Proszę kliknąć na wybrany aktywny miesiąc aby zobaczyć informacje z działu.
Miesiąc, do którego dodane zostały informacje jest pogrubiony.

Wybrano rok: 2020
Wybierz poszukiwany rok archiwum:


  1 października na zaproszenie Rektora i Senatu Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Marszałek Marek Woźniak był gościem 102. inauguracji roku akademickiego w dziejach tej największej wielkopolskiej uczelni. Była to historyczna inauguracja, ponieważ od tego roku po raz pierwszy będzie nią kierowała kobieta rektor – prof. dr hab. Bogumiła Kaniewska. Uroczystość  rozpoczęła się od odśpiewania  hymnu Polski, a następnie ustępujący rektor prof. UAM dr hab. Andrzej Lesicki przekazał insygnia władzy rektorskiej prof. Kaniewskiej. Podczas inauguracji Medal „Palmae Universitatis Studiorum Posnaniensis”  otrzymał więcej
 

W piątek 2 października Marszałek Marek Woźniak odwiedził powiat turecki. Najpierw w Turku spotkał się z burmistrzami i wójtami z tego powiatu, a potem wziął udział w otwarciu zmodernizowanych ze środków unijncych szkół w Rzgowie i w Sławsku. Tematem rozmów z włodarzami powiatu tureckiego były m.in. założenia nowej perspektywy finansowej Unii Europejskiej w ujęciu regionalnym oraz zagadnienia związane z Funduszem Sprawiedliwej Transformacji. Z kolei wizyta w Rzgowie i Sławsku to świętowanie wraz z włodarzami gminy Rzgów, nauczycielami i uczniami uroczystego otwarcia zmodernizowanych więcej
 

Wojciech Jankowiak, Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego, w czwartek 1 października dokonał wizytacji rozbudowywanej drogi wojewódzkiej nr 305 na terenie gminy Wijewo. Inwestycja, której postępy Wicemarszałek oglądał wraz z wójtem gminy Wijewo Mieczysławem Drożdzyńskim oraz Pawłem Katarzyńskim, dyrektorem Wielkopolskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich, realizowana jest na liczącym 8 km odcinku od granicy powiatu leszczyńskiego przez Wijewo i Radomyśl, aż do granicy województwa wielkopolskiego. Zakres prac obejmuje: przebudowę skrzyżowań, zjazdów, budowę ścieżek rowerowych z dopuszczonym ruchem pieszych, budowę zatok autobusowych, przepustów, kanalizacji deszczowej i przejść dla więcej
 

Marek Woźniak, Marszałek Województwa Wielkopolskiego podpisał dziś z Małgorzatą Machalską, Burmistrzem Lubonia umowę na dofinansowanie z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014–2020 (WRPO 2014+) przebudowy i rozbudowy Domu Włodarza. – Konkurs na dofinansowanie inwestycji w obszarze dziedzictwa kulturowego regionu jest obiektem naszej szczególnej troski. Mam nadzieję, że dzięki środkom unijnym, które zabezpieczyliśmy na to przedsięwzięcie, uda się tu stworzyć ważną dla mieszkańców miasta przestrzeń kulturalną i społeczną – powiedział Marszałek. Zarząd Województwa Wielkopolskiego przyznał 1,6 mln zł dofinansowania z WRPO więcej
 

Marek Woźniak, Marszałek Województwa Wielkopolskiego wraz z Mariuszem Wiśniewskim, Zastępcą Prezydenta Miasta Poznania odwiedzili dziś budowę Centrum Szyfrów Enigma. To projekt realizowany przez Miasto Poznań we współpracy z Uniwersytetem im. Adama Mickiewicza. Powstanie tzw. muzeum Enigmy możliwe jest m.in. dzięki dofinansowaniu w wysokości przeszło 10 mln zł z funduszy europejskich, będących w gestii Zarządu Województwa Wielkopolskiego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2014-2020 (WRPO). – Zapowiada się w tym miejscu bardzo interesująca opowieść o tym, jak doszło do deszyfrowania niemieckiej maszyny Enigma. Narracja więcej
 

7 października w Pałacu Reymonta w Kołaczkowie Marek Woźniak, Marszałek Województwa Wielkopolskiego podpisał z Teresą Waszak, Wójtem Gminy Kołaczkowo umowę na dofinansowanie środkami unijnymi w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (WRPO 2014+) projektu pn. „Modernizacja budynku przedszkola oraz Pałacu Reymonta wraz z otoczeniem w ramach programu rewitalizacji gminy Kołaczkowo”. Wartość projektu to 2,3 mln zł, a poziom dofinansowania projektu wynosi 77% kwoty całkowitych wydatków kwalifikowalnych. „Cieszę się, że w gronie beneficjentów konkursu dotyczącego rewitalizacji przestrzeni publicznych znalazła się więcej
 

