Najzdolniejsi dostali stypendia od marszałka", "Polska Głos Wielkopolski", 11 grudnia 2012 roku


Wczoraj 24 młodych, zdolnych Wielkopolan odebrało stypendia z rąk marszałka województwa Marka Woźniaka. Jego zdaniem, taka forma wsparcia ma być nie tylko nagrodą, także zachętą dla wyróżnionych do dalszego rozwoju i pracy w obranej dziedzinie naukowej.

Jednorazową nagrodę finansową otrzymało 12 uczniów szkół ponadgimnazjalnyeh i 12 studentów. Nagrodzeni są laureatami i finalistami olimpiad oraz konkursów o zasięgu ogólnopolskim i międzynarodowym. Stypendyści brali udział w wielu projektach badawczych, seminariach i konferencjach, są także autorami prac naukowychi artykułów.

pdf    drukuj    drukuj