Aktualności Sejmiku i Urzędu


8 września odbędzie się trzecia edycja imprezy „ZaBIEGaj o FUNdusze”. Nie zwlekaj, zapisz się do 3 września. Jedno (na dystansie 5,4 km) lub dwa okrążenia (ok. 10,8 km) wokół jeziora są tylko pretekstem do tego, aby przyjść w drugą sobotę września nad Maltę w Poznaniu. Przede wszystkim w wydarzeniu „zaBIEGAJ o FUNdusze” chodzi to, aby skorzystać z konsultacji unijnych, poszerzyć swoją wiedzę na temat Funduszy Europejskich, dowiedzieć się, o jakie środki więcej
 
Uchwałą Nr 5647/2018 z dnia 26 lipca 2018 r. Zarząd Województwa Wielkopolskiego ogłosił 4. edycję Konkursu Fotograficznego o Nagrodę Marszałka Województwa Wielkopolskiego. Podobnie jak w latach poprzednich Konkurs adresowany jest do szerokiego grona miłośników fotografii i aktywnego wypoczynku wśród wielkopolskich atrakcji - zarówno tych turystycznych, przyrodniczych, jak i historyczno-kulturowych. Aby wziąć w nim udział wystarczy zgłosić swoją pracę konkursową (zestaw 3 fotografii) do jednej z trzech kategorii: Zabytkowe obiekty - zdjęcia ukazujące więcej
 
Uchwała w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu – pobierz Projekt Programu współpracy Samorządu Województwa Wielkopolskiego z organizacjami pozarządowymi - pobierz Formularz konsultacji projektu - pobierz Działając na podstawie Uchwały Nr XLIX/751/10 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 5 lipca 2010 roku oraz Uchwały Nr 5681/2018 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 26 lipca 2018 roku, serdecznie zapraszamy wszystkie zainteresowane organizacje pozarządowe oraz inne podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku więcej
 
Uchwała w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu – pobierz Projekt Programu współpracy Samorządu Województwa Wielkopolskiego z organizacjami pozarządowymi - pobierz Formularz konsultacji projektu - pobierz Działając na podstawie Uchwały Nr XLIX/751/10 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 5 lipca 2010 roku oraz Uchwały Nr 5681/2018 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 26 lipca 2018 roku, serdecznie zapraszamy wszystkie zainteresowane organizacje pozarządowe oraz inne podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku więcej
 
Jak radziły sobie w 2017 roku spółki prawa handlowego, w których udziały ma województwo wielkopolskie? Dyskutowali na ten temat, rozpatrując stosowną informację, radni z sejmikowej Komisji Rewizyjnej na posiedzeniu, które odbyło się 23 lipca.Członkowie komisji pytali m.in. o porównanie stopnia rentowności obu spółek kolejowych, o zmniejszanie się udziału poznańskiego lotniska w rynku krajowym i o pogarszające się wyniki portu, o potrzebę dokapitalizowania Wielkopolskiej Agencji Zarządzania Energią. Więcej czasu poświęcono też więcej
 
Komisja Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej sejmiku postuluje, by program współpracy województwa z organizacjami pozarządowymi objął też inicjatywy związane z ochroną środowiska i edukacją ekologiczną.Radni dyskutowali na ten temat podczas posiedzenia 23 lipca. Kwestia ta – jak podkreślono – została wywołana licznymi zapytaniami organizacji pozarządowych i innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego (m.in. alarmy antysmogowe, szkoły, uniwersytety III wieku, ogrody działkowe, organizacje harcerskie) o możliwość wsparcia finansowego ich działań proekologicznych, więcej
 
Departament Edukacji i Nauki informuje o organizowanym przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego Ogólnopolskim Konkursie na Pracę Badawczą w Języku Angielskim z Przedmiotów Przyrodniczych „High School Science LAB 2018”. Celem Konkursu jest:1) realizowanie założeń edukacyjnych LAB: L – language, A – analysis, B – best presentation,2) popularyzowanie znajomości specjalistycznego języka angielskiego jako narzędzia poznawania świata,3) wdrażanie do konstruktywnej pracy naukowej zgodnej z metodologią prac badawczych, w tym również prowadzenia analizy matematycznej, statystycznej i więcej
 
