Wykonanie budżetu za zeszły rok, www.tvp.pl/poznan


(...) Patrząc na sprawozdanie z wykonania budżetu województwa wielkopolskiego, można tylko przyklasnąć. Zamiast nieprzewidzianej dziury wynik finansowy przekraczający 50 milionów złotych, wykonany w niemal stu procentach. A to pozwoliło obniżyć deficyt z planowanych 280 milionów złotych do 100 milionów. Jednocześnie Urząd Marszałkowski nie oszczędzał na inwestycjach. Prawie 700 milionów poszło na transport, w tym drogi, kolej, lotnisko i przewozy autobusowe. Instytucje kulturalne, jak między innymi Teatr Wielki w Poznaniu czy Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie dostały w sumie prawie 130 milionów złotych. Duże inwestycje zrealizowano także w Opiece zdrowotnej. To wszystko powoduje, ze w historii województwa osiągnięto najwyższy wskaźnik inwestycji. Ale jest i druga strona medalu inwestycje, zwłaszcza te planowane na najbliższe lata, podniosą wskaźnik zadłużenia województwa.(...)

pdf    drukuj    drukuj