Aktualności WRDS23 września 2020 r. w Sali Sesyjnej Urzędu Marszałkowskiego, z zachowaniem niezbędnego reżimu sanitarnego, odbyło się plenarne posiedzenie Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Poznaniu. Spotkaniu przewodniczył Marek Woźniak Marszałek Województwa Wielkopolskiego. Głównym tematem obrad było wsparcie udzielone wielkopolskim przedsiębiorstwom w ramach walki ze skutkami pandemii. Referentami zagadnienia byli: Krzysztof Urbaniak Prezes Wielkopolskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, Wojciech Marcinkiewicz Prezes Wielkopolskiego Funduszu Rozwoju oraz Barbara Kwapiszewska Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu. Kolejnym problemem więcej
 

Przewodniczący Krzysztof Małecki z Forum Związków Zawodowych przekazuje przewodniczenie Marszałkowi Województwa Wielkopolskiego

W grudniu odbyło się ostatnie posiedzenie Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Poznaniu w tym roku kalendarzowym. W roku 2020 przewodniczenie ponownie obejmie Marek Woźniak Marszałek Województwa Wielkopolskiego przedstawiciel strony samorządowej. Podczas zebrania rozmawiano przede wszystkim o problemach szkolnictwa branżowego. Tematem tym Rada planuje zająć się wspólnie z Wojewódzką Radą Rynku Pracy oraz przedstawicielem Ministerstwa Edukacji Narodowej w marcu przyszłego roku. Spotkanie pozwoliłoby porozmawiać w szerszym gronie decydentów – polityków, samorządowców, środowisk więcej
 

O „Ławicy” i rozwoju obszaru konińskiego

Podczas październikowego posiedzenia Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Poznaniu omówione zostały następujące tematy: Sytuacja portu lotniczego Ławica w aspekcie rozwoju miasta i regionu, perspektywy rozwoju obszaru konińskiego oraz zmiany w ustawie o szkolnictwie zawodowym. W spotkaniu gościnnie uczestniczył Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego Wojciech Jankowiak. Prezes zarządu lotniska Mariusz Wiatrowski poinformował, że lotnisko Ławica jest jednym z najlepiej rozwijających się lotnisk w Europie w kategorii do 5 milionów mieszkańców. W ubiegłym roku port więcej
 

Nad Smogiem i Strategią rozwoju województwa wielkopolskiego debatowali członkowie WRDS w Poznaniu

Czerwcowe posiedzenie Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Poznaniu poświęcone zostało dwóm zasadniczym tematom: Strategii rozwoju województwa wielkopolskiego do 2030 roku oraz Smogowi jako zagrożeniu dla zdrowia i życia mieszkańców Wielkopolski. Spotkaniu przewodniczył szef Rady Krzysztof Małecki z Forum Związków Zawodowych. W spotkaniu udział wzięli m.in. prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu Jolanta Ratajczak oraz członek Zarządu Województwa Wielkopolskiego Jacek Bogusławski. Planowany rozwój w ramach Regionu został zaprezentowany więcej
 

28 marca br. odbyło się pierwsze posiedzenie Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego  w Poznaniu pod przewodnictwem strony pracowników

Uczestników spotkania powitał nowy przewodniczący Krzysztof Małecki reprezentujący Forum Związków Zawodowych Województwa Wielkopolskiego. W spotkaniu uczestniczył również Wojciech Jankowiak Wicemarszałek Województwa. Głównym tematem spotkania była prezentacja i dyskusja ws. tzw. Trzeciego Sygnału. Idea systemu polegałaby na tym, że każdy pojazd uprzywilejowany stałby się mobilną „rozgłośnią radiową” i tą drogą nadawałby komunikat, który byłby odbierany przez wszystkich kierujących pojazdami w ich własnych samochodowych (włączonych) odbiornikach radiowych. Definiowany zasięg to 100-200 metrów, w więcej
 

Ostatnie posiedzenie Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Poznaniu w tym roku kalendarzowym. Spotkaniu przewodniczył Zbigniew Hoffmann Wojewoda Wielkopolski

Podczas zebrania omówiono: projekt uchwały w sprawie: zmiany Przewodniczącego oraz składu prezydium Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Poznaniu projekt uchwały w sprawie: zmiany Uchwały nr 4/2016 z 5 października 2016r. w sprawie powołania Zespołu problemowego ds. ochrony zdrowia Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Poznaniu projekt stanowiska w sprawie podkreślenia znaczenia i roli zwycięskiego Powstania Wielkopolskiego dla historii Rzeczypospolitej Polskiej Członkowie Rady korzystając z okazji podziękowali Panu Przewodniczącemu za ostatni rok przewodniczenia, wyrażając przekonanie, że więcej
 

