Aktualności Sejmiku i Urzędu


Współpraca województwa wielkopolskiego z zagranicą była jednym z głównych tematów majowego – odbytego w trybie zdalnym – posiedzenia sejmikowej Komisji Strategii Rozwoju Regionalnego i Współpracy Międzynarodowej.Informację podsumowującą te działania w 2019 roku (jak podkreślono, wyjątkowo intensywne) oraz projekt dokumentu planującego zakres tej kooperacji na rok 2020 przedstawiła radnym dyrektor Biura Współpracy Międzynarodowej UMWW Anna Markiewicz. Jak podkreśliła, projekt dokumentu na 2020 rok został przygotowany w styczniu (ze względu na rozwój więcej
 
W trybie wideokonferencji obradowała 11 maja sejmikowa Komisja Skarg, Wniosków i Petycji. Radni rozpatrywali dwie skargi złożone na działalność marszałka województwa. W obu przypadkach komisja postanowiła pozytywnie zaopiniować projekty uchwał sejmiku uznających złożone skargi za bezzasadne.Pierwsza, zarzucająca marszałkowi niegospodarność oraz sugerująca ukaranie dyscyplinarne, dotyczyła wysokości wsparcia udzielonego przez województwo Parowozowni Wolsztyn. Druga natomiast została złożona przez sejmikowego radnego Krzysztofa Sobczaka, który uznał, że nie uzyskał wyczerpujących odpowiedzi na dwie złożone więcej
 
Posiedzenie sejmikowej Komisji Planowania Przestrzennego i Infrastruktury Technicznej, które odbyło się 11 maja, było z pewnością historyczne. Po raz pierwszy bowiem od czasu utworzenia samorządu województwa sejmikowa komisja obradowała w trybie zdalnym. Radni, podobnie jak później podczas wszystkich majowych posiedzeń sejmikowych komisji, widzieli się, słyszeli, dyskutowali i głosowali poprzez połączenie wideo. Na miejscu, w siedzibie samorządu województwa, przebywał jedynie każdorazowo przewodniczący danej komisji (w tym pierwszym przypadku obrady prowadziła Mirosława więcej
 
Już 18 maja br. w godz. 17.00 – 20.40 odbędzie się pierwsza wirtualna konferencja pn. „Między szkołą a rynkiem pracy” o zasięgu ogólnopolskim, zorganizowana przez jednostki Samorządu Województwa Wielkopolskiego – Centra Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego oraz Akademię Webinaru. Wydarzenie zostało objęte honorowym patronatem Instytutu Badań Edukacyjnych w Warszawie, Wielkopolskiego Kuratora Oświaty oraz Marszałka Województwa Wielkopolskiego. Konferencję objęły także swoim patronatem lokalne i regionalne media. „Konferencja ukazuje jak ważne jest więcej
 
Główny Komitet Olimpiady Wiedzy Ekologicznej (GKOWE) dostosowując się do obowiązujących wytycznych MEN, wskazujących konieczność przeprowadzenia dwóch etapów, podjął decyzję o innowacyjnej formie etapu okręgowego XXXV edycji Olimpiady Wiedzy Ekologicznej (XXXV OWE). Poniższe ustalenia GKOWE zostały zaakceptowane przez MEN w dniu 24 kwietnia 2020 r. Więcej informacji na stronie: https://www.umww.pl/departamenty_departament-srodowiska_konkursy_olimpiada-wiedzy-ekologicznej więcej
 
Pandemia koronawirusa to nie jedyne globalne wyzwanie, z którym przyjdzie się nam mierzyć w najbliższych latach. Jak Wielkopolska przy wsparciu UE odnajduje się w nowej rzeczywistości? O tym (i znaczenie więcej) w majowym numerze e-magazynu „Nasz Region”. Ukazał się dziewiąty numer e-magazynu „Nasz Region”. Tworzymy go z myślą o Czytelnikach, którzy szukają aktualnych informacji o tym, jak zmienia się Wielkopolska dzięki Funduszom Europejskim. W tym numerze kontynuujemy temat „Fundusze a koronawirus”. Nie więcej
 
