Aktualności GospodarczeW ramach podejmowanych  działań na rzecz  z rozwoju sektora design w naszym województwie Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego  podjął współpracę z Instytutem Wzornictwa   Przemysłowego przy realizacji projektu „ Poprawa konkurencyjności przedsiębiorstw poprzez wzornictwo (innowacja procesowa i produktowa)” – „Zaprojektuj swój zysk”  (ZSZ). Projekt ten realizowany jest do roku 2011 w ramach Programu  Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. „Zaprojektuj Swój Zysk” to projekt który, wskazuje przedsiębiorcom na możliwości rozwoju oparte o design. Dostarcza specjalistycznej wiedzy, więcej
 

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego, Departament Gospodarki ogłasza II edycję konkursu Wielkopolski Lider Innowacji, którego celem jest: wyłonienie i wsparcie inicjatyw innowacyjnych, które wpisują się w Regionalną Strategię Innowacji dla Województwa Wielkopolskiego, umacniają środowisko przyjazne innowacjom, wykorzystują innowacyjne zasoby regionu. Uczestnikami konkursu mogą być, mające siedzibę na terenie Województwa Wielkopolskiego: jednostki badawczo-rozwojowe, jednostki samorządu więcej
 

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego przy współpracy z partnerami brazylijskimi jest organizatorem Misji Gospodarczej do Brazylii, która odbędzie się w dniach 28 sierpnia - 6 września 2010 roku. Misja organizowana jest w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013, Priorytet I Konkurencyjność przedsiębiorstw, Działanie 1.5 Promocja regionalnej gospodarki, projekt kluczowy „Kompleksowa promocja gospodarki i inwestycji w Wielkopolsce”. Celem Misji jest stworzenie możliwości nawiązania bezpośredniego kontaktu i prowadzenie konkretnych, szczegółowych rozmów pomiędzy więcej
 

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego jest organizatorem Misji Gospodarczej Wielkopolskich Przedsiębiorstw do Brazylii, która odbędzie się w dniach 10-17 września 2010 roku. Misja organizowana jest w  ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013, Priorytet I Konkurencyjność przedsiębiorstw, Działanie 1.5 Promocja regionalnej gospodarki, projekt kluczowy „Kompleksowa promocja gospodarki i inwestycji w Wielkopolsce”. Celem Misji jest stworzenie możliwości nawiązania bezpośredniego kontaktu i prowadzenie konkretnych, szczegółowych rozmów pomiędzy przedsiębiorcami polskimi i brazylijskimi, zapoznanie się więcej
 

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego jest organizatorem wyjazdu na targi inwestycyjne Expo Real w Monachium, który odbędzie się w dniach 3 – 6 października 2010 roku. Wyjazd organizowany jest w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013, Priorytet I Konkurencyjność przedsiębiorstw, Działanie 1.5 Promocja regionalnej gospodarki, projekt kluczowy „Kompleksowa promocja gospodarki i inwestycji w Wielkopolsce”. Celem wyjazdu jest stworzenie możliwości nawiązania przez jednostki  samorządu terytorialnego bezpośredniego kontaktu z inwestorami więcej
 

Przedłużenie naboru na misję do Kazachstanu do piątku 21 maja 2010r . do godz.12.00!   Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego jest organizatorem Misji Gospodarczej Wielkopolskich Przedsiębiorstw do Kazachstanu, która odbędzie się w dniach 6-11 czerwca 2010 roku. Misja organizowana jest w  ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013, Priorytet I Konkurencyjność przedsiębiorstw, Działanie 1.5 Promocja regionalnej gospodarki, projekt kluczowy „Kompleksowa promocja gospodarki i inwestycji w Wielkopolsce”. Celem Misji jest stworzenie możliwości nawiązania więcej
 

Trwają publiczne konsultacje studium wykonalności projektu budowy Wielkopolskiej Sieci Szerokopasmowej. Urząd Marszałkowski w Poznaniu i Wielkopolska Sieć Szerokopasmowa S.A. z przyjemnością informują, że 15 kwietnia 2010 r., w terminie zgodnym z umową, konsorcjum wykonawców studium wykonalności projektu „Budowa Wielkopolskiej Sieci Szerokopasmowej” złożyło u zamawiającego komplet dokumentów składających się na studium. Zgodnie z postanowieniami podjętymi w trakcie spotkania Grupy Roboczej projektu z dnia 9 kwietnia 2010 r. trwają właśnie publiczne konsultacje zawartości studium więcej
 

Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych przy współpracy z Centrum Obsługi Inwestora oraz Marszałkiem Województwa Wielkopolskiego ogłasza IV edycję ogólnopolskiego Konkursu "Grunt na medal" 2010. Konkurs jest organizowany pod patronatem Wiceprezesa Rady Ministrów, Ministra Gospodarki. Pana Waldemara Pawlaka oraz Marszałka Województwa Wielkopolskiego, Pana Marka Woźniaka. Celem Konkursu jest wyłonienie i promocja najlepszych terenów pod inwestycje produkcyjne. Konkurs daje niebywałą możliwość promocji gminy, a zarazem umożliwia pozyskanie nowych inwestycji. Najlepsze zgłoszone tereny będą, więcej
 

Departament Gospodarki informuje o ogłoszeniu otwartego konkursu ofert a realizację w formie wspierania zadań publicznych Województwa Wielkopolskiego w dziedzinie działalności wspomagającej rozwój gospodarczy w roku 2010 (na podstawie Uchwały nr 3650/10 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 11 marca 2010 r.) Dokumenty konkursowe są do pobrania ze strony internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego: www.bip.umww.pl  Wnioski można składać do 12 kwietnia 2010 roku do godz. 15.30 w siedzibie Departamentu więcej
 

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego przy współpracy z indyjskimi partnerami jest organizatorem Misji Gospodarczej Wielkopolskich Przedsiębiorstw do Indii, która odbędzie się w dniach 2–9 maja 2010 roku. Misja organizowana jest w  ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013, Priorytet I Konkurencyjność przedsiębiorstw, Działanie 1.5 Promocja regionalnej gospodarki, projekt kluczowy „Kompleksowa promocja gospodarki i inwestycji w Wielkopolsce”. Celem Misji jest stworzenie możliwości nawiązania bezpośredniego kontaktu i prowadzenie konkretnych, szczegółowych rozmów pomiędzy przedsiębiorcami więcej
 

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego przy współpracy z brazylijskimi partnerami jest organizatorem Misji Gospodarczej Wielkopolskich Przedsiębiorstw do Brazylii, która odbędzie się w dniach 18 - 25 kwietnia 2010 roku. Misja organizowana jest w  ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013, Priorytet I Konkurencyjność przedsiębiorstw, Działanie 1.5 Promocja regionalnej gospodarki, projekt kluczowy „Kompleksowa promocja gospodarki i inwestycji w Wielkopolsce”. Celem Misji jest stworzenie możliwości nawiązania bezpośredniego kontaktu i prowadzenie konkretnych, szczegółowych rozmów więcej
 

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego jest organizatorem wyjazdu na targi inwestycyjne w Cannes, który odbędzie się w dniach 15 - 19 marca 2010 roku. Wyjazd organizowany jest w  ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013, Priorytet I Konkurencyjność przedsiębiorstw, Działanie 1.5 Promocja regionalnej gospodarki, projekt kluczowy „Kompleksowa promocja gospodarki i inwestycji w Wielkopolsce”. Celem wyjazdu jest stworzenie możliwości nawiązania przez jednostki samorządu terytorialnego bezpośredniego kontaktu z inwestorami i zwiększenie ich zdolności więcej
 

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego przy współpracy z brazylijskimi partnerami jest organizatorem Misji Gospodarczej Wielkopolskich Przedsiębiorstw do Brazylii, która odbędzie się w dniach 21 - 28 marca 2010 roku. Misja organizowana jest w  ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013, Priorytet I Konkurencyjność przedsiębiorstw, Działanie 1.5 Promocja regionalnej gospodarki, projekt kluczowy „Kompleksowa promocja gospodarki i inwestycji w Wielkopolsce”. Celem Misji jest stworzenie możliwości nawiązania bezpośredniego kontaktu i prowadzenie konkretnych, szczegółowych rozmów więcej
 

12 grudnia 2009 nastąpiło uroczyste rozstrzygnięcie konkursu organizowanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego "Kuźnia Talentów". Nagrody Zwycięzcom wręczył Przewodniczący Kapituły Konkursu, Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego Leszek Wojtasiak. Wyniki Konkursu: I miejsce - Projekt i wykonanie robota do prac podwodnych w akwenach śródlądowych  - Wojciech Biegański i Jakub Ceranka II miejsce - Zastosowanie sterowników rozmytych do automatycznego pilotowania modelu śmigłowca - Michał Okulski III miejsce więcej
 

