Proszę kliknąć na wybrany aktywny miesiąc aby zobaczyć informacje z działu.
Miesiąc, do którego dodane zostały informacje jest pogrubiony.

Wybrano rok: 2020
Wybierz poszukiwany rok archiwum:
Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec
Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień


  4 stycznia podczas Spotkania Noworocznego, Marszałek Marek Woźniak w gronie zaproszonych gości, wśród których byli przedstawiciele wielkopolskiej kultury, nauki, biznesu, a także mediów i poznańskiego Kościoła, politycy i samorządowcy, przede wszystkim poddał refleksji miniony czas i nadchodzący rok. Następnie – zgodnie z tradycją spotkań noworocznych – Marszałek ogłosił laureata Wielkopolskiej Nagrody imienia Ryszarda Kapuścińskiego. A właściwie laureatów – po raz pierwszy w historii nagrody zostali zbiorowo docenieni pracownicy i wolontariusze Hospicjum Palium w Poznaniu.– Ten wieczór jest dla mnie okazją więcej
 

Tomograf jako domek hobbitów lub latający pojazd, niewidoczne bramy przeciwpożarowe, miejski autobus zasilany wodorem i okienne rolety domowe sterowane z końca świata za pomocą telefonu komórkowego – to tylko niektóre produkty laureatów Konkursu o Nagrodę Marszałka Województwa Wielkopolskiego „i-Wielkopolska – Innowacyjni dla Wielkopolski” edycja 2019. Marszałek Marek Woźniak właśnie ogłosił czterech równorzędnych zwycięzców. Agencja Reklamowa Grafiti Sp. z o.o. za „Medical Design - projekty na rzecz zmiany wizerunku służby zdrowia, IS: Wnętrza przyszłości”, Fibar Group S.A. za „System do zarządzania inteligentnym więcej
 

2 stycznia 2020 r. Wicemarszałek Wojciech Jankowiak, na zaproszenie wójta gminy Łubowo Andrzeja Łozowskiego, wziął udział w uroczystości otwarcia żłobka w Łubowie powstałego w ramach projektu dofinansowanego z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Projekt pod nazwą „Wsparcie na rzecz osób wykluczonych z rynku pracy oraz zagrożonych wykluczeniem w formie utworzenia żłobka gminnego w Łubowie” dofinansowany został z funduszy unijnych będących w gestii Zarządu Województwa Wielkopolskiego (WRPO 2014-2020, poddziałanie: „Wsparcie aktywności zawodowej osób wyłączonych z rynku pracy z powodu opieki więcej
 

W ramach programu zdrowotnego pn. „Program profilaktyki nowotworów skóry w Aglomeracji Kalisko Ostrowskiej” Marzena Wodzińska, Członkini Zarządu Województwa Wielkopolskiego i Żaneta Lasiecka- Stodolna, p.o. Burmistrza Stawiszyna 8 stycznia podpisały umowę o dofinansowanie projektu w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Przekazanych 1,3 mln złotych stanowią fundusze unijne leżące w gestii Zarządu Województwa Wielkopolskiego. Pieniądze te pozwolą na przeprowadzenie badań dermatologicznych profilaktyki raka skóry mieszkańców Gminy i Miasta Stawiszyn, a także pozostałych gmin wchodzących w skład Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej. Celem projektu więcej
 

8 stycznia w kaliskim starostwie odbyło się spotkanie noworoczne, podczas którego Wicemarszałek Krzysztof Grabowski i Marzena Wodzińska, Członkini Zarządu Województwa Wielkopolskiego  przekazali życzenia gospodarzom wieczoru: Krzysztofowi Nosalowi, Staroście Kaliskiemu oraz Janowi Kłyszowi, Przewodniczącemu Rady Powiatu Kaliskiego. Marzena Wodzińska pogratulowała osiągnięć, podziękowała za udaną samorządową współpracę, życzyła zaś pomyślności w realizacji nowych zamierzeń oraz kolejnych wyzwań na rzecz rozwoju powiatu kaliskiego. Spotkanie obfitowało w refleksje, życzenia i podziękowania. Zakończył je noworoczny toast, a po nim koncert kolęd i pastorałek w wykonaniu uczniów więcej
 

