Proszę kliknąć na wybrany aktywny miesiąc aby zobaczyć informacje z działu.
Miesiąc, do którego dodane zostały informacje jest pogrubiony.

Wybrano rok: 2020
Wybierz poszukiwany rok archiwum:


  4 stycznia podczas Spotkania Noworocznego, Marszałek Marek Woźniak w gronie zaproszonych gości, wśród których byli przedstawiciele wielkopolskiej kultury, nauki, biznesu, a także mediów i poznańskiego Kościoła, politycy i samorządowcy, przede wszystkim poddał refleksji miniony czas i nadchodzący rok. Następnie – zgodnie z tradycją spotkań noworocznych – Marszałek ogłosił laureata Wielkopolskiej Nagrody imienia Ryszarda Kapuścińskiego. A właściwie laureatów – po raz pierwszy w historii nagrody zostali zbiorowo docenieni pracownicy i wolontariusze Hospicjum Palium w Poznaniu.– Ten wieczór jest dla mnie okazją więcej
 

Tomograf jako domek hobbitów lub latający pojazd, niewidoczne bramy przeciwpożarowe, miejski autobus zasilany wodorem i okienne rolety domowe sterowane z końca świata za pomocą telefonu komórkowego – to tylko niektóre produkty laureatów Konkursu o Nagrodę Marszałka Województwa Wielkopolskiego „i-Wielkopolska – Innowacyjni dla Wielkopolski” edycja 2019. Marszałek Marek Woźniak właśnie ogłosił czterech równorzędnych zwycięzców. Agencja Reklamowa Grafiti Sp. z o.o. za „Medical Design - projekty na rzecz zmiany wizerunku służby zdrowia, IS: Wnętrza przyszłości”, Fibar Group S.A. za „System do zarządzania inteligentnym więcej
 

2 stycznia 2020 r. Wicemarszałek Wojciech Jankowiak, na zaproszenie wójta gminy Łubowo Andrzeja Łozowskiego, wziął udział w uroczystości otwarcia żłobka w Łubowie powstałego w ramach projektu dofinansowanego z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Projekt pod nazwą „Wsparcie na rzecz osób wykluczonych z rynku pracy oraz zagrożonych wykluczeniem w formie utworzenia żłobka gminnego w Łubowie” dofinansowany został z funduszy unijnych będących w gestii Zarządu Województwa Wielkopolskiego (WRPO 2014-2020, poddziałanie: „Wsparcie aktywności zawodowej osób wyłączonych z rynku pracy z powodu opieki więcej
 

W ramach programu zdrowotnego pn. „Program profilaktyki nowotworów skóry w Aglomeracji Kalisko Ostrowskiej” Marzena Wodzińska, Członkini Zarządu Województwa Wielkopolskiego i Żaneta Lasiecka- Stodolna, p.o. Burmistrza Stawiszyna 8 stycznia podpisały umowę o dofinansowanie projektu w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Przekazanych 1,3 mln złotych stanowią fundusze unijne leżące w gestii Zarządu Województwa Wielkopolskiego. Pieniądze te pozwolą na przeprowadzenie badań dermatologicznych profilaktyki raka skóry mieszkańców Gminy i Miasta Stawiszyn, a także pozostałych gmin wchodzących w skład Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej. Celem projektu więcej
 

8 stycznia w kaliskim starostwie odbyło się spotkanie noworoczne, podczas którego Wicemarszałek Krzysztof Grabowski i Marzena Wodzińska, Członkini Zarządu Województwa Wielkopolskiego  przekazali życzenia gospodarzom wieczoru: Krzysztofowi Nosalowi, Staroście Kaliskiemu oraz Janowi Kłyszowi, Przewodniczącemu Rady Powiatu Kaliskiego. Marzena Wodzińska pogratulowała osiągnięć, podziękowała za udaną samorządową współpracę, życzyła zaś pomyślności w realizacji nowych zamierzeń oraz kolejnych wyzwań na rzecz rozwoju powiatu kaliskiego. Spotkanie obfitowało w refleksje, życzenia i podziękowania. Zakończył je noworoczny toast, a po nim koncert kolęd i pastorałek w wykonaniu uczniów więcej
 

10 stycznia 2019 roku Marek Woźniak, Marszałek Województwa Wielkopolskiego wziął udział w otwarciu Kina za Rogiem, zlokalizowanego w Bolewicach w gm. Miedzichowo (powiat nowotomyski). X muza zagościła na stałe w gminie dzięki realizacji projektu pn. „Małe kino społecznościowe szansą na rozwój zasobów kulturalnych województwa wielkopolskiego”. Gmina Miedzichowo złożyła wniosek w ramach Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Wielkopolskich. Wartość zadania to 345 tys. zł, a otrzymane dofinasowanie – 150 tys. zł - pochodzi z marszałkowskich funduszy unijnych w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego więcej
 

