trwa ładowanie strony
wczytywanie strony

W Senacie o umocnieniu europejskiego rynku wewnętrznego

  W ramach parlamentarnego wymiaru polskiego przewodnictwa w Radzie UE, w dniu 25 lipca, w Senacie odbyła się konferencja przewodniczących komisji właściwych do spraw gospodarczych parlamentów państw członkowskich UE.

  W spotkaniu wzięli udział również przedstawiciele państw kandydujących – Turcji i Czarnogóry. Dyskusja skoncentrowała się na wpływie kryzysu finansowo-gospodarczego na przyszłość jednolitego rynku.

  Wicepremier minister gospodarki Waldemar Pawlak przypomniał, że umocnienie europejskiego rynku wewnętrznego i wykorzystanie jego potencjału to jeden z priorytetów polskiej prezydencji. Wicepremier Pawlak podkreślił, że jednolity rynek europejski, zamieszkały przez 500 mln ludzi, dysponuje największym na świecie potencjałem i najwyższym PKB. Jego zdaniem kwestie dotyczące spraw technicznych czy patentów można wprowadzać szybko, na drodze rozporządzeń - tutaj nie ma bowiem problemów różnorodności kulturowej. Jako przykład podał wprowadzenie – dzięki inicjatywie unijnych instytucji - jednakowych ładowarek do różnych modeli telefonów komórkowych czy rozwiązanie kwestii roamingu.

  Przewodniczący senackiej Komisji Gospodarki Narodowej senator Jan Wyrowiński podkreślił znaczenie źródeł finansowania działań na rzecz umocnienia jednolitego rynku w obecnym i nowym wieloletnim budżecie UE. Jego zdaniem, nowy unijny budżet ma umożliwić spojrzenie na problemy z perspektywy ogólnoeuropejskiej, a nie pojedynczego kraju członkowskiego.

  Z kolei w opinii europosłanki Róży Gräfin von Thun und Hohenstein, przyszłość i rozwój Europy potrzebują szerokiej współpracy instytucji unijnych, krajów członkowskich, Parlamentu Europejskiego, parlamentów narodowych, organizacji pracodawców oraz związków zawodowych.

  Uczestnicy spotkania wysłuchali także wystąpienia prof. Mario Montiego, komisarza unijnego w latach 1995–2004. W swoim wystąpieniu profesor Monti mówił m.in. o nowym, pożądanym jego zdaniem, modelu rozwoju ekonomicznego Europy i wskazanej hierarchii celów, które powinny zostać osiągnięte w obecnych warunkach kryzysu. Mario Monti podkreślił potrzebę zdecydowanych działań na rzecz rozwoju jednolitego rynku, aby powstrzymać kryzys i zapobiegać mu w przyszłości.


  Źródło: www.pl2011.eu