Aktualności Sejmiku i Urzędu


Czekamy teraz wszyscy, jak zachowa się gospodarka bez wspomagania różnymi programami i tarczami osłonowymi – mówiła skarbnik województwa Elżbieta Kuzdro-Lubińska podczas wrześniowego posiedzenia sejmikowej Komisji Rewizyjnej. 17 września jej członkowie rozpatrywali informacje o przebiegu wykonania budżetu województwa, kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej i przebiegu wykonania planów finansowych za I półrocze 2020 roku.Dyskusję zdominowała tematyka wpływu kryzysu wywołanego pandemią koronawirusa na kondycję budżetu regionu. Mówiono m.in. o poziomach spadku wpływów z więcej
 
Zapraszamy na bezpłatną konferencję pn.: “Wielkopolska – kierunek wodór” Termin: 29 września w godz. 9.00– 13.00. Formuła: ONLINE Organizator: Samorząd Województwa Wielkopolskiego Na konferencji firmy dowiedzą się jakie mają szanse na rozwój biznesu w łańcuchu dostaw i wartości gospodarki wodorowej. Podczas kryzysu firmy tak samo napotykają na trudności, jak i znajdują nowe obszary swej działalności. Startupy jak i działające już firmy znajdując swoją niszę zwiększają szanse na sukces biznesowy. Czy warto ryzykować? Odpowiedzieć sobie musi więcej
 
Już ponad miliard złotych został wypłacony beneficjentom programów korzystających ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego będących w dyspozycji samorządu województwa w obecnej perspektywie finansowej UE. Dzięki temu wsparciem mogło zostać objętych ponad ćwierć miliona Wielkopolan. Informację na temat stanu wdrażania działań WRPO na lata 2014-2020 współfinansowanych z EFS przekazała radnym Sylwia Wójcik, dyrektor Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego UMWW. Wysłuchali jej członkowie sejmikowej Komisji Rodziny i Polityki Społecznej na posiedzeniu, które więcej
 
16 września podczas odbywającego się w trybie zdalnym posiedzenia sejmikowej Komisji Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego radni zapoznali się m.in. z informacją o stanie sanitarnym i sytuacji epidemiologicznej w Wielkopolsce w 2019 roku. Sprawozdanie na ten temat zaprezentowała członkom komisji nowa dyrektor Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Poznaniu Jadwiga Kuczma-Napierała. Dane sanitarne (ilość zakażeń w szpitalach, choroby dzieci, higiena żywności, komunalna i radiacyjna) za ubiegły rok nie budzą wątpliwości, mieszczą się w więcej
 
Podczas posiedzenia sejmikowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi, które w trybie zdalnym odbyło się 16 września, radni pozytywnie zaopiniowali m.in. projekt uchwały w sprawie przekazania z budżetu województwa do samorządów lokalnych puli pieniędzy na realizację projektów sołeckich zgłoszonych w ramach 8. edycji samorządowego programu „Odnowa wsi szansą dla aktywnych sołectw”. Jak poinformowała dyrektor Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Wsi Monika Paczyńska, do konkursu można było zgłosić małe projekty (warte od 2,5 więcej
 
Cyfrowa Szkoła Wielkopolsk@ 2020 oraz Czas zawodowców BIS – zawodowa Wielkopolska – ze sprawozdaniem dotyczącym realizacji tych dwóch projektów zapoznali się radni z sejmikowej Komisji Edukacji i Nauki podczas posiedzenia 15 września. Informację o tych przedsięwzięciach samorządu województwa, finansowanych z WRPO 2014+, przedstawiła Dorota Kinal, dyrektor Departamentu Edukacji i Nauki UMWW.Opisywany wielokrotnie pierwszy z projektów, jak podkreślił przewodniczący komisji Filip Kaczmarek, wyjątkowo „wstrzelił się” w potrzeby regionalnej oświaty związane z więcej
 
