trwa ładowanie strony
wczytywanie strony

Ogłoszenie naboru wniosków na dofinansowanie zadań do realizacji w 2022 r. w ramach Programu pn. Błękitno-zielone inicjatywy dla Wielkopolski

  Błękitno-zielone inicjatywy dla WielkopolskiPo sukcesie zeszłorocznej, pilotażowej edycji Programu „Błękitno-zielone inicjatywy dla Wielkopolski”, Jacek Bogusławski, Członek Zarządu Województwa Wielkopolskiego i Departament Korzystania i Informacji o Środowisku UMWW w Poznaniu serdecznie zapraszają do wzięcia udziału w tegorocznej edycji Programu!

  • Widząc ogromne, zeszłoroczne zainteresowanie Programem postanowiliśmy zwiększyć jego finansowanie. W 2022 roku Samorząd przeznaczy na Błękitno-zielone inicjatywy 2 mln. złotych! - mówi Jacek Bogusławski, Członek Zarządu Województwa Wielkopolskiego.

  Do Programu mogą przystąpić jednostki samorządu terytorialnego z terenu województwa wielkopolskiego z wyjątkiem miast na prawach powiatu.

  Dofinansowaniem zostaną objęte przedsięwzięcia zmierzające do zachowania i zwiększenia terenów zielonych, poprawy jakości wód, wykorzystania na większą skalę odnawialnych źródeł energii, eliminacji zanieczyszczenia środowiska.

  Przykładowo:

  • redukcja lub ograniczanie zużycia paliw konwencjonalnych,
  • ogrody deszczowe;
  • zielone place zabaw;
  • zielone przystanki;
  • zielone dachy;
  • zielone fasady i ściany;
  • nawierzchnie przepuszczalne;
  • podłoża strukturalne;
  • ogrody/parki/ skwery miododajne;
  • chodniki rampowe
  • wybiegi/place zabaw dla psów/kotów;
  • ogrody sensoryczne;
  • ścieżki/aleje ekoedukacyjne;
  • tereny rekreacyjne/oazy zieleni;
  • tworzenie wspólnych przestrzeni zielonych/rozwiązania w przestrzeni gminnej mające na celu zastępowanie utwardzonych nawierzchni zielenią;
  • nasadzenia starych (polskich) odmian drzew i krzewów;
  • domki dla owadów;
  • zielone sale wykładowe;
  • rowery miejskie
  • stacje ładowania samochodów elektrycznych
  • odnawialne źródła energii

  Wnioski należy składać na określonym formularzu (załącznik nr 1 Regulaminu) pocztą tradycyjną na adres Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań, osobiście  w Punkcie Kancelaryjnym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu bądź poprzez e-PUAP w terminie do 31 marca 2022 r.

  O zachowaniu terminu złożenia wniosku decyduje data nadania wniosku w wersji papierowej w zamkniętej kopercie z adnotacją: Program pn. „Błękitno-zielone inicjatywy dla Wielkopolski”, data osobistego złożenia w Punkcie Kancelaryjnym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu bądź data wpływu przez ePUAP.

  Szczegółowych informacji w sprawie Programu udzielą pracownicy Departamentu Korzystania i Informacji o Środowisku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu:

  Łukasz Chmielewski, tel. 61 626 64 34, e-mail: lukasz.chmielewski@umww.pl
  Leszek Hamrol, tel. 61 626 64 82, e-mail: leszek.hamrol@umww.pl

  Zachęcamy Państwa do zapoznania się z Regulaminem Programu i składania wniosków.

  Szczegóły dotyczące Programu znajdziecie Państwo w plikach do pobrania.