trwa ładowanie strony
wczytywanie strony

Nabór przedsiębiorstw na stoisko regionalne Województwa Wielkopolskiego w 2018 r. na targi wpisane w obszar Inteligentnych Specjalizacji: „Przemysł Jutra”, „Wnętrza przyszłości".

  Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego ogłasza nabór przedsiębiorstw na stoisko regionalne Województwa Wielkopolskiego w 2018 r. na targi wpisane w obszar Inteligentnych Specjalizacji: „Przemysł Jutra” i „Wnętrza przyszłości”.

  Nabór skierowany jest do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (zgodnie z rozporządzeniem Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r.) posiadających siedzibę na terenie Województwa Wielkopolskiego, których działalność jest zgodna z obszarem inteligentnych specjalizacji: „Przemysł Jutra” oraz „Wnętrza przyszłości”

  Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego zaplanował udział w następujących targach:

  Targi BAUMA CONEXPO AFRICA (Johannesburg, RPA), 13-16 marca 2018 r.
  http://www.bcafrica.com/
  Przedsiębiorstwa zainteresowane udziałem prosimy o wypełnienie Formularza zgłoszeniowego
  i przesłanie go wraz z podpisanym Regulaminem naboru, Oświadczeniem o pomocy de minimis, Formularzem informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis oraz aktualnym wypisem z KRS na adres e-mail: magdalena.noske@umww.pl oraz zwykłą pocztą lub osobiście do Sekretariatu Departamentu Gospodarki UMWW, al. Niepodległości 34 pok. 547, do dnia 16 października 2017 r. (poniedziałek).

  (zgłoszenia przesłane po tym terminie nie będą rozpatrywane – decyduje data wpływu).

  Formularz zgłoszeniowy i Regulamin muszą być podpisane.

  Dodatkowe informacje:
  Departament Gospodarki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu
  (tel. 61 626 62 70, e-mail: magdalena.noske@umww.pl)

  Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego