Aktualności Sejmiku i Urzędu


Radni zapoznali się z programami ochrony powietrza dla miasta Leszna oraz Ostrowa Wielkopolskiego i powiatu ostrowskiego przedstawionymi przez Departament Środowiska. Przekroczenia dopuszczalnych norm zanieczyszczeń powietrza w obydwu tych strefach występują głównie wzdłuż dróg krajowych. Na problemy komunikacyjne i związane z nimi zanieczyszczenia nakładają się wysokie emisje spalin i pyłów w obszarach skoncentrowanej zabudowy miejskiej. Ich najgroźniejszymi źródłami są przestarzałe piece węglowe. Dodatkowo emisję groźnych dla środowiska i zdrowia ludzi gazów więcej
 
Radni zapoznali się z programami ochrony powietrza dla miasta Leszna oraz Ostrowa Wielkopolskiego i powiatu ostrowskiego przedstawionymi przez Departament Środowiska. Przekroczenia dopuszczalnych norm zanieczyszczeń powietrza w obydwu tych strefach występują głównie wzdłuż dróg krajowych. Na problemy komunikacyjne i związane z nimi zanieczyszczenia nakładają się wysokie emisje spalin i pyłów w obszarach skoncentrowanej zabudowy miejskiej. Ich najgroźniejszymi źródłami są przestarzałe piece węglowe. Dodatkowo emisję groźnych dla środowiska i zdrowia ludzi gazów więcej
 
Radni dyskutowali nad uchwałą dotyczącą wniesienia do Wielkopolskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości aportu w postaci budynku w Pile, wycenionego na 2,9 mln zł, który należał uprzednio do Agencji Rozwoju Północnej Wielkopolski. Uchwała została zaopiniowana pozytywnie. Radni wysłuchali również informacji dotyczącej dopłat do biletów ulgowych dla przewoźników na terenie Wielkopolski. Urząd Marszałkowski realizuje 65 umów z firmami transportu publicznego w 26 kategoriach ulg. Zaplanowana na ten rok kwota dopłat przekracza 46,7 mln zł. więcej
 
Radni Komisji Rewizyjnej wzięli pod lupę ubiegłoroczne wyjazdy zagraniczne pracowników Urzędu Marszałkowskiego oraz... radnych sejmiku. Informacje przygotowane przez poszczególne deprtamenty UMWW członkowie komisji przyjęli bez dodatkowych pytań. Radni zostali też poinformowani o wstępnych wynikach wykonania budżetu województwa za 2008 rok. Według informacji skarbnik województwa, dochody i wydatki zostały wykonane na poziomie ponad 60 procent, a na tak niski wskaźnik wpływ ma przede wszystkim ujęcie w więcej
 
Radni Komisji Rewizyjnej wzięli pod lupę ubiegłoroczne wyjazdy zagraniczne pracowników Urzędu Marszałkowskiego oraz... radnych sejmiku. Informacje przygotowane przez poszczególne deprtamenty UMWW członkowie komisji przyjęli bez dodatkowych pytań. Radni zostali też poinformowani o wstępnych wynikach wykonania budżetu województwa za 2008 rok. Według informacji skarbnik województwa, dochody i wydatki zostały wykonane na poziomie ponad 60 procent, a na tak niski wskaźnik wpływ ma przede wszystkim ujęcie w więcej
 
Radni Komisji Rewizyjnej wysłuchali wyjaśnień dotyczących działalności Departamentu Geodezji, Kartografii i Gospodarki Mieniem. Przedstawiono im uzasadnienia wyborów poszczególnych rodzajów przetargów, ich celowość oraz sposoby i wyniki przeprowadzenia. Na posiedzeniu omówiono także aktualny stan wprowadzania związanego z unijnymi środkami funduszu JEREMIE. Zwrócono uwagę, iż fundusz nie został jeszcze uruchomiony, a pochłania kolejne środki na ekspertyzy prawne. Także brak decyzji w sprawie wyboru operatora funduszu wzbudza wątpliwości radnych. Ponadto na posiedzeniu zrelacjonowano działalność więcej
 
Zgodnie z planem pracy radni Komisji Kultury odwiedzili w marcu Teatr Wielki. W dyskusji podsumowującej artystyczny dorobek i kondycję ekonomiczną teatru nie było nowych wątków głośnego niedawno konfliktu pomiędzy dyrektorem Sławomirem Pietrasem a częścią zespołu Opery. Jak poinformowano radnych, w Teatrze Wielkim rozpoczęła się kolejna kontrola Urzędu Marszałkowskiego, której zadaniem m.in. będzie uzyskanie odpowiedzi na pytania związane z funkcjonowaniem teatru, postawione przez członków Komisji Rewizyjnej sejmiku. Radnym przedstawiono obszerne informacje dotyczące więcej
 
