Proszę kliknąć na wybrany aktywny miesiąc aby zobaczyć informacje z działu.
Miesiąc, do którego dodane zostały informacje jest pogrubiony.

Wybrano rok: 2020
Wybierz poszukiwany rok archiwum:


  1 października na zaproszenie Rektora i Senatu Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Marszałek Marek Woźniak był gościem 102. inauguracji roku akademickiego w dziejach tej największej wielkopolskiej uczelni. Była to historyczna inauguracja, ponieważ od tego roku po raz pierwszy będzie nią kierowała kobieta rektor – prof. dr hab. Bogumiła Kaniewska. Uroczystość  rozpoczęła się od odśpiewania  hymnu Polski, a następnie ustępujący rektor prof. UAM dr hab. Andrzej Lesicki przekazał insygnia władzy rektorskiej prof. Kaniewskiej. Podczas inauguracji Medal „Palmae Universitatis Studiorum Posnaniensis”  otrzymał więcej
 

W piątek 2 października Marszałek Marek Woźniak odwiedził powiat turecki. Najpierw w Turku spotkał się z burmistrzami i wójtami z tego powiatu, a potem wziął udział w otwarciu zmodernizowanych ze środków unijncych szkół w Rzgowie i w Sławsku. Tematem rozmów z włodarzami powiatu tureckiego były m.in. założenia nowej perspektywy finansowej Unii Europejskiej w ujęciu regionalnym oraz zagadnienia związane z Funduszem Sprawiedliwej Transformacji. Z kolei wizyta w Rzgowie i Sławsku to świętowanie wraz z włodarzami gminy Rzgów, nauczycielami i uczniami uroczystego otwarcia zmodernizowanych więcej
 

Wojciech Jankowiak, Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego, w czwartek 1 października dokonał wizytacji rozbudowywanej drogi wojewódzkiej nr 305 na terenie gminy Wijewo. Inwestycja, której postępy Wicemarszałek oglądał wraz z wójtem gminy Wijewo Mieczysławem Drożdzyńskim oraz Pawłem Katarzyńskim, dyrektorem Wielkopolskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich, realizowana jest na liczącym 8 km odcinku od granicy powiatu leszczyńskiego przez Wijewo i Radomyśl, aż do granicy województwa wielkopolskiego. Zakres prac obejmuje: przebudowę skrzyżowań, zjazdów, budowę ścieżek rowerowych z dopuszczonym ruchem pieszych, budowę zatok autobusowych, przepustów, kanalizacji deszczowej i przejść dla więcej
 

Marek Woźniak, Marszałek Województwa Wielkopolskiego podpisał dziś z Małgorzatą Machalską, Burmistrzem Lubonia umowę na dofinansowanie z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014–2020 (WRPO 2014+) przebudowy i rozbudowy Domu Włodarza. – Konkurs na dofinansowanie inwestycji w obszarze dziedzictwa kulturowego regionu jest obiektem naszej szczególnej troski. Mam nadzieję, że dzięki środkom unijnym, które zabezpieczyliśmy na to przedsięwzięcie, uda się tu stworzyć ważną dla mieszkańców miasta przestrzeń kulturalną i społeczną – powiedział Marszałek. Zarząd Województwa Wielkopolskiego przyznał 1,6 mln zł dofinansowania z WRPO więcej
 

Marek Woźniak, Marszałek Województwa Wielkopolskiego wraz z Mariuszem Wiśniewskim, Zastępcą Prezydenta Miasta Poznania odwiedzili dziś budowę Centrum Szyfrów Enigma. To projekt realizowany przez Miasto Poznań we współpracy z Uniwersytetem im. Adama Mickiewicza. Powstanie tzw. muzeum Enigmy możliwe jest m.in. dzięki dofinansowaniu w wysokości przeszło 10 mln zł z funduszy europejskich, będących w gestii Zarządu Województwa Wielkopolskiego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2014-2020 (WRPO). – Zapowiada się w tym miejscu bardzo interesująca opowieść o tym, jak doszło do deszyfrowania niemieckiej maszyny Enigma. Narracja więcej
 

