AktualnościMarszałek w Powiecie Wrzesińskim: fundusze unijne na rewitalizację gminy Kołaczkowo oraz otwarcie kina społecznościowego w Orzechowie

7 października w Pałacu Reymonta w Kołaczkowie Marek Woźniak, Marszałek Województwa Wielkopolskiego podpisał z Teresą Waszak, Wójtem Gminy Kołaczkowo umowę na dofinansowanie środkami unijnymi w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (WRPO 2014+) projektu pn. „Modernizacja budynku przedszkola oraz Pałacu Reymonta wraz z otoczeniem w ramach programu rewitalizacji gminy Kołaczkowo”. Wartość projektu to 2,3 mln zł, a poziom dofinansowania projektu wynosi 77% kwoty całkowitych wydatków kwalifikowalnych.więcej
 

Z wizytą na budowie Centrum Szyfrów Enigma

Marek Woźniak, Marszałek Województwa Wielkopolskiego wraz z Mariuszem Wiśniewskim, Zastępcą Prezydenta Miasta Poznania odwiedzili dziś budowę Centrum Szyfrów Enigma. To projekt realizowany przez Miasto Poznań we współpracy z Uniwersytetem im. Adama Mickiewicza. Powstanie tzw. muzeum Enigmy możliwe jest m.in. dzięki dofinansowaniu w wysokości przeszło 10 mln zł z funduszy europejskich, będących w gestii Zarządu Województwa Wielkopolskiego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2014-2020 (WRPO).więcej
 

Dom Włodarza w Luboniu zostanie odnowiony za unijne pieniądze z WRPO 2014+

Marek Woźniak, Marszałek Województwa Wielkopolskiego podpisał dziś z Małgorzatą Machalską, Burmistrzem Lubonia umowę na dofinansowanie z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014–2020 (WRPO 2014+) przebudowy i rozbudowy Domu Włodarza. – Konkurs na dofinansowanie inwestycji w obszarze dziedzictwa kulturowego regionu jest obiektem naszej szczególnej troski. Mam nadzieję, że dzięki środkom unijnym, które zabezpieczyliśmy na to przedsięwzięcie, uda się tu stworzyć ważną dla mieszkańców miasta przestrzeń kulturalną i społeczną – powiedział Marszałek.więcej
 

Marszałek Marek Woźniak w powiecie tureckim

W piątek 2 października Marszałek Marek Woźniak odwiedził powiat turecki. Najpierw w Turku spotkał się z burmistrzami i wójtami z tego powiatu, a potem wziął udział w otwarciu zmodernizowanych ze środków unijncych szkół w Rzgowie i w Sławsku.więcej
 

Wicemarszałek Wojciech Jankowiak wizytował rozbudowę DW 305

Wojciech Jankowiak, Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego, w czwartek 1 października dokonał wizytacji rozbudowywanej drogi wojewódzkiej nr 305 na terenie gminy Wijewo.więcej
 

Marszałek Marek Woźniak uczestniczył w historycznej inauguracji roku akademickiego na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

  1 października na zaproszenie Rektora i Senatu Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Marszałek Marek Woźniak był gościem 102. inauguracji roku akademickiego w dziejach tej największej wielkopolskiej uczelni.więcej
 

Noc Zawodowców 2020 Edycja 3.0: „Wielkopolska w sieci zawodów”

Noc Zawodowców „Wielkopolska w sieci zawodów” to inicjatywa Centrów Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego - jednostek organizacyjnych Samorządu Województwa Wielkopolskiego. Wydarzenie, które promuje szkolnictwo branżowe i techniczne, jako szkolnictwo pozytywnego wyboru szczególnie powinno zainteresować uczennice i uczniów klas 7 i 8. Przedsięwzięcie tradycyjnie już zostało objęte honorowym patronatem Marka Woźniaka, Marszałka Województwa Wielkopolskiego.więcej
 

Udogodnienia dla pasażerów kolei na stacji w Nowych Skalmierzycach. Dzięki marszałkowskim funduszom UE

