trwa ładowanie strony
wczytywanie strony

Konsultacje dokumentów dotyczących środowiskowej opieki psychiatrycznej

    Samorząd Województwa opracował następujące dokumenty pn.: „Strategia rozwoju zasobów ochrony zdrowia psychicznego w Województwie Wielkopolskim” - z uwzględnieniem map potrzeb zdrowotnych w zakresie Centów Zdrowia Psychicznego (CZP), zapewniających kompleksową opiekę zdrowotną nad osobami z zaburzeniami psychicznymi na określonym obszarze terytorialnym oraz „plan rozmieszczenia Centrów Zdrowia Psychicznego na terenie Województwa Wielkopolskiego”- tj. gęstości sieci/rozmieszczenia Centrów oraz zasięgu ich terytorialnej odpowiedzialności, zgodnie z zapisami Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2017-2022 (NPOZP), (Dz.U.2017, poz. 458).

    W związku z powyższym zwracam się z uprzejmą prośbą o zapoznanie się z niniejszymi dokumentami i przekazanie zwrotnie opinii i ewentualnych uwag do ww. dokumentów, w terminie do dnia 5 sierpnia br., drogą elektroniczną na adres: zdrowie@umww.pl i/lub pocztą na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego, Departament Zdrowia, al. Niepodległości 34, 61 – 714 Poznań.