Aktualności Sejmiku i Urzędu


Prace związane z finansami podległych samorządowi województwa instytucji kultury zdominowały listopadowe posiedzenie sejmikowej Komisji Kultury.Radni zapoznali się z projektami budżetu województwa na 2018 rok i wieloletniej prognozy finansowej regionu. Jak przekonywał radnych Włodzimierz Mazurkiewicz, dyrektor Departamentu Kultury UMWW, na przyszły rok zaplanowano wyższe wydatki na kulturę. W tym mieści się 5 mln złotych na podwyżki płac. Z przedstawionych danych wynika, że w ciągu trzech lat (2016-2018) pracownicy marszałkowskich instytucji kultury więcej
 
Informacja oraz dyskusja na temat stanu prac legislacyjnych dotyczących projektów uchwał antysmogowych zdominowała listopadowe posiedzenie sejmikowej Komisji Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. O procedurach, spotkaniach, konsultacjach i najważniejszych zapisach projektów uchwał antysmogowych opowiadała radnym Marzena Andrzejewska-Wierzbicka, zastępca dyrektora Departamentu Środowiska UMWW. Jakie są plany? Ze sprzedaży zostaną wycofane niskiej jakości paliwa, czyli: węgiel brunatny, muły, miał węglowy o niskiej ziarnistości i tzw. flotokoncentraty (proszki powstałe przy wydobyciu węgla). To one, więcej
 
O regionalnym transporcie lotniczym w Wielkopolsce dyskutowano podczas listopadowego posiedzenia sejmikowej Komisji Planowania Przestrzennego i Infrastruktury Technicznej. Szczegółowe dane na ten temat, dotyczące przede wszystkim lotów z portu Poznań – Ławica, przedstawił Henryk Szczefanowicz, zastępca dyrektora Departamentu Transportu UMWW. Wynika z nich, że od stycznia do września 2017 r. z usług poznańskiego lotniska skorzystało 1,8 mln pasażerów, tj. o 6,5 proc. więcej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. Z Poznania więcej
 
Muzeum Ziemiaństwa w Dobrzycy Zespół Pałacowo-Parkowy zaprasza na wernisaż wystawy "Echa Młodej Polski. Malarstwo z przełomu XIX i XX wieku", który odbędzie się już 26 listopada w dobrzyckim Pałacu. Wystawa malarska jest kolejną prezentacją interesujących kolekcji prywatnych w Muzeum w Dobrzycy. więcej
 
Samorządowy program (realizowany dzięki wsparciu pieniędzmi UE z WRPO 2014+) „Cyfrowa Szkoła Wielkopolsk@ 2020” po raz kolejny stanął na obradach sejmikowej Komisji Edukacji i Nauki. Na listopadowym posiedzeniu radni zapoznali się ze stanem realizacji tego przedsięwzięcia. Wiadomo, że niedawno na terenie MTP w Poznaniu odbyła się oficjalna uroczysta inauguracja programu. Od niedawna, po wycofaniu się dotychczasowych partnerów programu, jest on samodzielnie realizowany przez podległy samorządowi województwa Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w więcej
 
Sprawozdanie z bieżącej działalności Ośrodka Integracji Europejskiej w Rokosowie było jednym z tematów listopadowych obrad sejmikowej Komisji Gospodarki. Dyrekcja ośrodka omówiła m.in. prowadzone na jego terenie inwestycje, np. związane z przystosowaniem rokosowskiego pałacu do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych. Poinformowano także, że po zakończeniu formalności związanych z przejęciem tej nieruchomości przez województwo, przygotowywany jest plan rewitalizacji zarówno samego pałacu w Rokosowie, jak i otaczającego go założenia parkowego.Komisja ponadto omówiła projekty przyszłorocznego budżetu więcej
 
Planowana uchwała sejmiku województwa w sprawie przyjęcia projektu porozumienia o współpracy między Wielkopolską a okręgiem Sibiu w Rumunii uzyskała pozytywną opinię Komisji Strategii Rozwoju Regionalnego i Współpracy Międzynarodowej. Projekt omawiano podczas listopadowego posiedzenia komisji. Jak zauważyli radni, przygotowywany dokument to m.in. pokłosie wcześniejszej wizyty tej właśnie sejmikowej komisji w rumuńskim okręgu.Komisja zaopiniowała również pozytywnie propozycje korekt w tegorocznym budżecie województwa oraz przyjęła plan swoich przyszłorocznych prac. Ponadto radni zapoznali się więcej
 