Zgodnie z planem pracy radni Komisji Kultury odwiedzili w marcu Teatr Wielki. W dyskusji podsumowującej artystyczny dorobek i kondycję ekonomiczną teatru nie było nowych wątków głośnego niedawno konfliktu pomiędzy dyrektorem Sławomirem Pietrasem a częścią zespołu Opery. Jak poinformowano radnych, w Teatrze Wielkim rozpoczęła się kolejna kontrola Urzędu Marszałkowskiego, której zadaniem m.in. będzie uzyskanie odpowiedzi na pytania związane z funkcjonowaniem teatru, postawione przez członków Komisji Rewizyjnej sejmiku. Radnym przedstawiono obszerne informacje dotyczące więcej
 
Radni Komisji Rewizyjnej wysłuchali wyjaśnień dotyczących działalności Departamentu Geodezji, Kartografii i Gospodarki Mieniem. Przedstawiono im uzasadnienia wyborów poszczególnych rodzajów przetargów, ich celowość oraz sposoby i wyniki przeprowadzenia. Na posiedzeniu omówiono także aktualny stan wprowadzania związanego z unijnymi środkami funduszu JEREMIE. Zwrócono uwagę, iż fundusz nie został jeszcze uruchomiony, a pochłania kolejne środki na ekspertyzy prawne. Także brak decyzji w sprawie wyboru operatora funduszu wzbudza wątpliwości radnych. Ponadto na posiedzeniu zrelacjonowano działalność Departamentu więcej
 
Dodatkowe inwestycje drogowe i zmiany w Wielkopolskim Regionalnym Programie Operacyjnym na lata 2007 – 2013 – to najważniejsze korekty tegorocznego budżetu województwa przyjęte podczas XXXII sesji sejmiku. Uchwalono, że za pieniądze regionalnego budżetu wykonane zostaną niektóre zadania inwestycyjne przyjęte wcześniej do realizacji w ramach WRPO. W tym roku 77 mln zł skierowano dodatkowo na przebudowy dróg wojewódzkich: 270 – na odcinku Świętosławice – Podkiejsze, 178 – Radosiew – Trzcianka, 450 więcej
 
Dodatkowe inwestycje drogowe i zmiany w Wielkopolskim Regionalnym Programie Operacyjnym na lata 2007 – 2013 – to najważniejsze korekty tegorocznego budżetu województwa przyjęte podczas XXXII sesji sejmiku. Uchwalono, że za pieniądze regionalnego budżetu wykonane zostaną niektóre zadania inwestycyjne przyjęte wcześniej do realizacji w ramach WRPO. W tym roku 77 mln zł skierowano dodatkowo na przebudowy dróg wojewódzkich: 270 – na odcinku Świętosławice – Podkiejsze, 178 – Radosiew – Trzcianka, 450 więcej
 
Lutowe posiedzenie zdominowała dyskusja nad ,,Wieloletnim planem inwestycji melioracyjnych w Wielkopolsce na lata 2008 – 2015”. Radni pozytywnie zaopiniowali projekt planu. Jego limity finansowe ustalane będą w euro, co w sytacji wahań kursowych zlotówki, radni uznali za rozwiązanie korzystniejsze. Rozmawiano także o problemie wykupu gruntów pod budowę zbiorników retencyjnych. Radni wysłuchali sprawozdania z realizacji programu promocji wielkopolskich produktów regionalnych i tradycyjnych, a także informacji o umorzeniu należności, odroczeniu i rozłożeniu więcej
 
Lutowe posiedzenie zdominowała dyskusja nad ,,Wieloletnim planem inwestycji melioracyjnych w Wielkopolsce na lata 2008 – 2015”. Radni pozytywnie zaopiniowali projekt planu. Jego limity finansowe ustalane będą w euro, co w sytacji wahań kursowych zlotówki, radni uznali za rozwiązanie korzystniejsze. Rozmawiano także o problemie wykupu gruntów pod budowę zbiorników retencyjnych. Radni wysłuchali sprawozdania z realizacji programu promocji wielkopolskich produktów regionalnych i tradycyjnych, a także informacji o umorzeniu należności, odroczeniu i rozłożeniu więcej
 
