Aktualności WRDSPierwsze w 2018 roku posiedzenie Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego

Głównym tematem marcowego posiedzenia WRDS w Poznaniu, poprowadzonego przez nowego przewodniczącego - Zbigniewa Hoffmanna, Wojewodę Wielkopolskiego była sytuacja dotycząca budowy odkrywkowej kopalni węgla brunatnego „Ościsłowo”. Szczegółowe informacje w sprawie postępowania o wydanie decyzji środowiskowych dla tego przedsięwzięcia przedstawili Jerzy Ptaszyk Regionalny Konserwator Przyrody w Poznaniu oraz Adam Kłapszta prezes Zarządu Zespołu Elektrowni Pątnów Adamów Konin S.A. Jednym z punktów programu było też omówienie oraz wydanie opinii przez Radę w sprawie Regionalnego więcej
 

Wojewódzka Rada Dialogu Społecznego w Poznaniu pod nowym przewodnictwem

Ostatnie w tym roku posiedzenie Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego (WRDS) w Poznaniu odbyło się 20 grudnia w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego. Nowym przewodniczącym wybrany został przedstawiciel strony rządowej - Zbigniew Hoffmann, wojewoda wielkopolski, który zastąpił na tym stanowisku przedstawiciela strony pracodawców - Jacka Silskiego, prezesa Zarządu Wielkopolskiego Związku Pracodawców „Lewiatan”. Pierwszym przewodniczącym WRDS minionej kadencji był Marek Woźniak, marszałek województwa wielkopolskiego. Spotkanie było okazją do podsumowania działalności Rady w tym czasie. więcej
 

Rynek pracy to główny temat nad którymi debatowali członkowie Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Poznaniu podczas VIII plenarnego posiedzenia

Rynek pracy w kontekście tendencji spadku bezrobocia oraz zatrudniania cudzoziemców, a także legalizacja pobytu i zatrudniania cudzoziemców na terenie Rzeczypospolitej to główne tematy nad którymi debatowali członkowie Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Poznaniu podczas VIII plenarnego posiedzenia. Pani Barbara Kwapiszewska Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu przedstawiła strukturę kształtowania się rynku pracy w poszczególnych powiatach województwa wielkopolskiego oraz przybliżyła problemy związane z zatrudnianiem pracowników w poszczególnych branżach. Wskazała też, jak więcej
 

Szanse rozwoju Poznania i aglomeracji poznańskiej w kontekście szkolnictwa wyższego” to temat, który zdominował czerwcowe posiedzenie Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Poznaniu

W spotkaniu zorganizowanym przez Wielkopolski Związek Pracodawców „Lewiatan” oraz Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, poza członkami Rady, uczestniczyli zaproszeni goście – przedstawiciele władz poznańskich uczelni wyższych: Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Politechniki Poznańskiej, Wyższej Szkoły Bankowej, Collegium da Vinci; nie zabrakło też Przewodniczącej Sejmiku Województwa Wielkopolskiego, Starosty Poznańskiego, a także przedstawicieli Urzędu Miasta Poznania. Prezentację na temat szkolnictwa wyższego w Wielkopolsce przedstawił Krzysztof Nowakowski Rektor więcej
 

VI plenarne posiedzenie Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Poznaniu

3 kwietnia 2017 roku w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu odbyło się VI plenarne posiedzenie Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Poznaniu. Gościem spotkania była przewodnicząca Rady Dialogu Społecznego Henryka Bochniarz, a także członkowie Rady Zbigniew Żurek przewodniczący Zespołu problemowego ds. rozwoju dialogu społecznego i Jacek Męcina Przewodniczący Zespołu Prawa Pracy. Pierwszą część spotkania zdominowała dyskusja na temat współpracy Rady Dialogu Społecznego z wojewódzkimi radami oraz projektu nowelizacji ustawy o Radzie więcej
 

V plenarne posiedzenie Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Poznaniu

16 grudnia 2016 roku w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu odbyło się V plenarne posiedzenie Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Poznaniu. Członkowie Rady dyskutowali nad podjęciem stanowiska w sprawie weryfikacji i ujednolicenia systemu opłat za korzystanie z płatnych autostrad i dróg ekspresowych na terytorium Polski. Z uwagi na fakt, iż koszt dojazdu z Poznania do Warszawy jest ponad dwukrotnie wyższy od kosztu dojazdu z innych miast regionalnych oczekuje się, więcej
 

IV plenarne posiedzenie Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Poznaniu

5 października 2016 roku w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu odbyło się posiedzenie Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Poznaniu, którego gospodarzem był Marek Woźniak, Marszałek Województwa Wielkopolskiego, Przewodniczący WRDS. Podczas spotkania Rada podjęła uchwałę o powołaniu Zespołu problemowego ds. ochrony zdrowia. Główne zadania Zespołu to: stanowienie głosu doradczego dla Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego, opiniowanie na wniosek Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego aktów prawnych dotyczących ochrony zdrowia, a także inicjowanie rozwiązań zmierzających więcej
 

III plenarne posiedzenie Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Poznaniu

30 czerwca w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego Poznaniu odbyło się III plenarne posiedzenie Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Poznaniu (WRDS), którego gospodarzem był Marek Woźniak, Marszałek Województwa Wielkopolskiego, Przewodniczący WRDS. Głównym tematem spotkania była dyskusja na temat sytuacji pracowniczej w grupie kapitałowej PAK, ponadto uchwalony został Regulamin Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Poznaniu.   W spotkaniu, oprócz członków WRDS udział wzięli przedstawiciele strony związkowej: - Jan Koźmiński Wiceprzewodniczący Zarządu Wojewódzkiego Forum Związków    więcej
 

O eksploatacji złóż węgla i działaniach na rzecz zatrudnienia

30 marca w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego Poznaniu odbyło się II plenarne posiedzenie Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego (WRDS), którego gospodarzem był Marek Woźniak, Marszałek Województwa Wielkopolskiego, Przewodniczący WRDS. W obradach udział wziął również Wicemarszałek Wojciech Jankowiak. Podczas spotkania odbyła się dyskusja na temat zabezpieczenia i eksploatacji złóż węgla brunatnego w południowej Wielkopolsce. Następnie Rada zaopiniowała Regionalny plan działań na rzecz zatrudnienia na 2016 rok, przygotowany przez Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu. W więcej
 

Inauguracyjne posiedzenie Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Poznaniu

23 grudnia 2015 w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego, podczas inauguracyjnego posiedzenia Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Poznaniu (WRDS), wręczono nominacje jej członkom, powołano prezydium, a także wybrano przewodniczącego – został nim Marszałek Marek Woźniak. Przewodniczenie Radzie jest, zgodnie z zapisami ustawy, rotacyjne. Nowy przewodniczący poprosił o zgłaszanie uwag do projektu regulaminu Rady do połowy stycznia. Zaproponował także, by na tym forum pochylić się nad kwestią kopalni odkrywkowych w Wielkopolsce, z uwagi więcej
 

1