Wielkopolanin na czele komisji polityki spójności, GAZETA SAMORZĄDU I ADMINISTRACJI (2012-10-20)


Kształtowanie polityki spójności oraz monitorowanie jej poprawnego wdrażania w państwach członkowskich po 2014 roku to najważniejsze zadania, jakie stawia przed sobą marszałek województwa wielkopolskiego Marek Woźniak, od 26 września br. pełniący funkcję przewodniczącego Komisji Polityki Spójności Terytorialnej (COTER) Komitetu Regionów.

Dzięki tej nominacji marszałek w najbliższych latach będzie głównym reprezentantem europejskich samorządów w kwestiach polityki spójności i polityki transportowej na forum UE. Wybór Marka Woźniaka na stanowisko przewodniczącego Komisji COTER przypadł na strategiczny moment podejmowania najważniejszych decyzji w sprawie kolejnej perspektywy finansowej 2014-2020. Teraz ważą się losy polityki spójności, tego, ile pieniędzy w kolejnych siedmiu latach zostanie na nią przeznaczonych i jak będzie można je wykorzystać.(...)

greń

pdf    drukuj    drukuj