Podczas listopadowych obrad sejmikowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi radni zostali poinformowani o pracach nad przygotowaniem projektu Planu zagospodarowania przestrzennego województwa wielkopolskiego Wielkopolska 2020+ wraz z Planem zagospodarowania miejskiego obszaru funkcjonalnego Poznania. Dokumenty były latem 2017 r. konsultowane z wieloma instytucjami. Przedstawiciel Wielkopolskiego Biura Planowania Przestrzennego w Poznaniu powiedział, że dwie najważniejsze uwagi zgłosił Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska. Pierwsza dotyczy ewentualnego przebiegu północno-wschodniej obwodnicy Poznania, która miałaby przecinać dwa parki więcej
 
Fundacja Rodziny Wiłkomirskich otrzymała od rodziny Wiłkomirskich, głównie od prof. dr honoris causa Wandy Wiłkomirskiej, gromadzone w swoich domach przez lata unikalne nagrania. Są to dokumenty ich koncertowej działalności. Dokonana digitalizacja materiałów audio i wideo jest znakomitym źródłem informacji o rodzinie Wiłkomirskich. Nagrania stanowią bardzo atrakcyjny element opowieści o znakomitej muzycznej familii, dadzą szansę na udowodnienie "tu i teraz", że prelegent nie jest gołosłowny, że za jego słowami uznania dla więcej
 
Radni z sejmikowej Komisji Kultury Fizycznej i Turystyki zapoznali się w trakcie listopadowych obrad ze szczegółami programu „Szatnia na medal”, nowego przedsięwzięcia samorządu województwa, poświęconego rozwojowi bazy sportowej w Wielkopolsce. Na remont i adaptację będą mogły liczyć szatnie i sanitariaty zlokalizowane w pobliżu obiektów sportowych. – Beneficjentami programu zostaną samorządy, które uzyskają do 50 proc. wartości remontu lub budowy infrastruktury, lecz nie więcej niż 100 tys. zł – wyjaśniał Tomasz więcej
 
Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego oraz Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu po raz kolejny zapraszają osoby odpowiedzialne za wdrażanie LPR/ GPR w swojej gminie do udziału w warsztatach dotyczących rewitalizacji w działaniu, które odbędą się: 27 listopada w Poznaniu, ul. Świętego Wincentego 6/9 (siedziba Fundacji Barka), w godz. 9:00 - 15.30 oraz 28 listopada w Koninie, ul. Przyjaźni 1 (siedziba PWSZ w Koninie), sala 101 B.Rewitalizacja to proces, a programowanie więcej
 
Zapytanie ofertoweDotyczące: usługi transportowej w dniach 3-8 grudnia 2017 r., dla 16 osób - uczestników targów West Africa Agrofood Ghana, odbywających się w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Działanie 1.4: Internacjonalizacja gospodarki regionalnej, Poddziałanie 1.4.2: Promocja gospodarcza regionu, Projekt pozakonkursowy „Gospodarna Wielkopolska”. INFORMACJE O ZAMAWIAJĄCYM:Województwo Wielkopolskie z siedzibą Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w PoznaniuDepartament Gospodarkial. Niepodległości 3461-714 PoznańNIP: 778-13-46-888www.umww.plwww.iw.org.pl OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:Przedmiotem zamówienia jest usługa transportowa dla 16 osób więcej
 
Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego oraz Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu po raz kolejny zapraszają osoby odpowiedzialne za wdrażanie LPR/ GPR w swojej gminie do udziału w warsztacie dotyczącym rewitalizacji w działaniu, który odbędzie się 21 listopada w Pile - Plac Staszica 10 (Urząd Miasta Piły), sala 229B, w godz. 9:00 - 15.30. Rewitalizacja to proces, a programowanie to jeden z jego etapów, od którego rozpoczęliśmy współpracę. Lista programów na Wykazie więcej
 
