Aktualności Sejmiku i Urzędu


Funkcjonowanie Muzeum Martyrologicznego w Żabikowie, a zwłaszcza jego oddziału, jakim jest muzeum byłego niemieckiego obozu zagłady Kulmhof w Chełmnie nad Nerem – było głównym tematem obrad czerwcowego posiedzenia sejmikowej Komisji Kultury.Dyrekcja placówki przedstawiła informacje o działaniach inwestycyjnych i merytorycznych, podejmowanych w Chełmnie od czasu przejęcia tego obiektu przez muzeum w Żabikowie, a także o potrzebach w tym zakresie (jedną z najpilniejszych jest zabezpieczenie pomnika w Lesie Rzuchowskim). Tylko w ubiegłym więcej
 
Czerwcowe obrady sejmikowej Komisji Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego zdominowała informacja Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego o stanie sanitarnym oraz sytuacji epidemiologicznej w województwie wielkopolskim. Szczegółowe informacje na ten temat (liczba zakażeń, groźnych chorób, sytuacja w szpitalach w tym zakresie) przedstawił radnym Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny Andrzej Trybusz. – Największym problemem jest obecnie wzrastająca liczba dzieci, których rodzice nie pozwalają szczepić przeciwko groźnym chorobom. W latach 2012-2013 mieliśmy ich po 500 rocznie, więcej
 
Podczas czerwcowego posiedzenia sejmikowa Komisja Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej pozytywnie zaopiniowała m.in. projekty uchwał sejmiku, związane z działalnością Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. Projektowane zapisy dotyczą nowego statutu instytucji, a także zmian w radzie nadzorczej WFOŚiGW w Poznaniu. Dokumenty te związane są z niedawną zmianą ustawy Prawo ochrony środowiska, zakładającą przejęcie przez stronę rządową wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej. Najpierw ich rad nadzorczych, więcej
 
Czerwiec jest dla Orkiestry Filharmonii Poznańskiej miesiącem podróży i udziału w międzynarodowych festiwalach. Po występie w Opawie będzie Litomyšl, w którym odbywa się 59. Międzynarodowy Festiwal Operowy Smetanova Litomyšl. Pod batutą swojego Szefa - Maestro Marka Pijarowskiego oraz w towarzystwie znakomitych solistów i cenionego w całej Europie Czeskiego Chóru Filharmonicznego z Brna, Poznańscy Filharmonicy zaprezentują festiwalowej publiczności słynne dzieła najwybitniejszych polskich kompozytorów.więcej
 
Zasilony kilkudziesięcioma milionami złotych z funduszy unijnych program „Cyfrowa Szkoła Wielkopolsk@2020” bezpośrednio obejmie około 600 wielkopolskich szkół, umożliwiając korzystanie w nich z nowoczesnych technologii w nauczaniu. Stąd stałe zainteresowanie radnych realizacją tego projektu. O postępach w jego przygotowywaniu rozmawiano także podczas posiedzenia sejmikowej Komisji Edukacji i Nauki, które odbyło się 13 czerwca. Jak przekazała radnym członek zarządu województwa Marzena Wodzińska, trwają przygotowania do ogłoszenia przetargu na dostawę sprzętu komputerowego. Problemem, więcej
 
Wielka Pętla Wielkopolski to szlak wodniacki, przebiegający m.in. Wartą i Notecią. O tym, jak promowano tę atrakcję naszego regionu, rozmawiali radni z Komisji Kultury Fizycznej i Turystyki podczas posiedzenia, które odbyło się 12 czerwca.Informację o podejmowanych działaniach (m.in. akcjach promocyjnych, wizytach studyjnych, działaniach reklamowych, udziale w targach branżowych) zaprezentowała przedstawicielka Wielkopolskiej Organizacji Turystycznej. Jak podkreślano, najintensywniejsze działania promocyjne odbywały się kilka lat temu, dzięki projektom współfinansowanym z funduszy unijnych. Podczas więcej
 
Debata o sytuacji osób z zawodem sprzedawcy na wielkopolskim rynku pracy zdominowała czerwcowe posiedzenie sejmikowej Komisji Rodziny i Polityki Społecznej.Zwracano uwagę m.in. na brak rąk do pracy w tej branży i zapełnianie tej luki pracownikami z Ukrainy. Jednocześnie uczestnicy posiedzenia zastanawiali się nad statystykami z niektórych powiatów, gdzie mimo wielu ofert zatrudnienia w zawodzie sprzedawcy widnieje spora grupa zarejestrowanych bezrobotnych z tym fachem w ręku.Komisja omówiła tez stan wdrażania programu więcej
 
Informacja oraz dyskusja o realizacji Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 zdominowały czerwcowe posiedzenie sejmikowej Komisji Strategii Rozwoju Regionalnego i Współpracy Międzynarodowej. Szczegółowe dane na temat wdrażania WRPO 2014+ (liczby ogłoszonych konkursów, przyjętych wniosków, ocenionych aplikacji, zatwierdzonych list projektów, podpisanych umów i rozliczeń z Komisją Europejską) przedstawił radnym Grzegorz Potrzebowski, dyrektor Departamentu Polityki Regionalnej w Urzędzie Marszałkowskim w Poznaniu.– Wielkopolska jest na trzecim miejscu w kraju, jeśli wziąć pod więcej
 
Jak co roku w czerwcu Kalisz stanie się wielką sceną dla teatru ulicznego, który zawładnie Głównym Rynkiem, placem w Parku Miejskim przy Centrum Kultury i Sztuki oraz kaliskim „deptakiem”. A wszystko to za sprawą Międzynarodowego Festiwalu Artystycznych Działań Ulicznych LA STRADA, który odbędzie się już po raz 24-ty.więcej
 
