Proszę kliknąć na wybrany aktywny miesiąc aby zobaczyć informacje z działu.
Miesiąc, do którego dodane zostały informacje jest pogrubiony.

Wybrano rok: 2020
Wybierz poszukiwany rok archiwum:
Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec
Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień


Radykalny w niektórych miejscach wzrost cen za wywóz śmieci zwrócił uwagę radnych województwa. Podczas lutowej sesji sejmik wystosował apel do rządu i parlamentu „w kwestii bardzo trudnej sytuacji mieszkańców w kontekście podwyżek opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Wielkopolski”. Radni wymienili w dokumencie, że na wyższe koszty funkcjonowania całego systemu wpływ mają m.in. takie czynniki, jak podwyżka opłaty za korzystanie ze środowiska, wzrost kosztów pracy (rosnąca płaca minimalna), monitoringu i ubezpieczenia, opłaty za składowanie nieprzerobionej tzw. frakcji energetycznej odpadów. więcej
 

Departament Gospodarki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego uprzejmie informuje o rezygnacji z udziału w targach THE SPECIALITY FOOD FESTIVAL w Dubaju (ZEA) w dniach 6-8 kwietnia 2020 r. zgodnie z punktem VII.1 regulaminu naboru oraz § 3 pkt 3 umowy. Udział w targach planowany był w ramach projektu pozakonkursowego „Gospodarna Wielkopolska” współfinansowanego ze środków Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Działanie 1.4: Internacjonalizacja gospodarki regionalnej, Poddziałanie 1.4.2: Promocja gospodarcza regionu. więcej
 

6 marca 2020 r. Zarząd Województwa Wielkopolskiego zatwierdził wykaz podmiotów, które w roku 2020 będą reprezentować Wielkopolskę podczas międzynarodowych przedsięwzięć artystycznych, odbywających się poza granicami Polski. Ambasadorami Wielkopolskiej Kultury będą: Gminne Centrum Kultury i Biblioteka w Przemęcie; Udział Grupy Mażoretek VENA w Mistrzostwach Świata Mażoretek "World Association of Majorette - Sport and Twirling" w miejscowości Crikvenica (Chorwacja). Wroniecki Ośrodek Kultury; Prezentacje polskich tańców i przyśpiewek narodowych przez Zespół Folklorystyczny Marynia podczas Światowego Dziecięcego Festiwalu Folkloru w regionie Friuli-Venezia Gulia (Włochy). Zespół Folklorystyczny Wielkopolanie; Prezentacja więcej
 

6 marca 2020 r. Zarząd Województwa Wielkopolskiego zatwierdził Regulamin uczestnictwa jednostek samorządu terytorialnego w projekcie „Standardy obsługi inwestora w jednostkach samorządu terytorialnego (JST) Województwa Wielkopolskiego” (Działanie 2.18 „Wysokiej jakości usługi administracyjne”, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020). Zainteresowane jednostki samorządu terytorialnego zapraszamy do zapoznania się z poniższą informacjąo naborze, który trwać będzie w dniach 13 – 19 marca 2020 r.:https://www.umww.pl/departamenty_departament-gospodarki_standardy-obslugi-inwestora-w-samorzadzie Dodatkowych informacji udziela Wielkopolskie Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów funkcjonujące w strukturach Departamentu Gospodarki UMWW: e-mail: coie@umww.pl, telefony: 61 626 62 62;61 więcej
 

Informujemy, że w trosce o zdrowie wszystkich Wielkopolan, a także pracowników Urzędu Marszałkowskiego, wprowadzamy zmiany w funkcjonowaniu Urzędu do 24 maja br. Zapewniamy jednocześnie, że będziemy realizować wszystkie swoje ustawowe zadania. Zachęcamy jednak głównie do kontaktu telefonicznego lub z pomocą poczty elektronicznej oraz ePuapu. Jeśli jednak istnieje potrzeba osobistego dostarczenia dokumentów do Urzędu, to w holu głównym UMWW wystawiona została skrzynka podawcza. Dokumenty złożone w ten sposób w Urzędzie zostaną zarejestrowane zgodnie z datą ich wpływu. Uprzejmie informujemy, iż nie potwierdzamy Profilu Zaufanego do więcej
 

Statut Wojewódzkiego Szpitala Neuropsychiatrycznego im. Oskara Bielawskiego w Kościanie jako akt prawa miejscowego podlega procedurze konsultacji. Sejmik Województwa Wielkopolskiego Uchwałą Nr  XLIX/751/10 z dnia 5 lipca 2010 roku określił szczegółowy sposób konsultowania projektów aktów prawa miejscowego z wojewódzką radą działalności pożytku lub organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami działającymi w sferze działalności pożytku publicznego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji. Zgodnie z § 6 uchwały Nr XLIX/751/10 z dnia 5 lipca 2010 r., Zarząd Województwa Wielkopolskiego w drodze uchwały określa przedmiot więcej
 

