 17-18 listopada 2011 r. w Poznaniu podczas konferencji „Transgraniczne usługi e-administracji dla Europejczyków” spotkają się europejscy ministrowie odpowiedzialni za e-administrację. Konferencja zgromadzi 900 uczestników z całego świata, w tym przedstawicieli administracji krajowych, regionalnych oraz lokalnych, świata biznesu, organizacji pozarządowych i ekspertów. Do udziału zaproszonych zostało 35 ministrów z państw członkowskich UE, krajów kandydujących oraz EFTA. Jerzy Miller – Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji będzie uczestniczył w konferencji więcej
 

Celem corocznego Europejskiego Szczytu Równości jest promowanie w Unii Europejskiej idei równości. Wydarzeniu odbywającemu się 14-15 listopada w Poznaniu, towarzyszyć będzie także nieformalne spotkanie ministrów państw członkowskich UE odpowiedzialnych za realizację polityk równościowych oraz przeciwdziałanie dyskryminacji pod każdą jej postacią. Na spotkaniu ministrowie przyjmą Deklarację Poznańską, poświęconą m.in. rozwijaniu dialogu z organizacjami pozarządowymi w celu podniesienia jakości realizacji polityk równościowych oraz skuteczności działań antydyskryminacyjnych. Tematem V Europejskiego Szczytu Równości jest „Promowanie więcej
 

Europejskie aspiracje Ukrainy oznaczają również konieczność stosowania standardów właściwych dla porządku politycznego i społecznego Unii Europejskiej. Polska konsekwentnie wspierała i wspiera naród ukraiński w jego europejskim wyborze. Europejskie aspiracje Ukrainy oznaczają również konieczność umacniania i stosowania norm i standardów właściwych dla porządku politycznego i społecznego Unii Europejskiej. Polska, podobnie jak cała Unia Europejska i jej kraje członkowskie, z niepokojem obserwuje przebieg procesu byłej premier Ukrainy Pani Julii Tymoszenko. Sposób prowadzenia procesu, więcej
 

Prezydencja doprowadziła do porozumienia w sprawie stanowiska na szczyt klimatyczny w Durbanie. 10 października europejscy ministrowie odpowiedzialni za sprawy środowiska i klimatu spotkali się w Luksemburgu podczas pierwszej formalnej Rady UE ds. Środowiska w czasie polskiej prezydencji. Przewodniczył jej minister Andrzej Kraszewski. Rada ds. Środowiska przyjęła stanowisko w kluczowych dla ochrony środowiska sprawach – globalnej ochronie klimatu, RIO+20, transgranicznym przemieszczaniu odpadów oraz podsumowania 6. Programu Działań na Rzecz Środowiska UE. Największym sukcesem więcej
 

Przez dwa dni 32 delegacje państw członkowskich Unii Europejskiej i krajów partnerskich oraz przedstawiciele najważniejszych instytucji UE obradowali w Warszawie nad przyszłością Partnerstwa Wschodniego oraz podsumowywali dwa lata jego funkcjonowania. Spotkanie w Warszawie zakończyło się przyjęciem wspólnej deklaracji, która daje czytelny sygnał wszystkim sześciu krajom partnerstwa: Unia Europejska jest gotowa im pomagać, rozmawiać o ich europejskich aspiracjach i o formach ściślejszej integracji. Uczestnicy szczytu zgodzili się, że wzmocnienie Partnerstwa Wschodniego - więcej
 

W czwartek w Warszawie rozpoczyna się Szczyt Partnerstwa Wschodniego, jedno z najważniejszych wydarzeń polskiej prezydencji w Radzie Unii Europejskiej. Dwudniowe spotkanie szefów państw i rządów ma przyjąć strategiczne decyzje w sprawie kształtu Partnerstwa Wschodniego w kolejnych latach. Szczyt ma dać silny polityczny sygnał w sprawie dalszego pogłębiania integracji europejskiej wschodnich sąsiadów Unii. Jednocześnie uczestnicy Szczytu podsumują dotychczasowe osiągnięcia Partnerstwa, przyczyniające się do zbliżania państw partnerskich do norm, standardów i wartości europejskich więcej
 

W dniach 15-16 września 2011r. w Katowicach, 13 transnarodowych programów działających w ramach Europejskiej Współpracy Terytorialnej po raz pierwszy zorganizowało wspólną konferencję, ukazującą jak współpraca transnarodowa poprawia jakość życia w europejskich regionach. – Programy transnarodowe najlepiej urzeczywistniają idee europejskiej współpracy i solidarności. Dlatego tym bardziej cieszy mnie, że Śląsk tak aktywnie uczestniczy w realizowanych w ich ramach projektach – powiedziała minister Elżbieta Bieńkowska podczas sesji inaugurującej konferencję. - Celem dzisiejszej konferencji więcej
 