Nowy Jork w Poznaniu - po raz pierwszy w stolicy Wielkopolski wieczór autorski Magdaleny Rittenhouse , autorki książki : „Nowy Jork. Od Mannahaty do Ground Zero” (wyd.Czarne)
Spotkanie z Magdaleną Rittenhouse poprowadzi Violetta Szostak, dziennikarka Gazety Wyborczej Poznań.więcej
 
Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego oraz Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu zapraszają Państwa do udziału w szkoleniach/warsztatach dotyczących rewitalizacji społeczno-infrastrukturalnej. Szkolenia odbędą się w 21.06 w Koninie oraz 22.06 w Kaliszu. Podczas zajęć w formie wykładu i praktycznej pracy na dokumentach wskażemy m.in. jak włączyć element społeczny w przebieg procesu rewitalizacji, na czym polega partycypacja społeczna, budowanie partnerstw, określanie celów społecznych w działaniach inwestycyjnych, wskażemy źródła finansowania takich przedsięwzięć. Zaprezentujemy również więcej
 
ULUBIONE UTWORY DRUHA
Chór Chłopięcy i Męski Filharmonii Poznańskiej Poznańskie Słowiki   
Maciej WIELOCH - dyrygent, przygotowanie chóru i orkiestry
Orkiestra Symfoniczna Filharmonii Pomorskiejwięcej
 
Marszałek Województwa Wielkopolskiego zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, prowadzące działalność na terenie województwa wielkopolskiego, do zgłaszania kandydatów na członków Wielkopolskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego. Termin upływa 30 czerwca 2017 roku. Będzie to już trzecia, tym razem trzyletnia kadencja tego gremium. Do zadań Wielkopolskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego należy przede wszystkim współtworzenie koncepcji więcej
 
„Niezwykłą niedzielę przeżywała ostatnio Kopanica, wieś położona w pow. wolsztyńskim, tuż nad granicą niemiecką. Oto z inicjatywy miejscowego proboszcza ks. kanonika Edmunda Majkowskiego, zjechali się po raz pierwszy wielkopolscy muzykanci ludowi, i stanęli do zawodów. Było wśród nich sześciu koźlarzy, jeden dudziarz i trzech skrzypków.więcej
 
Sejmik Młodzieży Województwa Wielkopolskiego pn. „Marzenia młodzieży o Wielkopolsce 2020+” to projekt, który został przygotowany przez przewodniczącą Sejmiku Województwa Wielkopolskiego Zofię Szalczyk. Do współpracy przy jego powstawaniu zostali zaproszeni również starostwie oraz prezydenci miast na prawach powiatu. Oferta współpracy przy projekcie została wysłana także do wszystkich szkół ponadgimnazjalnych w województwie wielkopolskim.I etapem całego projektu było przygotowanie przez dwuosobowe zespoły uczniowskie pracy pt. „Stąd jesteśmy! Nasza „Mała Ojczyzna” w naszych marzeniach”, więcej
 
11 czerwca o g. 14.00 amfiteatr w Kramsku wypełnią wydarzenia muzyczne, plastyczne i taneczne adresowane do dzieci i dorosłych. Będzie można posłuchać m.in. kapel ludowych, zespołów śpiewaczych, instrumentalistów, skosztować tradycyjnych potraw, odwiedzić kiermasz sztuki ludowej i wziąć udział w zabawie tanecznej „Oj, dana, dana...”.więcej
 
Christian ZACHARIAS - fortepian, dyrygent
Orkiestra Filharmonii Poznańskiej
Bartosz MICHAŁOWSKI - wprowadzenie słowne do koncertuwięcej
 
Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego ogłasza dodatkowy nabór przedsiębiorstw na stoisko regionalne Województwa Wielkopolskiego w 2017 r. na targi wpisane w obszar Inteligentnych Specjalizacji: „Wnętrza przyszłości”. Nabór skierowany jest do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (zgodnie z rozporządzeniem Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r.) posiadających siedzibę na terenie województwa wielkopolskiego, których działalność jest zgodna z obszarem inteligentnej specjalizacji „Wnętrza przyszłości”. Urząd Marszałkowski zaplanował w ramach inteligentnej specjalizacji „Wnętrza przyszłości” więcej
 
Departament Gospodarki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego animuje współpracę podmiotów reprezentujących poszczególne tzw. inteligentne specjalizacje w ramach Wielkopolskiego Forum Inteligentnych Specjalizacji. W skład Forum wchodzą przedsiębiorcy, przedstawiciele świata nauki, władze publiczne. 9 czerwca odbędzie się kolejne posiedzenie, na które zapraszamy wszystkie firmy zainteresowane wsparciem dla procesów innowacyjnych. Celem wydarzenia jest pogłębianie współpracy pomiędzy przedstawicielami biznesu i nauki na rzecz realizacji nowych projektów. W ramach spotkania można będzie między innymi poznać ofertę kilkunastu więcej
 
Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego oraz Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu zapraszają Państwa do udziału w szkoleniu/warsztacie dotyczącym rewitalizacji społeczno-infrastrukturalnej. Szkolenie odbędzie się 13 czerwca 2017 r. Podczas zajęć w formie wykładu i praktycznej pracy na dokumentach wskażemy m.in. jak włączyć element społeczny w przebieg procesu rewitalizacji, na czym polega partycypacja społeczna, budowanie partnerstw, określanie celów społecznych w działaniach inwestycyjnych, wskażemy źródła finansowania takich przedsięwzięć. Zaprezentujemy również Dobre Praktyki w zakresie więcej
 

« Poprzedni 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 158 Następny »