Aktualności Sejmiku i Urzędu


Mając na uwadze przedłużający się stan epidemiczny w Polsce i konieczność ograniczenia bezpośrednich kontaktów, ale też potrzeby organizacji pozarządowych, uprzejmie informujemy, iż Konsultanci Punktu Konsultacyjnego przy Urzędzie Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, dla Organizacji Pozarządowych, w obszarze księgowym i prawnym, w dniach 30 i 31 marca 2020 r. będą świadczyli konsultacje w formie zdalnej, za pomocą e-maila lub telefonu. Pan Maciej Witkowiak – radca prawny, będzie świadczył bezpłatne konsultacje prawne dla więcej
 
Departament Gospodarki serdecznie zaprasza na organizowaną przez Tajwańską Radę Rozwoju Handlu Zagranicznego (TAITRA) bezpłatną telekonferencję dotyczącą wprowadzania na rynek tajwańskich produktów przeciwepidemicznych. Termin 30 marca br., godzina 10.00 czasu polskiego. Wszystkich wielkopolskich przedsiębiorców zainteresowanych udziałem w telekonferencji zapraszamy do rejestracji on-line za pośrednictwem strony (link poniżej) lub w przypadku problemów z rejestracją o bezpośredni kontakt z Panią Jasmin Teng, reprezentującą Przedstawicielstwo TAITRA w Polsce,e-mail: jasmine@taitra.org.tw, tel. + 48 602 481 290. https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfREZ9k0cUGwTkv7J8hYcaQLxlkdQuMKYt8LS0caW-uLfQJ3w/viewform W więcej
 
Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego informuje, że na podstawie §3 ust. 3 Regulaminu uczestnictwa jednostek samorządu terytorialnego w projekcie „Standardy obsługi inwestora w jednostkach samorządu terytorialnego (JST) Województwa Wielkopolskiego” przedłużeniu ulega nabór zgłoszeń do ww. przedsięwzięcia, który będzie trwać do wyczerpania wymaganej puli miejsc. Dodatkowych informacji udziela Wielkopolskie Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów funkcjonujące w strukturach Departamentu Gospodarki UMWW: z związku z zagrożeniem epidemicznym SARS-CoV-2 kontakt jest obecnie możliwy wyłącznie za pośrednictwem więcej
 
Informacja na temat zmiany terminu Konkursu „Nasz pomysł na ochronę środowiska” V edycja – Prośrodowiskowa kampania edukacyjna. Departament Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu informuje, iż z uwagi na zaistniałą sytuację epidemiologiczną (COVID -19) i zamknięcie placówek oświatowych w Polsce termin nadsyłania prac w Konkursie „Nasz pomysł na ochronę środowiska” V edycja – Prośrodowiskowa kampania edukacyjna - zostaje przesunięty i będzie zgodny z datą zakończenia roku szkolnego 2019/2020.   Departament Środowiska Urzędu więcej
 
W związku z wprowadzeniem stanu zagrożenia epidemiologicznego w kraju informujemy, że w Ministerstwie Klimatu została uruchomiona infolinia na wypadek wystąpienia trudności w dostępie do usług w zakresie odbioru i unieszkodliwiania odpadów medycznych telefony: (022) 36 92 817, (022) 36 92 692 oraz 797 876 619 więcej
 
Statut Wojewódzkiego Szpitala Neuropsychiatrycznego im. Oskara Bielawskiego w Kościanie jako akt prawa miejscowego podlega procedurze konsultacji. Sejmik Województwa Wielkopolskiego Uchwałą Nr  XLIX/751/10 z dnia 5 lipca 2010 roku określił szczegółowy sposób konsultowania projektów aktów prawa miejscowego z wojewódzką radą działalności pożytku lub organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami działającymi w sferze działalności pożytku publicznego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji. Zgodnie z § 6 uchwały Nr XLIX/751/10 z dnia 5 lipca więcej
 
6 marca 2020 r. Zarząd Województwa Wielkopolskiego zatwierdził Regulamin uczestnictwa jednostek samorządu terytorialnego w projekcie „Standardy obsługi inwestora w jednostkach samorządu terytorialnego (JST) Województwa Wielkopolskiego” (Działanie 2.18 „Wysokiej jakości usługi administracyjne”, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020). Zainteresowane jednostki samorządu terytorialnego zapraszamy do zapoznania się z poniższą informacjąo naborze, który trwać będzie w dniach 13 – 19 marca 2020 r.:https://www.umww.pl/departamenty_departament-gospodarki_standardy-obslugi-inwestora-w-samorzadzie Dodatkowych informacji udziela Wielkopolskie Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów funkcjonujące w strukturach więcej
 