„Stworzenie poczekalni w budynku dworca w Nowych Skalmierzycach na potrzeby osobowego ruchu kolejowego” to nazwa zadania realizowanego przez Gminę i Miasto Nowe Skalmierzyce przy wsparciu marszałkowskich środków unijnych w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Unijne dofinansowanie stanowi 85 procent wydatków kwalifikowalnych, tj. prawie 400 tys. zł, wartej 470 tys. zł inwestycji. 29 września br. w uroczystości oddania do użytku poczekalni w tym zabytkowym obiekcie udział wziął Marek Woźniak, Marszałek Województwa Wielkopolskiego.więcej
 

W Światowym Dniu Turystyki Marszałek podziękował przedstawicielom branży turystycznej

Przypadający 27 września Światowy Dzień Turystyki ma w tym roku inny niż dotychczas wymiar. To wyjątkowe święto obchodzimy dziś w obliczu pandemii COVID-19, która zatrzymała świat w ujęciu zarówno społecznym, jak i gospodarczym, wymagając podejmowania zdecydowanych działań pozwalających na jej ograniczenie. Turystyka, jako sektor gospodarki, wciąż zmaga się z dotkliwymi skutkami nałożonych obostrzeń i izolacji. Rok 2020 okazał się wyjątkowo trudny dla biur podróży, hotelarstwa, gastronomii, firm transportowych, eventowych i targowych, pilotów oraz przewodników turystycznych.więcej
 

Marszałek Woźniak podczas 81. rocznicy powstania Polskiego Państwa Podziemnego: „To pamięć o ludziach, którzy przezwyciężyli strach”

Jak co roku, 27 września Marszałek Marek Woźniak przed pomnikiem Polskiego Państwa Podziemnego i Armii Krajowej w Poznaniu, w kameralnej formule, po raz pierwszy bez licznego udziału Wielkopolan – w imieniu ich i własnym oddał cześć tym, którzy podczas wojny i okupacji poświęcili życie i siły walce o przetrwanie Ojczyzny.więcej
 

W poniedziałek 28 września 2020 roku o godz. 11.00 w Sali Sesyjnej Urzędu Marszałkowskiego przy al. Niepodległości 34 w Poznaniu rozpocznie się XXII sesja Sejmiku Województwa Wielkopolskiego.więcej
 

Wielkopolska obrała kurs na wodór

We wtorek 29 września 2020 roku Jacek Bogusławski, Członek ZWW i jednocześnie Przewodniczący Wielkopolskiej Platformy Wodorowej otworzy organizowaną przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego KONFERENCJĘ ONLINE „Wielkopolska – kierunek wodór”.  Konferencja rozpocznie się o godz. 9.00 i potrwa do godz. 13.00. Do udziału w tym bezpłatnym wydarzeniu są zaproszeni wszyscy zainteresowani wykorzystywaniem wodoru i wiążący swą przyszłość z rozwojem gospodarki wodorowej.więcej
 

Dni Otwarte Funduszy Europejskich na finiszu

*Dziś (25.09) rozpoczyna się finał siódmej edycji Dni Otwartych Funduszy Europejskich (DOFE). To ogólnopolska akcja mająca na celu promocję projektów realizowanych przy wsparciu Funduszy Europejskich. Akcję zainaugurowaliśmy wizytą na budowie Wielkopolskiego Centrum Zdrowia Dziecka w Poznaniu. - Jesteśmy już na takim etapie, który pozwala powiedzieć, że będzie to piękny nowoczesny, chyba najnowocześniejszy szpital w Polsce, jeśli chodzi o szpitale pediatryczne – powiedział dziś Marszałek Marek Woźniak. - Pokoje dla pacjentów to więcej
 

