Proszę kliknąć na wybrany aktywny miesiąc aby zobaczyć informacje z działu.
Miesiąc, do którego dodane zostały informacje jest pogrubiony.

Wybrano rok: 2020
Wybierz poszukiwany rok archiwum:
Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec
Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień


Jak zarządzać różnymi sferami życia, by jak najlepiej wykorzystać symbiozę, w jakiej funkcjonują metropolie i tereny podmiejskie? Doświadczeniami na ten temat partnerzy z różnych stron UE wymieniają się w ramach Europejskiej Platformy Regionów Podmiejskich PURPLE. O realizacji zadań Wielkopolskiego Biura Planowania Przestrzennego w ramach członkostwa naszego województwa w tej platformie rozmawiano podczas lipcowego posiedzenia sejmikowej Komisji Planowania i Infrastruktury Technicznej. Informację na ten temat przedstawiła radnym zastępczyni dyrektora WBPP Grazyna Łyczkowska.Ponadto komisja zapoznała się z informacją o sytuacji w 2019 więcej
 

Informacja zatytułowana „Sport olimpijski przed igrzyskami olimpijskimi Tokio 2020” była przedmiotem obrad lipcowego posiedzenia sejmikowej Komisji Kultury Fizycznej i Turystyki. Przedstawił ją radnym zastępca dyrektora Departamentu Sportu i Turystyki UMWW Mariusz Kubiak. I – jak zaznaczył na wstępie – w tytule informacji nie ma błędu, bo choć zawody w Japonii z powodu pandemii zostały przeniesione o rok, to ich nazwa pozostanie niezmieniona.Od niedawna samorząd województwa przyznaje comiesięczne stypendia zawodnikom z regionu, którzy uzyskali kwalifikację olimpijską. Takich sportowców jest już 18, więcej
 

Informację o sytuacji (za 2019 rok) spółek prawa handlowego z udziałem województwa wielkopolskiego omówili radni podczas lipcowego posiedzenia sejmikowej Komisji Strategii Rozwoju Regionalnego i Współpracy Międzynarodowej. Najwięcej pytań dotyczyło działalności i kondycji Centrum Wyszkolenia Jeździeckiego Hipodrom Wola, które od lat ma spore problemy ze zbilansowaniem budżetu. Na ujemną sytuację finansową spółki ma wpływ m.in. charakter jej funkcjonowania (tereny rekreacyjne, służące głównie poznaniakom), kwestie związane z wysokością podatków od nieruchomości, koszty księgowe wynikające z amortyzacji.Ponadto radni zapoznali się z informacją o więcej
 

Informacja oraz dyskusja o lasach w województwie wielkopolskim zdominowała lipcowe (zdalne) posiedzenie sejmikowej Komisji Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Szczegółowe dane przedstawił radnym Jan Banacki, który objął niedawno funkcję dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Poznaniu. Z informacji wynika, że nadleśnictwa należące do RDLP w Poznaniu zarządzają majątkiem skarbu państwa na powierzchni 440 850 ha, w tym lasy zajmują 420 657 ha. Wysoką lesistością charakteryzuje się część północna Wielkopolski: z dużymi, zwartymi kompleksami leśnymi (Puszcza Notecka, Puszcza Zielonka) i Południowa więcej
 

Jak przebiegała realizacja jednej z najważniejszych w ostatnich latach inwestycji w marszałkowskich instytucjach kultury – dofinansowanej z WRPO 2014+ przebudowy i rozbudowy Domu Kultury „Oskard”? Jak wygląda funkcjonowanie Centrum Kultury i Sztuki w Koninie, któremu właśnie podlega „Oskard”? Z informacją na ten temat zapoznali się radni województwa – członkowie sejmikowej Komisji Kultury podczas posiedzenia, który w trybie zdalnym odbyło się 7 lipca.Podczas tego samego posiedzenia komisja zaopiniowała pozytywnie propozycję zmiany w budżecie województwa i wieloletniej prognozie finansowej regionu. Chodzi o więcej
 

Każdego roku samorząd regionu rezerwuje w swoim budżecie pieniądze na stypendia. I właśnie o pomocy stypendialnej wojewódzkiego samorządu, wspierającej uczniów, słuchaczy i studentów, dyskutowano 7 lipca podczas zdalnego posiedzenia sejmikowej Komisji Edukacji i Nauki. Dorota Kinal, dyrektor Departamentu Edukacji i Nauki w UMWW, poinformowała radnych o trzech rodzajach takiego wsparcia. To jednorazowe stypendia naukowe (dla uczniów i studentów – autorów prac naukowych, laureatów i finalistów olimpiad oraz konkursów), stypendia marszałka województwa o charakterze socjalnym, przyznawane za wyniki w nauce (dla więcej
 

