Aktualności Sejmiku i Urzędu


Wśród zmian w budżecie województwa i WPF, opiniowanych podczas lutowego posiedzenia sejmikowej Komisji Budżetowej, znalazły się m.in. te związane z problemami w inwestycjach drogowych prowadzonych przez samorząd regionu, a także rozdysponowujące rezerwę budżetową na wzrost płac w marszałkowskich instytucjach kultury, zwłaszcza w muzeach.Najwięcej jednak uwagi radni poświęcili zmianom dotyczącym Portu Lotniczego Poznań Ławica, w której to spółce województwo jest jednym z trzech udziałowców. Chodzi o dokapitalizowanie portu przez wspólników kwotą więcej
 
Radni z sejmikowej Komisji Rewizyjnej zapoznali się podczas obrad 14 lutego z informacją o działalności samorządowej spółki Wielkopolski Fundusz Rozwoju. O jej sytuacji finansowej, realizowanych projektach i procedurach, aktualnym zatrudnieniu, kosztach działalności oraz perspektywach rozwoju opowiadał radnym prezes zarządu Hubert Zobel. Docelowo fundusz będzie zarządzał kwotą niemal 900 mln zł, na którą składają się pieniądze z poprzedniej perspektywy finansowej Unii Europejskiej, przeznaczone w Wielkopolsce na inicjatywy JESSICA I JEREMIE. WFR więcej
 
Miasta i regiony konkurują dziś między sobą, zabiegając o inwestorów, turystów, nowoczesne technologie. Aby być rozpoznawalne i przyciągać do siebie, muszą mieć swoją markę. Samorząd województwa od wielu lat pracuje nad wizerunkiem, który pozytywnie wyróżni go na tle innych regionów. Jednym z elementów takiej promocji jest coroczna wystawa marki „Wielkopolska”, która w tym roku towarzyszyć będzie wydarzeniu „POWERGEN AFRICA”, zaplanowanym w dniach 14-16 maja w Kapsztadzie. Ze szczegółami dotyczącymi tego więcej
 
Lutowe posiedzenie sejmikowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi zdominowała dyskusja na temat informacji przekazanych przez przedstawicieli Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii w Poznaniu. Najpierw zaprezentowano dane o zagrożeniach dla produkcji i hodowli trzody chlewnej w Wielkopolsce ze szczególnym uwzględnieniem ASF (afrykański pomór świń) oraz o aktualnym stanie prac nad całkowitym uwolnieniem obszaru Wielkopolski od choroby Aujeszkyego. Podczas dyskusji na temat rozprzestrzeniania się w Polsce wirusa ASF podkreślano m.in. konieczność prowadzenia odstrzału dzików więcej
 
Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego ogłasza nabór uzupełniający przedsiębiorstw na stoisko regionalne Województwa Wielkopolskiego w 2019 r. na targi: INDEX 2019, Dubaj (Zjednoczone Emiraty Arabskie), odbywających się w dniach 17 - 19 września 2019 r., wpisanych w obszar Inteligentnej Specjalizacji „Wnętrza przyszłości”. Więcej informacji na temat targów: www.indexexhibition.com . Nabór skierowany jest do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (zgodnie z rozporządzeniem Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r.) posiadających więcej
 
14 lutego 2019 r. w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu Wicemarszałek Wojciech Jankowiak podpisał umowę pomiędzy Województwem Wielkopolskim a konsorcjum Pojazdy Szynowe PESA Bydgoszcz SA i Zakłady Naprawcze Taboru Kolejowego ZNTK Mińsk Mazowiecki na dostawę 5 nowych, pięcioczłonowych elektrycznych zespołów trakcyjnych (ezt) serii „Elf 2” do wykonywania aglomeracyjnych kolejowych przewozów pasażerskich na obszarze Poznańskiej Kolei Metropolitarnej. Ofertę PESY uznano za najkorzystniejszą spośród trzech złożonych ofert (oferty złożyli także więcej
 
Coroczna analiza wyników egzaminów zewnętrznych we wszystkich typach szkół województwa wielkopolskiego – była głównym tematem posiedzenia sejmikowej Komisji Edukacji i Nauki, które odbyło się 13 lutego. Dane przedstawił radnym Marcin Jakubowski – wicedyrektor Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Poznaniu. Zaskoczenia nie było – podobnie jak w poprzednich latach, także w roku 2018 wynik egzaminu gimnazjalnego oraz zarówno zdawalność jak i średni wynik poszczególnych przedmiotów na maturze w wielkopolskich szkołach wypadły poniżej więcej
 