Departament Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu przystępuje do prac nad projektem uchwały Sejmiku Województwa Wielkopolskiego zmieniającej uchwałę w sprawie nadania statutu Wojewódzkiemu Szpitalowi dla Nerwowo i Psychicznie Chorych „Dziekanka” im. Aleksandra Piotrowskiego w Gnieźnie. Prośbę o zmianę statutu przesłał do Departamentu Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych „Dziekanka” im. Aleksandra Piotrowskiego w Gnieźnie. Zgodnie z art. 42 ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o więcej
 
Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do wzięcia udziału w naborze zgłoszeń do Programu „Goście Radziwiłłów”, którego celem jest wsparcie twórców literatury w przygotowaniu autorskich utworów literackich poprzez zapewnienie im sześciotygodniowego pobytu w Pałacu Myśliwskim Książąt Radziwiłłów - Domu Pracy Twórczej w Antoninie.więcej
 
Prezydium Wielkopolskiej Rady Trzydziestu, będącej organem doradczym Marszałka Województwa Wielkopolskiego, na posiedzeniu w dniu 23 kwietnia br., podjęło dyskusję o sytuacji w jakiej znaleźli się przedsiębiorcy w dobie epidemii koronawirusa. Podczas spotkania, prowadzonego wspólnie przez Pana Jacka Bogusławskiego, Członka Zarządu Województwa Wielkopolskiego oraz Pana Wojciecha Kruka, Przewodniczącego WR30, przedstawiona została informacja o kompleksowych inicjatywach Samorządu Województwa Wielkopolskiego w zakresie wsparcia dla przedsiębiorców. - Zarząd Województwa Wielkopolskiego powołał w tym celu Zespół ds. więcej
 
Departament Gospodarki informuje o dwóch inicjatywach skierowanych do przedsiębiorców: w obliczu Covid-19 Polska Agencja Inwestycji i Handlu kontynuuje dostarczanie polskim eksporterom bieżących informacji ze światowych rynków. Najnowsze wydanie PAIH24 Alert obejmuje kraje: Japonię, Wielką Brytanię i Zjednoczone Emiraty Arabskie.Szczegóły: http://iw.org.pl/aktualna-sytuacja-spoleczno-gospodarcza-w-japonii-wielkiej-brytanii-i-zjednoczonych-emiratach-arabskich-opracowania-paih/?preview=true&_thumbnail_id=4013Wcześniejsze opracowania dotyczyły: USA, Chin, Niemiec, a także Hiszpanii, Korei Południowej i Izraela.Aktualne informacje rynkowe z różnych regionów świata można uzyskać zapisując się na Newsletter PAIH. Izrael ogłosił przetarg na budowę, eksploatację i więcej
 
Z uwagi na konieczność zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa SARS-CoV-2, Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego prosi o zachowanie reżimu sanitarnego. więcej
 
Statut Centrum Rehabilitacji im. Prof. Mieczysława Walczaka w Osiecznej jako akt prawa miejscowego podlega procedurze konsultacji. Sejmik Województwa Wielkopolskiego Uchwałą Nr XLIX/751/10 z dnia 5 lipca 2010 roku określił szczegółowy sposób konsultowania projektów aktów prawa miejscowego z wojewódzką radą działalności pożytku lub organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami działającymi w sferze działalności pożytku publicznego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji. Zgodnie z § 6 uchwały Nr XLIX/751/10 z dnia 5 lipca 2010 więcej
 
W związku z odwołaniem targów Agri Week Osaka, zaplanowanych w dniach 13-15 maja 2020 roku, przez Organizatora wydarzenia z powodu pandemii COVID-19, Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego informuje, że nie weźmie udziału w imprezie w Osace. Ogłoszenie o odwołaniu targów: https://www.agriexpo-osaka.jp/en-gb.html więcej
 
Departament Gospodarki informuje o dwóch inicjatywach skierowanych do przedsiębiorców w obliczu Covid -19: bezpłatne szkolenie online organizowane 24 kwietnia 2020 r. przez Polsko-Niemiecką Izbę Przemysłowo-Handlową na temat wpływu pandemii na pozyskaną pomoc publiczną.Więcej szczegółów: http://iw.org.pl/bezplatne-szkolenie-polsko-niemieckiej-izby-przemyslowo-handlowej-pt-wplyw-pandemii-covid-19-na-pomoc-publiczna-realizowane-inwestycje-i-perspektywy-dalszego-wsparcia/ nowa zakładka na stronie internetowej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi prezentująca polską ofertę eksportową produktów rolno-spożywczych w celu ułatwienia kontaktu dla potencjalnych kontrahentów zainteresowanych importem żywności z Polski, a także dla Zagranicznych Biur Handlowych Polskiej Agencji Inwestycji więcej
 
Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego informuje o rezygnacji z organizacji targów World Cities Summit 2020 w Singapurze, ogłoszoną przez organizatora targów, z powodu sytuacji na świecie związanej z rozprzestrzenianiem się koronawirusa COVID-19, na którychw dniach 5-9 lipca 2020 roku Województwo Wielkopolskie planowało zorganizowanie stoiska regionalnego. Oficjalna strona targów z ogłoszeniem o odwołaniu targów: https://www.worldcitiessummit.com.sg/ więcej
 
Jak zmieni się polska i światowa gospodarka, ale także społeczeństwo czy edukacja w czasach pandemii? Co trzeba zrobić, aby dostosować się do nowej rzeczywistości? Na te pytania odpowiadają eksperci w cotygodniowych alertach. Polecamy nową lekturę! Od początku pandemii informujemy na stronie wrpo.wielkopolskie.pl, za pośrednictwem zakładki „Fundusze a koronawirus”, o ważnych decyzjach, działaniach i pomocy unijnej skierowanej na walkę o nasze życie i zdrowie oraz o możliwych skutkach rozpoczynającego się kryzysu więcej
 
Departament Gospodarki informuje o bezpłatnych webinariach dla przedsiębiorców, dotyczących działalności firm w czasach pandemii. Spotkania online organizowane są przez: British-Polish Chamber of Commerce –tematyka związana m.in z tarczą antykryzysową – jak skorzystać z pakietu pomocy dla firm? (15 kwietnia 2020)Więcej szczegółów: http://iw.org.pl/tarcza-antykryzysowa-jak-skorzystac-z-pakietu-pomocy-dla-firm/ Compliance Partners Szpytka sp.k. - tematyka związana m.in. z możliwościami renegocjacji umów w okresie kryzysu wywołanego przez COVID-19 ( 15 kwietnia 2020)Więcej szczegółów: http://iw.org.pl/bezplatny-webinar-pt-mozliwosci-renegocjacji-umow-w-okresie-kryzysu-wywolanego-przez-covid-19/ Polsko-Niemiecką Izbę Przemysłowo-Handlową – tematyka związana z wpływem więcej
 
Mając na uwadze wytyczne Ministerstwa Edukacji Narodowej dotyczące organizacji olimpiad w obliczu epidemii i rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2, Departament Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu informuje, że etap okręgowy, jak i centralny XXXV Olimpiady Wiedzy Ekologicznej nie odbędzie się. Kolejne informacje będą przekazywane na bieżąco, gdy tylko zostaną poczynione stosowne ustalenia w tym zakresie. więcej
 
Departament Gospodarki, Urzędu Marszałkowskiego Województwa, informuje o możliwościach eksportowych produktów rolno-spożywczych do Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Zagraniczne Biuro Handlowe w Dubaju zaprasza do kontaktu producentów mięsa wraz z informacją o posiadanych certyfikatach halal (do zatwierdzenia przez potencjalnych kupujących) oraz informacją o miesięcznej wielkości produkcji. Bezpośredni kontakt do ZBH w Dubaju: Michał BakułaKierownikZagraniczne Biuro Handlowe w DubajuCentral Park Towers DIFCOffice 16-37, 16th Floort. +971 4 886 8455k. +971 50 9637 255e. michal.bakula@paih.gov.plwww.paih.gov.pl więcej
 
Departament Gospodarki, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego, informuje o możliwościach eksportowych produktów rolno-spożywczych do Singapuru. Zagraniczne Biuro Handlowe w Singapurze zaprasza do kontaktu producentów mrożonych warzyw, mrożonych ryb & owoców morza oraz warzyw puszkowanych. Firmy muszą kumulatywnie spełniać poniższe wymagania: już eksportują do Azji, mogą sprostać bardzo dużym zamówieniom są chętne do współpracy w ramach CIF Bezpośredni kontakt do ZBH w Singapurze:   Anna TukalskaBusiness Development ManagerPolish Investment & Trade Agency Branch Office Singapore12 Marina View #23-10, Asia więcej
 

« Poprzedni 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 200 Następny »