Proszę kliknąć na wybrany aktywny miesiąc aby zobaczyć informacje z działu.
Miesiąc, do którego dodane zostały informacje jest pogrubiony.

Wybrano rok: 2020
Wybierz poszukiwany rok archiwum:
Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec
Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień


Przedstawiamy Państwu Raport o stanie Województwa Wielkopolskiego za 2019 rok, którego konieczność opracowania wynika z art. 34a ustawy z 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa. Będzie on przedmiotem debaty w ramach sesji Sejmiku Województwa Wielkopolskiego, która odbędzie się 29 czerwca br. Ze względu na trwający reżim sanitarny w kraju spowodowany epidemią COVID-19, o formie przebiegu Sesji Sejmiku będziemy Państwa informować na bieżąco. Raport przedstawia podsumowanie działalności Zarządu Województwa Wielkopolskiego w 2019 roku, w szczególności w zakresie realizacji polityk, programów i więcej
 

Informujemy o zakończeniu procedury oceny prac przesłanych przez Uczestników etapu okręgowego XXXV Olimpiady Wiedzy Ekologicznej.Z zakwalifikowanych po etapie podstawowym 73 uczniów z 39 szkół, do etapu okręgowego przystąpiło 35 uczniów z 25 szkół województwa wielkopolskiego.Prace zostały ocenione przez Jury według jednolitych kryteriów przesłanych Wojewódzkim Komitetom XXXV Olimpiady Wiedzy Ekologicznej przez Główny Komitet Olimpiady Wiedzy Ekologicznej.Przedstawiamy listę szkół, których uczniowie zostali finalistami XXXV Olimpiady Wiedzy Ekologicznej: I Liceum Ogólnokształcące im. Rodu Leszczyńskich w Lesznie, Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej - Curie w Zespole więcej
 

Solidarność – to jedno z najczęściej wymienianych słów w czerwcowym e-magazynie unijnym. Dlaczego? Zajrzyj do nowego numeru! Ukazał się dziesiąty numer e-magazynu „Nasz Region”. Tworzymy go z myślą o Czytelnikach, którzy szukają aktualnych informacji o tym, jak zmienia się Wielkopolska dzięki Funduszom Europejskim. W tym numerze kontynuujemy temat „Fundusze a koronawirus”, jednak tym razem, dokonujemy pierwszych podsumowań. Przygotowaliśmy dla naszych Czytelników dwie rozmowy specjalne. O reakcji UE na wybuch pandemii opowiada Marc Lemaître, Dyrektor Generalny, Dyrekcja Generalna ds. Polityki Regionalnej i Miejskiej, więcej
 

W związku z panującą epidemią COVID – 19 i zapobieganiem jej rozprzestrzeniania wstrzymuje się – zgodnie z Uchwałą Nr 2315/2020 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z 4 czerwca 2020 roku – przeprowadzanie w 2020 roku niżej wymienionych konkursów edukacyjnych: konkursu Wielkopolska Szkoła Roku, konkursu Wielkopolski Nauczyciel Roku, konkursu „Wielkopolska – moja duma”, konkursu „Warto wiedzieć, warto zobaczyć”. więcej
 

Przygotowująca opinię na temat wykonania ubiegłorocznego budżetu sejmikowa Komisja Rewizyjna spotkała się 4 czerwca, by przez kilka godzin analizować dochody i wydatki z regionalnej kasy w 2019 roku. Dyskutowano również o dwóch sprawach dotyczących Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kaliszu: o programie naprawczym placówki i wątpliwościach związanych z koncepcją budowy tam centrum rozwojowego (na zasadach partnerstwa publiczno-prywatnego), a także o zakończonej modernizacji Oddziału Gastroenterologii. Ostatecznie radni, wprowadzając szereg poprawek do zaproponowanego przez przewodniczącego komisji Zbigniewa Czerwińskiego projektu opinii, poparli go, podobnie więcej
 

W naszym przypadku, mimo panującej sytuacji, realizujemy założone plany inwestycyjne, może jedynie troszeczkę wolniej niż planowaliśmy – zapewnił radnych dyrektor Wielkopolskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich Paweł Katarzyński. „Informacja o przygotowaniu do realizacji inwestycji drogowych w 2020 roku” była jednym z punktów posiedzenia sejmikowej Komisji Planowania Przestrzennego i Infrastruktury Technicznej, które (w trybie zdalnym) odbyło się 15 czerwca.Podczas posiedzenia komisja pozytywnie zaopiniowała wykonanie budżetu województwa za 2019 rok, podobnie jak szereg propozycji zmian w tegorocznym budżecie, w większości mających związek z poszukiwaniem więcej
 

