Proszę kliknąć na wybrany aktywny miesiąc aby zobaczyć informacje z działu.
Miesiąc, do którego dodane zostały informacje jest pogrubiony.

Wybrano rok: 2020
Wybierz poszukiwany rok archiwum:
Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec
Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień


Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do wzięcia udziału w konkursie pn. Ambasador Wielkopolskiej Kultury!!! Celem konkursu jest wyłonienie podmiotów, które w roku 2020 będą reprezentować Wielkopolskę w ramach międzynarodowych przedsięwzięć artystycznych, odbywających się poza granicami Polski. Może być on realizowany poprzez udział osób lub grup artystycznych w konkursach, festiwalach, wystawach oraz innych wydarzeniach, na które wcześniej podmioty te otrzymały zaproszenia od organizatorów przedsięwzięć Na realizację Programu „Ambasador Wielkopolskiej Kultury” Samorząd Województwa Wielkopolskiego przeznacza kwotę 100.000 zł brutto. Formularz wniosku oraz regulamin konkursu znajduje się więcej
 

W dniach 17-25 stycznia 2020r. delegacja Województwa Wielkopolskiego pod przewodnictwem Pana Marka Woźniaka, Marszałka Województwa przebywała z wizytą studyjną w Kambodży. W skład delegacji weszli ponadto: Pan Wojciech Jankowiak, Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego, Pan Hubert Zobel, Prezes Wielkopolskiego Funduszy Rozwoju Sp. z o.o., Pan Andrzej Łyko, Prezes Polskiej Izby Gospodarczej Eksporterów, Importerów i Kooperacji w Poznaniu, Członek Prezydium Wielkopolskiej Rady 30, Pan prof. dr hab. Krzysztof Szoszkiewicz, Prorektor ds. współpracy z zagranicą Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu oraz Pani Beata Joanna Łozińska, Dyrektor więcej
 

Sprawozdanie z działalności Wielkopolskiego Biura Planowania Przestrzennego w Poznaniu w 2019 roku oraz dyskusja na ten temat zdominowały lutowe posiedzenie sejmikowej Komisji Planowania Przestrzennego i Infrastruktury Technicznej. Dyrektor WBPP Marek Bryl oraz zastępca dyrektora Grażyna Łyczkowska zaprosili radnych do swojej siedziby, by zaprezentować najważniejsze sprawy i dokumenty, którymi w ubiegłym roku zajmowali się planiści. Jednym z nich był uchwalony przez sejmik w marcu 2019 roku „Plan zagospodarowania przestrzennego województwa Wielkopolska 2020+ wraz z Planem zagospodarowania miejskiego obszaru funkcjonalnego Poznania”. Ponadto więcej
 

Dyskusja o przyczynach powstawania smogu, zanieczyszczeniu powietrza, metodach palenia w piecach oraz konieczności czyszczenia kominów zdominowała lutowe obrady sejmikowej Komisji Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Wzięli w nich udział m.in. przedstawiciele organizacji ekologicznych z Poznania i Mosiny, którzy przekonywali radnych o konieczności zmiany sposobu palenia w kotłach i kominkach. Wyliczali korzyści rozpalania „od góry”: mniejszą emisję zanieczyszczeń, oszczędność czasu, niższe koszty zużycia opału. Początkowo zaproponowano zmiany zapisów w uchwale antysmogowej, którą sejmik przyjął w grudniu 2017 roku, ale w trakcie więcej
 

Plan promocji turystycznej Wielkopolski na 2020 rok był głównym tematem lutowego posiedzenia sejmikowej Komisji Kultury Fizycznej i Turystyki. Informację na ten temat przedstawił radnym dyrektor biura Wielkopolskiej Organizacji Turystycznej Artur Krzysztofiak.WOT, której wiodącym podmiotem jest samorząd województwa, liczy obecnie 94 członków, wśród których około połowy stanowią gminy i powiaty z naszego regionu; są tam zrzeszone także inne podmioty zainteresowane rozwojem branży turystycznej w województwie. Wiadomo, że wśród promowanych w bieżącym roku produktów na czoło wysuwają się dwa flagowe, czyli wodniacka więcej
 

