Proszę kliknąć na wybrany aktywny miesiąc aby zobaczyć informacje z działu.
Miesiąc, do którego dodane zostały informacje jest pogrubiony.

Wybrano rok: 2020
Wybierz poszukiwany rok archiwum:


O godz. 17. 00 w sobotę 1 sierpnia 2020 roku w stolicy Wielkopolski  na jedną minutę zostały uruchomione syreny alarmowe. W 76. rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego minutą ciszy  uczciliśmy pamięć Poległych. W  ceremonii złożenia wspólnej wiązanki kwiatów od środowisk kombatanckich oraz władz samorządowych i rządowych  przed  poznańskim pomnikiem Polskiego Państwa Podziemnego i Armii Krajowej udział wziął Marek Woźniak, Marszałek Województwa Wielkopolskiego.    Następnie sprzed  pomnika uczestnicy uroczystości  przeszli  do Kościoła  Dominikanów, gdzie wspólna wiązanka została złożona w krużgankach, przy tablicy upamiętniającej więcej
 

W obradach Konwentu Marszałków Województw RP w Lubniewicach w Województwie Lubuskim, których tematem był podział środków UE na lata 2021-2027 oraz walka ze skutkami Covid – 19 udział wziął Marszałek Marek Woźniak.„To pierwszy Konwent <<na żywo>>, nie on-line, po długiej przerwie spowodowanej pandemią Covid-19. Ważny, bo rozmawialiśmy o naszej przyszłości– bo jego tematyka jest kluczowa dla samorządów województw. Mamy już pierwsze przymiarki do funduszy unijnych w nowej perspektywie finansowej, jest Krajowy Plan Odbudowy. To pakiet środków finansowych w wysokości 23 więcej
 

#dziękujemyrolnikom

Rolnicy nie mogą pracować zdalnie! Ich codzienna, ciężka praca na roli wiąże się z wieloma trudami i wyzwaniami. W tym roku wszyscy zmagamy się z zagrożeniem epidemiologicznym. Pierwszy raz od ponad dwóch dekad nie będziemy mogli spotkać się wspólnie na Dożynkach Wielkopolskich, by osobiście podziękować rolnikom za ich wysiłek i cieszyć się z zebranych plonów. Zatem tą drogą Marek Woźniak, Marszałek Województwa Wielkopolskiego – w imieniu wszystkich mieszkańców regionu - dziękuje rolnikom za zaopatrywanie nas w codzienny chleb. Zobaczmy życzenia więcej
 

Zgodnie z ustaleniami Szczytu Unii Europejskiej, w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej rozpoczęto prace nad opracowaniem Krajowego Planu Odbudowy. Krajowy Plan Odbudowy (KPO) to dokument planistyczny przy realizacji reform oraz inwestycji, które będą mogły się ubiegać o finansowanie w ramach Europejskiego Instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększenia Odporności (Recovery and Resilience Facility – RRF). Reformy i inwestycje zawarte w KPO mają służyć przywróceniu potencjału wzrostu polskiej gospodarce osłabionej w następstwie kryzysu spowodowanego epidemią COVID-19, tak aby w dłuższej perspektywie wróciła na więcej
 

Wiosną tego roku zaczęły się prace związane z rozbudową drogi wojewódzkiej nr 306 między Stęszewem a Dymaczewem Nowym.  We wtorek 11 sierpnia Wojciech Jankowiak, Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego pojechał obejrzeć postępy robót.   Modernizowany jest 8-kilometrowy odcinek od skrzyżowania z nowym przebiegiem S5 w Stęszewie do drogi wojewódzkiej nr 431 w Dymaczewie Nowym. Tamtejsi mieszkańcy, oprócz poprawy warunków jazdy dzięki położeniu nowej nawierzchni drogi, zyskają również chodniki i ciągi pieszo-rowerowe. A to oznacza, że poruszanie się na tym odcinku będzie bezpieczniejsze. Prace więcej
 

13 sierpnia br. odbyły się obchody Święta Wojska Polskiego i 100. rocznicy Bitwy Warszawskiej, przypadające na 15 sierpnia. Samorząd Województwa Wielkopolskiego reprezentowała Paulina Stochniałek – Członek Zarządu Województwa, która w imieniu Marszałka Marka Woźniaka złożyła wiązankę kwiatów.Podczas uroczystości wspomniano znaczący udział wielkopolskiej armii w walce o niepodległość ojczyzny: w samej Bitwie udział wzięły trzy wielkopolskie dywizje, jedna brygada rezerwowa. Podobnie jak w starciach pod Maciejowicami i Milejczycami, żołnierze z Wielkopolski wywalczyli zwycięstwo z armią bolszewicką.Organizatorami wydarzenia byli: Wielkopolskie Muzeum Niepodległości, więcej
 

