Cztery podpoznańskie gminy z unijnym dofinansowaniem na poprawę jakości transportu


7 lipca 2017 r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu Marszałek Marek Woźniak podpisał umowy o dofinansowanie projektów związanych z inwestycjami w obszarze transportu miejskiego oraz tzw. niską emisją. Beneficjentami wsparcia pochodzącego z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (WRPO 2014+) są cztery podpoznańskie gminy: Dopiewo, Suchy Las, Czerwonak i Kórnik. Podczas spotkania obecni byli Wójtowie Adrian Napierała z Dopiewa, sucholeski Grzegorz Wojtera, Jacek Sommerfeld z Czerwonaka oraz Jerzy Lechnerowski, Burmistrz Miasta i Gminy Kórnik.

Warte 45 mln zł projekty realizowane będą w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT) dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego (MOF) Poznania. Zarząd Województwa Wielkopolskiego przekazał na nie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (WRPO 2014+) ponad 35 mln zł.

„To jest już druga odsłona przedsięwzięć związanych z rozwiązywaniem problemów komunikacyjnych Aglomeracji Poznańskiej, realizowanych przy wsparciu środków unijnych z WRPO 2014+ w ramach ZIT dla MOF Poznania. W ten sposób tworzymy dobre podstawy do budowy Kolei Metropolitalnej. Naszym nadrzędnym celem jest udrożnienie przepływu mieszkańców w obrębie metropolii, a także obniżenie emisji CO₂ – m.in. poprzez zakup nowego taboru autobusowego” - powiedział Marszałek Marek Woźniak i przypomniał, że wcześniej umowy na dofinansowanie podobnych projektów podpisaliśmy już z gminami Swarzędz, Tarnowo Podgórne, Pobiedziska i Kostrzyn.

Realizacja zaplanowanych przez podpoznańskie gminy inwestycji przyczyni się do zmniejszenia natężenia ruchu samochodowego, ograniczenia zanieczyszczenia powietrza, zwiększając jednocześnie atrakcyjność, komfort oraz bezpieczeństwo transportu zbiorowego. Tym samym poprawi się poziom i jakość życia mieszkańców.
Projekty obejmują budowę węzłów przesiadkowych, parkingów P&R (Park & Ride) i B&R (Bike & Ride) wraz z urządzeniami towarzyszącymi i infrastrukturą niezbędną do obsługi podróżnych, dróg dojazdowych, ścieżek rowerowych, a także zakup taboru niskoemisyjnego.
Włodarze gmin podkreślali, że realizacja zaplanowanych inwestycji, przy wsparciu finansowym ze środków unijnych z WRPO 2014+ jest szansą na zniwelowanie wielu obecnie istniejących i utrudniających życie mieszkańców problemów komunikacyjnych.
Przypomnijmy, że ZIT-y to nowa forma współpracy samorządów, współfinansowana ze środków Funduszy Europejskich. Przy pomocy tego instrumentu, partnerstwo jednostek samorządu terytorialnego: Miasta Poznania oraz gmin i miast z obszaru powiązanego z nim funkcjonalnie, może realizować wspólne cele i wskazywać przedsięwzięcia, łączące działania finansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) i Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS). Wsparcie w ramach ZIT udzielane jest w oparciu o Strategię ZIT w Miejskim Obszarze Funkcjonalnym Poznania. Dokument ten, formułuje projekty strategiczne w zakresie rozwoju Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Poznania (MOF). Jest to propozycja działań, które mają zapewnić większą spójność przestrzenną MOF Poznania oraz przyczynić się do wzrostu gospodarczego, rozwoju infrastruktury, poprawy komunikacji, polepszenia usług społecznych i zdrowotnych, a w konsekwencji mają prowadzić do poprawy jakości życia mieszkańców całej metropolii. Obszar realizacji Strategii ZIT, tj. Miejski Obszar Funkcjonalny Poznania, obejmuje terytorium 22 gmin, w tym miasta Poznania i 17 gmin powiatu poznańskiego oraz czterech gmin z powiatów ościennych.
Dotychczas w ramach Poddziałania 3.3.3 „Wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska w ramach ZIT dla MOF” Zarząd Województwa Wielkopolskiego wybrał projekty na łączną kwotę dofinansowania ponad 138 mln zł.Więcej informacji na temat Poddziałania 3.3.3 w ramach WRPO 2014+ można uzyskać na stronie internetowej Programu: http://wrpo.wielkopolskie.pl.

Prezentacje projektów znajdują się w załącznikach.


Galeria zdjęć:

  • Cztery podpoznańskie gminy z unijnym dofinansowaniem na poprawę jakości transportu
  • Cztery podpoznańskie gminy z unijnym dofinansowaniem na poprawę jakości transportu
  • Cztery podpoznańskie gminy z unijnym dofinansowaniem na poprawę jakości transportu

pdf    drukuj    drukuj