Analizą sytuacji dwóch grup – cudzoziemców oraz bezrobotnych kobiet – na wielkopolskim rynku pracy zajęli się podczas lutowych obrad członkowie sejmikowej Komisji Rodziny i Polityki Społecznej. Dyskutowali o danych przygotowanych przez Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu.Wielkopolskie jest czwartym województwem w kraju pod względem liczby (legalnie) zatrudnionych cudzoziemców. Najwięcej jest ich w powiecie poznańskim i Poznaniu, a najmniej – w kolskim i złotowskim. Z kolei jeśli chodzi o zezwolenia na pracę więcej
 
Informacja o podmiotach leczniczych, dla których podmiotem tworzącym jest samorząd województwa wielkopolskiego, została przedstawiona radnym podczas lutowego posiedzenia sejmikowej Komisji Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego. Takich placówek jest 20, a pracuje w nich niemal siedmiuset lekarzy i około 3500 pielęgniarek.W wojewódzkich szpitalach było ponad 7 tysięcy łóżek, z czego najwięcej – ponad 1,1 tys. – w poznańskim Szpitalu Wojewódzkim. „Było”, ponieważ przedstawione dane dotyczą końca 2018 roku, tymczasem w ostatnich miesiącach, więcej
 
W jaki sposób promuje swoje walory turystyczne nasze województwo? O działaniach Wielkopolskiej Organizacji Turystycznej w tym zakresie rozmawiano podczas lutowego posiedzenia sejmikowej Komisji Kultury Fizycznej i Turystyki. Informację o działaniach WOT przedstawiła Ewa Przydrożny – dyrektor biura tej instytucji. Jak przypomniała, około 85 procent składki członkowskiej WOT opłacane jest przez województwo wielkopolskie. A czym szczególnie chcemy przyciągać do nas turystów? Od jakiegoś już czasu dwoma flagowymi produktami w tym zakresie więcej
 
Podczas ostatnich obrad sejmikowej Komisji Strategii Rozwoju Regionalnego i Współpracy Międzynarodowej, które odbyły się 11 lutego, wiele uwagi poświęcono dyskusji na temat założeń dotyczących „Strategii rozwoju województwa wielkopolskiego do 2030 roku”. O projektowanych rozwiązaniach i najważniejszych aspektach związanych z przygotowaniem tego dokumentu opowiadał radnym Grzegorz Potrzebowski, dyrektor Departamentu Polityki Regionalnej w Urzędzie Marszałkowskim w Poznaniu. Przedstawił m.in. cele rozwojowe regionu, krajowe i wojewódzkie obszary strategicznej interwencji, konieczność sprecyzowania priorytetów działań więcej
 
O funkcjonowaniu Polskiego Teatru Tańca w Poznaniu, instytucji kultury samorządu województwa, rozmawiano podczas lutowego posiedzenia sejmikowej Komisji Kultury. Dyrektor placówki Iwona Pasińska omówiła najważniejsze inwestycje z ostatnich lat, zaprezentowała dokonania artystyczne i kulturalne zespołu w sezonie 2017/2018, a także przedstawiła plany na obecny rok. Wiele uwagi poświęcono m.in. sprawie budowy nowej siedziby dla PTT, na którą ma zostać zaadaptowana kamienica przy ul. Taczaka 8 w Poznaniu. Po zdobyciu unijnej dotacji więcej
 
Prezentacja oraz dyskusja na temat rządowego programu „Czyste powietrze”, realizowanego przez narodowy oraz wojewódzkie fundusze ochrony środowiska, zdominowała lutowe obrady sejmikowej Komisji Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Przedstawiciel WFOŚiGW w Poznaniu Robert Złotek omówił m.in. rodzaje wsparcia (dopłaty i preferencyjne pożyczki), kryteria dochodowe (według których przyznawana jest pomoc), a także rodzaje inwestycji, na które można zdobyć dofinansowanie. Z programu mogą skorzystać te osoby, które chcą np. wymienić piec i instalację więcej
 
