Proszę kliknąć na wybrany aktywny miesiąc aby zobaczyć informacje z działu.
Miesiąc, do którego dodane zostały informacje jest pogrubiony.

Wybrano rok: 2020
Wybierz poszukiwany rok archiwum:


Wojciech Jankowiak, Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego uczestniczył w dorocznych obchodach Dnia Wolności i Solidarności, których organizatorem był Zarząd Regionu Wielkopolska NSZZ „Solidarność”. Obchody odbywały się w Poznaniu  31 sierpnia - w 40 rocznicę podpisania przez Lecha Wałęsę w Gdańsku Porozumień Sierpniowych. Uważane są one za początek polskich przemian, które doprowadziły do obalenia komunizmu w 1989 roku i końca systemu pojałtańskiego.   Pierwszą częścią poznańskiego wydarzenia była msza św. w kościele Dominikanów przy al. Niepodległości. Główna uroczystość odbywała się na pl. Adama Mickiewicza, więcej
 

Wojciech Jankowiak, Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego wziął udział w wojewódzkich obchodach 81. rocznicy wybuchu II wojny światowej, które odbywały się 1 września w Poznaniu. Trwająca od 1939 do 1945 roku II wojna światowa była najtragiczniejszym konfliktem zbrojnym w dziejach ludzkości. Dla Wielkopolan była ona czasem szczególnie trudnym, gdyż hitlerowski okupant wprowadził w naszym regionie wyjątkowo brutalne metody eksterminacji, czystek etnicznych i germanizacji. Rocznicowe uroczystości rozpoczęły się od złożenia wiązanki kwiatów na Grobie Nieznanego Żołnierza na poznańskiej Cytadeli. Wicemarszałek Wojciech Jankowiak złożył ją więcej
 

3 września br. J.E. Frédéric Billet, Ambasador Republiki Francuskiej w Polsce wręczył w Domu Bretanii w Poznaniu akt powołania na Konsula honorowego dr. hab. Igorowi Kraszewskiemu, prof. UAM. W ceremonii udział wziął Wicemarszałek Wojciech Jankowiak.  - Stosunki Polski z Francją to dwojakie więzy: rozumu i serca – podkreślił nowy konsul. – Rozum to współpraca – będę współpracował rzetelnie w ramach moich zadań. Serce to życzliwa obecność konsula, która oznacza wysłuchanie i odpowiednie pokierowanie. Wicemarszałek Jankowiak odwołał się do historii, podkreślając, że obecna więcej
 

Marek Woźniak, Marszałek Województwa Wielkopolskiego odwiedził 8 września gminę Żerków. Marszałek wziął udział w otwarciu Kina społecznościowego w Żerkowie, którego powstanie zostało dofinansowane ze środków unijnych w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2014+. Gościł również na Orliku w Żerkowie i w Komorzu Przybysławskim, gdzie otwarte zostały dwa obiekty wybudowane w ramach samorządowego programu „Szatnia na medal”. Na zakończenie wizyty Marszałek pojechał do Dobieszczyzny na otwarcie drogi gminnej po modernizacji, dofinansowanej przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich więcej
 

Nagroda Lednickiego Orła Piastowskiego przyznana po raz dwunasty

Nagroda Lednickiego Orła Piastowskiego, przyznawana co roku przez Marszałka Województwa Wielkopolskiego trafi do rąk profesor Hanny Kóčki – Krenz, archeologa i historyka sztuki.Jest to wyróżnienie za wybitne osiągnięcia w dziedzinie upowszechniania wiedzy o roli dynastii piastowskiej w historii Polski i Europy oraz ochrony piastowskiego dziedzictwa kulturowego.„Nagrodą Lednickiego Orła Piastowskiego pielęgnujemy często zapominaną historię początków państwa polskiego związaną z Wielkopolską” – mówi Marszałek Woźniak.Z kolei Kapituła Nagrody pod przewodnictwem prof. Andrzeja Wyrwy, dyrektora Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy w uzasadnieniu decyzji więcej
 

Izabella 2019 – wydarzenia muzealne nagrodzone

Kapituła Konkursu Wydarzenie Muzealne Roku w Wielkopolsce „IZABELLA 2019”, odbywającego się pod patronatem Marszałka Województwa Wielkopolskiego, ogłosiła laureatów konkursu. Nagrody główne Grand Prix wraz ze statuetkami Izabella trafiły do Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie oraz Muzeum Narodowego Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie. „Opieka nad śladami naszego dziedzictwa kulturowego to nie tylko wypełnianie zobowiązania wobec przeszłości. To konstruowanie mostu łączącego to, co nas zbudowało z tym, na czym warto budować swoją przyszłość” – podkreśla Marszałek Marek Woźniak. Regionalna uroczystość wręczenia nagrody więcej
 

Wojciech Jankowiak, Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego oraz Jacek Bogusławski, Członek Zarządu Województwa Wielkopolskiego wzięli udział w tradycyjnej ceremonii zawieszenia wiechy na powstających budynkach Punktu Utrzymania Taboru Kolejowego w Wągrowcu. Uroczystość odbyła się w dniu 4 września, czyli po niespełna ośmiu miesiącach od rozpoczęcia inwestycji, której wykonawcą jest firma ALSTAL Grupa Budowlana. Powstający dla Kolei Wielkopolskich – spółki Samorządu Województwa Wielkopolskiego obiekt budowany jest za prawie 60 mln zł, z czego większość stanowią fundusze unijne w ramach WRPO 2014+. Inwestycja jest jedną z więcej
 

10 września 2020r. Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego Wojciech Jankowiak reprezentował Samorząd Województwa podczas polsko-niemieckiego spotkania premierów niemieckich landów oraz marszałków polskich województw i wojewodów (lub ich przedstawicieli) oraz przedstawicieli polskich ministerstw zgrupowanych w ramach inicjatywy politycznej Partnerstwa Odry.Z uwagi na wciąż panujące zagrożenie epidemiologiczne SARS-CoV-2, planowany w dniach 9–10 września br. in persona VII Szczyt Partnerstwa Odry został przesunięty na rok 2021. Partnerzy z Polski i Niemiec zdecydowali jednak aby spotkać się w ramach wideokonferencji, aby podsumować wydarzenia bieżącego roku oraz więcej
 

Nagrody w regionalnej edycji konkursu Lodołamacze 2020 - Łódzkiej, Mazowieckiej, Wielkopolskiej i Zachodniopomorskiej – zostały wręczone 10 września w Centrum dawnej Elektrowni Łódzkiej „EC1 Łódź – Miasto Kultury” w Łodzi. II miejsce w kategorii „Instytucje" zdobył Regionalny Ośrodek Pomocy Społecznej w Poznaniu, jednostka Samorządu Województwa Wielkopolskiego. Statuetkę odebrała Paulina Stochniałek, Członek Zarządu Województwa Wielkopolskiego wraz z przedstawicielami ROPS, którzy stworzyli nagrodzoną inicjatywę, jaką są „Klunkry Wielkopolskie”. Jej ideą jest zrzeszenie wielkopolskich podmiotów, które zatrudniają osoby z niepełnosprawnością, wychodzące z bezdomności, poprzez więcej
 

Marek Woźniak, Marszałek Województwa Wielkopolskiego odwiedził wczoraj Jarocin, Zduny i Krotoszyn, gdzie podpisał umowy na dofinansowanie inwestycji realizowanych w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (WRPO 2014+). W jarocińskim Szpitalu Powiatowym Marszałek Woźniak podpisał z Henrykiem Szymczakiem, Prezesem placówki umowę wartą ponad 7 mln złotych. - Szpital w Jarocinie miał sporą konkurencję w konkursie, ale szczęśliwie znalazł się na liście beneficjentów finansowania z puli przeznaczonej na rewitalizację – powiedział Marszałek. - To kolejny etap realizacji zmian na lepsze z więcej
 

Marek Woźniak, Marszałek Województwa Wielkopolskiego 17 września 2020 r. wziął udział w uroczystości upamiętniającej ofiary 81. rocznicy napaści wojsk sowieckich na Polskę. Obchody, których gospodarzem był Wojewoda Wielkopolski, rozpoczęły się mszą świętą w intencji poległych i pomordowanych w latach II wojny światowej, która została odprawiona w Farze Poznańskiej. Bezpośrednio po mszy zaproszone osoby przeszły przed pomnik 15. Pułku Ułanów Poznańskich, gdzie złożone zostały kwiaty. Główna część obchodów rocznicowych, zakończona złożeniem wspólnej wiązanki kwiatów, miała miejsce przed pomnikiem Ofiar Katynia i Sybiru. więcej
 

Mszą świętą w kościele św. Jana Kantego w Poznaniu, w intencji pomordowanych w czasie II wojny światowej rozpoczęły się obchody 81. rocznicy wydania rozkazu utworzenia pierwszych obozów dla polskich oficerów, żołnierzy i policjantów przez władze ZSRR. Marszałek Marek Woźniak wraz z Prezesem Stowarzyszenia Katyń Wojciechem Bogajewskim złożyli kwiaty w kaplicy św. Józefa. To szczególne miejsce poświęcone jest pamięci ofiar stalinowskiego terroru. „Nasza obecność tutaj jest wyrazem hołdu dla ofiar i rodzajem warty pełnionej po to, aby zło nie powróciło” – mówi więcej
 

Bezpłatne przejazdy pociągami z okazji Dnia bez Samochodu

Dzień bez Samochodu obchodzony jest w ramach Europejskiego Tygodnia Zrównoważonego Transportu. Z tej okazji 22 września 2020 r. każda osoba posiadająca przy sobie ważny dowód rejestracyjny samochodu może skorzystać z bezpłatnych przejazdów w obrębie Województwa Wielkopolskiego pociągami Kolei Wielkopolskich oraz POLREGIO. Osoby, chcące podróżować pociągami KW i PR w dłuższych relacjach, tj. przekraczających granice województwa, będą zobowiązane do pokrycia kosztów przejazdu pociągiem według Taryfy Przewozowej danego Przewoźnika na długości od granicy województwa do miejsca docelowego położonego na terenie innego województwa lub więcej
 