6 marca 2020 r. Zarząd Województwa Wielkopolskiego zatwierdził wykaz podmiotów, które w roku 2020 będą reprezentować Wielkopolskę podczas międzynarodowych przedsięwzięć artystycznych, odbywających się poza granicami Polski. Ambasadorami Wielkopolskiej Kultury będą: Gminne Centrum Kultury i Biblioteka w Przemęcie; Udział Grupy Mażoretek VENA w Mistrzostwach Świata Mażoretek "World Association of Majorette - Sport and Twirling" w miejscowości Crikvenica (Chorwacja). Wroniecki Ośrodek Kultury; Prezentacje polskich tańców i przyśpiewek narodowych przez Zespół Folklorystyczny Marynia podczas Światowego Dziecięcego więcej
 
Departament Gospodarki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego uprzejmie informuje o rezygnacji z udziału w targach THE SPECIALITY FOOD FESTIVAL w Dubaju (ZEA) w dniach 6-8 kwietnia 2020 r. zgodnie z punktem VII.1 regulaminu naboru oraz § 3 pkt 3 umowy. Udział w targach planowany był w ramach projektu pozakonkursowego „Gospodarna Wielkopolska” współfinansowanego ze środków Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Działanie 1.4: Internacjonalizacja gospodarki regionalnej, Poddziałanie 1.4.2: Promocja gospodarcza regionu. więcej
 
Radykalny w niektórych miejscach wzrost cen za wywóz śmieci zwrócił uwagę radnych województwa. Podczas lutowej sesji sejmik wystosował apel do rządu i parlamentu „w kwestii bardzo trudnej sytuacji mieszkańców w kontekście podwyżek opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Wielkopolski”. Radni wymienili w dokumencie, że na wyższe koszty funkcjonowania całego systemu wpływ mają m.in. takie czynniki, jak podwyżka opłaty za korzystanie ze środowiska, wzrost kosztów pracy (rosnąca płaca minimalna), monitoringu więcej
 
Informujemy, że od wtorku 17 marca, w trosce o zdrowie wszystkich Wielkopolan, a także pracowników Urzędu Marszałkowskiego, wprowadzamy zmiany w funkcjonowaniu Urzędu do końca tego miesiąca.  Zapewniamy jednocześnie, że będziemy realizować wszystkie swoje ustawowe zadania. Zachęcamy jednak głównie do kontaktu telefonicznego lub z pomocą poczty elektronicznej. Jeśli jednak istnieje potrzeba osobistego dostarczenia dokumentów do Urzędu, to te będą przyjmowane wyłącznie w holu głównym, przy stanowisku PROFIL ZAUFANY - PUNKT POTWIERDZAJĄCY obok KASY (w więcej
 
Zaproszenie na Targi Serdecznie zapraszamy do udziału w XXIV Targach Edukacyjnych, w dniach od 6 do 8 marca 2020 r. na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich, które w tym roku odbędą się pod hasłem „KreaTYwni”. Organizatorami Targów są Samorząd Województwa Wielkopolskiego oraz Grupa MTP. Targi Edukacyjne i towarzyszące im Targi Książki oraz Targi Edutec to wydarzenia, które każdego roku przyciągają rzesze odwiedzających z całej Wielkopolski, a także z Polski i z zagranicy. W więcej
 
Departament Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu przystępuje do prac nad projektem uchwały Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w sprawie zmiany nazwy Wojewódzkiego Szpitala Neuropsychiatrycznego im. Oskara Bielawskiego w Kościanie oraz nadania statutu Wielkopolskiemu Centrum Neuropsychiatrycznemu im. Oskara Bielawskiego w Kościanie. Prośbę o zmianę statutu przesłał do Departamentu Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Neuropsychiatrycznemu im. Oskara Bielawskiego w Kościanie. Zgodnie z art. 42 ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku (Dz. U. z 2018 więcej
 