        Departament Gospodarki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego uprzejmie informuje, że w dniu 11 lutego 2020 r. zakończono nabór przedsiębiorstw na stoisko regionalne Województwa Wielkopolskiego na targach THE SPECIALITY FOOD FESTIVAL 2020 w Dubaju (ZEA), odbywających się w dniach 6-8 kwietnia 2020 r., wpisanych w Obszary Inteligentnych Specjalizacji: „Biosurowce i żywność dla świadomych konsumentów”. Zgodnie z pkt. II Regulaminu naboru do udziału w ww. wydarzeniu zakwalifikowane zostały następujące podmioty (kolejność alfabetyczna):   1. BARS HALINA KALEMBA2. DANTOM SP. Z O.O.3. FCH MIPAMEX Magdalena Szafarz4. LTB więcej
 

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego ogłasza nabór uzupełniający przedsiębiorstw na stoisko regionalne Województwa Wielkopolskiego w 2020 r. na targach: THE SPECIALITY FOOD FESTIVAL w Dubaju (ZEA), odbywających się w dniach 6-8 kwietnia 2020r., wpisanych w obszar Inteligentnej Specjalizacji: „Biosurowce i żywność dla świadomych konsumentów”.   Więcej informacji na temat targów na stronie: https://www.speciality.ae/exhibit Nabór skierowany jest do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (zgodnie z rozporządzeniem Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r.) posiadających siedzibę na terenie Województwa Wielkopolskiego, których działalność jest więcej
 

Radni z sejmikowej Komisji Strategii Rozwoju Regionalnego i Współpracy Międzynarodowej, którzy obradowali 11 lutego, pozytywnie zaopiniowali projekt uchwały sejmiku w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie przez województwo wielkopolskie do spółki Międzynarodowe Targi Poznańskie. Jak wyjaśniał wicemarszałek Wojciech Jankowiak, do 2023 roku samorząd regionu obejmie w spółce MTP około 4,5 proc. udziałów, wykupując je za ponad 13 mln zł. Jednocześnie samorządy województwa oraz miasta Poznania (właściciela MTP) mają w najbliższych latach wykorzystać potencjał targów do skutecznej promocji miasta i Wielkopolski za więcej
 

Najważniejsze przedsięwzięcia oraz zadania i projekty realizowane przez Departament Kultury UMWW i instytucje kultury samorządu województwa były dominującym tematem lutowego posiedzenia sejmikowej Komisji Kultury. Podsumowanie tego, co wydarzyło się w 2019 roku, a przede wszystkim zamierzenia dotyczące 2020 roku przedstawił radnym dyrektor wspomnianego departamentu Włodzimierz Mazurkiewicz.Coroczne konkursy na dotacje z zakresu działalności kulturalnej oraz ochrony zabytków, udział w projektach instytucji zewnętrznych, wspieranie zamierzeń artystycznych i inwestycyjnych podległych jednostek to część standardowych, corocznych działań. Z wyzwań obecnego roku wymieniono między innymi więcej
 

Samorząd Województwa Wielkopolskiego kontynuuje współpracę z Ministerstwem Funduszy i Polityki Regionalnej w zakresie wsparcia gmin w przygotowaniu i wdrażaniu działań rewitalizacyjnych. Z tego powodu mamy zaszczyt zaprosić Państwa do uczestnictwa w: konferencji pt. „Rewitalizacja 2.0 w Wielkopolsce”, która odbędzie się 2 marca 2020 r. o godz. 10.00 w Sali Sesyjnej Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu przy al. Niepodległości 34. To wydarzenie inauguruje kilkunastomiesięczny projekt UMWW w Poznaniu polegający na wzmocnieniu zdolności gmin do programowania i wdrażania działań rewitalizacyjnych.Przygotowaliśmy dla wielkopolskich gmin (zarówno posiadających program więcej
 

