Proszę kliknąć na wybrany aktywny miesiąc aby zobaczyć informacje z działu.
Miesiąc, do którego dodane zostały informacje jest pogrubiony.

Wybrano rok: 2020
Wybierz poszukiwany rok archiwum:


6 lutego Marszałek Marek Woźniak i Marek Buława, Wójt Gminy Zakrzewo podpisali umowę o wsparciu finansowym działalności kulturalnej gminy w zakresie funkcjonowania Centrum Idei Rodła w Domu Polskim w Zakrzewie. 150 tys. złotych pochodzi z budżetu województwa wielkopolskiego. – Przechodzimy dziś od porozumienia do podpisania umowy, a inauguracja projektu odbędzie się w marcu. Mam nadzieję, że Dom Polski i samo Zakrzewo staną się krajowym ośrodkiem, który będzie przechowywał i rozwijał pamięć o ideach spod znaku Rodła – powiedział Marszałek Marek Woźniak. więcej
 

Ambasador Indonezji w Wielkopolsce

6 lutego 2020 r. Marek Woźniak, Marszałek Województwa Wielkopolskiego spotkał się z Jej Ekscelencją Ambasadorem Republiki Indonezji w RP Siti Nugraha Mauludiah. Ambasador Siti Nugraha Mauludiah przedstawiła potencjał gospodarczy swojego kraju, prosząc Marszałka, by wsparł działania na rzecz zainteresowania Indonezją przez wielkopolskich przedsiębiorców. Zaprosiła delegację wielkopolską do udziału w targach Trade Expo Indonesia (w październiku 2020) i zadeklarowała pomoc w przygotowaniu odpowiednich spotkań. Zaproponowała, by przed wyjazdem misji gospodarczej, w Poznaniu odbyło się forum biznesowe prezentujące potencjał i możliwości współpracy gospodarczej z więcej
 

Marzena Wodzińska, Członkini Zarządu Województwa Wielkopolskiego wręczyła jednorazowe stypendia za wyniki w nauce dla uczniów Wielkopolskich Samorządowych Centrów Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego prowadzonych przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego.W pierwszym semestrze jednorazowe stypendium w wysokości 1000 zł otrzymało 153 uczniów z WSCKZiU z Poznania, Gniezna, Konina, Ostrowa Wielkopolskiego, Rawicza, Złotowa oraz Wrześni. O stypendium mogą ubiegać się uczniowie, którzy uzyskali w semestrze średnią ocen nie mniejszą niż 4,75 oraz nie ukończyli 24 roku życia. Zamysłem Samorządu Województwa Wielkopolskiego jest propagowanie kształcenia w zawodach więcej
 

Podczas odbywającej się w dniach 11-13 lutego w Brukseli sesji plenarnej, Marszałek Marek Woźniak został ponownie wybrany wiceprzewodniczącym Prezydium Europejskiego Komitetu Regionów (KR). Głosami polskich członków KR, Marszałkowi powierzono także po raz kolejny funkcję przewodniczącego polskiej delegacji narodowej. W nowej kadencji M. Woźniak zasiądzie również w Prezydium Grupy Europejskiej Partii Ludowej. W trakcie inauguracyjnego posiedzenia członkowie Europejskiego Komitetu Regionów wybrali nowego przewodniczącego KR i jego zastępcę. Nowym szefem został Apostolos Tzitzikostas z Grecji, a jego pierwszym zastępcą - Vasco Cordeiro z więcej
 

W dniach 2-9 lutego 2020 roku, odpowiadając na oficjalne zaproszenie Gubernatora Stanu Parana Carlosa Massy Ratinho Juniora, Wielkopolska delegacja pod przewodnictwem Wicemarszałka Krzysztofa Grabowskiego złożyła wizytę w Stanie Parana, brazylijskim regionie partnerskim Wielkopolski. Umowa między regionami została podpisana 11 października 2010 roku i przedłużona w 2015 r. na kolejne pięć lat. Obie strony wyraziły wolę jej wydłużenia i zintensyfikowania kontaktów w sferze rolnictwa, edukacji i gospodarki w bieżącym roku, w 100. rocznicę nawiązania stosunków dyplomatycznych między Polską a Brazylią. Wicemarszałek więcej
 

15 lutego w Szkole Podstawowej w Kuźnicy Grabowskiej w gminie Kraszewice odbyło się uroczyste VIII Spotkanie Noworoczne Strażaków OSP Południowej Wielkopolski. Gospodarzem spotkania był Krzysztof Grabowski, Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego i Wiceprezes Zarządu Wojewódzkiego Ochotniczych Straży Pożarnych. Samorząd Województwa Wielkopolskiego od lat wspiera i współpracuje z Ochotniczymi Strażami Pożarnymi (OSP). Dzięki temu wiele jednostek OSP ma możliwość pozyskania funduszy na modernizację wyparzenia jednostek oraz modernizację infrastruktury strażackiej. W pierwszej części uroczystości odbyła się Narada Druhów OSP, podczas której poruszone zostało wiele kwestii więcej
 