21 września 2020 roku Marek Woźniak, Marszałek Województwa Wielkopolskiego wziął udział – na zaproszenie  Wójta gminy Kościan -  w otwarciu oczyszczalni ścieków w Racocie. Inwestycja pn. „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Racocie wraz z solarną suszarnią osadów ściekowych. Budowa kanalizacji sanitarnej w Turwi (wymiana nieszczelnej kanalizacji sanitarnej)” została wsparta marszałkowskimi środkami unijnymi w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Gmina pozyskała kwotę ponad 7,2 mln zł, co stanowi 64%  całkowitych wydatków kwalifikowalnych przedsięwzięcia.   Z punktu widzenia rozwoju gminy Kościan więcej
 

Marek Woźniak, Marszałek Województwa Wielkopolskiego odwiedził Turek i Konin. W Turku Marszałek podpisał umowy w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (WRPO 2014+).- Podpisaliśmy właśnie dwie umowy na dofinansowanie środkami unijnymi będącymi w naszej gestii ciekawych projektów. Jeden poszerzy ofertę muzeum i uczyni jego ofertę bardziej atrakcyjną dla zwiedzających, drugi zaś umożliwi rewitalizację parku miejskiego. To będzie całkowicie nowa przestrzeń, z elementami sportowymi i rekreacyjnymi, które będą służyć mieszkańcom. Powstanie przyjazne i nowoczesne miejsce sprzyjające wypoczynkowi i ruchowi więcej
 

24 września 2020 roku podczas uroczystości zakończenia modernizacji Ratusza w Lesznie Marek Woźniak, Marszałek Województwa Wielkopolskiego podpisał umowę z Prezydentem Miasta Łukaszem Borowiakiem na dofinansowanie tej inwestycji kwotą blisko 2 mln złotych z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 (WRPO 2014+). Zarząd Województwa Wielkopolskiego przyznał leszczyńskiemu samorządowi unijne dofinansowanie na projekt pn. „Remont elewacji oraz przyziemia Ratusza wraz z przebudową instalacji odgromowej. Stworzenie przestrzeni społeczno-partycypacyjnej, jako kluczowy element rewitalizacji Leszna”. Inwestycja została zrealizowana we współpracy z Miejską więcej
 

Dni Otwarte Funduszy Europejskich na finiszu

Dziś (25.09) rozpoczyna się finał siódmej edycji Dni Otwartych Funduszy Europejskich (DOFE). To ogólnopolska akcja mająca na celu promocję projektów realizowanych przy wsparciu Funduszy Europejskich. Akcję zainaugurowaliśmy wizytą na budowie Wielkopolskiego Centrum Zdrowia Dziecka w Poznaniu. - Jesteśmy już na takim etapie, który pozwala powiedzieć, że będzie to piękny nowoczesny, chyba najnowocześniejszy szpital w Polsce, jeśli chodzi o szpitale pediatryczne – powiedział dziś Marszałek Marek Woźniak. - Pokoje dla pacjentów to najwyższy europejski standard. Powstaje tu także pierwszy w Wielkopolsce oddział więcej
 

We wtorek 29 września 2020 roku Jacek Bogusławski, Członek ZWW i jednocześnie Przewodniczący Wielkopolskiej Platformy Wodorowej otworzy organizowaną przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego KONFERENCJĘ ONLINE „Wielkopolska – kierunek wodór”.  Konferencja rozpocznie się o godz. 9.00 i potrwa do godz. 13.00. Do udziału w tym bezpłatnym wydarzeniu są zaproszeni wszyscy zainteresowani wykorzystywaniem wodoru i wiążący swą przyszłość z rozwojem gospodarki wodorowej.     Podczas konferencji swoją wiedzą na temat wodoru, m.in. jego produkowania, przechowywania czy wykorzystywania podzielą się eksperci krajowi i zagraniczni ds. energii więcej
 

W poniedziałek 28 września 2020 roku o godz. 11.00 w Sali Sesyjnej Urzędu Marszałkowskiego przy al. Niepodległości 34 w Poznaniu rozpocznie się XXII sesja Sejmiku Województwa Wielkopolskiego. Porządek obrad sesji: 1.Otwarcie posiedzenia. Stwierdzenie quorum. 2.Przyjęcie porządku obrad. 3.Wybór sekretarzy obrad. 4.Przyjęcie informacji Zarządu Województwa Wielkopolskiego o:- przebiegu wykonania budżetu Województwa Wielkopolskiego za I półrocze 2020 roku,- kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Wielkopolskiego na 2020 rok i lata następne za I półrocze, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich,- przebiegu wykonania planów finansowych za I więcej
 

1 2