Aktualności GospodarczeW związku z zakończeniem oceny formalnej zgłoszeń na targi Downtown Design Dubaj 2018 Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego ogłasza nabór uzupełniający przedsiębiorstw na stoisko regionalne Województwa Wielkopolskiego w 2018 r. na targi wpisane w obszar Inteligentnej Specjalizacji: „Wnętrza przyszłości”. Nabór skierowany jest do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (zgodnie z rozporządzeniem Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r.) posiadających siedzibę na terenie Województwa Wielkopolskiego, których działalność jest zgodna z więcej
 

W dniach 5 – 13 maja 2018 r. odbyła się misja gospodarczo-naukowa przedstawicieli Wielkopolski  do Hong Kongu oraz Socjalistycznej Republiki Wietnamu. Misji przewodniczył Pan Marek Woźniak, Marszałek Województwa Wielkopolskiego, a w skład delegacji weszli m.in.: Pan Marszałek Sytek, Członek Zarządu Województwa Wielkopolskiego, przedstawiciele trzech wielkopolskich uczelni wyższych, Prorektorzy: Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu oraz Politechniki Poznańskiej,  jak również Dyrektor Poznańskiego Parku Naukowo-Technologicznego, laureaci ostatniej edycji Nagrody Marszałka „i-Wielkopolska. Innowacyjni dla Wielkopolski”, więcej
 

Departament Gospodarki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego zaprasza na III Forum Eksportowe, które odbędzie się dnia 15 czerwca br. w siedzibie Urzędu przy al. Niepodległości 34 w Poznaniu. Tematyka tegorocznego Forum dotyczy wsparcia finansowego dla wielkopolskich przedsiębiorców, w tym eksporterów, oraz wsparcia dla firm w ramach realizacji zamówień publicznych dla organizacji międzynarodowych, jak Organizacja Narodów Zjednoczonych (ONZ), Organizacja Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie (OBWE), NATO, Międzynarodowy Czerwony Krzyż, itp. Jest to jeszcze więcej
 

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego ogłasza nabór przedsiębiorstw na stoisko regionalne Województwa Wielkopolskiego w 2018 r. na targi wpisane w obszar Inteligentnej Specjalizacji: „Wnętrza przyszłości”. Nabór skierowany jest do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (zgodnie z rozporządzeniem Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r.) posiadających siedzibę na terenie Województwa Wielkopolskiego, których działalność jest zgodna z obszarem inteligentnej specjalizacji: „Wnętrza przyszłości”. http://www.downtowndesign.com/ Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego zaplanował udział w następujących targach: Targi więcej
 

Departament Gospodarki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego uprzejmie informuje, iż w dniu 28 maja br. zakończono nabór przedsiębiorstw do udziału w targach Vietbuild HCMC, Ho Chi Minh (Socjalistyczna Republika Wietnamu), odbywających się w terminie 26-30 września 2018 r. Udział w targach planowany był w ramach projektu pozakonkursowego „Gospodarna Wielkopolska” współfinansowanego ze środków Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Działanie 1.4: Internacjonalizacja gospodarki regionalnej, Poddziałanie 1.4.2: Promocja gospodarcza regionu. Zgodnie z punktem IV.3 więcej
 

Departament Gospodarki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego informuje, iż 24 maja 2018 r. zakończono nabór przedsiębiorstw do udziału w targach Foodexpo Vietnam 2018 Ho Chi Minh (Sajgon), w dniach 14 – 17 listopada 2018 r., wpisanych w obszar Inteligentnej Specjalizacji: „Biosurowce i żywność dla świadomych konsumentów”. Zgodnie z pkt. II Regulaminu naboru do udziału w ww. wydarzeniu zakwalifikowane zostały następujące pomioty (kolejność alfabetyczna):     1. AGRICO Sp. z o.o.2. ALIMA BIS3. CELIKO S.A.4. CELIKO więcej
 

Nabór uzupełniający na wystawiennicze stoisko regionalne wpisane w obszar Inteligentnych Specjalizacji: „Rozwój oparty na ICT” W związku z wycofaniem się beneficjenta Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu ogłasza nabór uzupełniający na wystawiennicze stoisko regionalne organizowane w ramach działań na rzecz budowy rozpoznawalności marki Wielkopolska podczas wydarzenia International Conference on ICT for Development, Education & Skills, które odbędzie się w dniach 26-28 września 2018 r. w stolicy Rwandy, Kigali, wpisanego w obszar więcej
 

