Aktualności Zarządu


W poniedziałek 28 września 2020 roku o godz. 11.00 w Sali Sesyjnej Urzędu Marszałkowskiego przy al. Niepodległości 34 w Poznaniu rozpocznie się XXII sesja Sejmiku Województwa Wielkopolskiego. więcej
 
We wtorek 29 września 2020 roku Jacek Bogusławski, Członek ZWW i jednocześnie Przewodniczący Wielkopolskiej Platformy Wodorowej otworzy organizowaną przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego KONFERENCJĘ ONLINE „Wielkopolska – kierunek wodór”.  Konferencja rozpocznie się o godz. 9.00 i potrwa do godz. 13.00. Do udziału w tym bezpłatnym wydarzeniu są zaproszeni wszyscy zainteresowani wykorzystywaniem wodoru i wiążący swą przyszłość z rozwojem gospodarki wodorowej. więcej
 

Dni Otwarte Funduszy Europejskich na finiszu
Dziś (25.09) rozpoczyna się finał siódmej edycji Dni Otwartych Funduszy Europejskich (DOFE). To ogólnopolska akcja mająca na celu promocję projektów realizowanych przy wsparciu Funduszy Europejskich.

Akcję zainaugurowaliśmy wizytą na budowie Wielkopolskiego Centrum Zdrowia Dziecka w Poznaniu. - Jesteśmy już na takim etapie, który pozwala powiedzieć, że będzie to piękny nowoczesny, chyba najnowocześniejszy szpital w Polsce, jeśli chodzi o szpitale pediatryczne – powiedział dziś Marszałek Marek Woźniak. - Pokoje dla pacjentów to najwyższy europejski standard. Powstaje tu także pierwszy w Wielkopolsce oddział ratunkowy dedykowany małym pacjentom. Pierwsi z nich będą mogli być przyjęci do Wielkopolskiego Centrum Zdrowia Dziecka pod koniec 2021 roku. więcej

 

Unijne pieniądze z WRPO 2014+ przywracają świetność zabytkom Leszna
24 września 2020 roku podczas uroczystości zakończenia modernizacji Ratusza w Lesznie Marek Woźniak, Marszałek Województwa Wielkopolskiego podpisał umowę z Prezydentem Miasta Łukaszem Borowiakiem na dofinansowanie tej inwestycji kwotą blisko 2 mln złotych z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 (WRPO 2014+). Zarząd Województwa Wielkopolskiego przyznał leszczyńskiemu samorządowi unijne dofinansowanie na projekt pn. „Remont elewacji oraz przyziemia Ratusza wraz z przebudową instalacji odgromowej. Stworzenie przestrzeni społeczno-partycypacyjnej, jako kluczowy element rewitalizacji Leszna”. Inwestycja została zrealizowana we współpracy z Miejską Biblioteką Publiczną im. Stanisława Grochowiaka w Lesznie. więcej
 

Marszałek Woźniak w Turku i Koninie: Traktujemy bardzo poważnie tę szansę dla Wielkopolski Wschodniej, jaką dają środki finansowe w ramach Funduszu Sprawiedliwej Transformacji
Marek Woźniak, Marszałek Województwa Wielkopolskiego odwiedził Turek i Konin. W Turku Marszałek podpisał umowy w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (WRPO 2014+).
- Podpisaliśmy właśnie dwie umowy na dofinansowanie środkami unijnymi będącymi w naszej gestii ciekawych projektów. Jeden poszerzy ofertę muzeum i uczyni jego ofertę bardziej atrakcyjną dla zwiedzających, drugi zaś umożliwi rewitalizację parku miejskiego. więcej
 

Rozbudowana oczyszczalnia ścieków w Racocie i kanalizacja w Turwi oddane do użytku.  Gmina Kościan bardziej eko dzięki UE
21 września 2020 roku Marek Woźniak, Marszałek Województwa Wielkopolskiego wziął udział – na zaproszenie  Wójta gminy Kościan -  w otwarciu oczyszczalni ścieków w Racocie. Inwestycja pn. „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Racocie wraz z solarną suszarnią osadów ściekowych. Budowa kanalizacji sanitarnej w Turwi (wymiana nieszczelnej kanalizacji sanitarnej)” została wsparta marszałkowskimi środkami unijnymi w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Gmina pozyskała kwotę ponad 7,2 mln zł, co stanowi 64%  całkowitych wydatków kwalifikowalnych przedsięwzięcia. więcej
 

