Aktualności Sejmiku i Urzędu


W dniach 7-10 kwietnia 2019 r. delegacja z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego pod przewodnictwem Pana Jacka Bogusławskiego, Członka Zarządu Województwa Wielkopolskiego wzięła udział w 9 edycji konferencji Annual Investment Meeting, która miała miejsce w Dubaju, gdzie Wielkopolska miała swoje stoisko wystawiennicze w ramach projektu „Gospodarna Wielkopolska”. Na stoisku wystawienniczym Województwa Wielkopolskiego swoją ofertę inwestycyjną prezentowali przedstawiciele następujących jednostek samorządu terytorialnego: Gminy Brudzew, Gminy Miejskiej w Chodzieży, Gminy Międzychód, Gminy Piła, Gminy więcej
 
W dniach 26-30 marca 2019 r. wielkopolska delegacja pod przewodnictwem Pana Jacka Bogusławskiego, Członka Zarządu Województwa Wielkopolskiego w składzie: Pan Andrzej Łyko, Przedstawiciel Wielkopolskiej Rady 30, a jednocześnie Prezes Polskiej Izby Gospodarczej Importerów, Eksporterów i Kooperacji oraz Pan Jakub Jackowski, Zastępca Dyrektora w Departamencie Gospodarki, przebywała z misją gospodarczą w Panamie przy okazji udziału ośmiu firm z naszego regionu w targach Expocomer. Delegacja rozpoczęła wizytę spotkaniem z Ambasadorem RP w Panamie więcej
 
Sejmikowa Komisja Budżetowa w trakcie kwietniowych obrad pozytywnie zaopiniowała kilka projektów uchwał w sprawie przekazania lokalnym samorządom dotacji z budżetu województwa na działalność zakładów aktywności zawodowej. Wsparcie trafi do powiatu ostrzeszowskiego, a także do gmin: Żerków, Mieścisko, Lisków, Koźmin Wielkopolski, Borek Wielkopolski.Radni przyjęli także projekt uchwały wskazującej zadania, które w 2019 r. otrzymają wsparcie na inwestycje w ramach środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Ponadto komisja zaakceptowała inne wnioski finansowe, więcej
 
Radni z sejmikowej Komisji Gospodarki zapoznali się podczas kwietniowego posiedzenia z informacją o działaniach samorządu regionalnego na rzecz innowacji w 2018 roku. Sprawozdanie na ten temat przestawiła Beata Łozińska, dyrektor Departamentu Gospodarki UMWW. Najwięcej uwagi poświęcono Regionalnej Strategii Innowacji dla Wielkopolski na lata 2015-2020 (oraz konieczności aktualizacji tego dokumentu) ze szczególnym uwzględnieniem inteligentnych specjalizacji. Przypomnijmy, że to wyłonione przez ekspertów najbardziej obiecujące obszary regionalnej gospodarki: biosurowce i żywność dla świadomych więcej
 
Jakie prace budowlane i remontowe były i są przeprowadzane w podległych samorządowi województwa jednostkach związanych z edukacją? Rozmawiali o tym podczas kwietniowego posiedzenia radni z sejmikowej Komisji Edukacji i Nauki. Została im zaprezentowana informacja o realizacji zadań inwestycyjnych przez jednostki oświatowe w 2018 roku. Wynika z niej, że wykonywane były m.in. termomodernizacje budynków, ich przystosowanie do przepisów przeciwpożarowych, modernizacje instalacji, uporządkowanie otoczenia. W ubiegłym roku na wszystkie te prace wydano więcej
 
Sejmikowa Komisja Rewizyjna przygotowuje opinię na temat wykonania ubiegłorocznego budżetu województwa. Z tego względu podczas posiedzenia 11 kwietnia radni przez kilka godzin przyglądali się sprawozdaniu z wykonania planu dochodów i wydatków w 2018 roku. Dyrektorzy poszczególnych departamentów UMWW oraz wybranych jednostek podległych samorządowi województwa informowali zarówno o najważniejszych wydatkach, jak i powodach, przez które części zaplanowanych płatności nie udało się zrealizować w ubiegłym roku. Komisja przyjrzała się też wydatkom członków więcej
 
