Nabór wniosków na dofinansowanie zadań z zakresu infrastruktury sportowej (lekkoatletycznej), realizowanych przez samorządy województwa wielkopolskiego w 2020 roku


Departament Sportu i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu uprzejmie informuje jednostki samorządu terytorialnego z województwa wielkopolskiego o możliwości ubiegania się o wsparcie finansowe na realizację zadań własnych w dziedzinie poprawy i rozwoju infrastruktury sportowej (lekkoatletycznej).
Zasady naboru określone zostały przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego w uchwałach:

  • nr 1550/2019 z dn. 26.11.2019 r.
  • nr 1642/2019 z dn. 13.12.2019 r.


Szczegóły naboru wniosków określone zostały w regulaminie (patrz załączniki).

Obsługę administracyjną naboru prowadzi Oddział Sportu Departamentu Sportu i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego. Wszelkie informacje o naborze można uzyskać: pod numerem telefonu 61 626 68 56 (w godz. 7:30-15:30) lub wysyłając zapytanie na adres: marta.lasak@umww.pl.


pdf    drukuj    drukuj