– Chciałem dowiedzieć się, co już zostało zrealizowane w ramach zaplanowanej modernizacji, remontu i konserwacji Zespołu Pałacowo-Parkowego w Lewkowie – powiedział Marszałek Marek Woźniak, który 13 stycznia odwiedził powiat ostrowski. Podczas wizyty nie tylko obejrzał pałac i spotkał się tam z dziennikarzami, ale także był gościem Wielkopolskiego Centrum Leczenia Oparzeń oraz Centrum Kształcenia Praktycznego. W tym ostatnim wręczył certyfikaty grupie uczniów, którzy ukończyli program szkoleń w zakresie spawalnictwa. – Zakres prac jest ogromny i widzę, że postępują one zgodnie z harmonogramem więcej
 

Wielkopolska przedsiębiorczość jest nie tylko legendarna - jej dalszy rozwój znajduje realne wsparcie ze strony samorządu województwa. „Dajemy szansę wielu przedsiębiorcom – przynajmniej tysiącu firmom – uzyskania środków finansowych w postaci kredytów na najważniejsze dla nich przedsięwzięcia. Udzielamy zabezpieczenia na ten cel w znacznej kwocie – umowy dotyczą 250 milionów złotych, a wartość zabezpieczeń sięga 390 milionów złotych, lecz ta kwota może być jeszcze powiększona” – powiedział Marek Woźniak, Marszałek Województwa Wielkopolskiego podczas konferencji prasowej, podczas której podpisano umowy na więcej
 

Dzisiaj podczas obrad II Nadzwyczajnego Wielkopolskiego Kongresu Samorządowego ponad 200 obecnych w Sali Sesyjnej UMWW w Poznaniu samorządowców, reprezentujących większość wielkopolskich samorządów, przyjęło stanowisko w sprawie finansowania zadań JST. „(…) zwracamy się z szerokim apelem o podjęcie dyskusji i odpowiednich działań legislacyjnych, które doprowadzą do utrwalenia stabilnych ram prawno-finansowych funkcjonowania jednostek samorządu terytorialnego” – napisali i skierowali wraz z apelem 7 tez pod adresem Parlamentu i Rządu RP.  Kongres otworzyły wystąpienia Marszałka Marka Woźniaka i Jacka Gursza, Przewodniczącego Stowarzyszenia Gmin więcej
 

14 stycznia Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego Wojciech Jankowiak wraz z Wiceprzewodniczącym Sejmiku Województwa Wielkopolskiego Jarosławem Maciejewskim, Posłem Krzysztofem Paszykiem oraz lokalnymi samorządowcami wizytował trwającą rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 123 na odcinku Huta Szklana - Przesieki (DK nr 22) na terenie powiatu czarnkowsko-trzcianeckiego. W ramach rozbudowy zawarto umowy z dwoma wykonawcami na realizację dwóch kolejnych odcinków. I tak odcinek od skrzyżowania w m. Huta Szklana do końca obszaru zabudowanego m. Kuźnica Żelichowska o długości 9,22 km rozbudowywany jest za 48,5 mln zł, w więcej
 

17 stycznia 2020 r. w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu odbyło się spotkanie Krzysztofa Grabowskiego, Wicemarszałka Województwa Wielkopolskiego z Begard Dlshad Shukralla, Minister Rolnictwa Rządu Regionalnego Kurdystanu. Wizyta związana była m.in. z odbywającymi się w Poznaniu Międzynarodowymi Targami Mechanizacji Rolnictwa Polagra - Premiery w Poznaniu 2020, największymi halowymi targami rolniczymi w Europie Wschodniej.Przedstawiciele delegacji zapoznali się z działaniami Samorządu Województwa Wielkopolskiego i udziału regionu w krajowej produkcji rolniczej. Kurdystan to region rolniczy, w którym znajduje się 4,5 mln hektarów ziemi więcej
 

Wspólne działania na rzecz seniorów

Uniwersytet Medyczny w Poznaniu (UMP) uzyskał status Europejskiej Strony Referencyjnej w ramach partnerstwa w innowacji na rzecz aktywnego i zdrowego starzenia się w Europie, stworzonego wspólnie przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego, szpitale kliniczne i biznes z branży IT, działający w ramach Poznańskiego Parku Naukowo – Technologicznego (firmę Apollogic) https://apollogic.com. Jednym z warunków uzyskania takiego statusu było włączenie w skład konsorcjum aplikującego jednostki samorządu terytorialnego. Stało się to możliwe dzięki podpisaniu przez Marzenę Wodzińską, Członkinię Zarządu Województwa w grudniu 2019 r. listu więcej
 

