Aktualności Sejmiku i Urzędu


Wystawa prac dyplomowych Wydziału Rzeźby i działań Przestrzennych Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu pn. „DYPLOMY” Uwieńczeniem procesu dydaktycznego na Wydziale Rzeźby i Działań Przestrzennych UAP w roku akademickim 2017/18, zarówno na poziomie studiów licencjackich jak i magisterskich, stała się wystawa prac dyplomowych pn. DYPLOMY, która powstała w efekcie współpracy Samorządu Województwa Wielkopolskiego z Uniwersytetem Artystycznym w Poznaniu. W sobotę, 16 czerwca o godz. 18:00 odbył się wernisaż, podczas którego przybyłych gości uroczyście powitał więcej
 
Czy, a jeżeli tak, to za ile i w jakim celu województwo powinno kupować pałac w Winnej Górze, związany z pobytem w Wielkopolsce gen. Jana Henryka Dąbrowskiego? Dyskutowali na ten temat 15 czerwca członkowie sejmikowej Komisji Budżetowej. Zapisanie kwoty, która posłużyłaby na wykup nieruchomości od obecnego prywatnego właściciela, było jedną z omawianych propozycji zmian w tegorocznym budżecie województwa.W trakcie dyskusji radni pytali m.in. o charakter placówki, która miałaby powstać w więcej
 
Podczas czerwcowego posiedzenia sejmikowej Komisji Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zasygnalizowano problem (szerszą dyskusję na ten temat zaplanowano w lipcu) ze zbyt niskimi limitami ilości śmieci, które mogą trafić w tym roku do poznańskiej spalarni oraz biokompostowni.– Na przełomie sierpnia i września wyczerpiemy limit na cały rok, tj. 210 tys. ton śmieci trafi do spalarni, a 30 tys. ton bioodpadów składowanych będzie w kompostowni – wyliczali przedstawiciele Urzędu Miasta Poznania więcej
 
Wypełniając obowiązek wynikający z przepisów ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 1817 ze zm.), informuję o przystąpieniu do konsultacji w przedmiocie projektu uchwały Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w sprawie nadania statutu Orkiestrze Kameralnej Polskiego Radia Amadeus w Poznaniu. W konsultacjach mogą brać udział, w zakresie swojej działalności statutowej nw. podmioty: Wojewódzka Rada Działalności Pożytku Publicznego; Organizacje pozarządowe oraz więcej
 
Departament Gospodarki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego informuje, iż w dniu 12 czerwca br. zakończono nabór przedsiębiorstw do udziału w targach Downtown Design odbywających się w Dubaju, w dniach 13-16 listopada 2018 roku. Zgodnie z pkt. II Regulaminu naboru do udziału w ww. wydarzeniu zakwalifikowane zostały następujące pomioty (wg kolejności nadesłania zgłoszeń): Cameleo Sp. z o.o. Sp. k. Garden Spot Paweł Garbarek 3R Studio Mobile Sp. z o.o. Eugenius Sp. z o.o. Biuro Projektowe Katarzyna Laskowska Przedsiębiorstwo więcej
 
Z funkcjonowaniem kolejnej instytucji kultury samorządu województwa – Teatru Nowego w Poznaniu zapoznali się w jego siedzibie 13 czerwca radni z sejmikowej Komisji Kultury. Zastępca dyrektora placówki Jacek Nadarzyński przedstawił im informację o finansach teatru, osiąganej frekwencji, zrealizowanych premierach. Kończący się sezon (w związku z rokiem stulecia odzyskania niepodległości) stał pod znakiem polskich dramaturgów, a jego zwieńczeniem będzie jesienna premiera „Pana Tadeusza”. Natomiast kolejny sezon ma być zwrotem w stronę więcej
 
Informację o sytuacji w zakresie zabezpieczenia przeciwpowodziowego w województwie wielkopolskim oraz planowane inwestycje, związane z budową zbiorników retencyjnych w regionie, omawiano podczas czerwcowego posiedzenia sejmikowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Szczegółowe sprawozdanie na ten temat przedstawiła radnym Grażyna Husak-Górna, zastępca dyrektora ds. usług wodnych poznańskiego oddziału Państwowego Gospodarstwa Wodnego „Wody Polskie”. Przypomnijmy, że to nowa instytucja, która na początku 2018 r. przejęła powyższe zadania od Wielkopolskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń więcej
 