Bezpłatne przejazdy pociągami z okazji Dnia bez Samochodu
Dzień bez Samochodu obchodzony jest w ramach Europejskiego Tygodnia Zrównoważonego Transportu. Z tej okazji 22 września 2020 r. każda osoba posiadająca przy sobie ważny dowód rejestracyjny samochodu może skorzystać z bezpłatnych przejazdów w obrębie Województwa Wielkopolskiego pociągami Kolei Wielkopolskich oraz POLREGIO. więcej
 

„Nasza obecność tutaj jest wyrazem hołdu dla ofiar i rodzajem warty pełnionej po to, aby zło nie powróciło”
Mszą świętą w kościele św. Jana Kantego w Poznaniu, w intencji pomordowanych w czasie II wojny światowej rozpoczęły się obchody 81. rocznicy wydania rozkazu utworzenia pierwszych obozów dla polskich oficerów, żołnierzy i policjantów przez władze ZSRR. Marszałek Marek Woźniak wraz z Prezesem Stowarzyszenia Katyń Wojciechem Bogajewskim złożyli kwiaty w kaplicy św. Józefa. To szczególne miejsce poświęcone jest pamięci ofiar stalinowskiego terroru. więcej
 

Pamięci ofiar sowieckiej napaści na Polskę
Marek Woźniak, Marszałek Województwa Wielkopolskiego 17 września 2020 r. wziął udział w uroczystości upamiętniającej ofiary 81. rocznicy napaści wojsk sowieckich na Polskę.

Obchody, których gospodarzem był Wojewoda Wielkopolski, rozpoczęły się mszą świętą w intencji poległych i pomordowanych w latach II wojny światowej, która została odprawiona zostanie w Farze Poznańskiej. Bezpośrednio po mszy zaproszone osoby przeszły przed pomnik 15. Pułku Ułanów Poznańskich, gdzie złożone zostały kwiaty. Główna część obchodów rocznicowych, zakończona złożeniem wspólnej wiązanki kwiatów, miała miejsce przed pomnikiem Ofiar Katynia i Sybiru. więcej

 

Inwestycje bliskie mieszkańcom Jarocina, Zdun i Krotoszyna powstaną dzięki unijnemu wsparciu z WRPO 2014+
Marek Woźniak, Marszałek Województwa Wielkopolskiego odwiedził wczoraj Jarocin, Zduny i Krotoszyn, gdzie podpisał umowy na dofinansowanie inwestycji realizowanych w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (WRPO 2014+). więcej
 

„Klunkry Wielkopolskie” nagrodzone!
Nagrody w regionalnej edycji konkursu Lodołamacze 2020 - Łódzkiej, Mazowieckiej, Wielkopolskiej i Zachodniopomorskiej – zostały wręczone 10 września w Centrum dawnej Elektrowni Łódzkiej „EC1 Łódź – Miasto Kultury” w Łodzi. II miejsce w kategorii „Instytucje" zdobył Regionalny Ośrodek Pomocy Społecznej w Poznaniu, jednostka Samorządu Województwa Wielkopolskiego. Statuetkę odebrała Paulina Stochniałek, Członek Zarządu Województwa Wielkopolskiego wraz z przedstawicielami ROPS, którzy stworzyli nagrodzoną inicjatywę, jaką są „Klunkry Wielkopolskie”. więcej
 

Polsko-niemieckie spotkanie szefów regionów Partnerstwa Odry
10 września 2020r. Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego Wojciech Jankowiak reprezentował Samorząd Województwa podczas polsko-niemieckiego spotkania premierów niemieckich landów oraz marszałków polskich województw i wojewodów (lub ich przedstawicieli) oraz przedstawicieli polskich ministerstw zgrupowanych w ramach inicjatywy politycznej Partnerstwa Odry. więcej
 

Na ważnej inwestycji kolejowej w Wągrowcu zawisła wiecha
Wojciech Jankowiak, Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego oraz Jacek Bogusławski, Członek Zarządu Województwa Wielkopolskiego wzięli udział w tradycyjnej ceremonii zawieszenia wiechy na powstających budynkach Punktu Utrzymania Taboru Kolejowego w Wągrowcu. Uroczystość odbyła się w dniu 4 września, czyli po niespełna ośmiu miesiącach od rozpoczęcia inwestycji, której wykonawcą jest firma ALSTAL Grupa Budowlana. więcej
 