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej uczestniczyła w posiedzeniu WRDS  w Poznaniu

Przewodnicząca Rady Dialogu Społecznego Elżbieta Rafalska była gościem plenarnego posiedzenia Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Poznaniu, które odbyło się 7 września br. Szefowa resortu przedstawiła realizację prowadzonej przez rząd polityki senioralnej, a także wyjaśniała skutki przywrócenia wieku emerytalnego. Omówiła między innymi szczegóły przygotowania reformy emerytalnej oraz powołania tzw. doradcy emerytalnego, udzielającego porad, co jej zdaniem „przybliżyło” Zakład Ubezpieczeń Społecznych do obywateli. Przekazała również informację o programach ukierunkowanych na aktywizację seniorów. więcej
 

Minister Edukacji Narodowej gościem plenarnego posiedzenia Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Poznaniu

Pani Anna Zalewska Minister Edukacji Narodowej uczestniczyła w posiedzeniu WRDS w Poznaniu, które odbyło się 11 czerwca br. Tematem obrad były propozycje zmian przepisów systemu kształcenia zawodowego. Przedstawiciele Związku Rzemiosła Polskiego odnieśli się do zaproponowanych przez resort edukacji podczas Kongresu Powiatów we Wrocławiu 6 kwietnia 2018 r. zmian w zakresie przeprowadzania egzaminów czeladniczych dla młodocianych pracowników, które polegać miałyby na realizacji części pisemnej egzaminu przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną w szkole, a więcej
 

Pierwsze w 2018 roku posiedzenie Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego

Głównym tematem marcowego posiedzenia WRDS w Poznaniu, poprowadzonego przez nowego przewodniczącego - Zbigniewa Hoffmanna, Wojewodę Wielkopolskiego była sytuacja dotycząca budowy odkrywkowej kopalni węgla brunatnego „Ościsłowo”. Szczegółowe informacje w sprawie postępowania o wydanie decyzji środowiskowych dla tego przedsięwzięcia przedstawili Jerzy Ptaszyk Regionalny Konserwator Przyrody w Poznaniu oraz Adam Kłapszta prezes Zarządu Zespołu Elektrowni Pątnów Adamów Konin S.A. Jednym z punktów programu było też omówienie oraz wydanie opinii przez Radę w sprawie Regionalnego więcej
 

Wojewódzka Rada Dialogu Społecznego w Poznaniu pod nowym przewodnictwem

Ostatnie w tym roku posiedzenie Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego (WRDS) w Poznaniu odbyło się 20 grudnia w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego. Nowym przewodniczącym wybrany został przedstawiciel strony rządowej - Zbigniew Hoffmann, wojewoda wielkopolski, który zastąpił na tym stanowisku przedstawiciela strony pracodawców - Jacka Silskiego, prezesa Zarządu Wielkopolskiego Związku Pracodawców „Lewiatan”. Pierwszym przewodniczącym WRDS minionej kadencji był Marek Woźniak, marszałek województwa wielkopolskiego. Spotkanie było okazją do podsumowania działalności Rady w tym czasie. więcej
 

Rynek pracy to główny temat nad którymi debatowali członkowie Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Poznaniu podczas VIII plenarnego posiedzenia

Rynek pracy w kontekście tendencji spadku bezrobocia oraz zatrudniania cudzoziemców, a także legalizacja pobytu i zatrudniania cudzoziemców na terenie Rzeczypospolitej to główne tematy nad którymi debatowali członkowie Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Poznaniu podczas VIII plenarnego posiedzenia. Pani Barbara Kwapiszewska Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu przedstawiła strukturę kształtowania się rynku pracy w poszczególnych powiatach województwa wielkopolskiego oraz przybliżyła problemy związane z zatrudnianiem pracowników w poszczególnych branżach. Wskazała też, jak więcej
 

Szanse rozwoju Poznania i aglomeracji poznańskiej w kontekście szkolnictwa wyższego” to temat, który zdominował czerwcowe posiedzenie Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Poznaniu

