trwa ładowanie strony
wczytywanie strony

Ogłoszenie naboru wniosków na dofinansowanie zadań do realizacji w 2021 r. w ramach Programu pn. Błękitno-zielone inicjatywy dla Wielkopolski

  Departament Korzystania i Informacji o Środowisku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu ogłasza nabór wniosków na dofinansowanie zadań do realizacji w 2021 r. z zakresu ochrony środowiska  w ramach Programu pn. „Błękitno-zielone inicjatywy dla Wielkopolski” (dalej Program).

  Do Programu mogą przystąpić:

  • jednostki samorządu terytorialnego: gminy wiejskie, gminy miejskie (z wyłączeniem miast na prawach powiatu), gminy miejsko - wiejskie i powiaty (z wyłączeniem miast na prawach powiatu);
  • związki międzygminne oraz stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego;
  • podmioty mające status organizacji pożytku publicznego, organizacje pozarządowe;
  • rodzinne ogrody działkowe;
  • koła gospodyń wiejskich;
  • sołectwa;
  • koła Polskiego Związku Wędkarstwa.

  Dofinansowaniem zostaną objęte przedsięwzięcia polegające na realizacji powiązanych funkcjonalnie inwestycji w zakresie ochrony i wzmacniania przyrody oraz naturalnych  jej procesów, w szczególności:

  •    niecki bioretencyjne;
  •    rowy bioretencyjne;
  •    ogrody deszczowe;
  •    zielone place zabaw;
  •    zielone przystanki;
  •    zielone dachy;
  •    zielone fasady i ściany;
  •    nawierzchnie przepuszczalne;
  •    podłoża strukturalne;
  •    ogrody/parki/ skwery miododajne;
  •    wybiegi/place zabaw dla psów/kotów;
  •    ogrody sensoryczne;
  •    ścieżki/aleje ekoedukacyjne;
  •    parki kieszonkowe;
  •    tereny rekreacyjne/oazy zieleni;
  •    ptasie zagajniki z urządzeniami sportowymi;
  •    niewielkie miejsca do odpoczynku z siedziskami i zielenią, jak na przykład parklet;
  •    tworzenia wspólnych przestrzeni zielonych;
  •    nasadzenia starych (polskich) odmian drzew i krzewów;
  •    domki dla owadów;
  •    utrzymanie/konserwacja/czyszczenie rowów melioracyjnych;
  •    małe stawy retencyjne o powierzchni do 0,3 ha.

  Wnioskodawca na prawo złożyć jeden wniosek.

  Wnioski należy składać na określonym formularzu (załącznik nr 1 do Regulaminu) w terminie do 14 maja 2021 r.

   

  O zachowaniu terminu złożenia wniosku decyduje data wpływu wersji papierowej w zamkniętej kopercie z adnotacją Program pn. „Błękitno - zielone inicjatywy dla Wielkopolski” (przekazanej poprzez kuriera, pocztą bądź złożoną osobiście) do Punktu Kancelaryjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań.

  Szczegółowych informacji w sprawie konkursu udzielą pracownicy Departament Korzystania i Informacji o Środowisku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu:

  Bartosz Iwanowski, tel. 61 626 64 25, e-mail: bartosz.iwanowski@umww.pl

  Anna Dąbkiewicz, tel. 61 626 64 15, e-mail: anna.dabkiewicz@umww.pl

   

  Zachęcamy Państwa do zapoznania się z Regulaminem Programu i składania wniosków.

  Szczegóły dotyczące Programu znajdziecie Państwo w plikach do pobrania.