„Orlik” w Biskupicach Ołobocznych ma nowy kontener szatniowy. Obiekt wyposażony w dwie szatnie, zaplecze dla trenera oraz toalety będzie służył młodym sportowcom, a także społeczności szkolnej. Inwestycję zrealizowano w ramach programu „Szatnia na medal” finansowanego przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego, z którego skorzystało już wiele szkół, poprawiając warunki uprawiania sportu przez dzieci i młodzież. Dofinansowanie z budżetu Województwa Wielkopolskiego tego zadania to blisko 78 tys. zł. W uroczystym otwarciu obiektu wzięła udział Marzena Wodzińska, Członkini Zarządu Województwa Wielkopolskiego.   Foto: z archiwum gminy więcej
 

Z powodu braku quorum, stwierdzonego  podczas zwołanej na dzisiaj (24.01) na wniosek radnych PiS Sesji Nadzwyczajnej dedykowanej sytuacji w służbie zdrowia, jej nowy termin został wyznaczony na poniedziałek 27 stycznia na godz. 16.00. Porządek obrad: 1. Otwarcie posiedzenia. Stwierdzenie kworum.2. Wybór sekretarzy obrad.3. Przedstawienie informacji o ilości i powodach kontroli przeprowadzonych w 2019 roku w podmiotach leczniczych, dla których podmiotem tworzącym jest Województwo Wielkopolskie.4. Debata nad przedstawioną informacją.5. Przedstawienie etapów i harmonogramu prac nad modyfikacją planów naprawczych następujących podmiotów leczniczych: Wojewódzkiego Szpitala więcej
 

W poniedziałek 27 stycznia o godz. 12.00 w Sali Sesyjnej Urzędu Marszałkowskiego przy al. Niepodległości 34 w Poznaniu rozpocznie się XVI sesja Sejmiku Województwa Wielkopolskiego. Porządek obrad: 1. Otwarcie posiedzenia. Stwierdzenie quorum.2. Przyjęcie porządku obrad.3. Wybór sekretarzy obrad.4. Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Nr XIV/270/19 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie: uchwały budżetowej Województwa Wielkopolskiego na rok 2020.5. Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Nr XIV/269/19 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej więcej
 

Marzena Wodzińska, Członek Zarządu Województwa Wielkopolskiego, reprezentująca Samorząd Województwa Wielkopolskiego oraz prof. Bogumiła Kaniewska, prorektor UAM reprezentująca Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, podpisały umowę o współpracy Książnicy Pedagogicznej w Kaliszu z Wydziałem Pedagogiczno-Artystycznym UAM w Kaliszu. W ramach wspólnych działań kaliski wydział UAM będzie przekazywał do zbiorów książnicy książki autorstwa swoich pracowników oraz czasopisma publikowane w wydawnictwach wydziałowych. Ponadto będzie wspierał inicjatywy edukacyjne książnicy, które będą dotyczyły prowadzonych przez wydział badań naukowych i prac artystycznych oraz kierunków studiów. Natomiast Książnica więcej
 

Wielkopolski Sejmik przyjął Strategię rozwoju województwa do 2030 roku. Dokument jest swoistą mapą drogową dla Wielkopolski na najbliższe 10 lat! Strategia rozwoju województwa wielkopolskiego do 2030 roku została przyjęta podczas poniedziałkowej sesji. To najważniejszy dla samorządu województwa dokument planistyczny, który stanowi punkt odniesienia dla wszystkich działań rozwojowych na terenie Wielkopolski, w tym dla polityki przestrzennej województwa. Strategia będzie mapą drogową dla Wielkopolski na najbliższe 10 lat. Cieszymy się z dużej aktywności społecznej w procesie jej przygotowania. Powstała bardzo otwarta i nowoczesna wizja więcej
 

W dniach 26-29 stycznia br., na zaproszenie Gubernatora Regionu Imeretia, Marzena Wodzińska, Członek Zarządu Województwa Wielkopolskiego uczestniczyła w oficjalnej wizycie do gruzińskiego regionu partnerskiego. Marzena Wodzińska wzięła udział w oficjalnych uroczystościach w Kutaisi otwarcia placu przyjaźni gruzińsko-polskiej imienia Władysława Raczkiewicza, Prezydenta RP na uchodźstwie (1939–1947), męża stanu, wielokrotnego wojewody i ministra, senatora i marszałka Senatu RP. Uroczystość odbyła się w dniu 28 stycznia br., dokładnie w 135. rocznicę narodzin Prezydenta Raczkiewicza w Kutaisi. W uroczystości udział wzięli między innymi Gubernator Regionu więcej
 

1