Aktualności Gospodarcze LISTA JST/stowarzyszeń zakwalifikowanych do udziału w targach MIPIM w Cannes (8 - 11 marca 2011 r.) 1.  Urząd Miejski w  Śremie: Burmistrz Adam Lewandowski oraz Dorota Gandecka (58 pkt.), 2.  Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Wielkopolski: Łukasz Filipiak oraz Michał Chojara (51 pkt.), 3. Starostwo Powiatowe w Gnieźnie: Agnieszka Rzempała - Chmielewska oraz Juliusz Trojanowski (44 pkt.), 4.  Urząd Miasta Gniezna: Kinga Matuszak (37 pkt.), 5.  Stowarzyszenie Samorządowe A2 Wielkopolska: Elżbieta Kaczmarek (37 pkt.), 6.  Urząd Miasta Leszna: Alicja więcej
 

 LISTA przedsiębiorców z sektora ICT zakwalifikowanych do wyjazdu do Niemiec w związku z targami oprogramowania, sprzętu komputerowego i nowych technologii CEBIT w Hanowerze (1-5 marca 2011 r.)   Jakub Kwaśnik (Prezes Zarządu) - eXant Software Polska Sp. z o.o. Mikołaj Zmierczak (Dyrektor Zarządzający) - Verax Systems Sp. z o. o. Rafał Ejsymont (Prezes Zarządu) – Innovio Sp. z o.o. Antoni więcej
 

W związku z wolnymi miejscami, uprzejmie informujemy o przedłużeniu naboru na uczestnictwo w targach inwestycyjnych w Cannes. Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego jest organizatorem udziału samorządów lokalnych w targach inwestycyjnych MIPIM w Cannes, które odbędą się w dniach 8 – 11 marca 2011 roku. Udział w targach organizowany jest w  ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013, Priorytet I Konkurencyjność przedsiębiorstw, Działanie 1.5 Promocja regionalnej gospodarki, projekt kluczowy „Kompleksowa promocja gospodarki więcej
 

Nabór uzupełniający na Misję Gospodarczą do Indii połączoną z udziałem w konferencji NASSCOM Leadership Forum „Drivers for the decade” (Mumbaj), 6-12 lutego 2011 r. W związku z wolnymi miejscami, uprzejmie informujemy o przedłużeniu naboru uzupełniającego na misję gospodarczą do Indii, połączoną z udziałem w konferencji NASSCOM Leadership Forum „Drivers for the decade” (Mumbaj).. Beneficjentami projektu mogą być wielkopolskie przedsiębiorstwa, uczelnie, jednostki badawczo-rowojowe oraz jednostki samorządu terytorialnego.   Celem Misji jest promocja więcej
 

W 2011 roku Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego planuje misje powiązane z udziałem w wybranych targach. Misje zostaną przygotowane do realizacji, jeżeli na proponowaną imprezę targową zostanie podpisane MINIMUM 5 umów z uczestnikami. Beneficjentami projektu mogą być wielkopolscy przedsiębiorcy, uczelnie publiczne i niepubliczne, jednostki samorządu terytorialnego oraz jednostki badawczo-rozwojowe.    Wszystkich zainteresowanych udziałem w wymienionych targach prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego oraz przesłanie go na adres e-mail: agnieszka.lacka@umww.pl lub magdalena.muszynska@umww.pl, do dnia więcej
 

W związku z wolnymi miejscami, uprzejmie informujemy o otwarciu naboru uzupełniającego na Misję Gospodarczą Wielkopolskich Przedsiębiorstw do Indii połączoną z udziałem w konferencji NASSCOM Leadership Forum „Drivers for the decade” (Mumbaj).   Celem Misji jest promocja regionalnej gospodarki oraz umożliwienie wielkopolskim przedsiębiorcom nawiązania bezpośredniego kontaktu i przeprowadzenia pierwszych rozmów z indyjskimi kontrahentami. Międzynarodowa konferencja NASSCOM Leadership Forum „Drivers for the decade”, w której wezmą udział uczestnicy Misji, odbędzie się w dniach 8-10 więcej
 

Fundacja - "Kaliski Inkubator Przedsiębiorczości" jest dystrybutorem  specjalnych pożyczek dla przedsiębiorców dotkniętych skutkami powodzi w 2010 roku, które znajdują się m.in. na terenie województwa wielkopolskiego. Podstawą prawną jest art. 17 ustawy z dnia 12 sierpnia 2010 r. o wspieraniu przedsiębiorców dotkniętych skutkami powodzi z 2010 r. O bezzwrotną pożyczką mogą ubiegać się wyłącznie przedsiębiorcy, którzy w 2010 r. ponieśli szkody w wyniku powodzi lub osunięć ziemi wywołanych deszczami,  którzy w dniu kataklizmu więcej
 