Obrady sejmikowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi, które odbyły się 12 lutego, zdominowała informacja oraz dyskusja o szerzącej się w Wielkopolsce chorobie ptasiej grypy. To odmiana wirusowa, która zagraża ptakom hodowlanym i wolno żyjącym. Wirus nie stanowi dużego zagrożenia dla ludzi pod warunkiem przestrzegania zasad higieny. Jak wyjaśniał przedstawiciel wielkopolskiego wojewódzkiego lekarza weterynarii, źródłem zakażenia jest najczęściej zanieczyszczona ściółka. Od 3 do 29 stycznia w Wielkopolsce odnotowano 8 ognisk ptasiej grypy. Hodowle dotknięte chorobą (gęsi, kaczek, indyków, kur niosek) trzeba więcej
 

Podczas posiedzenia sejmikowej Komisji Rodziny i Polityki Społecznej, które odbyło się 12 lutego, radni zapoznali się z dwoma dokumentami, opisującymi m.in. problemy wielkopolskich firm związane z brakiem rąk do pracy. Wicedyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu Sławomir Wąsiewski omówił „Barometr potrzeb kadrowych”, skupiający się na deficytach pracowników na lokalnym rynku pracy, a także „Barometr zawodów”, tj. kompleksowe badanie pozwalające oszacować zapotrzebowanie na konkretne zawody. Jakie wnioski zawarto w tych opracowaniach? Szacunki na 2020 rok wskazują na 46 zawodów deficytowych w więcej
 

Informacja na temat programu naprawczego Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Ludwika Perzyny w Kaliszu zdominowała lutowe posiedzenie sejmikowej Komisji Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego.Zgodnie z przepisami program naprawczy musiał zostać opracowany ze względu na wysokość zadłużenia placówki (strata za 2018 rok wyniosła 21,5 mln zł, o ponad 14 mln zł przewyższając amortyzację). O specyfice i skali działalności szpitala (ponad 1700 pracowników), przyczynach zadłużenia i elementach programu naprawczego mówił radnym dyrektor jednostki Radosław Kołaciński. Jak podkreślił, stara się szukać nie tyle cięć wydatków, więcej
 

Rozstrzygnięcie naboru uzupełniającego przedsiębiorstw na stoisko regionalne Województwa Wielkopolskiego na targach THE SPECIALITY FOOD FESTIVAL 2020 w Dubaju (ZEA)   Departament Gospodarki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego uprzejmie informuje, że w dniu 14 lutego 2020 r. zakończono nabór uzupełniający przedsiębiorstw na stoisko regionalne Województwa Wielkopolskiego na targach THE SPECIALITY FOOD FESTIVAL 2020 w Dubaju (ZEA), odbywających się w dniach 6-8 kwietnia 2020 r., wpisanych w Obszary Inteligentnych Specjalizacji: „Biosurowce i żywność dla świadomych konsumentów”. Zgodnie z pkt. II Regulaminu naboru do udziału w ww. wydarzeniu więcej
 

Obradująca 13 lutego sejmikowa Komisja Rewizyjna postanowiła przyjrzeć się działalności Teatru Wielkiego w Poznaniu, instytucji kultury podległej samorządowi województwa. Kontrola kompleksowa objęła informację na temat: kadry (w tym liczby pracowników z podziałem na poszczególne grupy zawodowe) oraz wynagrodzeń; spektakli (liczba premier w latach 2015-2019, wpływy z biletów, frekwencja), a także skarg dotyczących działalności teatru w ostatnich czterech latach. O szczegółach dotyczących tych zagadnień informowała komisję dyrektor poznańskiej Opery Renata Borowska-Juszczyńska. Radni zaproponowali, by w miarę możliwości mniejsze formy artystyczne (warsztaty, więcej
 