W dniu 10 listopada br. w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu odbyło się spotkanie Pana Macieja Sytka, Członka Zarządu Województwa Wielkopolskiego z delegacją Przedstawicielstwa Biura Tajwanu w Polsce. W rozmowach udział wzięli Pan Weber V. B. Shih, Ambasador Biura Gospodarczego i Kulturalnego Tajpej w Polsce wraz z małżonką, Pan Yeh-shin Chu, pierwszy sekretarz Biura oraz Pan Philip Wen-Cheng Chen Dyrektor Działu Gospodarczego. Zarówno Tajwan jak i Wielkopolska swój największy więcej
 
10 listopada w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu odbyło się spotkanie poświęcone możliwości tworzenia Środowiskowych Centrów Zdrowia Psychicznego (ŚCZP) w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. W spotkaniu, któremu przewodniczył Wojciech Jankowiak, Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego, uczestniczyli m.in. przedstawiciele starostw powiatowych, urzędów miast, dyrektorzy szpitali, przedstawiciele organizacji pozarządowych. W charakterze ekspertów udział wzięli dr Tomasz Rowiński – zastępca dyrektora Instytutu Psychologii Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Jacek Juszkiewicz więcej
 
Departament Kultury Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego przypomina, że do 5 grudnia 2017 r. trwa nabór wniosków o przyznanie stypendiów Marszałka Województwa Wielkopolskiego w dziedzinie kultury na rok 2018. Mogą się o nie ubiegać osoby fizyczne, chcące zrealizować w określonym terminie przyjęty przez siebie program stypendialny. Do 5 grudnia 2017 r. przyjmowane będą także wnioski o przyznanie nagród Marszałka Województwa Wielkopolskiego w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony dóbr kultury za rok więcej
 
Departament Gospodarki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego informuje, iż 6 listopada br. zakończono nabór przedsiębiorstw do udziału w targach FOODEX JAPAN 2018, Chiba (Japonia), 6 - 9 marca 2018 r. Zgodnie z pkt. II Regulaminu naboru do udziału w ww. wydarzeniu zakwalifikowane zostały następujące pomioty (kolejność alfabetyczna): BROWAR ZA MIASTEM Sp. z o.o. Sp. Komandytowo-Akcyjna, C-BORG COMPANY Sp. z o. o., FCH MIPAMEX Magdalena Szafarz, GRENOLAB Sp. z o.o, GOLD LION Sp. z o.o., MICROFOOD S. A., POROST Sp. więcej
 
Departament Gospodarki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego informuje, iż w dniu 26 lipca br. zakończono nabór przedsiębiorstw do udziału w targach BAUMA CONEXPO AFRICA (Johannesburg, RPA), 13-16 marca 2018 r. Zgodnie z pkt. II Regulaminu naboru do udziału w ww. wydarzeniu zakwalifikowane zostały następujące pomioty (kolejność alfabetyczna): CAMELEO Sp. z o.o. Sp. k; DIGITOUCH Sp. z o.o. eN-TANK Niemiałowski Sp. z o. o. Firma Gutkowski Jan Gutkowski Gembiak-Mikstacki Sp. j. Glinkowski Sp. z o.o. LTB ENGINEERING&CONSULTING Sp. z o.o. Przedsięwzięcie więcej
 
W dniach 28.10.-4.11.2017. Pan Marszałek Sytek przewodniczył 14osobowej delegacji wielkopolskich przedsiębiorców uczestniczących z największych targach wielobranżowych w Republice Kuby. Celem wizyty była kontynuacja podjętych na początku roku rozmów dotyczących nawiązania współpracy między Wielkopolską a Kubą, w szczególności w zakresie gospodarki oraz ochrony zdrowia, a także udział w charakterze wystawcy w targach wielobranżowych FIHAV 2017. Targi FIHAV zorganizowane zostały 35 raz i zgromadziły w jednym miejscu około 4 000 wystawców z więcej
 
Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego oraz Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu po raz kolejny zapraszają osoby odpowiedzialne za wdrażanie LPR/ GPR w swojej gminie do udziału w warsztacie dotyczącym rewitalizacji w działaniu, który odbędzie się 17 listopada w Lesznie - Plac Jana Metziga 1, w godz. 9:00 - 15.30. Rewitalizacja to proces, a programowanie to jeden z jego etapów, od którego rozpoczęliśmy współpracę. Lista programów na Wykazie programów rewitalizacji gmin województwa więcej
 

« Poprzedni 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 161 Następny »