Debata o kosztach i funkcjonowaniu prowadzonego przez samorząd województwa portalu kulturaupodstaw.pl zdominowała wrześniowe (odbywające się w trybie zdalnym) posiedzenie sejmikowej Komisji Kultury. Przyczynkiem do dyskusji na ten temat był wniosek o zmiany w wieloletniej prognozie finansowej regionu, które umożliwiałyby funkcjonowanie portalu przez kolejne dwa lata, do 31 grudnia 2022 roku. Jak wyjaśniali przedstawiciele Departamentu Kultury UMWW, na stronę internetową, na której publikowane są teksty o tematyce kulturalnej, fotoreportaże, relacje filmowe, więcej
 
„Plan gospodarki odpadami dla województwa wielkopolskiego na lata 2019-2025 wraz z planem inwestycyjnym” był przedmiotem wrześniowych obrad sejmikowej Komisji Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Radni pozytywnie zaopiniowali projekt uchwały sejmiku w sprawie przyjęcia tego dokumentu.Jak podkreślił członek zarządu województwa Jacek Bogusławski, Wielkopolska jest pierwszym polskim regionem, który przygotował tak dużą aktualizację planu systematyzującego gospodarkę odpadami w województwie. Podczas dyskusji podkreślano, że nowy dokument m.in. zwiększa dopuszczalne moce przerobowe podmiotów zajmujących więcej
 
Informacja dotycząca realizacji zadań w sporcie wyczynowym i powszechnym oraz w sporcie osób z niepełnosprawnościami w pierwszym półroczu 2020 roku zdominowała wrześniowe (prowadzone w trybie zdalnym) posiedzenie sejmikowej Komisji Kultury Fizycznej i Turystyki. Jak poinformował dyrektor Departamentu Sportu i Turystyki w UMWW Tomasz Wiktor, kluczowe dla finansowania sportu w regionie okazały się umowy wieloletnie. W okresie od połowy marca do końca sierpnia odwołano w naszym regionie (podobnie jak w Polsce, więcej
 
Z informacją o realizacji zadań na drogach wojewódzkich w pierwszej połowie 2020 roku zapoznali się radni podczas wrześniowych (zdalnych) obrad sejmikowej Komisji Planowania Przestrzennego i Infrastruktury Technicznej. Dyrektor Wielkopolskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Poznaniu Paweł Katarzyński wymienił kilka zadań, prowadzonych obecnie przez drogowców. To m.in. budowa obwodnicy Wronek, modernizacja drogi nr 306 między Stęszewem a Dymaczewem Nowym, przygotowania do budowy nowego mostu przez Wartę w Rogalinku, modernizacja trasy wojewódzkiej nr więcej
 
Głównie kwestiami budżetowymi zajęli się radni z sejmikowej Komisji Strategii Rozwoju Regionalnego i Współpracy Międzynarodowej na posiedzeniu, które w trybie zdalnym odbyło się 14 września.Zaprezentowane przez skarbnik województwa Elżbietę Kuzdro-Lubińską podsumowanie I półrocza w wojewódzkich finansach było okazją do dyskusji o wpływie gospodarczych skutków pandemii na sytuację ekonomiczną regionu i stan budżetu. Z analiz wynika, że wielkopolska gospodarka, ze względu na jej charakterystykę, jest nieco bardziej niż średnio cały kraj więcej
 
Szanowni Państwo, mieszkańcy województwa wielkopolskiego, Zapraszamy do udziału w konkursie fotograficznym „PROW w obiektywie” organizowanym przez Jednostkę Regionalną Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich województwa wielkopolskiego działającą w ramach Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu. Prace konkursowe w trzech kategoriach tematycznych można zgłaszać do 30 września 2020 r. do godziny 15.30 na adres mailowy: ksow@umww.pl Do wygrania atrakcyjne nagrody w postaci bonów do wykorzystania w sklepie fotograficznym o łącznej wartości więcej
 