Podsumowanie realizacji samorządowego programu „Wielkopolska Odnowa Wsi 2013-2020” oraz zaopiniowanie projektu uchwały sejmiku w sprawie przyjęcia programu „Wielkopolska Odnowa Wsi 2020+” były tematami lipcowego posiedzenia sejmikowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi.Ten ostatni dokument radni zaopiniowali pozytywnie, wcześniej chwaląc program. – Dzięki niemu nie tylko rozwijamy wieś, ale też promujemy samorząd województwa – mówiono podczas posiedzenia. W dyskusji zwracano uwagę na potrzebę lepszego wyeksponowania faktu realizacji różnych przedsięwzięć dzięki programowi, a także na kwestię promowania programu w tych wielkopolskich sołectwach, które więcej
 

O programie wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej w Wielkopolsce, a także o sprawozdaniu z jego realizacji w 2019 roku rozmawiano podczas lipcowego (zdalnego) posiedzenia sejmikowej Komisji Rodziny i Polityki Społecznej. Najważniejsze dane na ten temat zaprezentował radnym Grzegorz Grygiel, dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu. W 2019 roku w Wielkopolsce funkcjonowały 64 placówki opiekuńczo-wychowawcze, w których przygotowano 1160 miejsc. Ze wsparcia skorzystało w ubiegłym roku 1072 dzieci. Średni miesięczny koszt utrzymania jednego podopiecznego w placówce opiekuńczo-wychowawczej wynosi 4,6 więcej
 

Podczas lipcowych obrad sejmikowej Komisji Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego dyskutowano m.in. o największej inwestycji samorządu województwa w służbę zdrowia, tj. budowie Wielkopolskiego Centrum Zdrowia Dziecka w Poznaniu. Nowy szpital będzie jednym z największych tego typu obiektów w Polsce. Na siedmiu kondygnacjach o łącznej powierzchni użytkowej 30 tys.m kw. znajdzie się 2 tysiące pomieszczeń. Jednoosobowe sale chorych (każda z własnymwęzłem sanitarnym) przeznaczone będą dla 354 dzieci i ich opiekunów. Leczenie w szpitalu odbywać się będzie na dziewięciu oddziałach. Znajdzie się tu więcej
 

Informacja o sytuacji spółek prawa handlowego z udziałem województwa wielkopolskiego w 2019 roku była przedmiotem obrad podczas lipcowego, zdalnego posiedzenia sejmikowej Komisji Rewizyjnej.Rozmawiano jednak nie tylko o sytuacji ubiegłorocznej, ale i o bieżącej, zwłaszcza o funkcjonowaniu w warunkach pandemii podmiotów działających w obszarze transportu (województwo jest udziałowcem Kolei Wielkopolskich, POLREGIO i Portu Lotniczego Poznań Ławica). Jak przekazano radnym, poznańskie lotnisko w I półroczu odnotowało spadek liczby pasażerów w stosunku do poprzedniego roku o 33 procent (w kwietniu i maju nie więcej
 

Jakie działania podejmuje samorząd województwa na rzecz wdrażania i popularyzacji technologii wodorowej w regionie? Z informacją na ten temat zapoznali się radni z sejmikowej Komisji Gospodarki, którzy obradowali na zdalnym posiedzeniu 10 lipca. Jak mówiła dyrektor Departamentu Gospodarki UMWW Beata Łozińska, te działania wpisują się w politykę Zielonego Ładu UE. A różnorakie możliwości daje nie tylko sama produkcja tego paliwa, ale cały szeroki łańcuch dostaw związanych z jego wykorzystaniem. Członkom komisji przedstawiono zrealizowane do tej pory wyjazdy studyjne, konferencje upowszechniające więcej
 

Po raz pierwszy w naszym budżecie pojawi się kredyt z instytucji zagranicznej – mówiła radnym skarbnik województwa Elżbieta Kuzdro-Lubińska podczas posiedzenia sejmikowej Komisji Budżetowej, które odbyło się – w trybie zdalnym – 10 lipca. Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt sejmikowej uchwały w sprawie zaciągnięcia przez województwo długoterminowego kredytu ramowego w Europejskim Banku Inwestycyjnym. Chodzi o kwotę 700 mln zł, którą w miarę potrzeb samorząd będzie mógł wykorzystać w latach 2020-2023 na określone inwestycje. Jak tłumaczyła pani skarbnik, oferta EBI okazała się więcej
 