Odnawialne źródła energii oraz technologia wodorowa – były głównymi tematami posiedzenia sejmikowej Komisji Gospodarki, które odbyło się 14 lutego.Przedstawiciel specjalizującej się w tej tematyce kancelarii prawnej przedstawił radnym różne aspekty ustawy o odnawialnych źródłach energii. Z kolei Departament Gospodarki UMWW przygotował prezentację dotyczącą technologii wodorowej jako paliwa przyszłości, omawiając jej zastosowania i potencjalne szanse dla Wielkopolski w tym zakresie. Zaprezentowano również koncepcję i proces tworzenia Regionalnej Strategii Innowacji 2030 dla naszego regionu.Podczas posiedzenia radni, po dłuższej dyskusji, zaopiniowali pozytywnie projekty więcej
 

Komisja Edukacji i Nauki Sejmiku Województwa Wielkopolskiego podczas swojego lutowego posiedzenia zapoznała się z przedstawioną przez Departament Edukacji UMWW coroczną informacją o nauczycielskich zarobkach. Radni wysłuchali sprawozdania za 2019 rok z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówkach prowadzonych przez województwo wielkopolskie.Ponadto członkowie komisji pozytywnie zaopiniowali projekt zmiany w budżecie województwa i wieloletniej prognozie finansowej regionu. Radni kontynuowali również dyskusję nad przedstawionymi im miesiąc wcześniej wynikami egzaminów zewnętrznych w wielkopolskich szkołach, zastanawiając się nad więcej
 

W ramach tegorocznych Wielkopolskich Dni Energii odbywają się dwa konkursy dla dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych położonych na terenie województwa wielkopolskiego: Konkurs ekologiczny dla dzieci i młodzieży promujący OZE pt. „CZTERY PORY ROKU Z OZE” dla klas IV-VI szkół podstawowych Konkurs ekologiczny dla dzieci i młodzieży promujący OZE pt. „CZTERY PORY ROKU Z OZE” dla klas VII-VIII szkół podstawowych Konkursy pt. „CZTERY PORY ROKU Z OZE” mają na celu edukację i podnoszenie świadomości ekologicznej wśród dzieci i młodzieży uczęszczających do szkół podstawowych. Wszystkie więcej
 

Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu zaprasza wszystkich uczniów szkół ponadpodstawowycho profilu gastronomicznym do udziału w Konkursie dla młodzieży promującym działania ograniczające marnowanie żywności pt. „ Planuj, nie marnuj”. Celem Konkursu jest promocja działań ograniczających marnotrawienie żywności, rozwijanie zainteresowań związanych z regionalną żywnością wysokiej jakości, wzrost świadomości odnośnie czynników wpływających na decyzje zakupowe konsumentów i ich konsekwencjach dla środowiska. Wszystkie informacje o Konkursie (Regulamin wraz z formularzem zgłoszeniowym i innymi dokumentami) dostępne są na stronie internetowej:https://www.umww.pl/departamenty_departament-rolnictwa-i-rozwoju-wsi_projekt-ecowaste4food więcej
 

Zaledwie kilkadziesiąt minut trwało lutowe posiedzenie sejmikowej Komisji Budżetowej. Radni zaopiniowali pozytywnie projekty uchwał sejmiku w sprawie zmiany tegorocznego budżetu oraz WPF. Korekta dotyczy m.in. przesunięć wydatków między działami. Na przykład Polski Teatr Tańca w Poznaniu otrzyma z budżetu województwa blisko 60 tys. zł na realizację projektu pn. „Pogranicze tańca”, dofinansowanego z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Z kolei Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego, który inwestuje w „Rozbudowę i modernizację Ośrodka Edukacji Przyrodniczej w Chalinie”, wyda ponad 1 mln zł więcej
 

1 2