Statut Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu jako akt prawa miejscowego podlega procedurze konsultacji. Sejmik Województwa Wielkopolskiego Uchwałą Nr XLIX/751/10 z dnia 5 lipca 2010 roku określił szczegółowy sposób konsultowania projektów aktów prawa miejscowego z wojewódzką radą działalności pożytku lub organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami działającymi w sferze działalności pożytku publicznego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji. Zgodnie z § 6 uchwały Nr XLIX/751/10 z dnia 5 lipca 2010 r., Zarząd Województwa więcej
 
Statut Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych „Dziekanka” im. Aleksandra Piotrowskiego w Gnieźnie jako akt prawa miejscowego podlega procedurze konsultacji. Sejmik Województwa Wielkopolskiego Uchwałą Nr XLIX/751/10 z dnia 5 lipca 2010 roku określił szczegółowy sposób konsultowania projektów aktów prawa miejscowego z wojewódzką radą działalności pożytku lub organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami działającymi w sferze działalności pożytku publicznego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji. Zgodnie z § 6 uchwały Nr więcej
 
Które inwestycje drogowe i kulturalne są w budowie? Na jaką pomoc unijną w naszym regionie mogą liczyć pacjenci z chorobami psychicznymi, onkologicznymi czy po udarze mózgu? O tym piszemy w najnowszym numerze e-magazynu „Nasz Region”. Ukazał się dwunasty numer e-magazynu „Nasz Region”. Tworzymy go z myślą o Czytelnikach, którzy szukają aktualnych informacji o tym, jak zmienia się Wielkopolska dzięki Funduszom Europejskim. Zaczynamy od tematu zdrowia psychicznego. Depresja, nerwice, zaburzenia lękowe i fobie więcej
 
Do Narodowego Dnia Sportu pozostał równo miesiąc! Bezpłatne treningi w całym kraju już 19 września. Na uczestników i uczestniczki czeka wiele dyscyplin – zaczynając od uwielbianej piłki nożnej czy siatkówki poprzez energetyczny fitness, a kończąc na takich nietypowych sportach jak stand up paddle czy baśka. Jednak przygotowania warto rozpocząć już wcześniej, dlatego organizatorzy proponują Wielką Rozgrzewkę, w której udział może wziąć każdy mieszkaniec i mieszkanka Polski! Wielka Rozgrzewka przed Narodowym Dniem więcej
 
Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu informuje, iż dyżury księgowej działającej w ramach Punktu Konsultacyjnego dla Organizacji Pozarządowych, mieszczącego się przy al. Niepodległości 18 bud. C, pokój 01, w dniach 24, 26 i 31 sierpnia br. nie odbędą się. Zamiast tego odbędą się dodatkowe dyżury w dniach 4, 11 i 18 września br. w godz. od 16.00 do 18.00. więcej
 
Już w najbliższą sobotę 8 sierpnia 2020 r. w miejscowości Szałe odbędzie się charytatywny festyn dla Sandry Wolniak z Niedźwiad pod Kaliszem. Sandra ma zaledwie 8 miesięcy i choruje na Rdzeniowy Zanik Mięśni typu 1 (SMA1). Na jej leczenie potrzebne jest aż 9,5 miliona złotych. Organizatorzy zapowiadają moc atrakcji, między innymi zamki dmuchane dla dzieci, animacje, kiełbaski z grilla, kiermasz ciast czy loterię fantową. Występem będzie pokaz iluzji w wykonaniu więcej
 
Departament Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu przystępuje do prac nad projektem uchwały Sejmiku Województwa Wielkopolskiego zmieniającej uchwałę w sprawie nadania statutu Szpitalowi Wojewódzkiemu w Poznaniu. Prośbę o zmianę statutu przesłał do Departamentu Dyrektor Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu. Zgodnie z art. 42 ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (Dz. U. z 2020 roku, poz. 295 ze zm.), statut oraz zmiany statutu podmiotu leczniczego niebędącego przedsiębiorcą więcej
 
31 sierpnia 2020 roku upływa termin składania zgłoszeń do programu pt. „Kultura w drodze”. Jest to nowa propozycja przygotowana przez Departament Kultury Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego z myślą o mieszkańcach mniejszych miejscowości regionu.więcej
 

« Poprzedni 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 201 Następny »