16 lutego 2020 r. Krzysztof Grabowski, Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego uczestniczył w uroczystościach związanych ze 101. rocznicą Powstania Wielkopolskiego oraz 100. rocznicą włączenia wieruszowskiego Podzamcza do Macierzy. Gospodarzem wydarzenia był Rafał Przybyła, Burmistrza Gminy Wieruszów w województwie łódzkim. Podzamcze funkcjonowało niegdyś jako odrębna miejscowość, aktualnie stanowi lewobrzeżną część Wieruszowa. Ziemia Wieruszowska i jej historia nierozerwalnie związana jest z ziemiami kaliską i kępińską, obecnie administracyjnie przynależy do województwa łódzkiego. Niedzielna uroczystość rozpoczęła się zbiórką uczestników wydarzenia przed pomnikiem „Powstańców Wielkopolskich i Wojaków”, więcej
 

XVIII sesja Sejmiku Województwa Wielkopolskiego

W poniedziałek, 24 lutego 2020 roku o godz. 12.00 w Sali Sesyjnej Urzędu Marszałkowskiego przy al. Niepodległości 34 w Poznaniu rozpocznie się XVIII sesja Sejmiku Województwa Wielkopolskiego. Porządek obrad: 1. Otwarcie posiedzenia. Stwierdzenie quorum.2. Przyjęcie porządku obrad.3. Wybór sekretarzy obrad.4. Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Nr XIV/270/19 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie: uchwały budżetowej Województwa Wielkopolskiego na rok 2020.5. Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Nr XIV/269/19 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie: więcej
 

Wojciech Jankowiak, Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego wziął udział w uroczystościach z okazji 75. rocznicy zakończenia okupacji niemieckiej i walk o Poznań, które odbywały się w niedzielę 23 lutego na górnym tarasie Cytadeli Poznańskiej. Wojciech Jankowiak złożył wiązanki biało-czerwonych kwiatów przy Pomniku Żołnierzy Radzieckich, Pomniku Cytadelowców oraz Pomniku Żołnierzy Alianckich. W organizowanych przez miasto Poznań uroczystościach udział wzięli mieszkańcy, a także parlamentarzyści, przedstawiciele środowisk kombatanckich i samorządowcy.23 lutego 1945 roku zakończyły się miesięczne walki o Poznań okupowany przez hitlerowskie Niemcy. Spośród dwóch więcej
 

Marzena Wodzińska, Członkini Zarządu Województwa Wielkopolskiego wzięła udział w otwarciu wystawy okolicznościowej przygotowanej z okazji 100-lecia działalności klubu piłkarskiego „Victoria Ostrzeszów”. Uroczystość odbyła się 24 lutego w bibliotece miejskiej w Ostrzeszowie. Ekspozycja przedstawia historię klubu i jego sukcesy na przełomie lat. Zebrane zdjęcia, puchary, medale, dyplomy i inne historyczne pamiątki spowodowały, że niejednemu sympatykowi klubu zakręciła się ze wzruszenia łza w oku. Materiały pochodzą ze zbiorów klubu, a także prywatnych kolekcji m.in. Stanisława Bojszczaka, Dariusza Wrzalskiego, Andrzeja Sikory, Krzysztofa Klepacza oraz więcej
 

Krzysztof Grabowski, Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego, przewodniczył spotkaniu projektu C-Track 50 – Umieszczenie regionów na drodze do neutralności węglowej w 2050 (ang. Putting regions on track for carbon neutrality by 2050) realizowanego przez Województwo Wielkopolskie w ramach programu HORYZONT 2020. Spotkanie odbyło się 26 lutego 2020 r. w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu. Wzięli w nim udział burmistrzowie i wójtowie z 10 pilotażowych gmin z województwa wielkopolskiego, którzy współpracują z Województwem Wielkopolskim w ramach przedmiotowego projektu: Brudzew, Buk, Mycielin, więcej
 

Marszałek Marek Woźniak spotkał się ze słuchaczami Uniwersytetu Każdego Wieku Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu

- Seniorzy to coraz większa grupa społeczna, której aktywności zawodowej i społecznej nie wolno zmarnować – mówi Marszałek i podkreśla, jak ważną, coraz większą grupę społeczną stanowią osoby starsze, już niepracujące zawodowo, a w związku z tym dysponujące dużą ilością wolnego czasu, a które są wciąż bardzo aktywne. Ich potencjału – na płaszczyźnie zawodowej czy społecznej – nie wolno zlekceważyć. Jednocześnie decydenci powinni zadbać o tych, którym – czy to na skutek doświadczeń życiowych czy pogarszającego się stanu zdrowia – więcej
 

1