Tam, gdzie zaczął się Poznań, http://www.poznanskie-nieruchomosci.pl 29 czerwca 2012


W Dniu Patronów Poznania otwarto nową placówkę Muzeum Archeologicznego - Rezerwat Archeologiczny „Genius Loci" na Ostrowie Tumskim.

(...) - Kiedy w 2006 roku myśleliśmy o WRPO, stawialiśmy zadania poprawy infrastruktury, konkurencyjności gospodarki, ale myśleliśmy też o poprawie historycznego obrazu Wielkopolski, gdyż należy jej się to ze względu na początki Państwa Polskiego - przypomniał marszałek Marek Woźniak. Udało się wykonać sporo prac w kilku starych grodach, przyszedł też czas dla Ostrowa Tumskiego. Zdaniem marszałka ten nowy obiekt możemy pokazywać z dumą gościom.

Barbara Kielczyk

pdf    drukuj    drukuj