Jeśli jesteś: przedsiębiorcą, naukowcem, samorządowcem, osobą interesującą się innowacjami zapraszamy 5 czerwca 2018 r. do Wielkopolskiego Centrum Zaawansowanych Technologii (ul. Umultowska 89c, kampus Morasko UAM). Podczas spotkania, organizowanego w ramach Wielkopolskiego Forum Inteligentnych Specjalizacji, można będzie: zapoznać się z Poznańskim Modelem Transferu Wiedzy, podyskutować na temat problemów związanych z wprowadzaniem innowacji w swojej firmie, nawiązać kontakty z innymi przedsiębiorcami. W Centrum realizuje się projekty i opracowuje programy badawcze w dziedzinie zaawansowanych technologii we współpracy z przemysłem, firmami i jednostkami naukowymi.Multidyscyplinarny więcej
 

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego ogłasza nabór przedsiębiorstw na stoisko regionalne Województwa Wielkopolskiego w 2018 r. na targi wpisane w obszar Inteligentnej Specjalizacji: „Przemysł jutra”, „Wnętrza przyszłości”, „Rozwój oparty na ICT” => Targi Vietbuild HCMC, Ho Chi Minh (Sajgon), w Socjalistycznej Republice Wietnamu, odbywające się w dniach 26-30 września 2018 r. Nabór skierowany jest do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (zgodnie z rozporządzeniem Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 więcej
 

W dniach od 9 do 12 maja 2018 r. wielkopolskie przedsiębiorstwa prezentowały swoją ofertę na stoisku regionalnym Województwa Wielkopolskiego podczas targów Vietnam MEDI-PHARM 2018 w Hanoi (Wietnam). Organizowane od 25 lat pod patronatem Ministerstwa Zdrowia, są jednym z największych wydarzeń związanych z rynkiem medycznym w Azji południowej.W tegorocznej edycji wzięło udział ponad 430 wystawców z 30 krajów. Na stoisku Województwa Wielkopolskiego obecnych było 9 firm reprezentujących inteligentną specjalizację „Nowoczesne technologie medyczne”: więcej
 

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego ogłasza nabór przedsiębiorstw na stoisko regionalne Województwa Wielkopolskiego w 2018 r. na targi: Foodexpo Vietnam 2018, Sajgon (Ho Chi Minh) w Socjalistycznej Republice Wietnamu, odbywających się w dniach 14 - 17 listopada 2018 r., wpisanych w obszar Inteligentnej Specjalizacji: „Biosurowce i żywność dla świadomych konsumentów”. Więcej informacji www.foodexpo.vn. Nabór skierowany jest do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (zgodnie z rozporządzeniem Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 więcej
 

Departament Gospodarki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego uprzejmie informuje, że do udziału w targach inwestycyjnych Expo Real 2018 zakwalifikowało się 6 podmiotów. Jednostki samorządów terytorialnych/stowarzyszeń samorządów lokalnych/spółek samorządowych, zakwalifikowane do udziału: Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Wielkopolski – 34 pkt Stowarzyszenie A2 Wielkopolska – 31 pkt Gmina Stare Miasto – 29 pkt Gmina Międzychód – 28 pkt Miasto Konin – 27 pkt Gmina Września – 23 pkt Udział w targach organizowany jest w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata więcej
 

Forum Gospodarcze Metropolii Poznań to największa regionalna konferencja gospodarcza skierowana do przedsiębiorców i władz samorządowych. Wydarzenie na stałe wpisało się już w kalendarz metropolitalnych inicjatyw. XI edycja, jako wyzwanie i główny temat konferencji, stawia skuteczne sposoby regionalnej współpracy na rzecz pobudzania dynamicznego rozwoju nowoczesnej gospodarki. Organizatorom zależy na wzbudzeniu dyskusji i podjęciu konkretnych kroków, które sprawią, że gospodarka, a tym samym przedsiębiorstwa Metropolii Poznań, unikną pułapki średniego rozwoju. Punktem odniesienia mają więcej
 

Generowanie pomysłów na międzybranżowe projekty współpracy oraz dyskusja o pomysłach na wsparcie firm planujących wdrożenie innowacyjnych produktów – to podstawowe cele, które przyświecały Urzędowi Marszałkowskiemu Województwa Wielkopolskiego – organizatorowi wspólnego posiedzenia Grup Roboczych Forum ds. Inteligentnych Specjalizacji. Tym razem spotkanie odbyło się 26 kwietnia w Poznańskim Parku Naukowo-Technologicznym Fundacji UAM, a do udziału zaproszono stałych członków Grup, a także przedsiębiorców, naukowców, przedstawicieli instytucji otoczenia biznesu, jak również przedstawicieli sektora organizacji więcej
 