Informacja Państwowej Inspekcji Pracy o nadużyciach przy zatrudnianiu cudzoziemców oraz towarzysząca temu dyskusja zdominowały kwietniowe posiedzenie sejmikowej Komisji Rodziny i Polityki Społecznej. Przedstawicielka Okręgowego Inspektoratu Pracy PIP w Poznaniu poinformowała radnych, że w 2018 roku przeprowadzono 825 kontroli dotyczących legalności zatrudnienia cudzoziemców, a badanie objęło 3960 osób. Większość kontrolowanych wykonuje proste prace, a ponad połowa z nich pracuje w budownictwie i przetwórstwie przemysłowym. Wśród naruszeń stwierdzono m.in. brak wymaganych zezwoleń więcej
 
Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do wzięcia udziału w konkursie pn. Ambasador Wielkopolskiej Kultury!!!więcej
 
Za szkody wyrządzone w uprawach i płodach rolnych przez dziki, łosie, jelenie, daniele i sarny należą się wypłaty odszkodowań. W 2018 roku Zarząd Województwa Wielkopolskiego wypłacił ze środków budżetu państwa 59 odszkodowań na kwotę przekraczającą 216 tys. zł, natomiast w 2017 roku była to kwota 368 tys. zł. Takie dane zaprezentowano radnym podczas kwietniowych obrad sejmikowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi. W ustawie Prawo łowieckie wskazano dwie grupy podmiotówodpowiedzialnych za więcej
 
Lepiej zapobiegać niż leczyć – ta maksyma dobrze podsumowuje dyskusję podczas kwietniowego posiedzenia Komisji Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego. Radni zapoznali się z informacją o realizacji programów polityki zdrowotnej finansowanych z budżetu województwa w 2018 roku oraz o działaniach w tej dziedzinie zaplanowanych na rok 2019. W poprzednim roku realizowano sześć tego typu projektów, głównie o charakterze profilaktycznym (dotyczyły np. chorób płuc, układu pokarmowego, prostaty).Radni pozytywnie zaopiniowali projekt uchwały sejmiku dotyczący więcej
 
Jak wygląda popularyzowanie sportu i współzawodnictwa młodych zawodników na terenach wiejskich i w małych miasteczkach naszego regionu? Rozmawiali o tym radni z sejmikowej Komisji Kultury Fizycznej i Turystyki na posiedzeniu, które odbyło się 8 kwietnia. Okazją do rozmowy na ten temat była przedstawiona radnym informacja na temat działalności Wielkopolskiego Zrzeszenia Ludowe Zespoły Sportowe.Ponadto komisja zapoznała się z informacją o rozstrzygnięciach, jaki zapadły w otwartych konkursach ofert w dziedzinie sportu i więcej
 
Informacja oraz dyskusja na temat promocji województwa wielkopolskiego na rynkach zagranicznych w 2018 roku zdominowała kwietniowe posiedzenie sejmikowej Komisji Strategii Rozwoju Regionalnego i Współpracy Międzynarodowej. Szczegółowe dane o aktywności samorządu województwa w tym zakresie przedstawiła Beata Łozińska, dyrektor Departamentu Gospodarki UMWW. Oprócz koordynowanych przez ten departament przedsięwzięć gospodarczych (udziału w targach, wystawach, promocji potencjału regionu), do których samorząd zaprasza m.in. przedstawicieli biznesu i naukowców, zwracano także uwagę na działalność naszych więcej
 
Samorząd województwa co roku rozdysponowuje pulę pieniędzy dla podmiotów, które planują podjęcie prac przy znajdujących się w Wielkopolsce zabytkach. Warunkiem uzyskania dotacji jest jednak wpisanie obiektu do rejestru zabytków. Do 1 marca 2019 r. do Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu złożono 117 wniosków opiewających na kwotę 9,1 mln zł. Komisja konkursowa zaproponowała przyznanie dotacji 81 podmiotom na łączną kwotę 1,7 mln zł. Projekt uchwały sejmiku w sprawie udzielania wsparcia na prace więcej
 
Kwietniowe posiedzenie sejmikowej Komisji Planowania Przestrzennego i Infrastruktury Technicznej odbyło się w siedzibie Wielkopolskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Poznaniu. Radni zapoznali się z informacjami o organizacji, zakresie i sposobie działania tej samorządowej jednostki, a także z podsumowaniem jej pracy w ubiegłym roku i planami na 2019 rok. Dyrektor WZDW Paweł Katarzyński wyjaśniał, że do zadań zarządu należy nie tylko prowadzenie inwestycji drogowych, ale również bieżące utrzymanie dróg i mostów, w więcej
 