W niedzielę, 11 października, przypada Międzynarodowy Dzień Dziewcząt. To święto, ustanowione przez zgromadzenie Ogólne ONZ w 2011 roku, ma na celu przybliżanie społeczeństwu szczególnych barier, jakie napotykają dziewczęta na drodze do rozwoju swojego pełnego potencjału. Paulina Stochniałek, Członek Zarządu Województwa Wielkopolskiego zwróciła się do wielkopolskich instytucji i jednostek zajmujących się szeroko rozumianym kształceniem z zaproszeniem do włączenia się do akcji propagującej ideę tego święta. „Reprezentując Instytucje odpowiedzialne za edukację mamy do odegrania szczególną rolę w upowszechnianiu wiedzy na ten temat oraz więcej
 

Marszałek: Finalny etap audytu informatycznego konkursu grantowego  w ramach Wielkopolskiej Tarczy Antykryzysowej

Marszałek Marek Woźniak podczas piątkowego briefingu prasowego w Urzędzie Marszałkowskim poinformował o dotychczasowych ustaleniach, wynikających z trwającego audytu informatycznego naboru grantowego przeprowadzonego na zlecenie Wielkopolskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (WARP), w ramach Wielkopolskiej Tarczy Antykryzysowej. Wraz z Marszałkiem z dziennikarzami spotkali się Cezary Mazurek, dyrektor Poznańskiego Centrum Superkomputerowo-Sieciowego (PCSS) – instytucji, która realizuje audyt informatyczny, oraz Krzysztof Urbaniak, prezes WARP. Podczas briefingu prasowego Marszałek powiedział: „Jesteśmy na etapie finalnym audytu, który na nasze zlecenie przeprowadza Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe. Zostały sformułowane ustalenia audytu, więcej
 

Wicemarszałek Wojciech Jankowiak wraz z przedstawicielami samorządów biorących udział w projekcie Poznańskiej Kolei Metropolitalnej położonych wzdłuż linii 271 Wrocław Główny – Poznań Główny podpisał 8 października 2020 r. w Sali Sesyjnej Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu porozumienia „o podjęciu wspólnych działań zmierzających do uruchomienia Poznańskiej Kolei Metropolitalnej”. Zgodnie z treścią porozumienia Poznańska Kolej Metropolitalna na odcinku Poznań Główny – Kościan funkcjonować będzie od 1 stycznia 2021 roku. Zgodnie z ideą PKM podpisane dokumenty zawierać będą deklarację współfinansowania połączeń uruchamianych na linii 2712 więcej
 

9 października br., niecały miesiąc po rozpoczęciu misji dyplomatycznej w Polsce, Arndt Freytag von Loringhoven, nowy Ambasador RFN w RP spotkał się z Marszałkiem Markiem Woźniakiem. Panowie rozmawiali o bogatym dorobku wieloletniej współpracy wielkopolsko-niemieckiej, doświadczeniach w ramach partnerstw dwustronnych oraz o wspólnych planach na przyszłość. Marszałek przedstawił Ambasadorowi m.in. kondycję gospodarczą Wielkopolski oraz bieżącą sytuację związaną z walką ze skutkami epidemii. Zaznaczył, że pomimo silnych atutów Wielkopolski takich, jak przedsiębiorczość, bogate tradycje handlowe i biznesowe, dobrze wykształcone kadry, atrakcyjne otoczenie biznesowe, więcej
 

Na prośbę Wojewody Wielkopolskiego Łukasza Mikołajczyka od najbliższej soboty, tj. 17 października 2020 r., pacjentom z COVID-19 pomocy – jako placówka jednoimienna – będzie udzielać Wojewódzki Specjalistyczny Zespół ZOZ Chorób Płuc i Gruźlicy w Wolicy k. Kalisza. To dodatkowe 120 łóżek dla naszego regionu wyposażonych w 10 respiratorów. Szpital w Wolicy ma 12 lekarzy i ponad 50 pielęgniarek.   Obecnie szpital w Wolicy organizuje transport dla swoich pacjentów z chorobami nowotworowymi i pulmonologicznymi, którzy jeszcze przebywają w szpitalu. 12 chorych z Wolicy więcej
 