Unijne pieniądze z WRPO 2014+ przywracają świetność zabytkom Leszna

24 września 2020 roku podczas uroczystości zakończenia modernizacji Ratusza w Lesznie Marek Woźniak, Marszałek Województwa Wielkopolskiego podpisał umowę z Prezydentem Miasta Łukaszem Borowiakiem na dofinansowanie tej inwestycji kwotą blisko 2 mln złotych z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 (WRPO 2014+). Zarząd Województwa Wielkopolskiego przyznał leszczyńskiemu samorządowi unijne dofinansowanie na projekt pn. „Remont elewacji oraz przyziemia Ratusza wraz z przebudową instalacji odgromowej. Stworzenie przestrzeni społeczno-partycypacyjnej, jako kluczowy element rewitalizacji Leszna”. Inwestycja została zrealizowana we współpracy z Miejską Biblioteką Publiczną im. Stanisława Grochowiaka w Lesznie.więcej
 

Marszałek Woźniak w Turku i Koninie: Traktujemy bardzo poważnie tę szansę dla Wielkopolski Wschodniej, jaką dają środki finansowe w ramach Funduszu Sprawiedliwej Transformacji

Marek Woźniak, Marszałek Województwa Wielkopolskiego odwiedził Turek i Konin. W Turku Marszałek podpisał umowy w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (WRPO 2014+).
- Podpisaliśmy właśnie dwie umowy na dofinansowanie środkami unijnymi będącymi w naszej gestii ciekawych projektów. Jeden poszerzy ofertę muzeum i uczyni jego ofertę bardziej atrakcyjną dla zwiedzających, drugi zaś umożliwi rewitalizację parku miejskiego.więcej
 

Rozbudowana oczyszczalnia ścieków w Racocie i kanalizacja w Turwi oddane do użytku.  Gmina Kościan bardziej eko dzięki UE

21 września 2020 roku Marek Woźniak, Marszałek Województwa Wielkopolskiego wziął udział – na zaproszenie  Wójta gminy Kościan -  w otwarciu oczyszczalni ścieków w Racocie. Inwestycja pn. „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Racocie wraz z solarną suszarnią osadów ściekowych. Budowa kanalizacji sanitarnej w Turwi (wymiana nieszczelnej kanalizacji sanitarnej)” została wsparta marszałkowskimi środkami unijnymi w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Gmina pozyskała kwotę ponad 7,2 mln zł, co stanowi 64%  całkowitych wydatków kwalifikowalnych przedsięwzięcia. więcej
 

Bezpłatne przejazdy pociągami z okazji Dnia bez Samochodu

Dzień bez Samochodu obchodzony jest w ramach Europejskiego Tygodnia Zrównoważonego Transportu. Z tej okazji 22 września 2020 r. każda osoba posiadająca przy sobie ważny dowód rejestracyjny samochodu może skorzystać z bezpłatnych przejazdów w obrębie Województwa Wielkopolskiego pociągami Kolei Wielkopolskich oraz POLREGIO.więcej
 

„Nasza obecność tutaj jest wyrazem hołdu dla ofiar i rodzajem warty pełnionej po to, aby zło nie powróciło”

Mszą świętą w kościele św. Jana Kantego w Poznaniu, w intencji pomordowanych w czasie II wojny światowej rozpoczęły się obchody 81. rocznicy wydania rozkazu utworzenia pierwszych obozów dla polskich oficerów, żołnierzy i policjantów przez władze ZSRR. Marszałek Marek Woźniak wraz z Prezesem Stowarzyszenia Katyń Wojciechem Bogajewskim złożyli kwiaty w kaplicy św. Józefa. To szczególne miejsce poświęcone jest pamięci ofiar stalinowskiego terroru.więcej
 

Pamięci ofiar sowieckiej napaści na Polskę

*Marek Woźniak, Marszałek Województwa Wielkopolskiego 17 września 2020 r. wziął udział w uroczystości upamiętniającej ofiary 81. rocznicy napaści wojsk sowieckich na Polskę. Obchody, których gospodarzem był Wojewoda Wielkopolski, rozpoczęły się mszą świętą w intencji poległych i pomordowanych w latach II wojny światowej, która została odprawiona w Farze Poznańskiej. Bezpośrednio po mszy zaproszone osoby przeszły przed pomnik 15. Pułku Ułanów Poznańskich, gdzie złożone zostały kwiaty. Główna część obchodów rocznicowych, zakończona złożeniem wspólnej więcej
 

« Poprzedni 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 162 Następny »