Proszę kliknąć na wybrany aktywny miesiąc aby zobaczyć informacje z działu.
Miesiąc, do którego dodane zostały informacje jest pogrubiony.

Wybrano rok: 2020
Wybierz poszukiwany rok archiwum:


Przywracanie połączeń kolejowych w Wielkopolsce

Stopniowe odmrażanie gospodarki i otwieranie kolejnych sektorów usług i handlu, a w ślad za tym także wzrastająca potrzeba przemieszczania się wymaga korekty rozkładu jazdy wymuszonego pandemią i przywracania połączeń w regionie. Wszystko przy zachowaniu wszelkich niezbędnych środków bezpieczeństwa, zarówno podróżujących, jak i pracowników spółek kolejowych. Wsłuchując się w głosy podróżnych, a także analizując wzrastającą frekwencję w pociągach, Organizator Przewozów tj. Województwo Wielkopolskie z dniem 14 czerwca 2020 r. przywraca część połączeń realizowanych na zlecenie Województwa przez Koleje Wielkopolskie oraz POLREGIO – więcej
 

Wojciech Jankowiak, Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego wziął udział w dorocznych obchodach Święta Ludowego, które zorganizowane zostały w niedzielę 31 maja na terenie Muzeum Narodowego Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie, będącego instytucją kultury Samorządu Województwa Wielkopolskiego. Obchody, które tradycyjnie przypadają w Zielone Świątki, ze względu na sytuację epidemiczną odbywały się w tym roku w ograniczonym zakresie. Zabierając głos, Wicemarszałek Wojciech Jankowiak odniósł się do wielu bieżących wydarzeń, między innymi do epidemii koronawirusa. – Czas jest szczególny. Czas, którego jeszcze kilka miesięcy temu więcej
 

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu będzie nieczynny w piątek 12 czerwca 2020 roku. Rozwiązanie to wynika z obowiązku udzielenia pracownikom dnia wolnego za dzień świąteczny przypadający w sobotę, tj. 15 sierpnia br. więcej
 

W gminie Kościan zakończyła się realizacja inwestycji pod nazwą „Zmiana przebiegu drogi wojewódzkiej nr 308 na odcinku Bonikowo do skrzyżowania z nowym przebiegiem S5 w systemie zaprojektuj i wybuduj”. 8 czerwca 2020 r. z udziałem Wicemarszałka Wojciecha Jankowiaka, przedstawicieli gminy Kościan, miasta i powiatu odbyło się spotkanie podsumowujące tę inwestycję. Zakres prac obejmował budowę nowego odcinka drogi o długości blisko 800 metrów, budowę ronda, ścieżki rowerowej z dopuszczonym ruchem pieszych, a także zjazdów i przepustów. Ustawione zostały również stalowe bariery ochronne, więcej
 

Kto wygrał III Konkurs „Zdrowy Samorząd”? Zapraszamy na Galę V Kongresu Wyzwań Zdrowotnych Online

W środę 17 czerwca, o godz. 19.30 podczas Gali V Kongresu Wyzwań Zdrowotnych Online poznamy laureatów trzeciej edycji Konkursu „Zdrowy Samorząd”. Marzena Wodzińska, Członkini Zarządu Województwa Wielkopolskiego, zaprasza do udziału w spotkaniu. W konkursie wybierane i nagradzane są jednostki samorządu terytorialnego, które w najbardziej efektywny sposób realizują w swoich społecznościach zadania związane z promocją zachowań prozdrowotnych, edukacją zdrowotną i profilaktyką wybranych chorób. Nagrody „Zdrowy Samorząd” przyznawane są w trzech kategoriach: Zdrowa Gmina, Zdrowy Powiat, Zdrowe Województwo. Konkurs organizują redakcje Portalu Samorządowego więcej
 

Deszczówka z dofinansowaniem

Wychodząc naprzeciw problemom związanym z niedoborem wody w naszym regionie, Zarząd Województwa Wielkopolskiego uchwałą Nr 2325/2020 z dnia 9 czerwca 2020 r. ogłosił nabór wniosków na dofinansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, realizowanych przez samorządy terytorialne i jednostki im podległe z Województwa Wielkopolskiego w 2020 roku w ramach programu retencjonowania i wykorzystywania wód opadowych z dachów obiektów użyteczności publicznej, służących celom kulturowym, edukacyjnym, zdrowotnym lub przeciwpożarowym na terenie Województwa Wielkopolskiego w celu nawadniania terenów zielonych pn. „Deszczówka”. Celem więcej
 

