Krajowa Rezerwa Wykonania dla RPO podzielona - Wielkopolska na trzecim miejscu, otrzyma 48,2 mln euro!


Ministerstwo Rozwoju Regionalnego dokonało podziału 512 mln euro z Krajowej Rezerwy Wykonania, przeznaczonych dla Regionalnych Programów Operacyjnych na lata 2007-2013. Dodatkowe środki otrzymają wszystkie województwa. Najwyższa kwota – ponad 54 mln euro – trafi do Regionalnego Programu Województwa Opolskiego. Wielkopolska zajęła w tym rankingu trzecie miejsce i dzięki temu otrzymamy dodatkowe 48,2 mln euro.

W załączeniu prezentujemy ranking programów regionalnych przedstawiony do zatwierdzenia członkom Komitetu Koordynacyjnego Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia.

Przypomnijmy, że do 31 grudnia 2010 r. w Wielkopolsce z beneficjentami podpisano aż 1865 umów, na kwotę dofinansowania UE ponad 4,9 mld zł, co stanowi prawie 98% alokacji programu -jest to najwyższa kontraktacja w kraju. Do końca ubiegłego roku w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego zweryfikowano ponad 1 400 wniosków o płatność i wypłacono beneficjentom WRPO ponad 1 mld zł (środki EFRR), z czego ok. 520 mln zł w formie zaliczki.

Podstawą podziału części regionalnej KRW jest ranking województw przygotowany zgodnie z metodologią podziału krajowej rezerwy wykonania w ramach krajowych oraz regionalnych programów operacyjnych , na podstawie danych z Krajowego Systemu Informatycznego SIMIK 2007-2013 obrazujących stan na dzień 31 grudnia 2010 r. oraz – w części dotyczącej instrumentów inżynierii finansowej – danych przekazanych przez Instytucje Zarządzające Regionalnymi Programami Operacyjnymi w ramach informacji miesięcznej za grudzień 2010 r.

Należy zaznaczyć, że część  poświadczeń i deklaracji wydatków oraz wniosków o płatność okresową nie zostało jeszcze ostatecznie zatwierdzonych przez Instytucję Certyfikującą. Zatem finalna wersja rankingu i podziału środków, która zostanie przedstawiona na posiedzeniu KK NSRO 9 lutego 2011 r., może różnić się od niniejszej.

Zatwierdzony uchwałą Komitetu Koordynacyjnego Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia ostateczny podział środków będzie podstawą do dalszego postępowania związanego z renegocjacją programów operacyjnych. Ostateczną decyzję o Krajowej Rezerwie Wykonania podejmie Komisja Europejska do końca 2011 r.


Źródło: MRR, www.funduszeeuropejskie.gov.pl
Data publikacji: 27.01.2011 r.

 

pdf    drukuj    drukuj