7 października w Pałacu Reymonta w Kołaczkowie Marek Woźniak, Marszałek Województwa Wielkopolskiego podpisał z Teresą Waszak, Wójtem Gminy Kołaczkowo umowę na dofinansowanie środkami unijnymi w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (WRPO 2014+) projektu pn. „Modernizacja budynku przedszkola oraz Pałacu Reymonta wraz z otoczeniem w ramach programu rewitalizacji gminy Kołaczkowo”. Wartość projektu to 2,3 mln zł, a poziom dofinansowania projektu wynosi 77% kwoty całkowitych wydatków kwalifikowalnych. „Cieszę się, że w gronie beneficjentów konkursu dotyczącego rewitalizacji przestrzeni publicznych znalazła się więcej
 

W niedzielę, 11 października, przypada Międzynarodowy Dzień Dziewcząt. To święto, ustanowione przez zgromadzenie Ogólne ONZ w 2011 roku, ma na celu przybliżanie społeczeństwu szczególnych barier, jakie napotykają dziewczęta na drodze do rozwoju swojego pełnego potencjału. Paulina Stochniałek, Członek Zarządu Województwa Wielkopolskiego zwróciła się do wielkopolskich instytucji i jednostek zajmujących się szeroko rozumianym kształceniem z zaproszeniem do włączenia się do akcji propagującej ideę tego święta. „Reprezentując Instytucje odpowiedzialne za edukację mamy do odegrania szczególną rolę w upowszechnianiu wiedzy na ten temat oraz więcej
 

Marszałek: Finalny etap audytu informatycznego konkursu grantowego  w ramach Wielkopolskiej Tarczy Antykryzysowej

Marszałek Marek Woźniak podczas piątkowego briefingu prasowego w Urzędzie Marszałkowskim poinformował o dotychczasowych ustaleniach, wynikających z trwającego audytu informatycznego naboru grantowego przeprowadzonego na zlecenie Wielkopolskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (WARP), w ramach Wielkopolskiej Tarczy Antykryzysowej. Wraz z Marszałkiem z dziennikarzami spotkali się Cezary Mazurek, dyrektor Poznańskiego Centrum Superkomputerowo-Sieciowego (PCSS) – instytucji, która realizuje audyt informatyczny, oraz Krzysztof Urbaniak, prezes WARP. Podczas briefingu prasowego Marszałek powiedział: „Jesteśmy na etapie finalnym audytu, który na nasze zlecenie przeprowadza Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe. Zostały sformułowane ustalenia audytu, więcej
 

Wicemarszałek Wojciech Jankowiak wraz z przedstawicielami samorządów biorących udział w projekcie Poznańskiej Kolei Metropolitalnej położonych wzdłuż linii 271 Wrocław Główny – Poznań Główny podpisał 8 października 2020 r. w Sali Sesyjnej Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu porozumienia „o podjęciu wspólnych działań zmierzających do uruchomienia Poznańskiej Kolei Metropolitalnej”. Zgodnie z treścią porozumienia Poznańska Kolej Metropolitalna na odcinku Poznań Główny – Kościan funkcjonować będzie od 1 stycznia 2021 roku. Zgodnie z ideą PKM podpisane dokumenty zawierać będą deklarację współfinansowania połączeń uruchamianych na linii 2712 więcej
 

9 października br., niecały miesiąc po rozpoczęciu misji dyplomatycznej w Polsce, Arndt Freytag von Loringhoven, nowy Ambasador RFN w RP spotkał się z Marszałkiem Markiem Woźniakiem. Panowie rozmawiali o bogatym dorobku wieloletniej współpracy wielkopolsko-niemieckiej, doświadczeniach w ramach partnerstw dwustronnych oraz o wspólnych planach na przyszłość. Marszałek przedstawił Ambasadorowi m.in. kondycję gospodarczą Wielkopolski oraz bieżącą sytuację związaną z walką ze skutkami epidemii. Zaznaczył, że pomimo silnych atutów Wielkopolski takich, jak przedsiębiorczość, bogate tradycje handlowe i biznesowe, dobrze wykształcone kadry, atrakcyjne otoczenie biznesowe, więcej
 