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego jest organizatorem Misji Gospodarczej do Indii, która odbędzie się w dniach 6-12 lutego 2011 roku. Misja organizowana jest w  ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013, Priorytet I Konkurencyjność przedsiębiorstw, Działanie 1.5 Promocja regionalnej gospodarki, projekt kluczowy „Kompleksowa promocja gospodarki i inwestycji w Wielkopolsce”. Celem Misji jest promocja regionalnej gospodarki oraz umożliwienie wielkopolskim przedsiębiorcom nawiązania bezpośredniego kontaktu i przeprowadzenia pierwszych rozmów z indyjskimi kontrahentami. Dodatkowo w więcej
 

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego jest organizatorem udziału wielkopolskich przedsiębiorstw w największych w Europie targach oprogramowania, sprzętu komputerowego i nowych technologii CeBIT 2011 w Hanowerze (Niemcy), które odbędą się w dniach 1 – 5 marca 2011 roku. Udział w targach organizowany jest w  ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013, Priorytet I Konkurencyjność przedsiębiorstw, Działanie 1.5 Promocja regionalnej gospodarki, projekt kluczowy „Kompleksowa promocja gospodarki i inwestycji w Wielkopolsce”. Celem udziału wielkopolskich więcej
 

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego jest organizatorem udziału samorządów lokalnych w targach inwestycyjnych MIPIM w Cannes, które odbędą się w dniach 8 – 11 marca 2011 roku. Udział w targach organizowany jest w  ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013, Priorytet I Konkurencyjność przedsiębiorstw, Działanie 1.5 Promocja regionalnej gospodarki, projekt kluczowy „Kompleksowa promocja gospodarki i inwestycji w Wielkopolsce”. Celem udziału samorządów lokalnych Województwa Wielkopolskiego w targach MIPIM jest stworzenie możliwości nawiązania więcej
 

Na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego Firma AGERON POLSKA tworzy Strategię promocji gospodarczej województwa wielkopolskiego na lata 2010-2020. Celem projektu jest ustalenie, jak promować gospodarkę wielkopolską i firmy z Wielkopolski, by wzmocnić ich konkurencyjność, szczególnie w zakresie działalności eksportowej. Ponadto w Strategii określimy jak podnosić atrakcyjność inwestycyjną regionu oraz wspierać turystykę biznesową. Na przełomie października i listopada 2010 r. planujemy serię spotkań konsultacyjnych w poszczególnych subregionach Wielkopolski. Chcemy lepiej poznać uwarunkowania funkcjonowania więcej
 

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego uczestniczy w organizacji Konkursu „Europejskie Nagrody Przedsiębiorczości 2010” ogłoszonego przez Komisję Europejską. Celem Konkursu jest rozpoznanie pomyślnie przeprowadzonych działań i inicjatyw podjętych w celu propagowania prywatnej inicjatywy i ducha przedsiębiorczości, ukazanie i rozpowszechnienie przykładów nowatorskiej polityki i praktyki w dziedzinie przedsiębiorczości, zwiększanie świadomości społecznej na temat roli przedsiębiorczości w społeczeństwie oraz zachęcanie     i inspirowanie potencjalnych przedsiębiorców. O „Europejskie Nagrody Przedsiębiorczości” mogą ubiegać się władze publiczne z więcej
 

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego jest organizatorem Misji Gospodarczej do Kazachstanu, która odbędzie się w dniach 17-22 października 2010 roku. Misja organizowana jest w  ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013, Priorytet I Konkurencyjność przedsiębiorstw, Działanie 1.5 Promocja regionalnej gospodarki, projekt kluczowy „Kompleksowa promocja gospodarki i inwestycji w Wielkopolsce”. Celem Misji jest stworzenie możliwości nawiązania bezpośredniego kontaktu i prowadzenia konkretnych rozmów pomiędzy polskimi i kazachskimi przedstawicielami nauki w kazachskich miastach Astana, więcej
 