Sejm RP znowelizował ustawy i przepisy o prawie wyborczym. Nowela, mająca zwiększyć udział obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych, wprowadziła wiele zmian w ustawie o samorządzie województwa. Wielkopolski sejmik, podobnie zresztą jak pozostałe 15 regionalnych sejmików, musi zatem zmienić statut województwa, dostosowując go do wymagań ustawowych. W tej sprawie 13 czerwca zebrała się sejmikowa Komisja Statutowa, która (w porozumieniu z prawnikami i urzędnikami z UMWW) pracuje więcej
 
Jak nasze województwo radzi sobie z wykorzystaniem funduszy unijnych w ramach WRPO 2014+? – zastanawiano się podczas czerwcowych obrad sejmikowej Komisji Strategii Rozwoju Regionalnego i Współpracy Międzynarodowej. Okazją do dyskusji na ten temat była obszerna informacja o realizacji Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, którą przedstawił radnym Michał Kurzawski, zastępca dyrektora Departamentu Polityki Regionalnej w Urzędzie Marszałkowskim w Poznaniu. Ze statystyk i tabel (stan wdrażania, podpisane umowy, płatności, certyfikacja więcej
 
„Problematyka turystyki kulturowej na przykładzie kolei wąskotorowych i drezynowych” – informacja oraz debata na ten temat zdominowały czerwcowe posiedzenie sejmikowej Komisji Kultury Fizycznej i Turystyki. Szczegółową prezentację o funkcjonowaniu Średzkiej Kolei Powiatowej „BANA” przedstawili członkowie zarządu ŚKP. Ta kolej wąskotorowa (obecnie niewątpliwie znana atrakcja turystyczna Wielkopolski i powiatu średzkiego) powstała już w XIX wieku. Kursuje na 14-km odcinku ze Środy Wielkopolskiej do Zaniemyśla i, jak wynika z liczby sprzedanych biletów, więcej
 
11.06.2018 r. wpłynęło oświadczenie Spółki MARTIN Przedsiębiorstwo Turystyczne Beata Tyczyńska Paweł Tyczyński sp. j. z siedzibą w Pile, NIP 777 188 68 15, wpis do Rejestru Organizatorów Turystyki i Pośredników Turystycznych Marszałka Województwa Wielkopolskiego nr 0266k, iż z powodu niewypłacalności Spółka nie jest w stanie wywiązać się z umów o świadczenie usług turystycznych zawartych z klientami oraz zapewnić zwrotu wpłat lub ich części wniesionych przez klientów tytułem zapłaty za imprezy więcej
 
Ponad 120 tysięcy Wielkopolan otrzymało w 2017 roku różnego rodzaju świadczenia z opieki społecznej. Ta liczba w ostatnich latach systematycznie maleje. Coraz więcej udzielanej pomocy ma związek z podeszłym wiekiem, a mniej z ubóstwem. To niektóre z wniosków przedstawionych 11 czerwca radnym z sejmikowej Komisji Rodziny i Polityki Społecznej. Zaopiniowali oni pozytywnie projekt uchwały sejmiku dotyczący oceny zasobów pomocy społecznej województwa wielkopolskiego za rok 2017.Ponadto komisja pozytywnie zaopiniowała kilka propozycji więcej
 
Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, województwo zamierza nabyć od prywatnego właściciela pałac w Winnej Górze. Mieszkał w nim przed laty gen. Jan Henryk Dąbrowski i to właśnie jemu poświęcone muzeum miałoby powstać w tym obiekcie. Projekt stosownych zmian w budżecie pozytywnie zaopiniowali członkowie sejmikowej Komisji Gospodarki podczas jej czerwcowego posiedzenia.Ponadto komisja zaopiniowała także inne poprawki budżetowe oraz zapoznała się z informacją o stanie wrażania unijnej inicjatywy Jessica 2 w Wielkopolsce. więcej
 
Od 16 czerwca Polski Teatr Tańca startuje z programem partnerskim w ramach Malta Festival Poznań 2018, prezentując propozycje repertuarowe, które miały swoje premiery w ramach Roku Guślarzy 2017 i Roku Bogów 2018 w Polskim Teatrze Tańca.więcej
 
