Proszę kliknąć na wybrany aktywny miesiąc aby zobaczyć informacje z działu.
Miesiąc, do którego dodane zostały informacje jest pogrubiony.

Wybrano rok: 2019
Wybierz poszukiwany rok archiwum:


2 grudnia Marszałek Marek Woźniak spotkał się w siedzibie UMWW w Poznaniu z J.E. Tomislavem Vidoseviciem, Ambasadorem Republiki Chorwacji w Polsce. Ambasadorowi towarzyszył Jerzy Domicz, Konsul Honorowy Chorwacji w Poznaniu. Głównym powodem wizyty Jego Ekscelencji jest zbliżająca się wielkimi krokami pierwsza prezydencja Chorwacji w Radzie Unii Europejskiej. Jak podkreślił Ambasador Vidosević będzie to wielkie wyzwanie dla jego ojczyzny, ale wierzy, że zarówno Premier Andrej Plenković, jak i cały kraj są przygotowani do tej roli. Reprezentant władz Chorwacji w Polsce chciałby więcej
 

W piątek, 6 grudnia 2019 r. o godz. 11.00 w Sali Sesyjnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego przy al. Niepodległości 34 w Poznaniu odbędzie się inauguracyjne posiedzenie Zgromadzenia Ogólnego Wielkopolskiej Platformy Wodorowej z udziałem Marka Woźniaka, Marszałka Województwa Wielkopolskiego oraz Jacka Bogusławskiego, Członka Zarządu Województwa Wielkopolskiego. Zmiany klimatyczne i podjęte zobowiązania strategiczne przez Unię Europejską i Polskę wymagają podjęcia zdecydowanych działań zmierzających do zapobieżenia ewentualnym niekorzystnym zjawiskom gospodarczym, których wpływ na tempo rozwoju regionu może spowodować jego spowolnienie. Stąd Zarząd Województwa więcej
 

4 grudnia Wojciech Jankowiak, Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego spotkał się z Laurence Capelle, Delegat Generalną Walonii-Brukseli w Warszawie. Obecnie rozpoczyna się faza przygotowawcza nowego Programu Wykonawczego do umów zawartych na szczeblu rządowym w latach 1996 (z Rządem Wspólnoty Francuskiej Belgii i Rządem Regionu Walonii) oraz 2004 (z Komisją Wspólnotową Francuską Regionu Stołecznego Brukseli). W ramach każdego programu strony uzgadniają priorytety na kolejne trzy lata współpracy. Głównym celem wizyty gościa z Walonii było ich zaprezentowanie przedstawicielowi władz Wielkopolski. Poza dotychczasowymi obszarami takimi jak więcej
 

Sukces Powstania Wielkopolskiego miał nie tylko ojców, ale miał także matki, o których historia rzadko wspomina, skupiając się na męskich bohaterach walk i czynach bitewnych. Tymczasem niepodległość Wielkopolski była możliwa zarówno dzięki wieloletniemu zaangażowaniu kobiet w pracę u podstaw, jak i udziałowi kobiet w wysiłku zbrojnym. To kobiety organizowały i tworzyły zaplecze sanitarno-medyczne, organizowały i obsługiwały kuchnie polowe, tworzyły pocztę polową, odpowiadały za łączność jako telegrafistki na pocztach i dworcach kolejowych, a gdy zaistniała taka potrzeba, stawały do boju. „Podczas więcej
 

3 grudnia 2019 r. Marzena Wodzińska, Członek Zarządu Województwa Wielkopolskiego wraz z Andrzejem Markiewiczem, Prezesem Fundacji im. Królowej Polski św. Jadwigi wręczyli certyfikaty „Zakup prospołeczny”. W Bazarze Poznańskim po raz dziesiąty odbyła się gala, podczas której 13 wielkopolskich przedsiębiorstw społecznych oraz podmiotów ekonomii społecznej zostało uhonorowanych tymi certyfikatami. Wyróżnione zostały podmioty z subregionów: poznańskiego, leszczyńskiego i kaliskiego. Były to: Fundacja Dzieciaki i Zwierzaki, CIS „Ostoja”, Spółdzielnia Socjalna „Kotwica”, Jarocińskie Centrum Monitoringu Wizyjnego Sp. z o.o., Spółdzielnia Socjalna „Ecoss”, Spółdzielnia Socjalna „Vita”, więcej
 