Doposażenie lecznic w nowoczesną aparaturę, a także inwestycje w infrastrukturę to absolutna konieczność. Jak pomaga w tym względzie WRPO 2014+? W nowym e-magazynie przyglądamy się tym zagadnieniom. Ukazał się siódmy numer e-magazynu „Nasz Region”. Tworzymy go z myślą o Czytelnikach, którzy szukają aktualnych informacji o tym, jak zmienia się Wielkopolska dzięki Funduszom Europejskim. Na początek dane z Eurostatu! Wynika z nich, że Polska na ochronę zdrowia wydaje średnio 6,5% PKB, znajdując się więcej
 
Departament Gospodarki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego uprzejmie informuje, że w dniu 14 lutego br. zakończono nabór przedsiębiorstw na stoisko regionalne Województwa Wielkopolskiego na targach LAOFOOD 2020 odbywających się w dniach 11-13 czerwca 2020r., w Vientiane (Laos), wpisanych w Obszar Inteligentnej Specjalizacji: Inteligentnej „Biosurowce i żywność dla świadomych konsumentów”. Udział w targach planowany był w ramach projektu pozakonkursowego „Gospodarna Wielkopolska” współfinansowanego ze środków Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Działanie 1.4: więcej
 
Zaledwie kilkadziesiąt minut trwało lutowe posiedzenie sejmikowej Komisji Budżetowej. Radni zaopiniowali pozytywnie projekty uchwał sejmiku w sprawie zmiany tegorocznego budżetu oraz WPF. Korekta dotyczy m.in. przesunięć wydatków między działami. Na przykład Polski Teatr Tańca w Poznaniu otrzyma z budżetu województwa blisko 60 tys. zł na realizację projektu pn. „Pogranicze tańca”, dofinansowanego z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Z kolei Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego, który inwestuje w „Rozbudowę i modernizację więcej
 
Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu zaprasza wszystkich uczniów szkół ponadpodstawowycho profilu gastronomicznym do udziału w Konkursie dla młodzieży promującym działania ograniczające marnowanie żywności pt. „ Planuj, nie marnuj”. Celem Konkursu jest promocja działań ograniczających marnotrawienie żywności, rozwijanie zainteresowań związanych z regionalną żywnością wysokiej jakości, wzrost świadomości odnośnie czynników wpływających na decyzje zakupowe konsumentów i ich konsekwencjach dla środowiska. Wszystkie informacje o Konkursie (Regulamin wraz z formularzem więcej
 
W ramach tegorocznych Wielkopolskich Dni Energii odbywają się dwa konkursy dla dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych położonych na terenie województwa wielkopolskiego: Konkurs ekologiczny dla dzieci i młodzieży promujący OZE pt. „CZTERY PORY ROKU Z OZE” dla klas IV-VI szkół podstawowych Konkurs ekologiczny dla dzieci i młodzieży promujący OZE pt. „CZTERY PORY ROKU Z OZE” dla klas VII-VIII szkół podstawowych Konkursy pt. „CZTERY PORY ROKU Z OZE” mają na celu edukację i podnoszenie więcej
 
Komisja Edukacji i Nauki Sejmiku Województwa Wielkopolskiego podczas swojego lutowego posiedzenia zapoznała się z przedstawioną przez Departament Edukacji UMWW coroczną informacją o nauczycielskich zarobkach. Radni wysłuchali sprawozdania za 2019 rok z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówkach prowadzonych przez województwo wielkopolskie.Ponadto członkowie komisji pozytywnie zaopiniowali projekt zmiany w budżecie województwa i wieloletniej prognozie finansowej regionu. Radni kontynuowali również dyskusję nad przedstawionymi im miesiąc więcej
 
Odnawialne źródła energii oraz technologia wodorowa – były głównymi tematami posiedzenia sejmikowej Komisji Gospodarki, które odbyło się 14 lutego.Przedstawiciel specjalizującej się w tej tematyce kancelarii prawnej przedstawił radnym różne aspekty ustawy o odnawialnych źródłach energii. Z kolei Departament Gospodarki UMWW przygotował prezentację dotyczącą technologii wodorowej jako paliwa przyszłości, omawiając jej zastosowania i potencjalne szanse dla Wielkopolski w tym zakresie. Zaprezentowano również koncepcję i proces tworzenia Regionalnej Strategii Innowacji 2030 dla więcej
 

« Poprzedni 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 196 Następny »