Firmy i gminy, które chcą i działają FAIR PLAY


„Przedsiębiorstwo Fair Play" i „Gmina Fair Play" - laureaci tych dwóch programów zostali uhonorowani podczas wczorajszej gali w poznańskim Domu Żołnierza. Nagrody i wyróżnienia wręczał Marek Woźniak, marszałek województwa wielkopolskiego.

Program „Przedsiębiorstwo Fair Play" jest realizowany od 1998 roku. Jego główne cele to propagowanie etyki w biznesie i promowanie firm, które działają w sposób etyczny i rzetelny.

Tytuł i certyfikat „Przedsiębiorstwo Fair Play" przyznawany jest przedsiębiorstwom, które mają właściwe relacje z konkurenją, terminowo wywiązują się ze zobowiązań wobec kontrahentowi Skarbu Państwa. Firmy te dbają także o środowisko naturalne oraz aktywnie włączają się w akcje charytatywne i sponsoring w społeczności lokalnej.(...)

Mateusz Ludewicz





pdf    drukuj    drukuj