Omówiono wykonanie wojewódzkiego programu profilaktyki w walce z rakiem szyjki macicy. Wydatki na ten cel zostały zwiększone z 800 tys. do 1 miliona 240 tysięcy zł. Dyskutując o problemach związanych z restrukturyzacją samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, wskazywano zarówno na pozytywne efekty przekształceń, jak też związane z nimi problemy i ograniczenia. Podkreślano, iż w niektórych przypadkach można było zrobić więcej w celu oddłużenia i restrukturyzacji szpitali. Ponadto komisja pozytywnie zaopiniowała projekty więcej
 
Radni zapoznali się z koncepcją ,,Wielkopolskiego systemu monitorowania i prognozowania kształcenia zawodowego i ustawicznego". Celem funkcjonowania systemu jest dostarczenie informacji przydatnych uczącym się, pracodawcom oraz podmiotom kształcącym. Efektem tego ma być podniesienie jakości i celowości nauczania oraz ujednolicenie baz danych, które będą dostępne dla wszystkich. Radni wysłuchali też informacji o udziale w targach edukacyjnych oraz zaopiniowali(pozytywnie) uchwały w sprawie przeznaczenia środków finansowych na leczenie nauczycieli i zmian w budżecie biblioteki więcej
 
Radni zapoznali się z koncepcją ,,Wielkopolskiego systemu monitorowania i prognozowania kształcenia zawodowego i ustawicznego". Celem funkcjonowania systemu jest dostarczenie informacji przydatnych uczącym się, pracodawcom oraz podmiotom kształcącym. Efektem tego ma być podniesienie jakości i celowości nauczania oraz ujednolicenie baz danych, które będą dostępne dla wszystkich. Radni wysłuchali też informacji o udziale w targach edukacyjnych oraz zaopiniowali(pozytywnie) uchwały w sprawie przeznaczenia środków finansowych na leczenie nauczycieli i zmian w budżecie biblioteki więcej
 
Omówiono wykonanie wojewódzkiego programu profilaktyki w walce z rakiem szyjki macicy. Wydatki na ten cel zostały zwiększone z 800 tys. do 1 miliona 240 tysięcy zł. Dyskutując o problemach związanych z restrukturyzacją samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, wskazywano zarówno na pozytywne efekty przekształceń, jak też związane z nimi problemy i ograniczenia. Podkreślano, iż w niektórych przypadkach można było zrobić więcej w celu oddłużenia i restrukturyzacji szpitali. Ponadto komisja pozytywnie zaopiniowała projekty więcej
 
Radni zapoznali się z informacją na temat 9 konkursu „Działania proekologiczne i prokulturowe w ramach strategii rozwoju obszarów wiejskich”. Następnie przedyskutowano kwestie związane z wyznaczeniem aglomeracji Koło. Projekt uchwały sejmiku w tej sprawie, pozytywnie zaopiniowany przez komisję, jest częścią „Krajowego programu oczyszczania ścieków komunalnych”. To pierwszy tego typu dokument, o przyjęciu którego decydowali radni.  Ponadto radni zaopiniowali pozytywnie projekt uchwały o zwiększeniu  wydatków budżetowych o 116 936 zł na wsparcie więcej
 
Posiedzenie komisji rozpoczęło się od dyskusji na temat turystyki kolejowej. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele Wielkopolskiej Organizacji Turystycznej, którzy przedstawili stan projektu przewidującego wykorzystanie zabytkowych eksponatów wielkopolskiego kolejnictwa w celu uatrakcyjnienia lokalnej turystyki. Wzorem dla tej formy rekreacji są takie kraje jak Anglia, Niemcy czy Węgry. Zaproponowano zorganizowanie wyjazdów studyjnych przedstawicieli samorządów do tychże krajów, by można było przyjrzeć się z bliska w jaki sposób ta forma turystyki jest realizowana. więcej
 
Posiedzenie komisji rozpoczęło się od dyskusji na temat turystyki kolejowej. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele Wielkopolskiej Organizacji Turystycznej, którzy przedstawili stan projektu przewidującego wykorzystanie zabytkowych eksponatów wielkopolskiego kolejnictwa w celu uatrakcyjnienia lokalnej turystyki. Wzorem dla tej formy rekreacji są takie kraje jak Anglia, Niemcy czy Węgry. Zaproponowano zorganizowanie wyjazdów studyjnych przedstawicieli samorządów do tychże krajów, by można było przyjrzeć się z bliska w jaki sposób ta forma turystyki jest realizowana. więcej
 

« Poprzedni 1 ... 193 194 195 196 197 198 199 200 201 Następny »