Proszę kliknąć na wybrany aktywny miesiąc aby zobaczyć informacje z działu.
Miesiąc, do którego dodane zostały informacje jest pogrubiony.

Wybrano rok: 2020
Wybierz poszukiwany rok archiwum:


28 czerwca br., Marek Woźniak, Marszałek Województwa Wielkopolskiego oddał hołd Bohaterom Powstania Poznańskiego Czerwca ’56, w 64. rocznicę robotniczego zrywu. Uroczystości rozpoczęły się o godz. 6.00 rano, przed bramą Fabryki Pojazdów Szynowych - H. Cegielski. To z tego miejsca, o świcie 28 czerwca 1956 roku, protestujący robotnicy wyszli na ulice miasta - żądając wolności, chleba i godności. Przyłączyli się do nich pracownicy innych poznańskich zakładów. Kwiaty złożono także w kilkunastu kolejnych miejscach związanych z wydarzeniami sprzed ponad 60 lat. „To prawdziwa więcej
 

29 czerwca Sejmik Województwa Wielkopolskiego przyjął stosowną uchwałą rozstrzygnięcie X edycji konkursu „Pięknieje Wielkopolska Wieś”. Łączne wsparcie finansowe w wysokości 3,2 mln zł trafi do 124 jednostek samorządu terytorialnego na terenie województwa.Konkurs „Pięknieje Wielkopolska Wieś” organizowany w ramach programu Wielkopolska Odnowa Wsi, którego głównym celem jest aktywizacja mieszkańców obszarów wiejskich na poziomie sołectwa, w kierunku ich zaangażowania na rzecz rozwoju własnej miejscowości i społeczności. Konkurs wspiera realizację niewielkich projektów służących zagospodarowaniu przestrzeni publicznej na wsi, odtwarzaniu dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego więcej
 

To jedna z najważniejszych inwestycji, jakie będziemy realizowali – jej wartość wynosi ponad 63 miliony złotych – powiedział Wicemarszałek Wojciech Jankowiak, kiedy Piotr Subczak, pełnomocnik firmy Skanska S.A. oraz Paweł Katarzyński, Dyrektor Wielkopolskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Poznaniu przystępowali w Urzędzie Marszałkowskim do podpisywania umowy na budowę mostu przez Wartę wraz z dojazdami w ciągu drogi wojewódzkiej nr 431 w Rogalinku. – Oczekiwania związane z tą inwestycją są rzeczywiście duże, gdyż to newralgiczna trasa, na dodatek w pobliżu Poznania, o dużym więcej
 

#GaszynChallenge   – Urząd Marszałkowski pompował dla Hani z Piły i Sandry z Kalisza

Jacek Bogusławski, Członek Zarządu Województwa Wielkopolskiego oraz liczna grupa pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu odpowiedziała na wyzwanie części Radnych Województwa Wielkopolskiego i 6 lipca wzięła udział w akcji charytatywnej #GaszynChallenge, z myślą o 2 chorych na rdzeniowy zanik mięśni dziewczynkach - Hani Łączkowskiej z Piły oraz Sandry Wolniak z Kalisza. Poniżej informacja o dziewczynkach i ich zbiórkach:www.siepomaga.pl/haneczka www.siepomaga.pl/sandra  Zasady #GaszynChallenge są bardzo proste, osoby nominowane muszą wykonać 10 pompek lub 10 przysiadów. Jeżeli wykonają ćwiczenie, wpłacają minimum 5 zł, jeżeli nie, więcej
 

Podczas XXI Sesji Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w dniu 13 lipca br., radni województwa – na wniosek Marszałka Marka Woźniaka – w tajnym głosowaniu wybrali radną Paulinę Stochniałek, reprezentantkę Koalicji Obywatelskiej, na członka Zarządu Województwa. „Moja propozycja uzupełnienia składu Zarządu Województwa o panią Paulinę Stochniałek wynika z merytorycznej oceny zarówno jej wiedzy , jak i doświadczenia, które zdobyła w ciągu życia zawodowego związanego z finansami i zarządzaniem w edukacji, służbie zdrowia, również w sferze IT i HR – czyli zarządzaniem zasobami ludzkimi. więcej
 

Marszałek Marek Woźniak podpisał z Wielkopolską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości sp. z o.o. (WARP) umowę na realizację projektu „Wielkopolska Tarcza Antykryzysowa” i przekazanie 100 milionów złotych na wsparcie mikro i małych przedsiębiorców z Województwa Wielkopolskiego, którzy z powodu pandemii wirusa SARS-CoV-2 utracili istotną część przychodów i odnotowali straty finansowe. Środki te umożliwią przedsiębiorcom utrzymanie działalności i funkcjonowanie w warunkach kryzysowych w sytuacji nagłego niedoboru kapitału. Pieniądze pochodzą z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, pozostającego w gestii Samorządu Województwa Wielkopolskiego. „Wsparcie więcej
 

