Proszę kliknąć na wybrany aktywny miesiąc aby zobaczyć informacje z działu.
Miesiąc, do którego dodane zostały informacje jest pogrubiony.

Wybrano rok: 2020
Wybierz poszukiwany rok archiwum:


28 lutego 2020r. spotkanie z Premierem Hesji Volkerem Bouffier otworzyło oficjalną wizytę Marszałka Województwa Wielkopolskiego Marka Woźniaka w tym Kraju Związkowym, w związku z Jubileuszem 20-lecia Partnerstwa. Strony podzieliły się refleksją na temat kwestii, które najbardziej absorbują społeczeństwa obu regionów w tej chwili. Podczas rozmowy dyskutowano o kondycji Unii Europejskiej i przyszłości Wspólnoty w kontekście targających nią wyzwań polityczno-gospodarczych, klimatycznych i migracyjnych oraz przyszłości polityki spójności w kontekście zbliżającego się Przewodnictwa Republiki Federalnej Niemiec w Radzie Unii Europejskiej. Głównym tematem więcej
 

6 marca 2020 roku z udziałem Marka Woźniaka, Marszałka Województwa Wielkopolskiego, odbyło się odsłonięcie tablicy upamiętniającej prof. Jerzego Regulskiego – twórcę odrodzonego samorządu gminnego. Umieszczona ona została na froncie budynku przy ul. Sienkiewicza 22 w Poznaniu, w którym mieści się siedziba stowarzyszenia Wielkopolski Ośrodek Kształcenia i Studiów Samorządowych (WOKiSS). Inicjatorem powstania tablicy jest Maciej Kozik – Prezes Zarządu WOKiSS, który przez wiele lat blisko współpracował z prof. J. Regulskim. Upamiętnienie dorobku prof. Jerzego Regulskiego jest również elementem obchodów jubileuszu stowarzyszenia, które w więcej
 

Pierwszy raz tancerze Polskiego Teatru Tańca publicznie zatańczyli na dziedzińcu rewitalizowanej kamienicy przy ul. Taczaka 8. W tym miejscu 4 marca 2020 roku, z udziałem Marka Woźniaka, Marszałka Województwa Wielkopolskiego odbyła się uroczystość wmurowania aktu erekcyjnego pod budowę pierwszej, nowej siedziby Teatru. „Dziś wspólnie z Panią Dyrektor Iwoną Pasińską i Zastępcą Prezydenta Miasta Poznania Mariuszem Wiśniewskim wmurowaliśmy akt erekcyjny pod budowę pierwszej, własnej siedziby Polskiego Teatru Tańca. Choć jest to teatr objazdowy, to takiej siedziby - swojego własnego kąta, od więcej
 

– Samorządy, które cztery lata temu zdecydowały się na opracowanie programów rewitalizacji, wiedzą, że to był odważny krok w stronę budowania nowej jakości usług społecznych i relacji z mieszkańcami – powiedział Marszałek Marek Woźnik podczas konferencji „Rewitalizacja 2.0 w Wielkopolsce”, która odbyła się 2 marca w UMWW w Poznaniu. W konferencji otwierającej projekt wspierający samorządy w zakresie rewitalizacji wzięli udział przedstawiciele blisko 120 gmin z terenu woj. wielkopolskiego. - Rewitalizacja to nie tylko zmiany wizerunkowe placów czy ulic, ponieważ w centrum więcej
 

Marszałek Marek Woźniak wziął udział w posiedzeniu Komisji Polityki Spójności Terytorialnej i Budżetu UE Europejskiego Komitetu Regionów. Komisja przyjęła program prac na rok 2020, a głównymi tematami dyskusji były działania w ramach tzw. Zielonego Ładu - Fundusz na rzecz Sprawiedliwej Transformacji i zrównoważony rozwój miast. Marszałek Woźniak wziął także udział we wspólnym posiedzeniu Komisji COTER i parlamentarnej Komisji TRAN o roli regionów w dekarbonizacji transportu.Marszałek Woźniak uczestniczył w znaczącej z punktu widzenia Wielkopolski debacie nt. Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji więcej
 

6 marca Marszałek Marek Woźniak wziął udział w oficjalnym otwarciu Centrum Idei Rodła w Domu Polskim w Zakrzewie. W tym dniu organizatorzy uroczystości świętowali jednocześnie 82. rocznicę I Kongresu Polaków w Niemczech, który odbył się w Berlinie. W piątkowym wydarzeniu, które rozpoczęło się od wspólnego odśpiewania Pieśni Rodła, uczestniczył także Jacek Bogusławski, Członek ZWW oraz posłowie, przedstawiciele władz powiatu złotowskiego, radni województwa, powiatu i gminy, przedstawiciele miejscowych organizacji, instytucji oraz mieszkańcy gminy. Marszałek Marek Woźniak w swym przemówieniu podkreślił rolę i rangę więcej
 

