Szlak Piastowski wspólnym dziedzictwem, 14 września 2012 roku


Marek Woźniak, marszałek województwa wielkopolskiego oraz Piotr Całbecki, marszałek województwa kujawsko-pomorskiego, podpisali list intencyjny w sprawie zmian dokonanych przez Radę Programowo-Naukową do Spraw Szlaku Piastowskiego.

Gnieźnieńskie spotkanie marszałków miało na celu zanalizowanie dorobku prac rady, zalegalizowanie i sformalizowanie jej dalszej działalności, a przede wszystkim omówienie kluczowych spraw związanych z dalszym rozwojem Szlaku Piastowskiego.

Rada Programowo-Naukowa do Spraw Szlaku Piastowskiego została powołana decyzją marszałków obu województw, a jej przewodniczącym został Dariusz Pilak, starosta gnieźnieński. Jej głównym celem jest uporządkowanie szlaku, przywrócenie mu unikatowości w obliczu masowo powstających szlaków turystycznych oraz podniesienie jakości świadczonych usług dla coraz bardziej wymagających turystów.(...)

JAROSŁAW WALERCZAK

pdf    drukuj    drukuj