14 czerwca Wicemarszałek Wojciech Jankowiak wziął udział w obchodach Narodowego Dnia Pamięci Ofiar Niemieckich Nazistowskich Obozów Koncentracyjnych i Obozów Zagłady. Odbywały się one na terenie Fortu VII w Poznaniu, gdzie funkcjonuje Muzeum Martyrologii Wielkopolan. Organizatorami dorocznego wydarzenia były Wielkopolskie Muzeum Niepodległości oraz poznański oddział Instytutu Pamięci Narodowej. W trakcie uroczystości swoimi wspomnieniami podzielili się Zenon Ulatowski - syn Stanisława, więźnia Fortu VII i ofiary Zamku Śmierci Hartheim oraz Stanisław Grzesiek - syn Karola, więźnia pierwszego transportu do Auschwitz. Z kolei Wicemarszałek więcej
 

Marszałek Marek Woźniak poinformował o przekazaniu pracownikom ochrony zdrowia kolejnych środków ochrony osobistej. „Kontynuujemy dzieło wsparcia białego personelu, któremu bardzo dziękuję za ofiarność i zaangażowanie na rzecz zdrowia Wielkopolan! Tym razem 35,6 tys. sztuk kombinezonów chroniących przed SARS-CoV-2 trafia do 20 placówek i 2 stacji krwiodawstwa w naszym regionie. Najwięcej, bo 20 tys. kombinezonów otrzymał jednoimienny Szpital im. Józefa Strusia. Pozostałe w najbliższych dniach trafią do 19 marszałkowskich jednostek medycznych i regionalnych centrów krwiodawstwa w Poznaniu i Kaliszu. W ramach obecnej więcej
 

Marek Woźniak, Marszałek Województwa Wielkopolskiego i prof. dr hab. Andrzej Tykarski , Rektor Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu (UMP) podpisali dzisiaj umowę na dofinansowanie projektu pn. „Poprawa jakości opieki nad dziećmi i młodzieżą z chorobą nowotworową w województwie wielkopolskim poprzez przebudowę i rozbudowę budynku Szpitala Klinicznego im. K. Jonschera U.M. im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu oraz zakup niezbędnego wyposażenia”. Zarząd Województwa Wielkopolskiego przeznaczył na jego realizację ponad 21 milionów złotych z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. więcej
 

Realizacja programu „Badanie przesiewowe słuchu u młodzieży klas szóstych szkoły podstawowej – Hej słyszysz???” przyniosła Samorządowi Województwa Wielkopolskiego nagrodę w kategorii „Zdrowe Województwo” w III edycji konkursu „Zdrowy Samorząd”. Statuetkę odebrała Marzena Wodzińska, Członek Zarządu Województwa Wielkopolskiego. Nagrodzony program zakłada przebadanie 20 tys. uczniów klas 6 szkół podstawowych oraz przeprowadzenie akcji edukacyjnej wśród 30 tys. rodziców i nauczycieli. Marzena Wodzińska podkreśliła, że otrzymana drugi rok z rzędu nagroda jest potwierdzeniem racjonalnie realizowanej polityki zdrowotnej Samorządu Województwa Wielkopolskiego. Jej planowanie i wykonywanie więcej
 

Marszałek Marek Woźniak i prof. Andrzej Gulczyński, prezes  Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk po raz trzeci wręczyli nagrody laureatom i  dyplomy nominantom konkursu o nagrodę PTPN za najlepszą pracę o Wielkopolsce. Podczas tego spotkania Marek Woźniak uhonorował prof. Gulczyńskiego odznaką honorową „Za zasługi dla województwa wielkopolskiego”. Począwszy od 2018 r. Marszałek Województwa Wielkopolskiego, który jest fundatorem pieniężnych nagród głównych, i prof. A. Gulczyński organizują konkurs o Nagrodę Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk za najlepszą publikację o Wielkopolsce, wspierany finansowo m.in. przez Samorząd Województwa więcej
 

19 czerwca 2020 roku Wojciech Jankowiak, Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego oraz Przemysław Daroszewski, dyrektor Ortopedyczno-Rehabilitacyjnego Szpitala Klinicznego im. Wiktora Degi podpisali umowę, dotyczącą wsparcia funduszami unijnymi w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 projektu pn. „Rehabilitacja neurologiczna dla osób po udarze mózgu w Ortopedyczno-Rehabilitacyjnym Szpitalu Klinicznym im. W. Degi UM w Poznaniu”. Warte ponad 10,6 mln zł przedsięwzięcie, decyzją Zarządu Województwa Wielkopolskiego, uzyskało unijne dofinansowanie w wysokości 10,1 mln zł. Wicemarszałek Jankowiak zwrócił uwagę, że projekt w ramach WRPO 2014+ więcej
 

„Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego w Swarzędzu. Bliżej Ciebie!” i „Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego DREWS w Poznaniu”. Pod tymi nazwami kryją się dwa, warte niemal 15 mln złotych projekty dofinansowane ze środków Unii Europejskiej. Wsparcie z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2014-2020 to 95 proc. wartości tych projektów. Dzisiaj Wicemarszałek Wojciech Jankowiak podpisał umowy na ich realizację. "Tych nieco ponad 14 milionów złotych przeznaczymy na włączenie społeczne, a mówiąc językiem potocznym – na pomoc społeczną osobom z zaburzeniami psychicznymi i ich rodzinom – więcej
 