W poniedziałek 12 września br. premier Donald Tusk spotkał się z przewodniczącym Rady Europejskiej Hermanem van Rompuyem. Wizyta w Brukseli była poświęcona kwestiom związanym z zarządzaniem gospodarczym w Unii Europejskiej, przygotowaniom do Szczytu Partnerstwa Wschodniego oraz pracom nad Traktatem Akcesyjnym UE – Chorwacja. - Polska opowiada się za Unią Europejską, która jako całość będzie bardziej zdyscyplinowana w zakresie działań gospodarczych i finansowych, i jest przeciwko tworzeniu nowych podziałów we wspólnocie – więcej
 

Ponad 200 tysięcy osób uczestniczyło w imprezach zorganizowanych w ramach Europejskiego Kongresu Kultury. Jedno z najważniejszych wydarzeń kulturalnych Polskiej Prezydencji w Radzie UE odbywało się od 8 do 11 września br. we Wrocławiu. Program Kongresu opierał się na czterech filarach: spotkaniu Ministrów Kultury krajów UE, spotkaniach i dyskusjach czołowych europejskich intelektualistów, debatach w ramach inicjatywy A Soul for Europe i wydarzeniach artystycznych. Przez teren Hali Stulecia wraz z otoczeniem, gdzie zorganizowano najważniejsze więcej
 

Za nami pierwsze tygodnie polskiej prezydencji w Radzie Unii Europejskiej. Był to czas intensywnej pracy. Polskie truskawki podbiły serca europarlamentarzystów w Strasburgu i stały się sławne w całej Europie. Ich smakowi nie mógł oprzeć się nawet Przewodniczący Komisji Europejskiej Jose Manuel Barroso. Dzięki staraniom unijnych komisarzy i polskiego ministra rolnictwa zniesione zostało embargo na polskie warzywa do Rosji, którego wprowadzenie spowodowane było wybuchem epidemii bakterii e. coli. Prezentowany w komisjach Parlamentu więcej
 

22 sierpnia w 2011 w samo południe w Dolnośląskim Centrum Filmowym, czyli dawnym kinie „Warszawa” we Wrocławiu odbyła się konferencja prasowa prezentująca program i założenia Europejskiego Kongresu Kultury. Do rozpoczęcia Kongresu, jednego z najważniejszych wydarzeń Polskiej Prezydencji, pozostały niespełna trzy tygodnie. W trakcie konferencji głos zabrali: Bogdan Zdrojewski, Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego; Rafał Dutkiewicz, Prezydent Wrocławia oraz Michał Merczyński, dyrektor Narodowego Instytutu Audiowizualnego, prezentujący program Kongresu. Dziś program Kongresu i więcej
 

Priorytety polskiej prezydencji, polityka wobec wschodniego sąsiedztwa UE, a także sytuacja w Afganistanie, Pakistanie i Libii były tematami środowych rozmów szefa MSZ Radosława Sikorskiego z brytyjskim ministrem spraw zagranicznych Williamem Hague'em w Londynie. Sikorski poinformował, że Hague poparł priorytety polskiej prezydencji. Uzgodniono także stanowisko w sprawie Białorusi. Według rzecznika polskiego MSZ Marcina Bosackiego rozmówcy zgodzili się, że korzystne będzie jak najszybsze podpisanie umów o strefie wolnego handlu oraz stowarzyszeniowej z Ukrainą. Hague więcej
 

W ramach parlamentarnego wymiaru polskiego przewodnictwa w Radzie UE, w dniu 25 lipca, w Senacie odbyła się konferencja przewodniczących komisji właściwych do spraw gospodarczych parlamentów państw członkowskich UE. W spotkaniu wzięli udział również przedstawiciele państw kandydujących – Turcji i Czarnogóry. Dyskusja skoncentrowała się na wpływie kryzysu finansowo-gospodarczego na przyszłość jednolitego rynku. Wicepremier minister gospodarki Waldemar Pawlak przypomniał, że umocnienie europejskiego rynku wewnętrznego i wykorzystanie jego potencjału to jeden z priorytetów polskiej więcej
 

27 lipca w Tbilisi (Gruzja), w ramach programu Partnerstwa Wschodniego rozpoczęły się warsztaty polskich i gruzińskich służb celnych. 27 lipca br. w stolicy Gruzji, Tbilisi, w ramach programu Partnerstwa Wschodniego (PW) rozpoczęły się dwudniowe warsztaty organizowane przez polską Służbę Celną wspieraną przez gruzińskich celników. Uczestnicy tego spotkania, przedstawiciele administracji członkowskich UE i objętych programem Partnerstwa Wschodniego (PW), omówią działania służb celnych krajów PW i UE w celu zbliżenia regulacji i praktyk więcej
 

6 lipca br. Premier przedstawił Parlamentowi Europejskiemu priorytety polskiego przewodnictwa w Radzie Unii Europejskiej. – Odpowiedzią na kryzys jest więcej Europy i więcej integracji – zwracał się do eurodeputowanych. Szef rządu złożył również hołd tej instytucji, dziękując jej za wspieranie zjednoczenia Europy i wiarę w sens integracji. – Parlament Europejski jest przede wszystkim instytucją i miejscem, gdzie nigdy nie zabrakło wiary w sens zjednoczonej Europy – powiedział Donald Tusk. Przypomniał, że więcej
 

1 2