Pół miliarda złotych na rewitalizację


– Samorządy, które cztery lata temu zdecydowały się na opracowanie programów rewitalizacji, wiedzą, że to był odważny krok w stronę budowania nowej jakości usług społecznych i relacji z mieszkańcami – powiedział Marszałek Marek Woźnik podczas konferencji „Rewitalizacja 2.0 w Wielkopolsce”, która odbyła się 2 marca w UMWW w Poznaniu.

W konferencji otwierającej projekt wspierający samorządy w zakresie rewitalizacji wzięli udział przedstawiciele blisko 120 gmin z terenu woj. wielkopolskiego.
- Rewitalizacja to nie tylko zmiany wizerunkowe placów czy ulic, ponieważ w centrum zainteresowania tych programów stawia się przede wszystkim człowieka – podkreślił Marek Woźniak. – Chodzi o pobudzanie go do działania i aktywne włączanie w zmiany społeczne. To wielkie wyzwanie, które wymaga od osób zajmujących się rewitalizacją, odpowiedniego przygotowania i ciągłego uzupełniania wiedzy o tym procesie – dodał.
Właśnie z tego powodu, Samorząd Województwa Wielkopolskiego, korzystając z dofinansowania unijnego oraz angażując własne środki, kontynuuje współpracę z Ministerstwem Funduszy i Polityki Regionalnej w zakresie wsparcia gmin w przygotowaniu i wdrażaniu działań rewitalizacyjnych.
Co zyskają gminy, które zdecydują się skorzystać z nowej oferty? To przede wszystkim możliwość udziału w darmowych warsztatach, szkoleniach i wizytach studyjnych – łącznie ponad 16 wydarzeń zaplanowanych do końca sierpnia 2021 roku. W tym czasie gminy będą mogły również skorzystać z konsultacji eksperckich z zakresu rewitalizacji.
Marszałek Marek Woźniak podkreślił również, jak ważna dla władz regionu jest możliwość przywracanie odpowiednich funkcji terenom zdegradowanym, za pośrednictwem środków unijnych, w szczególności z WRPO 2014+. Skala interwencji jest ogromna. Jak dotąd Zarząd Województwa Wielkopolskiego wybrał do dofinansowania 52 wnioski na łączną kwotę ponad 400 mln zł (tj. dotacje z konkursu ogólnego oraz w ramach ZIT AKO i OSI). Do tego trzeba doliczyć kolejne 100 mln zł z puli pożyczek z Jessica 2. Tak więc z budżetu WRPO 2014+ na rewitalizację zostanie wydane pół miliarda złotych!
W dalszych prezentacjach nie zabrakło szczegółów związanych z założeniami projektu dot. wzmacniania zdolności gmin w programowaniu i wdrażaniu działań rewitalizacyjnych i dlaczego warto skorzystać z tej oferty. Więcej szczegółów w załączonych prezentacjach.
Już teraz przedstawiciele samorządów mogą rejestrować się na szkolenie „Ustawowe narzędzia rewitalizacji”, które odbędzie się 24 marca i 6 kwietnia br. w UMWW. Szkolenia poprowadzą eksperci zewnętrzni: Andrzej Brzozowy i Rajmund Ryś. Można zapisać się elektronicznie wypełniając formularz dostępny on-line
Wśród uczestników konferencji byli także beneficjenci WRPO 2014+, którzy także wystąpili w roli prelegentów. Jak ważne w rewitalizacji jest spojrzenie kompleksowe i wieloaspektowe oraz działania „z ludźmi, i dla ludzi” opowiadała Elżbieta Rybarczyk, burmistrz Wielenia. Samorząd pokazał się również ze swoją wystawą, która była prezentowana w holu przed Salą Sesyjną. Z kolei Marcin Wolniak z Urzędu Miasta w Kaliszu opowiadał o tym, jak się wdraża rewitalizację w oparciu o ustawę. Mówił o tym, że miasto tworzy specjalną strefę rewitalizacji, oraz podjęło pierwsze przymiarki do miejscowego planu rewitalizacji, które będzie przedsięwzięciem pionierskim w kraju.
Garść informacji statystycznych oraz związanych z metodologią monitorowania efektów programów rewitalizacji przedstawili: Artur Owczarkowski z Głównego Urzędu Statystycznego i Sylwia Górniak z regionalnego Wielkopolskiego Obserwatorium Terytorialnego.

Fot. UMWW


Galeria zdjęć:

  • Pół miliarda złotych na rewitalizację
  • Pół miliarda złotych na rewitalizację
  • Pół miliarda złotych na rewitalizację

pdf    drukuj    drukuj