Marszałek Marek Woźniak spotkał się dziś z uczestnikami protestu, którzy obawiają się anulowania naboru wniosków w projekcie „Wielkopolska Tarcza Antykryzysowa”. Marszałek poinformował przedsiębiorców o dalszych krokach, związanych z wyjaśnieniem wątpliwości w kwestii procedury naboru wniosków w postępowaniu na uzyskanie grantów Wielkopolskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (WARP). Wszystko wskazuje na to, że skutecznym sposobem wyjaśnienia, w jaki sposób poszczególne wnioski znalazły się na liście zwycięzców, jest skompletowanie informacji na temat IP wnioskodawców i przypisanie ich do złożonych wniosków. W tym celu konieczne jest więcej
 

Marszałek Marek Woźniak podpisał z Wójtem Gminy Kleszczewa Bogdanem Kemnitzem umowę na dofinansowanie z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014–2020 (WRPO 2014+) inwestycji związanych z rewitalizacją przestrzeni na terenie miejscowości Komorniki i Nagradowice. - To bardzo ciekawy projekt, który z pewnością zmieni jakość życia mieszkańców gminy Kleszczewo. Taki właśnie cel przyświeca projektom rewitalizacyjnym w regionie, które dofinansowujemy w ramach konkursu unijnego „Rewitalizacja miast i ich dzielnic, terenów wiejskich, poprzemysłowych i powojskowych”. Niektóre z nich są jeszcze w trakcie realizacji, inne więcej
 

Marek Woźniak, Marszałek Województwa Wielkopolskiego podpisał 19 października umowy na dofinansowanie dwóch kolejnych projektów realizowanych w ramach autorskiego programu Samorządu Województwa Wielkopolskiego pn. „Szatnia na medal”. Ze zmodernizowanych obiektów będzie można wkrótce skorzystać w Zbąszyniu, w powiecie nowotomyskim oraz w Biedrusku, gm. Suchy Las. „Zależy nam, by osoby chcące uprawiać sport mogły to robić w dobrych warunkach. Szatnia na medal wpisuje się w działania promujące zdrowy styl życia i jest istotnym elementem budowania kondycji Wielkopolan” – podkreśla Marszałek Marek Woźniak. „Adaptacja więcej
 

Marszałek Marek Woźniak odwiedził dziś gminę Kiszkowo w powiecie gnieźnieńskim . Celem wizyty Marszałka było podpisanie z Wójtem Tadeuszem Bąkowskim umowy na dofinansowanie unijne renowacji zabytkowej kaplicy grobowej rodziny Lange w Rybnie Wielkim. Koszty prac oszacowano na blisko pół miliona złotych. Zarząd Województwa Wielkopolskiego przyznał na ich realizację 440 tys. zł z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2014-2020. - Warto takie lokalne perełki eksponować i o nie zadbać, bo jest to cenny wkład w kulturę rodzinną i europejską. To jest właśnie kierunek, więcej
 

Znicze pamięci zapłoną w tę niedzielę. Marszałek zapali swój w Śremie

W niedzielę 25 października br. o godzinie 12.00 przy pomniku Rozstrzelanych Synów Ziemi Śremskiej, na tamtejszym Rynku, Marek Woźniak, Marszałek Województwa Wielkopolskiego wraz z Adamem Lewandowskim, Burmistrzem Śremu zapali „Znicz Pamięci”. Ostatnia niedziela października to tradycyjnie czas kolejnej odsłony akcji medialno-edukacyjnej „Zapal Znicz Pamięci”. Wydarzenie organizowane od 12 lat jest wspólnym przedsięwzięciem Oddziałowych Biur Edukacji Narodowej IPN w Poznaniu, Gdańsku, Katowicach, Łodzi, Bydgoszczy oraz Radia Poznań i regionalnych rozgłośni Polskiego Radia. Od początku akcji patronuje Marszałek Marek Woźniak, który podkreśla: „Starajmy więcej
 

Utalentowani sportowcy, reprezentujący kluby sportowe z całej Wielkopolski otrzymają stypendia ufundowane przez Marszałka Województwa Wielkopolskiego. Zarząd Województwa przyznał w tym roku stypendia 54 osobom w wysokości 400 - 600 zł miesięcznie, na rok.Zgodnie z regulaminem, stypendystami mogą być zawodnicy uprawiający dyscyplinę olimpijską, będący medalistami Mistrzostw Świata, Europy i Polski, także sportowcy niepełnosprawni.- Pomimo kryzysu wywołanego epidemią, która od marca dotknęła niemal wszystkie obszary działalności człowieka, uznaliśmy za zasadne utrzymanie wsparcia sportowców na dotychczasowym poziomie. Mimo, iż zmieniły się terminy większości więcej
 

1