W związku z istniejącymi jeszcze miejscami wolnymi, uprzejmie informujemy o otwarciu naboru uzupełniającego na Misję Gospodarczą wielkopolskich przedsiębiorców, jednostek samorządu terytorialnego i uczelni wyższych do Brazylii (Sao Paulo, Parana, Goias), odbywającą się w dniach 28.08-06.09.2010. Nabór uzupełniający prowadzony jest w dniach 16-18 sierpnia 2010 r.   Misja Gospodarcza realizowana jest w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013, Priorytet I Konkurencyjność przedsiębiorstw, Działanie 1.5 Promocja regionalnej gospodarki, projekt kluczowy „Kompleksowa więcej
 

W związku z istniejącymi jeszcze miejscami wolnymi, uprzejmie informujemy o otwarciu naboru uzupełniającego na Misję Gospodarczą do Brazylii w dniach 10-17.09.2010, połączoną z udziałem w Targach Equipotel w Sao Paulo 13-16.09 (Sao Paulo). Nabór uzupełniający prowadzony jest w dniach 16-18 sierpnia 2010 r.   Misja Gospodarcza realizowana jest w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013, Priorytet I Konkurencyjność przedsiębiorstw, Działanie 1.5 Promocja regionalnej gospodarki, projekt kluczowy „Kompleksowa promocja gospodarki więcej
 

Stowarzyszenie Eksporterów Polskich organizuje Konkurs Eksporterów o tytuł „Wybitny Eksporter Roku 2010”. Nadrzędnym celem konkursu jest promocja eksporterów ze wszystkich branż i regionów. Udział eksporterów w konkursie – zarówno małych, średnich, jak i dużych – jest bezpłatny. Zgodnie z Regulaminem konkursu laureaci zostaną uhonorowani: tytułami „Wybitny Eksporter Roku 2010”, medalami Stowarzyszenia Eksporterów Polskich „Wybitny Eksporter Roku 2010”, nagrodą Grand Prix Ministra więcej
 

Na zaproszenie otrzymane z Ministerstwa Gospodarki delegacja z Wielkopolski wzięła udział w I posiedzeniu Polsko-Armeńskiej Komisji Międzyrządowej ds. Współpracy Gospodarczej, która odbyła się w dniu 13 lipca 2010 roku w Erewaniu. Komisja funkcjonuje na podstawie podpisanej 12 marca 2010 roku Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Armenii o współpracy gospodarczej. Posiedzeniu Komisji przewodniczył podsekretarz stanu w Ministerstwie Gospodarki Marcin Karolec. W skład delegacji wchodzili przedstawiciel UMWW Pan Jakub Jędrzejewski więcej
 

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego jest organizatorem Misji Gospodarczej Wielkopolskich Przedsiębiorstw do Brazylii, która odbędzie się w dniach 10-17 września 2010 roku. Misja organizowana jest w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013, Priorytet I Konkurencyjność przedsiębiorstw, Działanie 1.5 Promocja regionalnej gospodarki, projekt kluczowy "Kompleksowa promocja gospodarki i inwestycji w Wielkopolsce". Celem Misji jest stworzenie możliwości nawiązania bezpośredniego kontaktu i prowadzenie konkretnych, szczegółowych rozmów pomiędzy przedsiębiorcami polskimi i brazylijskimi, zapoznanie się więcej
 

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego przedłuża termin naboru na Misję Gospodarczą do Brazylii, która odbędzie się w dniach 28 sierpnia - 6 września 2010 roku ( http://www.umww.pl/biznes/aktualnosci/misja-gospodarcza-do-brazylii.html)  oraz na Misję Gospodarczą Wielkopolskich Przedsiębiorstw do Brazylii połączona z udziałem w targach Equipotel 2010 w Sao Paulo, która odbędzie się w dniach 10-17 września 2010 roku ( http://www.umww.pl/biznes/aktualnosci/misja-gospodarcza-wielkopolskich-przedsiebiorstw-do-brazylii-polaczona-z-udzialem-w-targach-equipotel-2010-w-sao-paulo.html). Wszystkich zainteresowanych udziałem w Misji prosimy o wypełnienie odpowiedniego formularza zgłoszeniowego oraz przesłanie go na więcej
 

Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. realizując „Program Wspierania przez Agencję Rozwoju Przemysłu S.A. inicjatyw pobudzających polską gospodarkę” prowadzi nabór wniosków o udzielenie finansowania średnim i dużym przedsiębiorcom realizującym projekty istotne z punktu widzenia pobudzania popytu w polskiej gospodarce. Szczegółowy zakres rodzajów projektów i przedsięwzięć oraz grup potencjalnych beneficjentów określają następujące załączniki do dokumentu ramowego: Załącznik nr 1 – Sektor bezpieczeństwa i obronności państwa, Załącznik nr więcej
 

« Poprzedni 1 ... 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Następny »