Aktualności Sejmiku i Urzędu


Szanowni Państwo! Departament Edukacji i Nauki informuje o organizowanym konkursie dla nauczycieli bibliotekarzy bibliotek szkolnych oraz nauczycieli bibliotekarzy publicznych bibliotek pedagogicznych pod nazwą „Warto wiedzieć, warto zobaczyć”. Celem Konkursu jest pogłębianie więzi ze środowiskiem, kulturą, tradycją oraz pogłębianie zainteresowań historycznych oraz świadomości patriotycznej i regionalnej uczniów poprzez działania nauczycieli bibliotekarzy. III edycja Konkursu przeprowadzona zostanie pod hasłem „Mała ojczyzna w dokonaniach artystycznych i publicystycznych regionalnych twórców”. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest złożenie w więcej
 
Nabór uzupełniający przedsiębiorstwna stoisko regionalne Województwa Wielkopolskiego w 2019 r.na targi wpisane w obszar Inteligentnych Specjalizacji:„Biosurowce i żywność dla świadomych konsumentów”, „Przemysł Jutra”,„Wnętrza przyszłości, „Wyspecjalizowane procesy logistyczne”,„Rozwój oparty na ICT” oraz „Nowoczesne technologie medyczne”. Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego ogłasza nabór uzupełniający przedsiębiorstw na stoisko regionalne Województwa Wielkopolskiego w 2019 r. na targi: wielobranżoweFeria Internacional de La Habana FIHAV 2019,Havana (Kuba), odbywające się w dniach 04-08 listopada 2019 r. wpisanew obszar Inteligentnych więcej
 
W tym roku Koleje Wielkopolskie z inicjatywy Marszałka Województwa Wielkopolskiego uruchamiają pociągi specjalne na Pol’and’Rock Festival w Kostrzynie nad Odrą.Bezpośredni pociąg z Poznania do Kostrzyna pojedzie 31 lipca, natomiast wróci 4 sierpnia.     Zakupując bilet na przejazd pociągiem Kolei Wielkopolskich na Pol’and’Rock Festival, podróżny może odbyć podróż wyłącznie w/w pociągami. Bilety te nie będą upoważniały do przejazdu innymi pociągami Kolei Wielkopolskich, jak również pociągami innych przewoźników. W ww. pociągu obowiązywać będzie Oferta specjalna więcej
 
Badania wykazały, że stolica Wielkopolski jest 3 miastem w kraju, o największej liczbie osób dojeżdżających do pracy. Dojazdy do pracy w przeważającej części obejmowały swoim zasięgiem obszar województwa wielkopolskiego oraz w niewielkim zakresie dojeżdżających spoza regionu. Zdecydowanie największe potoki osób dojeżdżających do pracy w Poznaniu dotyczyły jednak gmin sąsiednich. 41% stanowią dojazdy z powiatu poznańskiego, a biorąc pod uwagę wszystkie gminy tworzące Poznański Obszar Metropolitalny to już w sumie ponad 60% więcej
 
    Departament Gospodarki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego uprzejmie informuje, że w dniu 11 lipca 2019 r. zakończono nabór przedsiębiorstw na stoisko regionalne Województwa Wielkopolskiego na targach Agri Week Osaka 2020 w Osace (Japonia), odbywających się w dniach 13-15 maja 2020 r., wpisanych w Obszary Inteligentnych Specjalizacji: „Biosurowce i żywność dla świadomych konsumentów”, „Przemysł Jutra”. Zgodnie z pkt. II Regulaminu naboru do udziału w ww. wydarzeniu zakwalifikowane zostały następujące podmioty (kolejność alfabetyczna): 1. ARENDIA więcej
 
„Sejmik Województwa Wielkopolskiego pochyla się w sposób szczególny nad ofiarami krwawych wydarzeń na Wołyniu, wywołanych nacjonalizmem i nienawiścią narodowościową, których obchodzimy 76 rocznicę. Wydarzenia te, znane historii jako Rzeź Wołyńska, miały swoją kumulację podczas tzw. Krwawej Niedzieli – 11 lipca 1943 roku. Wszystkim pomordowanym w tamtym czasie na Wołyniu – w zdecydowanej większości Polakom, ale również Rosjanom, Ukraińcom, Żydom, Ormianom oraz Czechom, a także członkom ich rodzin, składamy należny hołd, więcej
 
