trwa ładowanie strony
wczytywanie strony

Konsultacje projektu uchwały Sejmiku w sprawie warunków udzielania bonifikat od ceny sprzedaży nieruchomości gruntowych na rzecz ich użytkowników wieczystych

    Departament Gospodarki Mieniem Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu informuje, że Zarząd Województwa Wielkopolskiego w dniu 23 listopada 2023 r. podjął decyzję o przeprowadzeniu konsultacji społecznych projektu uchwały Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w sprawie warunków udzielania bonifikat od ceny sprzedaży nieruchomości gruntowych na rzecz ich użytkowników wieczystych z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.

    Konsultacje przeprowadzone będą w formie przyjmowania uwag organizacji na załączonym poniżej formularzu, dostarczonym do Departamentu Gospodarki Mieniem Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu w formie papierowej albo w formie elektronicznej na adres: dg.sekretariat@umww.pl.

    Konsultacje przeprowadzone zostaną od 28 listopada 2023 r. do 5 grudnia 2023 r. włącznie.

    Informacja o przeprowadzeniu konsultacji zamieszczona jest na stronie internetowej Samorządu Województwa Wielkopolskiego www.umww.pl w Biuletynie Informacji Publicznej Samorządu Województwa Wielkopolskiego www.bip.umww.pl oraz na portalu „Wielkopolskie Wici” www.wielkopolskiewici.pl