Agnieszka Grzechowiak


Grzechowiak Agnieszka

powrót

Data urodzenia:

08.11.1970

Klub Radnych:

Sojusz Lewicy Demokratycznej – Lewica Razem

 

Funkcje pełnione w Sejmiku:

Wiceprzewodnicząca Sejmiku Województwa Wielkopolskiego

Doświadczenie samorządowe:

Radna Powiatu Wągrowieckiego w latach 1998 – 2002.

Wykształcenie:

Ukończyła studia magisterskie na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu na kierunku: politologia oraz studia podyplomowe z zakresu Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu.

Doświadczenie zawodowe:

Zatrudniona w I Liceum Ogólnokształcącym w Wągrowcu na stanowisku administracyjnym.

Działalność społeczna:

  • Działa na rzecz Szkoły w Stowarzyszeniu Absolwentów i Przyjaciół ILO w Wągrowcu. Współorganizowała wizytę Prezydenta RP pana Bronisława Komorowskiego w Wągrowcu.
  • Z Sojuszem Lewicy Demokratycznej związana od początku istnienia partii. Jest członkiem Rady Wojewódzkiej SLD w Poznaniu oraz członkiem Rady Krajowej SLD w Warszawie. W VII Kadencji Sejmu RP była asystentką społeczną Posła na Sejm RP Romualda Ajchlera.
  • Działa społecznie na rzecz młodzieży oraz podopiecznych Warsztatów Terapii Zajęciowej.

Zainteresowania:

Interesuje się historią II Wojny Światowej, w szczególności tematyką funkcjonowania Lebensbornu , historią judaizmu w Polsce oraz żeglarstwem.

 

pdf    drukuj    drukuj