Konkurs na opracowanie koncepcji prezentacji potencjału gospodarczego


logo Expo 2020Samorząd Województwa Wielkopolskiego ogłasza Konkurs na opracowanie koncepcji prezentacji potencjału gospodarczego Województwa Wielkopolskiego podczas Światowej Wystawy EXPO DUBAJ 2020, uwzględniającej kompleksowe spojrzenie na kwestie różnorodności gospodarki regionalnej.

Uczestnikami Konkursu mogą być jednostki samorządu terytorialnego szczebla gminnego lub powiatowego z terenu Województwa Wielkopolskiego o liczbie mieszkańców większej niż 50.000

Termin składania opracowanych koncepcji mija 22 stycznia 2020 r.

Koncepcje należy wysyłać pocztą elektroniczną na adres mailowy Organizatora: drg.sekretariat@umww.pl.

Wszelki informacji udziela Departament Gospodarki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu: tel. 61 626 62 40, e-mail: drg.sekretariat@umww.pl

Zapraszamy do udziału!!!


pdf    drukuj    drukuj