W związku z zakończeniem oceny formalnej zgłoszeń na targi Downtown Design Dubaj 2018 Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego ogłasza nabór uzupełniający przedsiębiorstw na stoisko regionalne Województwa Wielkopolskiego w 2018 r. na targi wpisane w obszar Inteligentnej Specjalizacji: „Wnętrza przyszłości”. Nabór skierowany jest do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (zgodnie z rozporządzeniem Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r.) posiadających siedzibę na terenie Województwa Wielkopolskiego, których działalność jest zgodna z więcej
 
Obradujący 4 czerwca wielkopolski sejmik przyjął okolicznościowe stanowisko z okazji 20. rocznicy utworzenia samorządu województwa, a także uchwałę wyrażającą wolę ustanowienia sztandaru województwa wielkopolskiego oraz zasad jego używania i stosowania.– To będzie jeszcze jeden symbol naszej wspólnoty samorządowej – mówiła przewodnicząca sejmiku Zofia Szalczyk. – Przygotowanie odpowiedniego wzoru sztandaru zajmie nieco czasu, ale chcemy dziś symbolicznie wyruszyć w tę drogę.Oba dokumenty zostały przyjęte przez aklamację.Treść rocznicowego stanowiska, które publikujemy poniżej, więcej
 
W dniach 5 – 13 maja 2018 r. odbyła się misja gospodarczo-naukowa przedstawicieli Wielkopolski  do Hong Kongu oraz Socjalistycznej Republiki Wietnamu. Misji przewodniczył Pan Marek Woźniak, Marszałek Województwa Wielkopolskiego, a w skład delegacji weszli m.in.: Pan Marszałek Sytek, Członek Zarządu Województwa Wielkopolskiego, przedstawiciele trzech wielkopolskich uczelni wyższych, Prorektorzy: Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu oraz Politechniki Poznańskiej,  jak również Dyrektor Poznańskiego Parku Naukowo-Technologicznego, laureaci ostatniej edycji Nagrody Marszałka „i-Wielkopolska. Innowacyjni dla Wielkopolski”, więcej
 
Radni Komisji Strategii Rozwoju Regionalnego i Współpracy Międzynarodowej, na czele z Przewodniczącą Sejmiku Zofią Szalczyk oraz Przewodniczącym Komisji Mikołajem Grzybem, odwiedzili z wizytą studyjną austriackie kraje związkowe Salzburg i Dolną Austrię. Celem wyjazdu, który odbył się w dniach 28-30 maja 2018 roku, było zapoznanie się z doświadczeniami realizacji polityki regionalnej w Austrii oraz nawiązanie kontaktów z władzami landów. Województwo Wielkopolskie nie współpracowało do tej pory z partnerami austriackimi. Wizytę rozpoczęło spotkanie więcej
 
Departament Gospodarki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego zaprasza na III Forum Eksportowe, które odbędzie się dnia 15 czerwca br. w siedzibie Urzędu przy al. Niepodległości 34 w Poznaniu. Tematyka tegorocznego Forum dotyczy wsparcia finansowego dla wielkopolskich przedsiębiorców, w tym eksporterów, oraz wsparcia dla firm w ramach realizacji zamówień publicznych dla organizacji międzynarodowych, jak Organizacja Narodów Zjednoczonych (ONZ), Organizacja Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie (OBWE), NATO, Międzynarodowy Czerwony Krzyż, itp. Jest to jeszcze więcej
 
Szukasz aktualnych informacji o tym, jak zmienia się Wielkopolska dzięki Funduszom Europejskim? E-magazyn „Nasz Region” tworzymy z myślą o Tobie. W tym numerze poszukamy odpowiedzi na pytanie: dlaczego warto wybrać rower albo autobus zamiast auta. Czy idea małych kin sprawdza się w mniejszych miejscowościach? W e-magazynie „Nasz Region” można również przeczytać o projekcie „Wielkopolskie podwórka” – o tym w jaki sposób angażuje młodych ludzi do działania w małych społecznościach? Przyjrzymy się więcej
 

« Poprzedni 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 174 Następny »