Departament Edukacji i Nauki informuje o organizowanym przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego Konkursie Recytatorskim #Pan Tadeusz. Celem Konkursu jest:1) upowszechnienie znajomości „Pana Tadeusza”,2) kształtowanie kultury żywego słowa,3) doskonalenie umiejętności recytatorskich,4) rozwijanie uczniowskich zainteresowań,5) promowanie Województwa Wielkopolskiego. Laureaci Konkursu otrzymają nagrody rzeczowe. Karty zgłoszeniowe (zał. nr 1) oraz Oświadczenia Uczestników/Opiekunów (zał. nr 2) należy przesłać pocztą lub dostarczyć osobiście do Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Lesznie (Lidera prowadzącego obsługę organizacyjną konkursu) bądź jednego z Partnerów w więcej
 
Wielkopolska Szkoła Roku, Wielkopolski Nauczyciel Roku Celem konkursu jest wyróżnienie wielkopolskich przedszkoli oraz szkół kształcących wśród uczniów poczucie własnej tożsamości i postaw patriotycznych z jednoczesnym modelowaniem wzorca nowoczesnego Wielkopolanina. Konkurs Wielkopolski Nauczyciel Roku służy uhonorowaniu nauczycieli cechujących się entuzjazmem i pasją w pracy, kształcących i wychowujących dzieci i młodzież poprzez rozwijanie u nich poczucia odpowiedzialności, miłości ojczyzny oraz poszanowanie dla polskiego dziedzictwa kulturowego, pielęgnujących patriotyzm regionalny, dających wsparcie dla rozwoju talentów i więcej
 
Lato w pełni! To nie czas, by siedzieć w domu. Dla czytelników e – magazynu „Nasz Region” (nr 3) przygotowaliśmy propozycje wycieczek (oczywiście, w formie artykułów), na które warto się wybrać szlakiem Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego. E-magazyn „Nasz Region” tworzymy z myślą o Czytelnikach, którzy szukają aktualnych informacji o tym, jak zmienia się Wielkopolska dzięki Funduszom Europejskim.W trzecim numerze przekonujemy, że Wielkopolska ma bardzo wiele do zaoferowania, również w sferze turystyki. więcej
 
Sytuacja finansowa i kadrowa Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu, propozycje zmian reorganizacyjnych tej placówki, a także sytuacja w tamtejszym szpitalnym oddziale ratunkowym – tymi zagadnieniami szczegółowo zajęli się radni z sejmikowej Komisji Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego. Na posiedzeniu, które odbyło się 13 lipca, z członkami komisji spotkała się dyrektor poznańskiej placówki Małgorzata Piotrowska-Błochowiak.Po dyskusji radni pozytywnie zaopiniowali istotne propozycje dotyczące finansowania podległych placówek, a dotyczące pomocy finansowej dla Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego więcej
 
Prawie 52 mln zł dołoży samorząd województwa do pierwotnie planowanych kosztów budowy Wielkopolskiego Centrum Zdrowia Dziecka w Poznaniu (to efekt droższych od zakładanych ofert, jakie wykonawcy złożyli w przetargu na budowę szpitala). Taką propozycję zawiera projekt zmiany wieloletniej prognozy finansowej województwa, pozytywnie zaopiniowany przez sejmikową Komisję Budżetową, która obradowała 13 lipca. Przy okazji opiniowania tej zmiany radni dyskutowali też o sposobie skonstruowania SIWZ we wspomnianym przetargu oraz o konieczności późniejszego więcej
 
10 lipca Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi odbyła wyjazdowe posiedzenie w Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w Kole, której prezesem jest przewodniczący komisji Czesław Cieślak. Tematem przewodnim posiedzenia był rozwój chowu i hodowli bydła mlecznego w województwie wielkopolskim. Obecny na posiedzeniu Eugeniusz Sierszulski, kierownik Zespołu ds. Oceny Polskiej Federacji Hodowców Bydła i Producentów Mleka, przedstawił radnym informacje dotyczące prowadzenia oceny wartości użytkowej bydła ras mlecznych. Dzięki tej ocenie hodowcy otrzymują informacje o więcej
 

INWESTUJĄ W KULTURĘ W KONINIE
Sejmikowa Komisja Kultury zapoznała się 11 lipca podczas obrad z funkcjonowaniem Centrum Kultury i Sztuki w Koninie oraz realizowanym przez tę placówkę projektem unijnym, tj. modernizacją Domu Kultury Oskard. Dyrektor CKiS Justyna Kałużyńska-Markocka przekazała radnym, że podstawowym celem przedsięwzięcia (koszt 17,5 mln zł, z czego niemal 12 mln zł z WRPO 2014+) jest stworzenie nowoczesnej infrastruktury kulturalnej, spełniającej obecne standardy stawiane instytucjom kultury. Goście Oskarda (widzowie, słuchacze, itp.) mają po więcej
 