Niniejszym informuję o odwołaniu zaplanowanej na niedzielę Gali Finałowej XIX edycji Konkursu Wielkopolski Rolnik Roku 2019. To wydarzenie corocznie gromadzi w Sali Ziemi MTP w Poznaniu blisko 2000 gości z Wielkopolski - właścicieli gospodarstw rolnych, producentów, samorządowców, przedstawicieli branży rolniczej z regionu, mediów oraz gości specjalnych z całego kraju. Nie inaczej miało być także i w tym roku, jednak zdrowie i bezpieczeństwo uczestników wydarzenia, w obliczu zagrożenia zachorowaniem na koronawirusa, jest dla Samorządu Województwa Wielkopolskiego najważniejsze. Od wielu tygodni intensywnie pracowaliśmy więcej
 

Zarząd Województwa Wielkopolskiego przyjął listę podmiotów, przewidzianych do dofinansowania w ramach trzeciej edycji Programu „Szatnia na Medal”. Jak informuje Jacek Bogusławski, Członek Zarządu Województwa Wielkopolskiego: „Zgodnie z przyjętą listą rankingową w pierwszej kolejności dofinansowaniem objęte zostanie 57 jednostek samorządu terytorialnego z Wielkopolski. Wśród nich jest 26 podmiotów, które skorzystają z Programu po raz pierwszy”.Zarząd przyjął także listę rezerwową jednostek, które mogą otrzymać dofinansowanie w przypadku niewykorzystania pełnej kwoty dofinansowania lub rezygnacji podmiotów z listy rankingowej.Autorski Program Samorządu Województwa Wielkopolskiego został zainaugurowany więcej
 

ZMIANA ORGANIZACJI PRACY URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO W POZNANIU

Informujemy, że od wtorku 17 marca, w trosce o zdrowie wszystkich naszych Kilentów, a także pracowników Urzędu Marszałkowskiego, wprowadzamy zmiany w funkcjonowaniu Urzędu do końca tego miesiąca.  Zapewniamy jednocześnie, że będziemy realizować wszystkie swoje ustawowe zadania. Zachęcamy jednak głównie do kontaktu telefonicznego lub z pomocą poczty elektronicznej. Jeśli jednak istnieje potrzeba osobistego dostarczenia dokumentów do Urzędu, to te będą przyjmowane wyłącznie w holu głównym, w pomieszczeniu obok KASY, przy schodach do patio. Jednocześnie informujemy, iż nie potwierdzamy Profilu Zaufanego od 16 marca br. do więcej
 

Zarząd Województwa Wielkopolskiego podjął 12 marca uchwały zatwierdzające listy rankingowe, zgodnie z którymi przyznawane będzie dofinansowanie dla zadań z zakresu infrastruktury sportowej (lekkoatletycznej) oraz infrastruktury turystycznej. W naborze wniosków na zadania inwestycyjne z zakresu lekkoatletyki wpłynęło 20 wniosków. Zainteresowanych dofinansowaniem było 16 jednostek samorządowych, z czego 14 otrzymało propozycję dofinansowania, zgodną z przedstawioną w załączniku do uchwały na 1977/2020 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 12 marca 2020 roku. W 2016 roku Samorząd Województwa Wielkopolskiego obrał kierunek na rozwój infrastruktury służącej najsilniejszej w więcej
 

Mając na uwadze stan zagrożenia epidemicznego i trudne warunki panujące w szpitalach, wraz z Zarządem Województwa Wielkopolskiego podjąłem działania mające na celu oszacowanie potrzeb wielkopolskich placówek ochrony zdrowia, które zamierzamy sfinansować. Zwróciłem się do Wojewody Wielkopolskiego z prośbą o wskazanie potrzeb, których koszty nie mogą być pokryte z innych źródeł finansowych, a które mogłyby być opłacone z będącego w naszej gestii Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2014-2020 (fundusze UE). Jednocześnie już zbieramy ww. dane ze szpitali podległych Samorządowi Województwa Wielkopolskiego. Po uzyskaniu informacji więcej
 

UWAGA! Ograniczenie kursowania od 23 marca 2020 r. wybranych pociągów Polregio i Kolei Wielkopolskich