Towarzysząca rozpatrywaniu wykonania poprzedniorocznego budżetu i wniosku o absolutorium dla zarządu debata nad „Raportem o stanie województwa” to nowość wprowadzona w obecnej kadencji samorządu. Po raz drugi taki raport zostanie omówiony na czerwcowej sesji sejmiku. Najpierw radni okazję do dyskusji nad tym dokumentem mają w trakcie posiedzeń poszczególnych sejmikowych komisji.Nie inaczej było podczas czerwcowego, zdalnego posiedzenia Komisji Strategii Rozwoju Regionalnego i Współpracy Międzynarodowej. Prezentację streszczającą główne tezy raportu za 2019 rok przedstawił radnym dyrektor Departamentu Polityki Regionalnej UMWW Grzegorz Potrzebowski. więcej
 

Audyt zatytułowany „Analiza dostępności atrakcji Szlaku Piastowskiego” był realizowany przez naukowców na zlecenie samorządu województwa. Sprawdzono 33 takie miejsca w Wielkopolsce. Wyniki tego badania prof. UAM dr hab. Alina Zajadacz omówiła podczas czerwcowego – odbytego w trybie zdalnym – posiedzenia sejmikowej Komisji Kultury Fizycznej i Turystyki. Badano dostępność wspomnianych atrakcji dla takich grup odbiorców, jak np. rodziny z dziećmi czy osoby z różnymi formami niepełnosprawności. Założone kryteria obiekty spełniały w różnym stopniu – od takich, które można pochwalić w niemal więcej
 

Podobnie jak członkowie innych sejmikowych komisji, także radni z Komisji Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej podczas czerwcowego posiedzenia (które odbyło się w trybie zdalnym) dyskutowali nad „Raportem o stanie województwa” dotyczącym 2019 roku. Prezentację na temat dokumentu przedstawił dyrektor Departamentu Polityki Regionalnej UMWW Grzegorz Potrzebowski. Członkowie komisji skupili się podczas dyskusji na zagadnieniach związanych z ochroną środowiska, zwracając uwagę na przykład na sposób prezentacji ilości odpadów komunalnych wytwarzanych w poszczególnych częściach regionu czy też pytając o dane dotyczące procentowego udziału więcej
 

Jak funkcjonuje Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie, które zrealizowało dofinansowany z WRPO 2014+ projekt dotyczący modernizacji części swoich obiektów? Z przygotowaną przez dyrekcję placówki prezentacją na ten temat zapoznali się 16 czerwca radni z sejmikowej Komisji Kultury. Pierwotnie planowali odwiedzić muzeum, jednak ze względu na zdalny charakter obrad nie było to możliwe. Podczas posiedzenia radni podkreślali, że od lat instytucja w Szreniawie należy do wyróżniających się muzeów podległych samorządowi województwa. Rozmawiano też o ograniczonych możliwościach pracy placówki więcej
 

Jak na działalność placówek oświatowych podległych samorządowi województwa wpłynęła pandemia koronawirusa? Rozmawiali o tym sejmikowi radni z Komisji Edukacji i Nauki podczas posiedzenia, które odbyło się 16 czerwca w trybie zdalnym.– Trzeba podkreślić ogromną determinację i pracę naszych nauczycieli, co nie było łatwe szczególnie w tak specyficznych placówkach, jak te w Starej Łubiance i Cerekwicy – mówiła radnym podczas posiedzenia komisji dyrektor Departamentu Nauki UMWW Dorota Kinal. Podkreśliła nieprzerwaną działalność ośrodków doskonalenia nauczycieli, szczególnie pomocną w dobie nauczania zdalnego, a więcej
 

Uprzejmie informujemy, iż w związku z panującą epidemią COVID – 19 i zapobieganiem jej rozprzestrzeniania prace nad powołaniem Młodzieżowego Sejmiku Województwa Wielkopolskiego zostały wstrzymane do odwołania. więcej
 

W jaki sposób doradzać rolnikom podczas pandemii? Jak wesprzeć sprzedaż lokalnych produktów? Jakie nowe narzędzia oferuje naszym gospodarzom Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu? Odpowiedzi m.in. na tego typu pytania poznali radni podczas czerwcowego posiedzenia sejmikowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Doradcy z WODR i ministerstwa rolnictwa, poszukując nowych rynków zbytu, stworzyli np. aplikację „e-bazarek”, dostępną we wszystkich 16 województwach, a u nas – na stronie internetowej www.wielkopolskiebazarek.pl. Poprzez nowy kanał sprzedaży można zamówić i kupić (niekiedy z dostawą do więcej
 

– Jakie zmiany na wielkopolskim rynku pracy wywołała pandemia COVID-19? Wzrosła liczba osób bezrobotnych. Na koniec marca było ich w Wielkopolsce 50 tys., a na koniec maja – 58,5 tys. Spadła też liczba ofert pracy (w kwietniu 2020 r. było to 4095 ofert, a rok wcześniej – 7254) – wyliczała podczas czerwcowego posiedzenia sejmikowej Komisji Rodziny i Polityki Społecznej Barbara Kwapiszewska, dyrektor Wojewódzkiego Urząd Pracy w Poznaniu.Straty firm, niezrealizowane kontrakty, opóźnienia w dostawach wpływają na kondycję biznesu, a także na więcej
 