4 grudnia w Pietrzykowie odbyło się podsumowanie inwestycji pod nazwą „Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 466 na odcinku Pietrzyków-Rataje”. W spotkaniu uczestniczyli m.in. Wojciech Jankowiak Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego, Przemysław Dębski Burmistrz Pyzdr, przedstawiciele Wielkopolskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Poznaniu, przedstawiciele Rady Miejskiej Pyzdr i wykonawcy inwestycji. Budowa chodnika o długości 300 metrów przyczyniła się do zwiększenia bezpieczeństwa pieszych poruszających się wzdłuż drogi wojewódzkiej na odcinku Słupca-Pyzdry. Inwestycja kosztowała blisko milion złotych, w tym finansowy wkład Gminy Pyzdry to 50 więcej
 

Rola Europejskiego Komitetu Regionów i potrzeby samorządów w kontekście Europejskiego Zielonego Ładu były głównymi tematami odbywającej się 4 i 5 grudnia ostatniej sesji plenarnej Europejskiego Komitetu Regionów (KR) w bieżącej kadencji. Marszałek Marek Woźniak wziął udział w debatach z udziałem przewodniczącego Parlamentu Europejskiego Davida Sassoliego oraz unijnych komisarzy Fransa Timmermansa i Nicolasa Schmita. Marszałek poprowadził także wspólne posiedzenie polskiej i rumuńskiej delegacji do KR i wziął udział w uroczystość z okazji 25-lecia Europejskiego Komitetu Regionów. „25 lat po założeniu Europejskiego Komitetu więcej
 

4 grudnia 2019 r. w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu odbyło się spotkanie Wicemarszałka Województwa Wielkopolskiego Krzysztofa Grabowskiego z Ambasadorem Nadzwyczajnym i Pełnomocnym Japonii Tsukasą Kawadą. Wicemarszałek Grabowski podziękował Panu Ambasadorowi za złożenie wizyty w Wielkopolsce, tym bardziej, że relacje polsko-japońskie, w roku 100. jubileuszu nawiązania relacji dyplomatycznych, są bardzo dobre i posiadają potencjał do jeszcze lepszego rozwoju. Wyraził sympatię oraz uznanie dla Kraju Kwitnącej Wiśni, podkreślając z jednej strony niezwykły rozwój, postęp i nowoczesność tego kraju, a więcej
 

„Chcemy być w awangardzie zielonego ładu” – mówił Marszałek Marek Woźniak podczas otwarcia inauguracyjnego posiedzenia Zgromadzenia Ogólnego Wielkopolskiej Platformy Wodorowej. Odniósł się w ten sposób do ambitnych planów Komisji Europejskiej dotyczących zapobiegania zmianom klimatu oraz gotowości do działania Wielkopolski w tym zakresie. Marszałek Woźniak podkreślił, że jako region staramy się dostrzegać, analizować i planować w naszych działaniach odnawialne źródła energii, jako element krajobrazu Wielkopolski najbliższej przyszłości. Przykładem pozytywnych zmian może być stopniowe zastępowanie pojazdów transportu zbiorowego tymi o napędzie hybrydowym więcej
 

Szpital w Ludwikowie: inwestycja za ponad 15 mln zł z myślą o zdrowych płucach wielkopolskich pacjentów

Zwiększenie dostępności specjalistycznych usług zdrowotnych dotyczących chorób płuc - przede wszystkim w zakresie onkologii - to cel zrealizowanego przedsięwzięcia pn. „Modernizacja Pawilonu Chorych nr 2 w Szpitalu w Ludwikowie oraz zakup sprzętu i wyposażenia medycznego dla Wielkopolskiego Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii im. Eugenii i Janusza Zeylandów”. W uroczystości kończącej inwestycję 10 grudnia 2019 r. w Ludwikowie (gm. Mosina) udział wziął Marek Woźniak, Marszałek Województwa Wielopolskiego. Inwestycja realizowana w latach 2017-2019 i współfinansowana głównie ze środków WRPO 2014+, będących w gestii Zarządu więcej
 