PALIĆ ŚMIECI CZY SEGREGOWAĆ?
Lipcowe obrady sejmikowej Komisji Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zdominowała debata na temat zbyt niskich limitów ilości śmieci, które mogą trafić w tym roku do poznańskiej spalarni oraz biokompostowni. Przedstawiciele Urzędu Miasta Poznania oraz związku międzygminnego Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej, odpowiedzialnego za wywóz śmieci, kolejny raz zaapelowali o zmianę planu gospodarki odpadami dla województwa wielkopolskiego oraz pozwoleń zintegrowanych dla spalarni oraz biokompostowni, które regulują wspomniane limity. Marzena Wodzińska z zarządu województwa więcej
 

O MIASTACH, STOLICACH SUBREGIONÓW
Informacja oraz dyskusja na temat miejskich obszarów funkcjonalnych wokół Gniezna i Piły (jako stolic subregionów) zdominowała lipcowe posiedzenie sejmikowej Komisji Planowania Przestrzennego i Infrastruktury Technicznej. O szczegółach obu opracowań poinformował radnych Marek Bryl, dyrektor Wielkopolskiego Biura Planowania Przestrzennego w Poznaniu, a także autorzy dokumentów. – Pokazujemy mocne i słabe strony subregionów; kierunki ich rozwoju i możliwe scenariusze działań. To jednak tylko wskazówki, nie recepty, bo to samorządowcy z powiatów i więcej
 

DLACZEGO LOTNISKO ŁAWICA PRZYNOSI STRATY
Jak to możliwe, że z poznańskiego lotniska Ławica startuje coraz więcej samolotów, a mimo to wynik finansowy spółki zakłada stratę? – zastanawiali się radni podczas lipcowego posiedzenia sejmikowej Komisji Strategii Rozwoju Regionalnego i Współpracy Międzynarodowej. Otóż w 2016 r. spółka wypracowała 2 mln zł zysku, ale w 2017 r. odnotowano 11,5 mln zł strat. Dlaczego? To efekt przegranych spraw sądowych z mieszkańcami o odszkodowania za hałas i zmniejszenie wartości nieruchomości więcej
 
Radni z sejmikowej Komisji Gospodarki zapoznali się 9 lipca ze szczegółową informacją na temat ubiegłorocznej działalności spółek prawa handlowego, w których udziały ma województwo wielkopolskie. Dane na temat finansów (przychodów, kosztów działalności, perspektyw) zaprezentował przedstawiciel Departamentu Gospodarki UMWW, a dotyczyły one kilku podmiotów: Agencji Rozwoju Regionalnego w Koninie, Funduszu Rozwoju i Promocji Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, Wielkopolskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, Wielkopolskiego Funduszu Rozwoju, Wielkopolskiej Sieci Szerokopasmowej oraz Centrum Wyszkolenia Jeździeckiego więcej
 
Kończy się proces termomodernizacji budynków szkolnych należących do placówek podległych samorządowi województwa. Mówiono o tym podczas lipcowego posiedzenia sejmikowej Komisji Edukacji i Nauki. Opiniując (pozytywnie) projekty zmian w budżecie województwa, radni podkreślali, że na początku obecnej kadencji założono przeprowadzenie termomodernizacji w samorządowych szkołach i to przedsięwzięcie zostało już zrealizowane w prawie wszystkich placówkach.Ponadto radni pozytywnie zaopiniowali projekt uchwały sejmiku dotyczący zmiany nazwy Policealnej Szkoły Służb Społecznych i Medycznych w Koninie więcej
 
W jaki sposób może funkcjonować, czym się zajmować i z jakim efektem asystent osoby starszej? Rozmawiali o tym członkowie Komisji Rodziny i Polityki Społecznej wielkopolskiego sejmiku. Inspiracją był omawiany przykład pilotażowego innowacyjnego programu, który był prowadzony przez ośrodek pomocy społecznej w Zagórowie. Takie rozwiązanie pozwala jak najdłużej utrzymać osoby starsze w swoim środowisku i jest tańsze niż koszt opieki w domu pomocy społecznej. Radni wskazywali na potrzebę wprowadzenia rozwiązań legislacyjnych więcej
 

« Poprzedni 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 176 Następny »