W czerwcu i w lipcu radni z sejmikowych komisji zapoznają się z projektem „Programu współpracy Samorządu Województwa Wielkopolskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021”. – Wśród pierwszych propozycji zmian tego dokumentu znalazły się m.in.: promowanie wiedzy w zakresie rozprzestrzeniania się koronawirusa oraz przeciwdziałanie negatywnym skutkom pandemii COVID-19 – poinformowała 17 czerwca podczas obrad sejmikowej Komisji Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego Małgorzata Bartkowiak z Departamentu Organizacyjnego i Kadr UMWW. Przez kilka najbliższych tygodni radni mogą więcej
 

Departament Gospodarki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego przekazuje zaproszenie Wielkopolskiego Funduszu Rozwoju do udziału w konferencji on-line pt. „Doing Business in... Co z handlem zagranicznym w czasach pandemii?”. Konferencja odbędzie się on-line 23 czerwca br. (wtorek) o godz. 10:00. Jednym z wniosków po okresie zamknięcia gospodarek związanego z pandemią COVID-19, jest konieczność postawienia na większą dywersyfikację w handlu międzynarodowym. W tym kontekście pojawia się szansa zwiększenia eksportu wielkopolskich firm na rynki pozaeuropejskie, szczególnie Azji Wschodniej i Południowo-Wschodniej. Państwa tej części świata najszybciej zdołały więcej
 

Departament Gospodarki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu wspólnie z Wałbrzyską Specjalną Strefą Ekonomiczną "INVEST-PARK" zapraszają na webinarium pt.: "Wsparcie Samorządu Województwa Wielkopolskiego dla wielkopolskich przedsiębiorców", które odbędzie się 23 czerwca 2020 r. w godz. 13:00 do 15:00. Spotkanie poprowadzą: Pani Ada Twarowska, Specjalistka ds. funduszy europejskich w Głównym Punkcie Informacyjnym Funduszy Europejskich w Poznaniu prowadzonym przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego, Pan Krzysztof Leń, Prezes Funduszu Rozwoju i Promocji Województwa Wielkopolskiego S.A., Pan Jacek Rzeszczak – Starszy Specjalista ds. ryzyka pożyczkowego, Wielkopolski Fundusz Rozwoju sp. z więcej
 

Czerwcowe obrady sejmikowej Komisji Gospodarki zdominowały dwie kwestie: informacja w sprawie realizowanych i planowanych przez samorząd województwa działań na rzecz wschodniej Wielkopolski oraz kwestia cięć (zmniejszenia wydatków) w budżecie województwa ze względu na pandemię COVID-19. Jak wyjaśniała radnym Beata Joanna Łozińska, dyrektor Departamentu Gospodarki UMWW, w 2020 roku odwołano większość wyjazdów zagranicznych (w tym wyjazdy przedstawicieli komisji sejmiku np. na targi czy konferencje). Nie odbędzie się m.in. wystawa światowa EXPO, do jednego dnia skrócono Wielkopolski Kongres Gospodarczy, mniej funduszy przeznaczono więcej
 

Jak wyglądają wpływy do budżetu województwa z podatków PIT i CIT po trzech miesiącach pandemii COVID-19? Co z zadłużeniem regionu i z dalszą emisją obligacji? Jakie korekty w zaplanowano w finansach, by zbilansować budżet województwa? To część pytań, na które szukali odpowiedzi radni podczas posiedzenia sejmikowej Komisji Budżetowej, która obradowała w sposób zdalny 19 czerwca.Skarbnik województwa Elżbieta Kuzdro-Lubińska poinformowała członków komisji, że według wstępnych szacunków wpływy do budżetu regionu z podatków PIT i CIT będą niższe od planowanych o około więcej
 

Przedsiębiorco z Wielkopolski! Potrzebujesz pomocy, aby nadal funkcjonować, zachować miejsca pracy i rozwijać się – nawet w obecnych warunkach? Stworzyliśmy dla Ciebie stronę internetową wsparcie.wielkopolskie.pl. Koronawirus uderzył w każdy obszar naszego życia. Zamrożenie działalności na długie tygodnie sprawiło, że wiele firm ma dziś problem z utrzymaniem miejsc pracy. Z pomocą ruszył nie tylko rząd z tarczą antykryzysową, ale również Samorząd Województwa Wielkopolskiego uruchamiając zarządzane przez siebie środki m.in. z UE (w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020). Pożyczki płynnościowe, poręczenia, więcej
 

1 2