Co można zrobić, by na naszych drogach było bezpieczniej? Nad tym zagadnieniem dyskutowali radni z sejmikowej Komisji Planowania Przestrzennego i Infrastruktury Technicznej, którzy 9 lipca spotkali się na wyjazdowym posiedzeniu w siedzibie Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Kaliszu.Dyrektor tej jednostki Stanisław Piotrowski przedstawił członkom komisji informację „Stan bezpieczeństwa ruchu drogowego na drogach a możliwości jego poprawy w aspekcie funkcjonowania ośrodków doskonalenia jazdy na przykładzie ODTJ WORD Kalisz”. O tym, jakie więcej
 
Po kilku tygodniach nieobecności powracamy z nową odsłoną e – magazynu „Nasz Region”. W numerze opisujemy w jaki sposób Fundusze Europejskie mogą pomagać w codziennym życiu, a nawet prostować ludzkie ścieżki. Ukazał się pierwszy numer e-magazynu „Nasz Region”. Tworzymy go z myślą o Czytelnikach, którzy szukają aktualnych informacji o tym, jak zmienia się Wielkopolska dzięki Funduszom Europejskim. Poznajcie historię 9-letnie Zosi. Gdy się urodziła, lekarze nie dawali jej praktycznie żadnych szans na więcej
 
Podczas lipcowego posiedzenia sejmikowej Komisji Kultury jej członkowie wybrali się poza siedzibę samorządu województwa, by tym razem obradować w gmachu Teatru Wielkiego im. Stanisława Moniuszki w Poznaniu. Jak sobie radzi ta podległa regionalnemu samorządowi instytucja kultury? Jakie plany repertuarowe ma na kolejne miesiące opera? Jak przebiegają zaplanowane w gmachu inwestycje? Z jakimi problemami borykają się zarządzający placówką? O tym wszystkim opowiedziała radnym dyrektor Teatru Wielkiego Renata Borowska-Juszczyńska.Ponadto komisja podczas tego więcej
 
12 lipca podczas swojego posiedzenia Komisja Budżetowa sejmiku pozytywnie zaopiniowała szereg projektów uchwał związanych z wojewódzkimi finansami (w tym m.in. zmiany w budżecie i WPF, podział dotacji dla samorządów na budowę dróg dojazdowych do pól, przekazanie nieruchomości konińskiej ARR czy też wsparcia dla gmin na remonty szatni przy obiektach sportowych).Podobnie jak podczas obrad innych komisji w tym miesiącu, omówiono również informację o sytuacji spółek prawa handlowego z udziałem województwa wielkopolskiego więcej
 
Podczas posiedzenia, które odbyło się 12 lipca, radni z sejmikowej Komisji Gospodarki pozytywnie zaopiniowali projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie przez województwo do Agencji Rozwoju Regionalnego w Koninie „wkładu niepieniężnego” na pokrycie akcji obejmowanych w podwyższonym kapitale zakładowym spółki. Chodzi o wniesienie aportem nieruchomości i biurowca (a także garaży) przy ulicy Okólnej w Koninie. Ich wartość oszacowano na prawie 2,5 mln zł. Jak uzasadniano, ten ruch związany jest więcej
 
Informacja o sytuacji spółek prawa handlowego z udziałem województwa wielkopolskiego w 2018 roku stała się punktem wyjścia do dyskusji o stanie tych podmiotów na licowym posiedzeniu sejmikowej Komisji Rewizyjnej.Najwięcej czasu poświęcono takim spółkom jak Koleje Wielkopolskie (radni zastanawiali się m.in., czy wzrost liczby pasażerów przekłada się na poprawę wyniku finansowego), lotnisko Ławica (problemy z odszkodowaniami przyznawanymi przez sądy sąsiadom portu), Wielkopolski Fundusz Rozwoju (zwracano uwagę na potrzebę aktywniejszego zaangażowania będących więcej
 
Informacja o funkcjonowaniu wielkopolskich centrów wsparcia rzemiosła, kształcenia dualnego i zawodowego była przedmiotem obrad Komisji Edukacji i Nauki sejmiku. Najważniejsze fakty przedstawiła radnym podczas lipcowego posiedzenia komisji dyrektor Departamentu Edukacji i Nauki UMWW Dorota Kinal. Przypomniała, że w 2017 roku zapadła decyzja sejmiku o powołaniu takich placówek w Kaliszu, Koninie, Lesznie, Pile i Poznaniu. Omówiła też najważniejsze zadania centrów i ich dotychczasowe inicjatywy.Radni zapoznali się także z poprawionym projektem programu więcej
 