10 stycznia 2019 roku Marek Woźniak, Marszałek Województwa Wielkopolskiego wziął udział w otwarciu Kina za Rogiem, zlokalizowanego w Bolewicach w gm. Miedzichowo (powiat nowotomyski). X muza zagościła na stałe w gminie dzięki realizacji projektu pn. „Małe kino społecznościowe szansą na rozwój zasobów kulturalnych województwa wielkopolskiego”. Gmina Miedzichowo złożyła wniosek w ramach Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Wielkopolskich. Wartość zadania to 345 tys. zł, a otrzymane dofinasowanie – 150 tys. zł - pochodzi z marszałkowskich funduszy unijnych w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego więcej
 

– Chciałem dowiedzieć się, co już zostało zrealizowane w ramach zaplanowanej modernizacji, remontu i konserwacji Zespołu Pałacowo-Parkowego w Lewkowie – powiedział Marszałek Marek Woźniak, który 13 stycznia odwiedził powiat ostrowski. Podczas wizyty nie tylko obejrzał pałac i spotkał się tam z dziennikarzami, ale także był gościem Wielkopolskiego Centrum Leczenia Oparzeń oraz Centrum Kształcenia Praktycznego. W tym ostatnim wręczył certyfikaty grupie uczniów, którzy ukończyli program szkoleń w zakresie spawalnictwa. – Zakres prac jest ogromny i widzę, że postępują one zgodnie z harmonogramem więcej
 

Wielkopolska przedsiębiorczość jest nie tylko legendarna - jej dalszy rozwój znajduje realne wsparcie ze strony samorządu województwa. „Dajemy szansę wielu przedsiębiorcom – przynajmniej tysiącu firmom – uzyskania środków finansowych w postaci kredytów na najważniejsze dla nich przedsięwzięcia. Udzielamy zabezpieczenia na ten cel w znacznej kwocie – umowy dotyczą 250 milionów złotych, a wartość zabezpieczeń sięga 390 milionów złotych, lecz ta kwota może być jeszcze powiększona” – powiedział Marek Woźniak, Marszałek Województwa Wielkopolskiego podczas konferencji prasowej, podczas której podpisano umowy na więcej
 

Dzisiaj podczas obrad II Nadzwyczajnego Wielkopolskiego Kongresu Samorządowego ponad 200 obecnych w Sali Sesyjnej UMWW w Poznaniu samorządowców, reprezentujących większość wielkopolskich samorządów, przyjęło stanowisko w sprawie finansowania zadań JST. „(…) zwracamy się z szerokim apelem o podjęcie dyskusji i odpowiednich działań legislacyjnych, które doprowadzą do utrwalenia stabilnych ram prawno-finansowych funkcjonowania jednostek samorządu terytorialnego” – napisali i skierowali wraz z apelem 7 tez pod adresem Parlamentu i Rządu RP.  Kongres otworzyły wystąpienia Marszałka Marka Woźniaka i Jacka Gursza, Przewodniczącego Stowarzyszenia Gmin więcej
 

14 stycznia Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego Wojciech Jankowiak wraz z Wiceprzewodniczącym Sejmiku Województwa Wielkopolskiego Jarosławem Maciejewskim, Posłem Krzysztofem Paszykiem oraz lokalnymi samorządowcami wizytował trwającą rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 123 na odcinku Huta Szklana - Przesieki (DK nr 22) na terenie powiatu czarnkowsko-trzcianeckiego. W ramach rozbudowy zawarto umowy z dwoma wykonawcami na realizację dwóch kolejnych odcinków. I tak odcinek od skrzyżowania w m. Huta Szklana do końca obszaru zabudowanego m. Kuźnica Żelichowska o długości 9,22 km rozbudowywany jest za 48,5 mln zł, w więcej
 

17 stycznia 2020 r. w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu odbyło się spotkanie Krzysztofa Grabowskiego, Wicemarszałka Województwa Wielkopolskiego z Begard Dlshad Shukralla, Minister Rolnictwa Rządu Regionalnego Kurdystanu. Wizyta związana była m.in. z odbywającymi się w Poznaniu Międzynarodowymi Targami Mechanizacji Rolnictwa Polagra - Premiery w Poznaniu 2020, największymi halowymi targami rolniczymi w Europie Wschodniej.Przedstawiciele delegacji zapoznali się z działaniami Samorządu Województwa Wielkopolskiego i udziału regionu w krajowej produkcji rolniczej. Kurdystan to region rolniczy, w którym znajduje się 4,5 mln hektarów ziemi więcej
 

