Suchy Las, Dominowo i Krotoszyn otrzymały ponad 17 mln zł z WRPO na inwestycje transportowe


20 marca 2017 r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu Marszałek Marek Woźniak w imieniu Instytucji Zarządzającej Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014-2020 (WRPO 2014+) podpisał umowy o dofinansowanie projektów związanych z inwestycjami w obszarze transportu miejskiego oraz tzw. niską emisją. Beneficjentami wsparcia są gminy Suchy Las i Dominowo oraz Miejski Zakład Komunikacji w Krotoszynie (MZK). Podczas spotkania beneficjentów reprezentowali Wójtowie sucholeski Grzegorz Wojtera i Krzysztof Pauter z Dominowa oraz Prezes MZK Wiesław Gałęski.

 
Łączna kwota projektów wynosi ponad 23 mln zł, w tym blisko 17,4 mln zł pochodzi z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (WRPO 2014+). Ich realizacja przyczyni się do zmniejszenia natężenia ruchu samochodowego, jednocześnie zwiększając atrakcyjność, komfort oraz bezpieczeństwo transportu zbiorowego. Głównym celem projektów jest poprawa poziomu i jakości życia mieszkańców Wielkopolski oraz ograniczenie zanieczyszczenia powietrza.

„To projekty kompleksowe, rozwiązujące w sposób spójny kwestie komunikacji. Inwestycje obejmują rozbudowę infrastruktury transportowej, także zakup nowoczesnego taboru, tworząc dla mieszkańców dobre, przyjazne warunki przemieszczania się. Każdy z tych projektów poprzedzony był wytężoną pracą beneficjentów i ci, którzy je ukończą są już dziś ludźmi sukcesu” - gratulował Marszałek Woźniak.

„Cieszymy się, że nasze projekty zostały wysoko ocenione przez Zarząd Województwa. Bez unijnego wsparcia ich realizacja byłaby niemożliwa jeszcze przez wiele lat” – podkreślali włodarze gmin Suchy Las i Dominowa. „Wymiana mocno wyeksploatowanego taboru miejskiego w Krotoszynie na nowoczesne, niskoemisyjne autobusy i budowa ścieżek rowerowych ma zachęcić mieszkańców do zaniechania korzystania z samochodów, co będzie skutkowało znaczącym odciążeniem ruchu drogowego” – dodał prezes krotoszyńskiego MZK.


Projekt Gminy Suchy Las pn. „Realizacja węzła przesiadkowego w Złotnikach w celu zwiększenia dostępności linii kolejowej nr 354 Poznań-Piła” ujęty został w ramy Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT) dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego(MOF) Poznania. Gmina zrealizuje projekt, dzięki któremu zostaną zakupione 4 nowe autobusy spełniające obecne normy środowiskowe, powstanie zintegrowany węzeł przesiadkowy wyposażony w parking typu Park&Ride, Bike&Ride i Kiss&Ride, trasy dojazdowe oraz ścieżki rowerowe i oświetlenie drogowe. Dodatkowo węzeł przesiadkowy wyposażony zostanie w elementy inteligentnego systemu zarządzania i organizacji ruchem. Gmina Dominowo w ramach projektu pn. „Zwiększenie wykorzystania publicznego transportu w Gminie Dominowo przez kompleksową inwestycję w infrastrukturę transportu publicznego, zakup taboru oraz działania informacyjno-promocyjne” zakupi 2 autobusy i rozbuduje infrastrukturę transportu publicznego (zatoki z peronami, parkingi Park&Ride i Bike&Ride, wiaty rowerowe, oświetlenie uliczne). Dzięki udzielonemu przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego dofinansowaniu na projekt pn. „Wymiana taboru MZK w Krotoszynie na autobusy niskoemisyjne, budowa ciągów pieszo-rowerowych oraz inne inwestycje w obszarze transportu miejskiego”, który realizowany jest w partnerstwie z Powiatem Krotoszyńskim, Miejski Zakład Komunikacji w Krotoszynie zakupi m.in. niskoemisyjny tabor autobusowy – w sumie 7 autobusów, zmodernizuje zajezdnię i wdroży system informacji pasażerów.
Projekty realizowane będą w ramach Poddziałania 3.3.1 „Inwestycje w obszarze transportu miejskiego” oraz Poddziałania 3.3.3 „Wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska w ramach ZIT dla MOF Poznania” WRPO 2014+. Dotychczas w ramach konkursu Poddziałania 3.3.1 Zarząd Województwa Wielkopolskiego wybrał projekty na łączną kwotę dofinansowania ponad 169 mln zł , natomiast w ramach konkursu Poddziałania 3.3.3 łączna kwota dofinansowania wynosi ponad 106 mln zł. Tym samym alokacja przeznaczona dla powyższych konkursów została w pełni wykorzystana. Więcej informacji na http://wrpo.wielkopolskie.pl . Prezentacje projektów znajdują się w załącznikach.


Galeria zdjęć:

  • Suchy Las, Dominowo i Krotoszyn otrzymały ponad 17 mln zł z WRPO na inwestycje transportowe

pdf    drukuj    drukuj