Izabella 2019 – wydarzenia muzealne nagrodzone
Kapituła Konkursu Wydarzenie Muzealne Roku w Wielkopolsce „IZABELLA 2019”, odbywającego się pod patronatem Marszałka Województwa Wielkopolskiego, ogłosiła laureatów konkursu. Nagrody główne Grand Prix wraz ze statuetkami Izabella trafiły do Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie oraz Muzeum Narodowego Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie. więcej
 

Nagroda Lednickiego Orła Piastowskiego przyznana po raz dwunasty
Nagroda Lednickiego Orła Piastowskiego, przyznawana co roku przez Marszałka Województwa Wielkopolskiego trafi do rąk profesor Hanny Kóčki – Krenz, archeologa i historyka sztuki.
Jest to wyróżnienie za wybitne osiągnięcia w dziedzinie upowszechniania wiedzy o roli dynastii piastowskiej w historii Polski i Europy oraz ochrony piastowskiego dziedzictwa kulturowego.
„Nagrodą Lednickiego Orła Piastowskiego pielęgnujemy często zapominaną historię początków państwa polskiego związaną z Wielkopolską” – mówi Marszałek Woźniak. więcej
 

Marszałek Woźniak odwiedził inwestycje w Gminie Żerków zrealizowane przy finansowym wsparciu samorządu województwa
Marek Woźniak, Marszałek Województwa Wielkopolskiego odwiedził 8 września gminę Żerków. Marszałek wziął udział w otwarciu Kina społecznościowego w Żerkowie, którego powstanie zostało dofinansowane ze środków unijnych w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2014+. Gościł również na Orliku w Żerkowie i w Komorzu Przybysławskim, gdzie otwarte zostały dwa obiekty wybudowane w ramach samorządowego programu „Szatnia na medal”. Na zakończenie wizyty Marszałek pojechał do Dobieszczyzny na otwarcie drogi gminnej po modernizacji, dofinansowanej przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. więcej
 

Nowy konsul honorowy Republiki Francuskiej w Poznaniu
3 września br. J.E. Frédéric Billet, Ambasador Republiki Francuskiej w Polsce wręczył w Domu Bretanii w Poznaniu akt powołania na Konsula honorowego dr. hab. Igorowi Kraszewskiemu, prof. UAM. W ceremonii udział wziął Wicemarszałek Wojciech Jankowiak. więcej
 

Dzień Wolności i Solidarności w Poznaniu
Wojciech Jankowiak, Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego uczestniczył w dorocznych obchodach Dnia Wolności i Solidarności, których organizatorem był Zarząd Regionu Wielkopolska NSZZ „Solidarność”. Obchody odbywały się w Poznaniu  31 sierpnia - w 40 rocznicę podpisania przez Lecha Wałęsę w Gdańsku Porozumień Sierpniowych. Uważane są one za początek polskich przemian, które doprowadziły do obalenia komunizmu w 1989 roku i końca systemu pojałtańskiego. więcej
 

Poznańskie obchody 81. rocznicy wybuchu II wojny światowej
Wojciech Jankowiak, Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego wziął udział w wojewódzkich obchodach 81. rocznicy wybuchu II wojny światowej, które odbywały się 1 września w Poznaniu. więcej
 

Marszałek Marek Woźniak na Westerplatte
Dzień po tym, jak Marszałek Marek Woźniak wziął udział – w zorganizowanych przez Miasto Gdańsk - modlitwie, złożeniu wieńców i zapaleniu zniczy na Cmentarzu Żołnierzy Wojska Polskiego na Westerplatte, był także gościem państwowych uroczystości upamiętniających Bohaterskich Obrońców Westerplatte w 81. rocznicę wybuchu II Wojny Światowej. Te rozpoczęły się przy Pomniku Obrońców Wybrzeża w Gdańsku o godz. 4.45.
„Westerplatte to miejsce - symbol waleczności polskiego żołnierza, miejsce święte dla nas Polaków. Tu, w rocznicę napaści o 4.45, świętowanie jest najbardziej przejmujące!” -mówi Marszałek Marek Woźniak, który – na zaproszenie Aleksandry Dulkiewicz, Prezydent Miasta Gdańska - gościł w Gdańsku z okazji Święta Wolności i Demokracji, w 40 – lecie Porozumień Sierpniowych. więcej
 

« Poprzedni 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 160 Następny »