Licząca niemal 600 km droga krajowa nr 11 łączy aglomerację katowicką m.in. z Poznaniem i Kołobrzegiem. Samorządowcy i parlamentarzyści od wielu lat apelują o realizację ekspresowej „jedenastki” w ramach rządowego programu budowy dróg. Na szerszym odcinku z Poznania do Piły brakuje obwodnic Obornik, Chodzieży, Ujścia. Za Piłą droga się zwęża, brakuje poboczy i kolejnych obwodnic miast, np. Szczecinka. Podobnie wygląda sytuacja na południe od Poznania, gdzie do standardów drogi ekspresowej więcej
 
Departament Gospodarki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego uprzejmie informuje, iż w dniu 8 lutego br. zakończono nabór na stoisko regionalne na targach ANNUAL INVESTMENT MEETING w Dubaju (ZEA), odbywających się w dniach 8-10 kwietnia 2019 r.Do udziału w ww. wydarzeniu zakwalifikowało się 10 podmiotów: Gmina Miejska w Chodzieży – 29 pkt Miasto Konin – 26 pkt Gmina Września – 26 pkt Gmina Brudzew – 25 pkt Gmina Śrem – 25 pkt Miasto Gniezno – 24 pkt Gmina Międzychód więcej
 
Departament Gospodarki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego uprzejmie informuje, że w dniu 8 lutego 2019 r. zakończono nabór uzupełniający przedsiębiorstw na stoisko regionalne Województwa Wielkopolskiego na targach SOLAR POWER INTERNATIONAL, Salt Lake City (USA), odbywających się w dniach 23 - 26 września 2019r., wpisanych w Obszary Inteligentnych Specjalizacji: „Rozwój oparty na ICT”, „Przemysł jutra”, „Wyspecjalizowane procesy logistyczne”. Zgodnie z pkt. II Regulaminu naboru do udziału w ww. wydarzeniu zakwalifikowane zostały następujące podmioty więcej
 
Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego przedłuża nabór uzupełniający na wystawiennicze stoisko regionalne organizowane w ramach działań na rzecz budowy rozpoznawalności marki Wielkopolska podczas wydarzenia POWERGEN AFRICA, Kapsztad, RPA, 14-16 maja 2019 r. https://www.powergenafrica.com/ Nabór skierowany jest do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (zgodnie z rozporządzeniem Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r.) oraz uczelni wyższych, inicjatyw klastrowych i instytucji otoczenia biznesu, posiadających siedzibę na terenie województwa wielkopolskiego, których działalność więcej
 
Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego ogłasza nabór przedsiębiorstw na stoisko regionalne Województwa Wielkopolskiego w 2019 r. na targi: HKTDC Hong Kong International Medical and Healthcare Fair, Hongkong (Chiny), odbywające się w dniach 14-16 maja 2019r., wpisanych w obszar Inteligentnej Specjalizacji: „Nowoczesne technologie medyczne”.Więcej informacji na temat targów: https://event.hktdc.com/fair/hkmedicalfair-en/s/2577-General_Information/HKTDC-Hong-Kong-International-Medical-Devices-and-Supplies-Fair/Fair-Details.html Nabór skierowany jest do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (zgodnie z rozporządzeniem Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r.) posiadających siedzibę więcej
 
Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego Krzysztof Grabowski ma zaszczyt zaprosić na konferencję promującą Plan Działań w ramach projektu EcoWaste4Food dotyczącego ograniczania marnowania żywności. Konferencja odbędzie się 13 lutego 2019 roku o godzinie 11:00 w sali sesyjnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego przy al. Niepodległości 34 w Poznaniu. Wydarzenie stanie się okazją do przedstawienia planowanych działań pilotażowych, które będą realizowane przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego wraz z podmiotami wspierającymi:Działanie I - Wielkopolski Tydzień Przeciwdziałania Marnowaniu ŻywnościDziałanie więcej
 
Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego przedłuża II nabór dla samorządów lokalnych/stowarzyszeń samorządowych/ spółek samorządowych na stoisko regionalne na targach ANNUAL INVESTMENT MEETING w Dubaju, które odbędą się w dniach 8-10 kwietnia 2019 roku. Udział w targach organizowany jest w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Działanie 1.4 Internacjonalizacja gospodarki regionalnej, Poddziałanie 1.4.2 Promocja gospodarcza regionu, projekt pozakonkursowy „GOSPODARNA WIELKOPOLSKA”. Więcej informacji na temat targów: http://www.aimcongress.com/ Jednostki zainteresowane udziałem prosimy o wypełnienie więcej
 

« Poprzedni 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 182 Następny »