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego organizuje przy współpracy ze Stowarzyszeniem Gmin i Powiatów Wielkopolski „Wielkopolskie Forum Atrakcyjności Inwestycyjnej”, w ramach którego odbędą się dwie konferencje: Przygotowanie terenów inwestycyjnych oraz promocja Elektronicznej Bazy Ofert Inwestycyjnych Województwa Wielkopolskiego dla jednostek samorządu terytorialnego. Procedura i metodyka obsługi inwestora oraz promocja Elektronicznej Bazy Ofert Inwestycyjnych Województwa Wielkopolskiego dla jednostek samorządu terytorialnego.   Celem konferencji jest zaprezentowanie instrumentów więcej
 

Centrum Partnerstwa Publiczno-Prywatnego realizuje projekt „Fundusze Europejskie szansą rozwoju PPP w Polsce”, w ramach którego organizowanych jest cykl 16 konferencji regionalnych poszerzonych o warsztaty tematyczne, upowszechniających wiedzę o dostępnych Funduszach Europejskich oraz wykorzystaniu ich do wytwarzania infrastruktury i świadczenia usług publicznych w formule partnerstwa publiczno-prywatnego. Szkolenie w Poznaniu odbędzie się w dniach 7 i 8 grudnia 2009 r. Zakres tematyczny obejmuje: Konferencja (dzień pierwszy):   Fundusze Europejskie więcej
 

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego przy współpracy z indyjskimi  partnerami jest organizatorem Misji Gospodarczej Wielkopolskich Przedsiębiorstw do Indii, która odbędzie się w dniach 17 - 24 stycznia 2010 roku. Misja organizowana jest w  ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013, Priorytet I Konkurencyjność przedsiębiorstw, Działanie 1.5 Promocja regionalnej gospodarki, projekt kluczowy „Kompleksowa promocja gospodarki i inwestycji w Wielkopolsce”. Celem Misji jest stworzenie możliwości nawiązania bezpośredniego kontaktu i prowadzenie konkretnych, szczegółowych rozmów więcej
 

31 października 2009 roku mija termin nadsyłania wniosków w Konkursie o Nagrodę Marszałka Województwa Wielkopolskiego „i-Wielkopolska – Innowacyjni dla Wielkopolski”. Jest to najważniejsze wyróżnienie w Województwie Wielkopolskim w sferze nowoczesnej gospodarki. Zainteresowane firmy z Wielkopolski mogą zgłaszać swoją kandydaturę w dwóch kategoriach: „Innowacyjna Inwencja” oraz „Mikro Przyszłości”. Zachęcamy zespoły naukowo-badawcze i firmy, które prace tych zespołów wdrażają do produkcji oraz najmniejsze przedsiębiorstwa, zatrudniające do 9 pracowników. Nagrodzone jednostki oprócz nagród pieniężnych więcej
 

Szanowni Państwo, z przykrością informujemy o rezygnacji z misji gospodarczej Kanadyjskiej Instytucji Bois Francs Economic Development Corporation. W związku z tym przewidywana konwencja Forum została zmieniona. Udział w Forum wezmą firmy kanadyjskie reprezentujące misję gospodarczą zorganizowaną przez Ambasadę Kanadyjską, a głównym celem ich wizyty jest udział w Targach Poleko. Z tego powodu Forum odbędzie się tylko w Poznaniu 23 listopada br. o godzinie 17.00, w hotelu Sheraton. Pomimo tych zmian chcielibyśmy więcej
 

Z inicjatywy Samorządu Województwa Wielkopolskiego w dniach 26 do 27 października 2009 r. przebywała w Poznaniu brazylijska misja handlowa pod przewodnictwem wiceministra Rozwoju, Przemysłu i Handlu Zagranicznego Brazylii Ivana Ramalho. Z tej okazji na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich odbyło się 27 października 2009 r. Forum Gospodarcze Polska–Brazylia. Obok przedstawicieli rządu brazylijskiego uczestniczyli w nim przedstawiciele brazylijskich firm oraz stowarzyszeń przedsiębiorców zainteresowanych wymianą handlową, kooperacją produkcyjną i wspólnymi inwestycjami. Reprezentowali oni więcej
 

« Poprzedni 1 ... 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Następny »