 Ze względu na wprowadzenie przez rząd stanu zagrożenia epidemicznego oraz dodatkowych ograniczeń, niezbędnych do powstrzymania rozprzestrzeniania się koronawirusa SARS-CoV-2, Organizator Przewozów – Województwo Wielkopolskie, podjął decyzję o ograniczeniu kursowania wybranych połączeń pociągów Kolei Wielkopolskich oraz Polregio na terenie Wielkopolski. Prosimy swoich pasażerów o zrozumienie sytuacji i wyrozumiałość. Ta niezwykle trudna decyzja podjęta została w trosce o bezpieczeństwo pracowników spółek kolejowych oraz bezpieczeństwo wszystkich podróżnych korzystających z naszych połączeń. Wszystkich podróżnych, którzy od poniedziałku 23 marca 2020 r. będą chcieli skorzystać z usług Kolei więcej
 

5,2 km długości, w tym trójprzęsłowy most nad Wartą, wiadukt nad linią kolejową, wiadukt nad drogą prowadzącą do miejscowości Stróżki, trzy ronda, przepusty drogowe, drogi dojazdowe do terenów przyległych oraz chodniki i ciągi pieszo-rowerowych w obrębie skrzyżowań – to najważniejsze udogodnienia, które niesie ze sobą powstanie obwodnicy Wronek w ciągu drogi wojewódzkiej nr 184. 24 marca 2020 r. w Urzędzie Marszałkowskim w Poznaniu, w obecności Wicemarszałka Wojciecha Jankowiaka, podpisano umowę pomiędzy Wielkopolskim Zarządem Dróg Wojewódzkich w Poznaniu a spółkami „Colas więcej
 

– Staramy się reagować błyskawicznie na potrzeby zgłaszane nam przez instytucje medyczne i naukowe, działające na froncie walki z koronawirusem. Właśnie podjęliśmy decyzję o przekazaniu 2,6 mln złotych z będących w naszej gestii funduszy unijnych dla Szpitala Klinicznego im. Heliodora Święcickiego w Poznaniu, głównie na wykonanie około 2 tysięcy testów w kierunku wirusa SARS-CoV-2, ale także na środki ochrony osobistej dla pracowników szpitala klinicznego – mówi Marszałek Marek Woźniak. Pieniądze pochodzą z Europejskiego Funduszu Społecznego WRPO 2014+. Zakres projektu obejmuje następujące więcej
 

W związku z kolejnymi ograniczeniami mającymi na celu przeciwdziałanie rozprzestrzenianiu się koronowirusa SARS-CoV-2, dostosowujemy komunikację kolejową do ograniczonej do niezbędnego minimum mobilności mieszkańców, Organizator Przewozów - Województwo Wielkopolskie podjął trudną decyzję o dalszej korekcie w kursowaniu pociągów. Sytuacja w jakiej się znaleźliśmy pokazuje, jak wielką rolę w życiu naszego społeczeństwa odgrywa transport zbiorowy. Umożliwia wielu mieszkańcom dotarcie do pracy, szkoły, ośrodków zdrowia oraz przemieszczanie się w celu zacieśniania kontaktów z rodziną czy znajomymi. Dzisiaj te kontakty zostały ograniczone, wiele osób pozostało więcej
 

Z wielką obawą przyglądam się coraz trudniejszej sytuacji lokalnych producentów i restauracji w naszym regionie związanej z epidemią wirusa COVID – 19. Dla większości przedsiębiorców przedłużający się stan niepewności i wprowadzane ograniczenia, stanowią realne ryzyko biznesowe. W obecnej sytuacji w pełni popieramy inicjatywę #zostanwdomu. Jest to ważne dla bezpieczeństwa nas wszystkich, jednak wprowadzony stan zagrożenia epidemicznego niesie za sobą szereg ograniczeń związanych z prowadzeniem działalności gastronomicznej oraz sprzedaży lokalnych produktów – powiedział Krzysztof Grabowski, Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego. Dlatego nie czekając na więcej
 

Zmiany w WRPO 2014+: Są pieniądze od Marszałka na walkę z koronawirusem

„Przygotowujemy zbiorcze zakupy, głównie środków ochrony osobistej, bo te są najbardziej oczekiwane, dla wszystkich wielkopolskich szpitali. Będziemy się też starali zakupić respiratory. Szpitale biorące bezpośrednio udział w zwalczaniu epidemii będą też otrzymywać indywidualne wsparcie”, mówi Marek Woźniak, Marszałek Województwa Wielkopolskiego. Wybuch epidemii COVID-19 stanowi poważne zagrożenie dla zdrowia publicznego. Prowadzone działania, głównie w szpitalach Wielkopolski, mające zminimalizować skutki przebiegu epidemii, wymuszają konieczność zagwarantowania przede wszystkim niezbędnego sprzętu oraz środków ochrony osobistej, co skutkuje ogromnym obciążeniem finansowym tych jednostek. Część placówek ochrony więcej
 

1