W spotkaniu zorganizowanym przez Wielkopolski Związek Pracodawców „Lewiatan” oraz Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, poza członkami Rady, uczestniczyli zaproszeni goście – przedstawiciele władz poznańskich uczelni wyższych: Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Politechniki Poznańskiej, Wyższej Szkoły Bankowej, Collegium da Vinci; nie zabrakło też Przewodniczącej Sejmiku Województwa Wielkopolskiego, Starosty Poznańskiego, a także przedstawicieli Urzędu Miasta Poznania. Prezentację na temat szkolnictwa wyższego w Wielkopolsce przedstawił Krzysztof Nowakowski Rektor więcej
 

VI plenarne posiedzenie Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Poznaniu

3 kwietnia 2017 roku w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu odbyło się VI plenarne posiedzenie Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Poznaniu. Gościem spotkania była przewodnicząca Rady Dialogu Społecznego Henryka Bochniarz, a także członkowie Rady Zbigniew Żurek przewodniczący Zespołu problemowego ds. rozwoju dialogu społecznego i Jacek Męcina Przewodniczący Zespołu Prawa Pracy. Pierwszą część spotkania zdominowała dyskusja na temat współpracy Rady Dialogu Społecznego z wojewódzkimi radami oraz projektu nowelizacji ustawy o Radzie więcej
 

V plenarne posiedzenie Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Poznaniu

16 grudnia 2016 roku w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu odbyło się V plenarne posiedzenie Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Poznaniu. Członkowie Rady dyskutowali nad podjęciem stanowiska w sprawie weryfikacji i ujednolicenia systemu opłat za korzystanie z płatnych autostrad i dróg ekspresowych na terytorium Polski. Z uwagi na fakt, iż koszt dojazdu z Poznania do Warszawy jest ponad dwukrotnie wyższy od kosztu dojazdu z innych miast regionalnych oczekuje się, więcej
 

IV plenarne posiedzenie Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Poznaniu

5 października 2016 roku w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu odbyło się posiedzenie Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Poznaniu, którego gospodarzem był Marek Woźniak, Marszałek Województwa Wielkopolskiego, Przewodniczący WRDS. Podczas spotkania Rada podjęła uchwałę o powołaniu Zespołu problemowego ds. ochrony zdrowia. Główne zadania Zespołu to: stanowienie głosu doradczego dla Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego, opiniowanie na wniosek Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego aktów prawnych dotyczących ochrony zdrowia, a także inicjowanie rozwiązań zmierzających więcej
 

III plenarne posiedzenie Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Poznaniu

30 czerwca w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego Poznaniu odbyło się III plenarne posiedzenie Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Poznaniu (WRDS), którego gospodarzem był Marek Woźniak, Marszałek Województwa Wielkopolskiego, Przewodniczący WRDS. Głównym tematem spotkania była dyskusja na temat sytuacji pracowniczej w grupie kapitałowej PAK, ponadto uchwalony został Regulamin Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Poznaniu.   W spotkaniu, oprócz członków WRDS udział wzięli przedstawiciele strony związkowej: - Jan Koźmiński Wiceprzewodniczący Zarządu Wojewódzkiego Forum Związków    więcej
 

O eksploatacji złóż węgla i działaniach na rzecz zatrudnienia

30 marca w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego Poznaniu odbyło się II plenarne posiedzenie Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego (WRDS), którego gospodarzem był Marek Woźniak, Marszałek Województwa Wielkopolskiego, Przewodniczący WRDS. W obradach udział wziął również Wicemarszałek Wojciech Jankowiak. Podczas spotkania odbyła się dyskusja na temat zabezpieczenia i eksploatacji złóż węgla brunatnego w południowej Wielkopolsce. Następnie Rada zaopiniowała Regionalny plan działań na rzecz zatrudnienia na 2016 rok, przygotowany przez Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu. W więcej
 

Inauguracyjne posiedzenie Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Poznaniu

23 grudnia 2015 w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego, podczas inauguracyjnego posiedzenia Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Poznaniu (WRDS), wręczono nominacje jej członkom, powołano prezydium, a także wybrano przewodniczącego – został nim Marszałek Marek Woźniak. Przewodniczenie Radzie jest, zgodnie z zapisami ustawy, rotacyjne. Nowy przewodniczący poprosił o zgłaszanie uwag do projektu regulaminu Rady do połowy stycznia. Zaproponował także, by na tym forum pochylić się nad kwestią kopalni odkrywkowych w Wielkopolsce, z uwagi więcej
 

1