Powstała z inicjatywy Marszałka Marka Woźniaka strona internetowa, zawierająca ofertę m.in. unijnego wsparcia dla wielkopolskich przedsiębiorców dotkniętych skutkami epidemii, już działa. O uruchomienie kompleksowej i pilnej pomocy wielkopolskim firmom na łagodzenie gospodarczych skutków COVID-19 Marszałek zabiegał już od końca kwietnia. 29 kwietnia zostały podpisane umowy na uruchomienie tzw. pożyczki płynnościowej na zwiększenie kapitału obrotowego dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. „Staramy się działać możliwie szybko, aby uzupełnić rządową pomoc dla przedsiębiorców z naszych zasobów środków Unii Europejskiej. Tydzień temu uchwała Zgromadzenia więcej
 

Bryła budynku powstającego Wielkopolskiego Centrum Zdrowia Dziecka nabrała ostatecznego, imponującego kształtu. „Patrzeć, jak rośnie nasz szpital dziecięcy w Poznaniu, to wielka frajda! Zapraszam na raport z placu budowy” – zachęca Marek Woźniak, Marszałek Województwa Wielkopolskiego. Trwają roboty instalacyjne w środku obiektu i montaż elewacji. Generalny wykonawca prowadzi aktualnie prace związane z zagospodarowaniem terenu wraz z drogami wewnętrznymi. Na 7 kondygnacjach o łącznej powierzchni użytkowej 30 tys. m kw. znajdzie się 2 tysiące pomieszczeń. Opieka medyczna zostanie zapewniona w ramach dziewięciu oddziałów. więcej
 

W poniedziałek, 29 czerwca 2020 roku o godz. 11.00 w Sali Sesyjnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego rozpocznie się XX sesja Sejmiku Województwa Wielkopolskiego. Głosowanie w sprawie udzielenia absolutorium dla Zarządu Województwa Wielkopolskiego poprzedzi debata nad raportem o stanie województwa. 1. Otwarcie posiedzenia. Stwierdzenie quorum.2. Przyjęcie porządku obrad.3. Wybór sekretarzy obrad.4. Przedstawienie raportu o stanie województwa.5. Debata nad raportem o stanie województwa.6. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Zarządowi Województwa Wielkopolskiego wotum zaufania.7. Informacja o stanie mienia.8. Podjęcie uchwały w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania więcej
 

Jacek Bogusławski, członek Zarządu Województwa Wielkopolskiego i Jędrzej Solarski, zastępca prezydenta Poznania podpisali 25 czerwca umowę na dofinansowanie przez Samorząd Województwa wymiany nawierzchni stadionu lekkoatletycznego w ramach modernizacji kompleksu sportowego na Golęcinie w Poznaniu. Umowa została zawarta w ramach Programu Lekkoatletycznego, który obejmuje dofinansowanie realizacji m.in. projektu pn. "Wielobranżowa modernizacja obiektów kompleksu Golęcin - wymiany nawierzchni stadionu lekkoatletycznego". Całkowity koszt tej inwestycji wyniesie 5 621 100 zł.Dotacja w wysokości 400 000 zł jest największym wsparciem dla projektu z zakresu infrastruktury sportowej więcej
 

„Droga do sukcesu! - Rozwój kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Rolniczych i Technicznych im. H. Cegielskiego w Powodowie” i „Profesjonalni zawodowi Giganci w Wągrowcu”- to dwa, warte niemal 4 mln zł projekty, na które Zarząd Województwa Wielkopolskiego przyznał dofinansowanie w wysokości 3,5 mln zł ze środków Unii Europejskiej w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2014-2020. To aż 90% wartości projektów. Dzisiaj Wojciech Jankowiak, Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego podpisał umowy z powiatem wolsztyńskim reprezentowanym przez Jacka Skrobisza, Starostę Wolsztyńskiego oraz Konsorcjum Szkoleniowo więcej
 

Zarząd Województwa z absolutorium. Budżet dobrze wykonany

Podczas poniedziałkowej (29. 06. 2020 r.) sesji Sejmiku radni udzieli Zarządowi Województwa Wielkopolskiego absolutorium z wykonania budżetu województwa w 2019 roku. „Za” było 25 radnych, 8 radnych głosowało przeciw, nikt się nie wstrzymał. Głosowanie poprzedziła debata nad raportem o stanie województwa i udzielenie wotum zaufania Zarządowi.  Marszałek Marek Woźniak podkreślił „Mamy satysfakcję z dobrze wykonanego budżetu za ubiegły rok. I dobrze ocenionego przez Regionalną Izbę Obrachunkową. To dobrze zainwestowane w rozwój Wielkopolski pieniądze! To także ostatni przewidywalny budżet, w warunkach dość więcej
 

1