Na prośbę Wojewody Wielkopolskiego Łukasza Mikołajczyka od najbliższej soboty, tj. 17 października 2020 r., pacjentom z COVID-19 pomocy – jako placówka jednoimienna – będzie udzielać Wojewódzki Specjalistyczny Zespół ZOZ Chorób Płuc i Gruźlicy w Wolicy k. Kalisza. To dodatkowe 120 łóżek dla naszego regionu wyposażonych w 10 respiratorów. Szpital w Wolicy ma 12 lekarzy i ponad 50 pielęgniarek.   Obecnie szpital w Wolicy organizuje transport dla swoich pacjentów z chorobami nowotworowymi i pulmonologicznymi, którzy jeszcze przebywają w szpitalu. 12 chorych z Wolicy więcej
 

Marszałek Marek Woźniak spotkał się dziś z uczestnikami protestu, którzy obawiają się anulowania naboru wniosków w projekcie „Wielkopolska Tarcza Antykryzysowa”. Marszałek poinformował przedsiębiorców o dalszych krokach, związanych z wyjaśnieniem wątpliwości w kwestii procedury naboru wniosków w postępowaniu na uzyskanie grantów Wielkopolskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (WARP). Wszystko wskazuje na to, że skutecznym sposobem wyjaśnienia, w jaki sposób poszczególne wnioski znalazły się na liście zwycięzców, jest skompletowanie informacji na temat IP wnioskodawców i przypisanie ich do złożonych wniosków. W tym celu konieczne jest więcej
 

Marszałek Marek Woźniak podpisał z Wójtem Gminy Kleszczewa Bogdanem Kemnitzem umowę na dofinansowanie z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014–2020 (WRPO 2014+) inwestycji związanych z rewitalizacją przestrzeni na terenie miejscowości Komorniki i Nagradowice. - To bardzo ciekawy projekt, który z pewnością zmieni jakość życia mieszkańców gminy Kleszczewo. Taki właśnie cel przyświeca projektom rewitalizacyjnym w regionie, które dofinansowujemy w ramach konkursu unijnego „Rewitalizacja miast i ich dzielnic, terenów wiejskich, poprzemysłowych i powojskowych”. Niektóre z nich są jeszcze w trakcie realizacji, inne więcej
 

Marek Woźniak, Marszałek Województwa Wielkopolskiego podpisał 19 października umowy na dofinansowanie dwóch kolejnych projektów realizowanych w ramach autorskiego programu Samorządu Województwa Wielkopolskiego pn. „Szatnia na medal”. Ze zmodernizowanych obiektów będzie można wkrótce skorzystać w Zbąszyniu, w powiecie nowotomyskim oraz w Biedrusku, gm. Suchy Las. „Zależy nam, by osoby chcące uprawiać sport mogły to robić w dobrych warunkach. Szatnia na medal wpisuje się w działania promujące zdrowy styl życia i jest istotnym elementem budowania kondycji Wielkopolan” – podkreśla Marszałek Marek Woźniak. „Adaptacja więcej
 

Marszałek Marek Woźniak odwiedził dziś gminę Kiszkowo w powiecie gnieźnieńskim . Celem wizyty Marszałka było podpisanie z Wójtem Tadeuszem Bąkowskim umowy na dofinansowanie unijne renowacji zabytkowej kaplicy grobowej rodziny Lange w Rybnie Wielkim. Koszty prac oszacowano na blisko pół miliona złotych. Zarząd Województwa Wielkopolskiego przyznał na ich realizację 440 tys. zł z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2014-2020. - Warto takie lokalne perełki eksponować i o nie zadbać, bo jest to cenny wkład w kulturę rodzinną i europejską. To jest właśnie kierunek, więcej
 