Prace sejmikowej Komisji Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego z reguły zdominowane są przez gorące tematy dotyczące zagadnień związanych z pierwszym członem jej nazwy. Podczas lipcowego posiedzenia było nieco inaczej, ponieważ na zaproszenie radnych w obradach wziął udział płk Rafał Miernik, dowódca 12 Wielkopolskiej Brygady Obrony Terytorialnej. Przedstawił on członkom komisji, jak przebiega proces formowania brygady, która docelowo – w 2021 roku – ma liczyć prawie 4000 żołnierzy (obecnie jest ich ponad więcej
 
Głównym punktem lipcowego posiedzenia sejmikowej Komisji Kultury Fizycznej i Turystyki było przedstawienie informacji na temat systemu stypendiów i nagród przyznawanych sportowcom (także młodzieżowym) przez samorząd województwa.Najwięcej dyskusji wywołał fakt, że najlepsi sportowcy niepełnosprawni (na przykład paraolimpijczycy) mogą liczyć na nagrody i stypendia w niższej wysokości niż ich pełnosprawni koledzy. Mariusz Kubiak, zastępca dyrektora Departamentu Sportu i Turystyki UMWW tłumaczył ten fakt tym, że w przypadku olimpijczyków sam system kwalifikacji na więcej
 
12.07.2019 r. wpłynęło oświadczenie biura podróży MEDITERRANEUM Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, NIP 7780045328 , wpis do Rejestru Organizatorów Turystyki i Przedsiębiorców Ułatwiających Nabywanie Powiązanych Usług Turystycznych Marszałka Województwa Wielkopolskiego nr 001z, iż z powodu niewypłacalności Spółka nie jest w stanie wywiązać się z umów o świadczenie usług turystycznych zawartych z podróżnymi oraz zapewnić pokrycia kosztów kontynuacji imprezy turystycznej lub kosztów powrotu podróżnych do kraju lub zapewnić podróżnym więcej
 
Jakie działania, skierowane do coraz liczniejszej w naszym regionie grupy seniorów, podejmują instytucje publiczne? Co oferuje osobom starszym rząd, jakie programy realizuje samorząd województwa, a co można sfinansować przy pomocy pieniędzy unijnych? – na tego typu pytania szukano odpowiedzi podczas lipcowych obrad sejmikowej Komisji Rodziny i Polityki Społecznej. – Wielkopolskie społeczeństwo starzeje się, mamy coraz więcej osób w wieku poprodukcyjnym, co przekłada się także na problemy z brakiem rąk do więcej
 
105 wielkopolskich gmin złożyło wnioski o dofinansowanie z budżetu województwa inwestycji poprawiających stan dróg dojazdowych do gruntów rolnych. Pieniądze, ponad 10,2 miliona złotych, podzielono w taki sposób, że każdy samorząd otrzyma 97.600 zł. – To już drugie wsparcie tego typu w 2019 roku. Gminy muszą zapewnić m.in. 10 proc. wkładu własnego do tych inwestycji, a warunkiem otrzymania wsparcia było przygotowanie poprawnej dokumentacji – wyjaśniała Izabela Witkiewicz, dyrektor Departamentu Gospodarki Mieniem więcej
 
Lipcowe posiedzenie sejmikowej Komisji Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zdominowała kwestia unijnego projektu, realizowanego przez Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego. Jak wyjaśniał p.o. dyrektor tej samorządowej instytucji Paweł Śliwa, ustawa o ochronie przyrody nakłada na podmioty zarządzające parkami krajobrazowymi sporządzanie kompleksowych planów ich ochrony. Te dokumenty, aktualizowane co 20 lat, wymagają badań terenowych, konsultacji z samorządami i mieszkańcami, opracowania map i szeregu danych ewidencyjnych. Sporządzenie tego typu dokumentacji dla jednego więcej
 
– Jakie Hipodrom Wola przynosi straty? Czy spółka ma długi? Jak można zwiększyć jej dochody poza najmem boksów dla koni? Czy samorząd województwa musi utrzymywać taki obiekt? – dopytywali radni podczas lipcowego posiedzenia sejmikowej Komisji Strategii Rozwoju Regionalnego i Współpracy Międzynarodowej. Okazją do oceny sytuacji finansowej Centrum Wyszkolenia Jeździeckiego Hipodrom Wola było sprawozdanie o sytuacji spółek prawa handlowego, w których udziały ma województwo. Szczegółową informację na ten temat zaprezentował radnym więcej
 

« Poprzedni 1 ... 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ... 195 Następny »