W Konkursie pt.: „WSPÓŁPRACA IOB-BIZNES-NAUKA” edycja 2018 zgłoszono 3 wnioski na 4 możliwe dotacje do przyznania. Zgodnie z Regulaminem Konkursu wnioski przeszły ocenę formalną, po której nastąpił etap uzupełnień. Komisja Konkursowa dokonała następnie oceny merytorycznej w poniższych kategoriach: Potencjał wnioskodawcy (kadra, doświadczenie w realizacji projektów oraz we współpracy z jednostkami naukowymi, zaawansowanie powiązań sieciowych) Zgodność z obszarami inteligentnych specjalizacji Zaawansowanie prac przygotowawczych Finansowy wkład własny Ilość przedsiębiorstw zaangażowanych w realizację projektu Zaangażowanie w projekt końcowych użytkowników Zasadność realizacji więcej
 

Departament Gospodarki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu informuje, iż zgodnie z Rozdziałem IV Regulaminu do udziału w wystawie Marki WIELKOPOLSKA podczas wydarzenia International Conference on ICT for Development, Education & Skills odbywającego się w dniach 26-28 września 2018 r. w stolicy Rwandy - Kigali, zakwalifikowane zostały następujące pomioty (kolejność alfabetyczna): BeCREO Technologies Sp. z o. o. Fabryka Maszyn Spożywczych Spomasz Pleszew S. A. Harpo Sp. z o. o. IF ONE Sp. z o. więcej
 

12 kwietnia br. uczniowie wielkopolskich szkół ponadgimnazjalnych wykazywali się wiedzą z zakresu ochrony najsłabszych uczestników rynku tj. konsumentów. Już po raz kolejny finał Olimpiady odbył się w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego. Wydarzenie zostało objęte honorowym patronatem: Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz Marszałka Województwa Wielkopolskiego. W tegorocznej edycji wzięło udział ponad 400 uczniów szkół ponadgimnazjalnych reprezentujących powiaty województwa wielkopolskiego. Do finału awansowało 46. Wielkopolska młodzież testowała swoją wiedzę z więcej
 

Samorząd Województwa Wielkopolskiego realizuje działania związane z szeroko pojętą polityką innowacyjną regionu ujętą w „Regionalnej Strategii Innowacji dla Wielkopolski na lata 2015-2020” (RIS3), w którą wpisują się obszary inteligentnych specjalizacji regionu. Nieodłącznym elementem realizacji założeń RIS3 jest prowadzenie stałego dialogu z interesariuszami ze świata nauki i gospodarki określanego jako „proces przedsiębiorczego odkrywania”, którego jednym z ogniw są Grupy Robocze Forum. Mając nadzieję na obecność przedstawicieli wielkopolskich przedsiębiorstw, instytucji otoczenia biznesu, sektora więcej
 

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego ogłasza nabór dla samorządów lokalnych/stowarzyszeń samorządowych/ spółek samorządowych na stoisko regionalne na targach inwestycyjnych Expo Real w Monachium, które odbędą się w dniach 8-10 października 2018 roku. Udział w targach organizowany jest w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Działanie 1.4 Internacjonalizacja gospodarki regionalnej, Poddziałanie 1.4.2 Promocja gospodarcza regionu, projekt pozakonkursowy „GOSPODARNA WIELKOPOLSKA”. Jednostki zainteresowane udziałem prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego i zapoznanie się z więcej
 

W dniach 24-29 marca 2018 r. w województwie wielkopolskim na zaproszenie Marszałka Marka Woźniaka przebywała delegacja z Republiki Angoli. Przewodniczyli jej JE Domingos Culolo, Ambasador Nadzwyczajny i Pełnomocny Republiki Angoli w RP oraz João Marcelino Tyipinge, Gubernator Prowincji Huíla. Oficjalnej delegacji towarzyszyła grupa przedsiębiorców z Angoli. W dniu 27 marca br. w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego odbyło się II Forum Gospodarcze Wielkopolska – Huíla. Forum zorganizowano we współpracy z Wielkopolskim Funduszem Rozwoju więcej
 

« Poprzedni 1 ... 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ... 31 Następny »