W poniedziałek 17 sierpnia Wojciech Jankowiak, Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego przeciął wstęgę, otwierając nowe rondo na drodze wojewódzkiej nr 307 koło Więckowic. Rondo stanowi część inwestycji, w ramach której prywatny inwestor wybuduje w jego pobliżu nowoczesne centrum logistyczne. Średnica ronda wynosi 52 metry, ma ono cztery zjazdy i platformę przygotowaną do uruchomienia przystanku autobusowego.W przecięciu wstęgi Wicemarszałkowi Jankowiakowi towarzyszył Paweł Katarzyński, Dyrektor Wielkopolskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Poznaniu oraz Adrian Napierała, Wójt Gminy Dopiewo.Po spacerze wokół ronda Wojciech Jankowiak udał się do więcej
 

20 sierpnia br. Zarząd Województwa Wielkopolskiego przyjął, po konsultacjach społecznych, listę projektów stanowiących propozycje województwa wielkopolskiego do Krajowego Planu Odbudowy (KPO). Uwagi można było składać w dniach 9-14 sierpnia br. na stronie internetowej www.wrpo.wielkopolskie.pl. Dziś ostateczna lista projektów została zatwierdzona przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego, a następnie przekazana stronie rządowej. „Rozpatrzyliśmy wszystkie zgłoszone postulaty, uwzględniając część z nich w zakresie poszerzenia projektów, część jednak – z uwagi np. na ich lokalny charakter, nieprzystający do schematu Krajowego Planu Odbudowy – odrzuciliśmy. Łączna wartość więcej
 

Paulina Stochniałek, Członek Zarządu Województwa Wielkopolskiego wraz z dyrektorem Wojewódzkiego Specjalistycznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej Chorób Płuc i Gruźlicy w Wolicy wręczyli dyplomy i podziękowania osobom, które wsparły placówkę w czasie pandemii COVID-19, kiedy pełniła ona rolę jednoimiennej. W tym trudnym okresie, pełnym wyzwań pod względem organizacyjnym, szpital spotkał się z wyrazami wsparcia z wielu stron. Pomocy udzielił Samorząd Województwa Wielkopolskiego, jako jednostka nadzorująca, ale to pomoc ze strony tych, którzy nie musieli, a wsparli była najcenniejszą. Byli to przedsiębiorcy, osoby więcej
 

Wobec zgłaszanych wątpliwości i protestów, dotyczących procedury przeprowadzenia przez Wielkopolską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości sp. z o.o. (WARP) naboru wniosków na wsparcie grantowe z „Wielkopolskiej Tarczy Antykryzysowej”, podjąłem decyzję o uruchomieniu przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego postępowania kontrolnego. Jego zadaniem będzie sprawdzenie przebiegu procesu zgłaszania/przyjmowania wniosków przez system informatyczny, ze szczególnym zwróceniem uwagi na potencjalny udział narzędzi wspomagających, tzw. bootów i ich faktycznej roli w ułożeniu listy potencjalnych beneficjentów, a także procesu startu przyjmowania zgłoszeń. Do czasu wyjaśnienia wątpliwości nie będą dokonywane więcej
 

Audyt informatyczny, mający zweryfikować prawidłowość procedury naboru wniosków o grant w ramach projektu „Wielkopolska Tarcza Antykryzysowa”, realizowanego przez Wielkopolską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości (WARP), przeprowadzą specjaliści z Poznańskiego Centrum Superkomputerowo-Sieciowego (PCSS), poinformował podczas dzisiejszego spotkania z dziennikarzami Marszałek Marek Woźniak. To w związku ze zgłaszanymi wątpliwościami i protestami, kwestionującymi postępowanie. Oświadczenie Marszałka Marka Woźniaka  „Zaczęły się prace wstępne w zakresie wszystkich kwestii informatycznych, w ramach zapowiadanego przeze mnie audytu informatycznego, dotyczącego naboru wniosków o grant w projekcie realizowanym przez WARP. Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe więcej
 

„Solidarność na nowe czasy” – pod tym hasłem odbyły się w Gdańsku tegoroczne obchody Święta Wolności i Demokracji w 40. rocznicę podpisania Porozumień Sierpniowych. Marszałek Marek Woźniak wziął udział w uroczystościach na zaproszenie Prezydent Miasta Gdańska Aleksandry Dulkiewicz „Miałem okazję złożyć kwiaty przed pomnikiem Poległych Stoczniowców 1970, wysłuchać Lecha Wałęsy, wziąć udział w symbolicznym otwarciu historycznej Bramy nr 2” – mówi Marszałek Woźniak. „Solidarność i Porozumienia Sierpniowe były fundamentem polskiej demokracji. Dla mojego pokolenia to był wielki początek! Początek zmian w więcej
 

Dzień po tym, jak Marszałek Marek Woźniak wziął udział – w zorganizowanych przez Miasto Gdańsk - modlitwie, złożeniu wieńców i zapaleniu zniczy na Cmentarzu Żołnierzy Wojska Polskiego na Westerplatte, był także gościem państwowych uroczystości upamiętniających Bohaterskich Obrońców Westerplatte w 81. rocznicę wybuchu II Wojny Światowej. Te rozpoczęły się przy Pomniku Obrońców Wybrzeża w Gdańsku o godz. 4.45. „Westerplatte to miejsce - symbol waleczności polskiego żołnierza, miejsce święte dla nas Polaków. Tu, w rocznicę napaści o 4.45, świętowanie jest najbardziej przejmujące!” więcej
 

1