Zapraszamy 25 kwietnia br. na kolejne spotkanie Grup Roboczych Forum ds. Inteligentnych Specjalizacji. Podczas spotkana zaprezentujemy Państwu najnowsze osiągnięcia naukowców Instytutu Obróbki Plastycznej w Poznaniu w zakresie medycyny, biotechnologii, produkcji żywności i biosurowców, które wpływają na rozwój inteligentnych specjalizacji regionu. Przedstawimy również zakres prac nad Regionalną Strategią Innowacji dla Wielkopolski oraz przekażemy Państwu informację na temat regionalnych i krajowych programów wsparcia w obszarze innowacji i konkurencyjnej gospodarki. Zachęcamy również Państwa do dyskusji więcej
 
Nabór przedsiębiorstwna stoisko regionalne Województwa Wielkopolskiego w 2019 r.na targi wpisane w obszar Inteligentnej Specjalizacji:„Rozwój oparty na ICT”. Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego ogłasza nabór przedsiębiorstw na stoisko regionalne Województwa Wielkopolskiego w 2019 r. na targi: eLearning Africa, Abidjan (Wybrzeże Kości Słoniowej), odbywających się w dniach 23 - 25 października 2019 r., wpisanych w obszar Inteligentnej Specjalizacji „Rozwój oparty na ICT”. Więcej informacji na temat targów: www.elearning-africa.com. Nabór skierowany jest do mikro, małych więcej
 
Napisałeś ciekawą pracę magisterską o turystyce w Wielkopolsce? Zgłoś się i wygraj atrakcyjne nagrody! Województwo wielkopolskie może się poszczycić dobrze rozwiniętym szkolnictwem wyższym przygotowującym kadry dla turystyki. Osoby uczące się na poziomie studiów magisterskich w swoich pracach końcowych wybierają często tematy związane z Wielkopolską, o czym świadczą liczne, kierowane do Urzędu Marszałkowskiego, prośby o pomoc w zbieraniu bądź udostępnieniu materiałów. Aby wykorzystać potencjał młodych kadr turystycznych Zarząd Województwa Wielkopolskiego zorganizował VI więcej
 
Departament Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu informuje o XX edycji Konkursu pn. „Działania proekologiczne i prokulturowe w ramach strategii rozwoju województwa wielkopolskiego”. Do konkursu przystąpić mogą gminy wiejskie, gminy miejsko-wiejskie i powiaty, podległe im instytucje lub organizacje i podmioty gospodarcze zarejestrowane na terenie województwa wielkopolskiego, w zakresie działań proekologicznych i prokulturowych.Ponadto, gminy miejskie (w tym miasta na prawach powiatu) i organizacje pożytku publicznego mogą składać projekty dotyczące lokalnego oddziaływania więcej
 
W dniu 22 marca 2019 r. w siedzibie Ministerstwa Kultury i Oświaty Kraju Związkowego Hesja w Wiesbaden odbyło się posiedzenie międzynarodowej komisji ds. oceny prac Konkursu Nagrody Młodzieżowej 2019 pt. „Młodzież odkrywa swój region”. Prace przygotowane przez młodzież z naszego regionu odniosły duży sukces! W wyniku oceny członków komisji przyznano nagrody następującym pracom z Wielkopolski: Nagroda Główna, I miejsce w konkursie oraz nagroda finansowa w wysokości 900 EUR za film pt.: „Młodzież więcej
 
Obradująca 15 marca sejmikowa Komisja Budżetowa pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie udzielenia ponad 23 mln zł dotacji dla wielkopolskich samorządów, m.in. na prace związane z ochroną, rekultywacją i poprawą jakości gruntów rolnych. Najwięcej pieniędzy, ponad 21 mln zł, wesprze przebudowę dróg dojazdowych do gruntów rolnych. Lokalne samorządy złożyły w tej sprawie łącznie 174 wnioski. Na zakup sadzonek drzew miododajnych przeznaczono 923 tys. zł, które otrzymają 64 samorządy. Ponadto samorząd więcej
 

« Poprzedni 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 184 Następny »