„W Wielkopolskim Centrum Zdrowia Dziecka widać stan zaawansowania robót. Jesteśmy już bardzo daleko w harmonogramie realizacji. Wszystko jest już czytelne, widać,  gdzie będą poszczególne oddziały łóżkowe, gdzie będzie SOR, gdzie będzie blok operacyjny. To wszystko robi ogromne wrażenie. To naprawdę nowoczesny szpital, wyposażony w najnowocześniejsze urządzenia, który będzie stwarzał zarówno małym pacjentom, jak i ich opiekunom, komfortowe warunki.  Z niecierpliwością czekamy na jego otwarcie” – powiedział Marek Woźniak, Marszałek Województwa Wielkopolskiego podczas wizyty na budowie nowego szpitala pediatrycznego.     Na 7 więcej
 

  20 lipca 2020 r. Marek Woźniak, Marszałek Województwa Wielkopolskiego oraz Ołeksij Kuczer, Przewodniczący Charkowskiej Obwodowej Administracji Państwowej w formacie wideokonferencji omówili perspektywy współpracy między regionami partnerskimi – Województwem Wielkopolskim oraz Obwodem Charkowskim na Ukrainie.   Było to pierwsze spotkanie szefów obu regionów, gdyż Ołeksij Kuczer objął stanowisko Przewodniczącego Charkowskiej Obwodowej Administracji Państwowej (gubernatora – szefa regionu) w listopadzie 2019 r. Strony omówiły aktualną sytuację w obu regionach związaną z pandemią COVID-19 oraz jej wpływ na gospodarkę. Marszałek Marek Woźniak otrzymał również informację więcej
 

We wtorek 21 lipca Marek Woźniak, Marszałek Województwa Wielkopolskiego wraz z Anna Niedźwiecką, Dyrektor Centrum Rehabilitacji im. Prof. Mieczysława Walczaka w Osiecznej dokonali uroczystego otwarcia nowego obiektu na cele Centrum.   Rozbudowa istniejącego budynku socjalnego o nowe skrzydło przyczyniła się do powstania pomieszczeń dla 50 pacjentów, wyposażonych w pomieszczenia higieniczno - sanitarne, z czego 20 łóżek zasili działalność finansowaną z NFZ, a 30 łóżek przeznaczonych zostanie na działalność oddziału opiekuńczo – pielęgnacyjnego, w ramach którego realizowane będą świadczenia komercyjne, m. in. turnusy więcej
 

Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego Poznań PÓŁNOC” – pod tą nazwą kryje się warty ponad 8 mln zł projekt dofinansowany ze środków Unii Europejskiej. Wsparcie z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2014-2020 to około 95 proc. wartości projektu. Dzisiaj Wicemarszałek Wojciech Jankowiak podpisał umowę na jego realizację. To czwarta umowa podpisywana przez mnie w ramach projektu powstawania w Wielkopolsce Środowiskowych Centrów Zdrowia Psychicznego. Docelowo jest ich 11 – mamy zaplanowane dla nich dofinansowanie na łączną kwotę ponad 85 mln złotych. Gdy wszystkie zafunkcjonują, więcej
 

24 lipca na terenie Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Poznaniu do ratowników z Wielkopolski trafiły zostały urządzenia do mechanicznej kompresji klatki piersiowej, które za prawie 900 tys. zł zostały zakupione przez Województwo Wielkopolskie. W imieniu Marszałka Marka Woźniaka 15 sztuk specjalistycznego sprzętu przekazała Paulina Stochniałek – Członek Zarządu Województwa Wielkopolskiego. Zakup dokonany był w ramach realizowanego przez Samorząd Województwa projektu pn. "Inwestycje w infrastrukturę ochrony zdrowia oraz zakup niezbędnego wyposażenia dla potrzeb walki z epidemią koronawirusa Covid-19 w województwie wielkopolskim", więcej
 

"Szatnia na medal" to autorski program Samorządu Województwa Wielkopolskiego i jedyny taki w Polsce, poprzez który dofinansowane przez samorząd województwa są zadania inwestycyjne oraz remontowe na rzecz polepszenia warunków dla promocji i rozpowszechniania sportu. Pierwsza edycja miała miejsce w 2018 roku, a dotychczas w programie zrealizowano 128 zadań w 97 jednostkach samorządowych. Łączna wartość wszystkich zrealizowanych zadań to ponad 20 mln zł, z czego blisko 8,7 mln to dofinansowanie z budżetu Województwa Wielkopolskiego. Po realizacji dwóch edycji Program dotarł do więcej
 

1