Podczas sesji sejmiku, która odbyła się 13 lipca, punktem obrad, który wzbudził najwięcej emocji, był wybór nowego członka zarządu województwa, w miejsce Marzeny Wodzińskiej, której rezygnację sejmik przyjął na czerwcowej sesji. Po gorącej dyskusji między przedstawicielami koalicji rządzącej a opozycyjnym PiS, ostatecznie za powołaniem na to stanowisko zaproponowanej przez marszałka Marka Woźniaka Pauliny Stochniałek w tajnym głosowaniu było 23 radnych, przy 10 przeciw.Sejmik podsumował także realizację samorządowego programu „Wielkopolska Odnowa Wsi 2013-2020” oraz uchwalił nowy program „Wielkopolska Odnowa Wsi 2020+”. więcej
 

Zdrowie, gospodarka i pomoc najsłabszym. Tych tematów nie może zabraknąć w lipcowym wydaniu e-magazynu „Nasz Region”. Ukazał się jedenasty numer e-magazynu „Nasz Region”. Tworzymy go z myślą o Czytelnikach, którzy szukają aktualnych informacji o tym, jak zmienia się Wielkopolska dzięki Funduszom Europejskim. W tym numerze przyglądamy się szpitalom w Wielkopolsce, które otrzymały pomoc unijną, w związku z koronawirusem. Z budżetu WRPO 2014+ zarezerwowano na ten cel blisko 85 mln zł. Z pomocy skorzystał chociażby Wojewódzki Szpital Zespolony im. Ludwika Perzyny w Kaliszu. więcej
 

W związku z odwołaniem targów SIAL PARIS 2020, zaplanowanych w dniach 18-22 października 2020 roku, przez Organizatora wydarzenia z powodu pandemii COVID-19, Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego informuje, że nie weźmie udziału w wydarzeniu w Paryżu.Ogłoszenie o odwołaniu targów: https://www.sialparis.com/The-show/News/SIAL-Paris-2020-rescheduled-to-2022 więcej
 

Samorząd Województwa opracował następujące dokumenty pn.: „Strategia rozwoju zasobów ochrony zdrowia psychicznego w Województwie Wielkopolskim” - z uwzględnieniem map potrzeb zdrowotnych w zakresie Centów Zdrowia Psychicznego (CZP), zapewniających kompleksową opiekę zdrowotną nad osobami z zaburzeniami psychicznymi na określonym obszarze terytorialnym oraz „plan rozmieszczenia Centrów Zdrowia Psychicznego na terenie Województwa Wielkopolskiego”- tj. gęstości sieci/rozmieszczenia Centrów oraz zasięgu ich terytorialnej odpowiedzialności, zgodnie z zapisami Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2017-2022 (NPOZP), (Dz.U.2017, poz. 458). W związku więcej
 

Departament Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu przystępuje do prac nad projektem uchwały Sejmiku Województwa Wielkopolskiego zmieniającej uchwałę w sprawie nadania statutu Wojewódzkiemu Szpitalowi dla Nerwowo i Psychicznie Chorych „Dziekanka” im. Aleksandra Piotrowskiego w Gnieźnie. Prośbę o zmianę statutu przesłał do Departamentu Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych „Dziekanka” im. Aleksandra Piotrowskiego w Gnieźnie. Zgodnie z art. 42 ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (Dz. U. z 2020 roku, poz. 295 ze zm.), więcej
 

31 sierpnia 2020 roku upływa termin składania zgłoszeń do programu pt. „Kultura w drodze”. Jest to nowa propozycja przygotowana przez Departament Kultury Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego z myślą o mieszkańcach mniejszych miejscowości regionu. W ramach programu artyści i animatorzy kultury będą mogli zrealizować ciekawe projekty artystyczne i edukacyjne adresowane do ludzi mieszkających w wielkopolskich miasteczkach i wsiach oddalonych od wielkomiejskich centrów kultury. „Kultura w drodze” to program, który ma na celu ożywienie współpracy artystów i animatorów kultury z Samorządem Województwa Wielkopolskiego. więcej
 

Szanowni Państwo, mieszkańcy województwa wielkopolskiego, Zapraszamy do udziału w konkursie fotograficznym „PROW w obiektywie” organizowanym przez Jednostkę Regionalną Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich województwa wielkopolskiego działającą w ramach Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu. Prace konkursowe w trzech kategoriach tematycznych można zgłaszać do 30 września 2020 r. do godziny 15.30 na adres mailowy: ksow@umww.pl Do wygrania atrakcyjne nagrody w postaci bonów do wykorzystania w sklepie fotograficznym o łącznej wartości prawie 20 tysięcy złotych. Zapraszamy do zapoznania z regulaminem konkursu i więcej
 

1