W związku z wprowadzeniem stanu zagrożenia epidemiologicznego w kraju informujemy, że w Ministerstwie Klimatu została uruchomiona infolinia na wypadek wystąpienia trudności w dostępie do usług w zakresie odbioru i unieszkodliwiania odpadów medycznych telefony: (022) 36 92 817, (022) 36 92 692 oraz 797 876 619 więcej
 

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego informuje, że na podstawie §3 ust. 3 Regulaminu uczestnictwa jednostek samorządu terytorialnego w projekcie „Standardy obsługi inwestora w jednostkach samorządu terytorialnego (JST) Województwa Wielkopolskiego” przedłużeniu ulega nabór zgłoszeń do ww. przedsięwzięcia, który będzie trwać do wyczerpania wymaganej puli miejsc. Dodatkowych informacji udziela Wielkopolskie Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów funkcjonujące w strukturach Departamentu Gospodarki UMWW: z związku z zagrożeniem epidemicznym SARS-CoV-2 kontakt jest obecnie możliwy wyłącznie za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem: coie@umww.pl. lub telefonicznie pod numerem 609 więcej
 

Departament Gospodarki serdecznie zaprasza na organizowaną przez Tajwańską Radę Rozwoju Handlu Zagranicznego (TAITRA) bezpłatną telekonferencję dotyczącą wprowadzania na rynek tajwańskich produktów przeciwepidemicznych. Termin 30 marca br., godzina 10.00 czasu polskiego. Wszystkich wielkopolskich przedsiębiorców zainteresowanych udziałem w telekonferencji zapraszamy do rejestracji on-line za pośrednictwem strony (link poniżej) lub w przypadku problemów z rejestracją o bezpośredni kontakt z Panią Jasmin Teng, reprezentującą Przedstawicielstwo TAITRA w Polsce,e-mail: jasmine@taitra.org.tw, tel. + 48 602 481 290. https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfREZ9k0cUGwTkv7J8hYcaQLxlkdQuMKYt8LS0caW-uLfQJ3w/viewform W przypadku zainteresowania wielkopolskich firm współpracą z potencjalnymi partnerami z Tajwanu więcej
 

Mając na uwadze przedłużający się stan epidemiczny w Polsce i konieczność ograniczenia bezpośrednich kontaktów, ale też potrzeby organizacji pozarządowych, uprzejmie informujemy, iż doradcy Punktu Konsultacyjnego przy Urzędzie Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, dla Organizacji Pozarządowych, w obszarze księgowym i prawnym będą świadczyli konsultacje w formie zdalnej, za pomocą e-maila lub telefonu do odwołania. Pan Maciej Witkowiak – radca prawny, będzie świadczył bezpłatne konsultacje prawne dla organizacji pozarządowych, we wtorki i czwartki od godziny 16:00 do 18:00 pod numerem telefonu +48 539 więcej
 

Departament Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu przystępuje do prac nad projektem uchwały Sejmiku Województwa Wielkopolskiego zmieniającej uchwałę w sprawie nadania statutu Centrum Rehabilitacji im. Prof. Mieczysława Walczaka w Osiecznej. Prośbę o zmianę statutu przesłał do Departamentu Dyrektor Centrum Rehabilitacji im. Prof. Mieczysława Walczaka w Osiecznej. Zgodnie z art. 42 ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku (Dz. U. z 2020 roku, poz. 295.) o działalności leczniczej statut oraz zmiany statutu podmiotu leczniczego niebędącego przedsiębiorcą nadaje podmiot tworzący, więcej
 

Departament Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu informuje o XXI edycji Konkursu pn. „Działania proekologiczne i prokulturowe w ramach strategii rozwoju województwa wielkopolskiego”. Do Konkursu mogą przystąpić gminy wiejskie, gminy miejskie (z wyłączeniem miast na prawach powiatu), gminy miejsko - wiejskie i powiaty (z wyłączeniem miast na prawach powiatu), organizacje (w tym organizacje pożytku publicznego), a także podmioty gospodarcze zarejestrowane na terenie województwa wielkopolskiego oraz podległe jednostkom samorządu terytorialnego: jednostki budżetowe, zakłady budżetowe i jednostki pomocnicze gminy. Projekty mogą być zgłaszane więcej
 

1