Wspólne działania na rzecz seniorów

Uniwersytet Medyczny w Poznaniu (UMP) uzyskał status Europejskiej Strony Referencyjnej w ramach partnerstwa w innowacji na rzecz aktywnego i zdrowego starzenia się w Europie, stworzonego wspólnie przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego, szpitale kliniczne i biznes z branży IT, działający w ramach Poznańskiego Parku Naukowo – Technologicznego (firmę Apollogic) https://apollogic.com. Jednym z warunków uzyskania takiego statusu było włączenie w skład konsorcjum aplikującego jednostki samorządu terytorialnego. Stało się to możliwe dzięki podpisaniu przez Marzenę Wodzińską, Członkinię Zarządu Województwa w grudniu 2019 r. listu więcej
 

„Orlik” w Biskupicach Ołobocznych ma nowy kontener szatniowy. Obiekt wyposażony w dwie szatnie, zaplecze dla trenera oraz toalety będzie służył młodym sportowcom, a także społeczności szkolnej. Inwestycję zrealizowano w ramach programu „Szatnia na medal” finansowanego przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego, z którego skorzystało już wiele szkół, poprawiając warunki uprawiania sportu przez dzieci i młodzież. Dofinansowanie z budżetu Województwa Wielkopolskiego tego zadania to blisko 78 tys. zł. W uroczystym otwarciu obiektu wzięła udział Marzena Wodzińska, Członkini Zarządu Województwa Wielkopolskiego.   Foto: z archiwum gminy więcej
 

Z powodu braku quorum, stwierdzonego  podczas zwołanej na dzisiaj (24.01) na wniosek radnych PiS Sesji Nadzwyczajnej dedykowanej sytuacji w służbie zdrowia, jej nowy termin został wyznaczony na poniedziałek 27 stycznia na godz. 16.00. Porządek obrad: 1. Otwarcie posiedzenia. Stwierdzenie kworum.2. Wybór sekretarzy obrad.3. Przedstawienie informacji o ilości i powodach kontroli przeprowadzonych w 2019 roku w podmiotach leczniczych, dla których podmiotem tworzącym jest Województwo Wielkopolskie.4. Debata nad przedstawioną informacją.5. Przedstawienie etapów i harmonogramu prac nad modyfikacją planów naprawczych następujących podmiotów leczniczych: Wojewódzkiego Szpitala więcej
 

W poniedziałek 27 stycznia o godz. 12.00 w Sali Sesyjnej Urzędu Marszałkowskiego przy al. Niepodległości 34 w Poznaniu rozpocznie się XVI sesja Sejmiku Województwa Wielkopolskiego. Porządek obrad: 1. Otwarcie posiedzenia. Stwierdzenie quorum.2. Przyjęcie porządku obrad.3. Wybór sekretarzy obrad.4. Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Nr XIV/270/19 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie: uchwały budżetowej Województwa Wielkopolskiego na rok 2020.5. Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Nr XIV/269/19 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej więcej
 

Marzena Wodzińska, Członek Zarządu Województwa Wielkopolskiego, reprezentująca Samorząd Województwa Wielkopolskiego oraz prof. Bogumiła Kaniewska, prorektor UAM reprezentująca Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, podpisały umowę o współpracy Książnicy Pedagogicznej w Kaliszu z Wydziałem Pedagogiczno-Artystycznym UAM w Kaliszu. W ramach wspólnych działań kaliski wydział UAM będzie przekazywał do zbiorów książnicy książki autorstwa swoich pracowników oraz czasopisma publikowane w wydawnictwach wydziałowych. Ponadto będzie wspierał inicjatywy edukacyjne książnicy, które będą dotyczyły prowadzonych przez wydział badań naukowych i prac artystycznych oraz kierunków studiów. Natomiast Książnica więcej
 

1