Zapal znicz pamięci, www.tvp.pl, 21 października 2012 roku


Mieszkańcy Wielkopolski, Pomorza, Kujaw, Śląska i częściowo Łódzkiego czyli ziem, które hitlerowskie Niemcy wcieliły do Rzeszy zapalali dziś znicze pamięci w miejscach związanych z faszystowskimi zbrodniami. Akcję społeczną, która ma przypomnieć masowe rozstrzelania polaków w pierwszych miesiącach wojny wraz z
Biurem Edukacji Publicznej IPN prowadzi radio Merkury. Na jego stronach internetowych można publikować zdjęcia ze zniczami z miejsc pamięci (...).

Patronem akcji jest marszałek województwa wielkopolskiego Marek Woźniak. W tym roku akcja rozszerzyła swój zasięg. Znicze pamięci zapalono także na na Pomorzu, Kujawach, Śląsku i ziemi łódzkiej. Zdjęcia z tych wydarzeń można oglądać na stronie internetowej radia Merkury.

pdf    drukuj    drukuj