25 października br. przy pomniku Rozstrzelanych Synów Ziemi Śremskiej, na tamtejszym Rynku, Marek Woźniak, Marszałek Województwa Wielkopolskiego wraz z Adamem Lewandowskim, Burmistrzem Śremu zapalił „Znicz Pamięci”. Ostatnia niedziela października to tradycyjnie czas kolejnej odsłony akcji medialno-edukacyjnej „Zapal Znicz Pamięci”. Wydarzenie organizowane od 12 lat jest wspólnym przedsięwzięciem Oddziałowych Biur Edukacji Narodowej IPN w Poznaniu, Gdańsku, Katowicach, Łodzi, Bydgoszczy oraz Radia Poznań i regionalnych rozgłośni Polskiego Radia. Od początku akcji patronuje Marszałek Marek Woźniak, który podkreśla: „Starajmy się wyszukać w swoim najbliższym więcej
 

Utalentowani sportowcy, reprezentujący kluby sportowe z całej Wielkopolski otrzymają stypendia ufundowane przez Marszałka Województwa Wielkopolskiego. Zarząd Województwa przyznał w tym roku stypendia 54 osobom w wysokości 400 - 600 zł miesięcznie, na rok.Zgodnie z regulaminem, stypendystami mogą być zawodnicy uprawiający dyscyplinę olimpijską, będący medalistami Mistrzostw Świata, Europy i Polski, także sportowcy niepełnosprawni.- Pomimo kryzysu wywołanego epidemią, która od marca dotknęła niemal wszystkie obszary działalności człowieka, uznaliśmy za zasadne utrzymanie wsparcia sportowców na dotychczasowym poziomie. Mimo, iż zmieniły się terminy większości więcej
 

Samorząd Województwa Wielkopolskiego, już od kilku lat, jest współorganizatorem „Konkursu Aktywni w Wielkopolsce”, przeprowadzanego w ramach „Konkursu Puchar Recyklingu” - jedynego w Polsce wydarzenia, które w sposób kompleksowy ocenia selektywną zbiórkę odpadów i działania edukacyjne w tym zakresie. Inicjatywy te towarzyszą odbywającemu się w październiku Międzynarodowemu Kongresowi Ochrony Środowiska ENVICON. - Zaangażowanie w tego typu przedsięwzięcia nie jest przypadkowe. Samorząd Województwa realizuje zadania związane z szeroko rozumianą gospodarką odpadami – od opracowywania wojewódzkich planów gospodarki odpadami poprzez monitorowanie procesów zbierania i więcej
 

Osoby lubiące robić zdjęcia, posiadające w swojej kolekcji piękne kadry z Wielkopolski zachęcamy do udziału w Konkursie Fotograficznym o Nagrodę Marszałka Województwa Wielkopolskiego. W piątej edycji konkursu, w trzech kategoriach, czekają nagrody o łącznej wartości 15 tys. zł. Podobnie jak w latach poprzednich Konkurs adresowany jest do szerokiego grona miłośników fotografii i wypoczynku wśród wielkopolskich atrakcji - zarówno tych turystycznych, przyrodniczych, jak i historyczno-kulturowych. Aby wziąć w nim udział należy zgłosić swoją pracę konkursową (zestaw 3 fotografii) do jednej z trzech więcej
 

Pamięć o Zasłużonych Wielkopolanach

Uwzględniając sytuację pandemiczną, Marek Woźniak, Marszałek Województwa Wielkopolskiego już 30 października złożył wiązanki kwiatów przy pomniku Powstańców Wielkopolskich oraz na grobach generała Stanisława Taczaka i pułkownika Włodzimierza Gedymina, które znajdują się na Cmentarzu Zasłużonych Wielkopolan. Przypomnijmy, że dotychczasową tradycją było wspólne składanie kwiatów 1 listopada przez władze województwa, powiatu poznańskiego i miasta Poznania. W tym roku miejsca spoczynku ważnych dla historii naszego regionu osób zostaną także upamiętnione, jednak ze względu na bezpieczeństwo sanitarne odbywa się to w ramach kameralnych odwiedzin. więcej
 

1