Reaktywacja połączeń, zmiany wynikające z modernizacji linii kolejowych, czy wydłużenie relacji pociągów – to tylko niektóre tematy poruszone podczas piątkowej konferencji prasowej Wojciecha Jankowiaka, Wicemarszałka Województwa Wielkopolskiego, poświęconej szczegółom nowego, rocznego rozkładu jazdy pociągów w Wielkopolsce. Zmieni się on w niedzielę, 15 grudnia. Wicemarszałek Jankowiak, odpowiedzialny w naszym województwie za transport, szczegółowo omówił zmiany wprowadzane przez operatorów realizujących wojewódzkie przewozy kolejowe, czyli Koleje Wielkopolskie i Przewozy Regionalne. - Nowe pociągi pojadą do Zbąszynka, Konina, Wolsztyna, Kalisza oraz Ostrowa Wielkopolskiego. Od 15 więcej
 

Poznaliśmy pierwszych 36 laureatów konkursu „Najlepszy mistrz oraz czeladnik roku 2018”. 4 grudnia w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu odbyła się uroczysta gala. Nagrodzonych zostało 36 osób – 28 czeladników i 8 mistrzów. Tytuł Czeladnika Roku 2018 otrzymał Hubert Lewandowski, który z zawodu jest monterem zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie. Angażuje się w działalność cechu w Gostyniu, przygotowując się do zdobycia kwalifikacji mistrzowskich. Tytuł Mistrza Roku 2018 zdobył z kolei Roman Krawczak, który z zawodu jest dekarzem. Sprawuje funkcję więcej
 

Marszałek Marek Woźniak zaprasza dziennikarzy do udziału w Konkursie Dziennikarskim o Nagrodę Marszałka Województwa Wielkopolskiego pod hasłem: „Wielkopolska obywatelska – Wielkopolska europejska. Samorząd ma głos!”. Tegoroczny konkurs promuje samorządność jako szczególną wartość społeczną. Zwłaszcza w Polsce, która zaledwie 30 lat temu przeprowadziła reformę samorządową, jedną z najtrudniejszych reform ustrojowych w kraju po 1989 r. Warto teraz zastanowić się, jak sobie radzimy – jako Polacy i Wielkopolanie – z tą samorządnością i związanym z nią poczuciem odpowiedzialności za siebie i innych. Czy więcej
 

Współpraca na płaszczyźnie edukacji i kształcenia zawodowego rozpoczęła 5 grudnia rozmowę Alberto Salas Barahona, Ambasadora Nadzwyczajnego i Pełnomocnego Republiki Peru z Marzeną Wodzińską, Członkiem Zarządu Województwa Wielkopolskiego. Ambasadorowi towarzyszył Kajetan Pyrzyński, Konsul Honorowy Peru w Poznaniu. Jak podkreślił Ambasador Barahona, choć jego jednodniowa wizyta w Poznaniu wiązała się z konferencją „Beyond Europe”, organizowaną przez UAM, gdzie uczestniczył w dyskusji nt. przywrócenia równowagi oraz nowego ładu ekonomicznego w świecie, w jego kalendarzu nie mogło zabraknąć spotkania z przedstawicielem Samorządu Województwa. Za zaangażowanie więcej
 

„W Centrum fotografii – nasze zawody w obiektywie”

Marzena Wodzińska, Członkini Zarządu Województwa Wielkopolskiego wręczyła nagrody laureatom konkursu „W Centrum fotografii – nasze zawody w obiektywie”, w którym szkoły, dla których organem prowadzącym jest Samorząd Województwa Wielkopolskiego, mogły zaprezentować swoje kierunki kształcenia oraz bazę edukacyjną. Ogółem wpłynęło 65 prac, 26 więcej niż w roku poprzednim. Przyznano nagrody rzeczowe za zajęcie I, II, III miejsca dla uczniów Wielkopolskich Samorządowych Centrów Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego oraz odrębnie dla 6 szkół. Ponadto wyróżniono 12 uczestników. Celem konkursu jest prezentacja zawodów medycznych i więcej
 

1