Aktualności Departamentu Organizacyjnego i KadrW związku z jubileuszem 25 lat demokratycznego prawa wyborczego i organów wyborczych Państwowa Komisja Wyborcza ogłosiła konkurs na studencką pracę naukową poświęconą tematyce wyborczej.W Konkursie mogą uczestniczyć studenci wszystkich uczelni działających w Polsce. Termin składania prac konkursowych upływa 30 kwietnia 2016 r. Zwycięska praca zostanie opublikowana w Księdze jubileuszowej Państwowej Komisji Wyborczej podsumowującej Konferencję z okazji jubileuszu 25-lecia demokratycznego prawa wyborczego i organów wyborczych w Polsce, która odbędzie  się w dniu 23 więcej
 

Przed nami kolejny „Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem”. W tym roku każdy zainteresowany będzie mógł zgłosić się o poradę w dniach 22 – 27 lutego 2016 r. W organizację obchodów – poza Ministerstwem Sprawiedliwości - aktywnie włączyły się: Prokuratura Generalna, Rzecznik Praw Obywatelskich, Rzecznik Praw Dziecka, Komenda Główna Policji, Krajowa Rada Kuratorów, Naczelna Rada Adwokacka, Krajowa Izba Radców Prawnych, Krajowa Rada Notarialna, Komenda Główna Straży Granicznej, Krajowa Rada Komornicza, a także więcej
 

Informujemy, że w czwartek 24 grudnia 2015 roku - zgodnie z Zarządzeniem Marszałka Województwa Wielkopolskiego nr 9/2015 z dnia 27 marca 2015 roku - Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego będzie nieczynny. więcej
 

Wielkopolskie Forum Kultury i Pamięci, Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego, Zarząd Regionu Wielkopolska NSZZ Solidarność serdecznie zapraszają na premierę filmu „Poszukiwany Hipolit Cegielski" oraz na inaugurację ogólnopolskiej debaty „Pamięć i Tożsamość Rzeczypospolitej – Dziedzictwo Polskiej Pracy Organicznej". Czy Hipolit Cegielski ma coś wspólnego z wydarzeniami Czerwca'56? Czy jego obecność na zakładowym sztandarze jest wyłącznie symboliczna, czy może pozostawił po sobie realne dziedzictwo? Jaki był etos pracy, przedsiębiorczości i patriotyzmu Hipolita Cegielskiego – więcej
 

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu serdecznie zaprasza wszystkie organizacje pozarządowe działające na terenie Województwa Wielkopolskiego 3 grudnia 2015 roku do udziału w Drzwiach Otwartych Samorządu Województwa Wielkopolskiego dla organizacji pozarządowych, które po raz pierwszy odbędą się nowej siedzibie Urzędu przy al. Niepodległości 34 w Poznaniu. Więcej informacji można znaleźć na stronie Wielkopolskich Wici. więcej
 

W dniu 29 października 2015 roku Zarząd Województwa Wielkopolskiego Uchwałą Nr 1236/2015 rozstrzygnął otwarty konkurs ofert na realizację, w formie wspierania, zadań publicznych Województwa Wielkopolskiego w dziedzinie wzmacniania kapitału społecznego poprzez rozwój społeczeństwa obywatelskiego w 2015 roku. więcej
 

Ministerstwo Gospodarki organizuje Konkurs na plakat i hasło skierowny do studentów szkół artystycznych i biznesowych, zawodowych grafików i innych artystów oraz innych osób zainteresowanych tematem. Celem Konkursu jest promocja nowego podejścia do kwestii upadłości przedsiębiorstw i zmiana sposobu myślenia i postrzegania porażki biznesowej w środowisku przedsiębiorców oraz w społeczeństwie. Konkurs jest częścią społecznej kampanii informacyjno-promocyjnej prowadzonej w ramach Polityki Nowej Szansy, dokumentu przyjętego przez Radę Ministrów w 2014 r. w celu więcej
 

Jednorazowe stypendia naukowe Marszałka Województwa Wielkopolskiego Usługa służy do złożenia wniosku o przyznanie jednorazowego stypendium naukowego Marszałka Województwa Wielkopolskiego. Stypendia przyznawane są w dwóch kategoriach: „Uczeń" i „Student". Jednorazowe stypendia naukowe Marszałka Województwa Wielkopolskiego przyznaje Zarząd Województwa Wielkopolskiego w oparciu o wykazy Komisji Stypendialnej, która dokonuje oceny merytorycznej wniosków.Przyjęcie na praktykę absolwencką, studencką lub wolontariatUsługa służy do złożenia aplikacji na praktykę absolwencką, studencką lub wolontariat w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego w więcej
 

Konferencja odbyła się 25 września 2015r. w Poznaniu i jest organizowana przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego, Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko – Pomorskiego oraz Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu. Głównym celem konferencji „e-Usługi. Wyzwania stojące przed administracją publiczną" było przedstawienie aktualnego stanu elektronizacji administracji w naszym kraju, dalszego kierunku jej rozwoju oraz prezentacja rezultatów osiągniętych w projekcie: „e-UM: elektronizacja usług i wymiany korespondencji w Urzędach Marszałkowskich Województw Wielkopolskiego i Kujawsko-Pomorskiego". o numerze POKL.05.02.01-00-002/14, realizowanego w więcej
 

Uchwała Nr 1052/2015 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 17 września 2015 roku - pobierz Załącznik do Uchwały Nr 1052/2015 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 17 września 2015 r. - pobierz Formularz-oferty - pobierz Oświadczenie o zgodności ofert - pobierz Oświadczenie o braku zobowiazań publiczno-prawnych - pobierz więcej
 

Konferencja odbyła się 8 września 2015r. w Poznaniu i została zorganizowana przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego i Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu. Głównym celem konferencji była prezentacja e-usług wystawianych na platformie ePUAP przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego. Prezentowane e-usługi, były wynikiem prac przeprowadzonych w ramach projektu „e-UM: elektronizacja usług i wymiany korespondencji w Urzędach Marszałkowskich Województw Wielkopolskiego i Kujawsko-Pomorskiego", który jest współfinansowany z środków europejskich POKL priorytet V Dobre rządzenie, działanie 5.2 więcej
 

Pliki do pobrania•    Projekt Programu współpracy Samorządu Województwa Wielkopolskiego z organizacjami pozarządowymi•    Uchwała w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu•    Formularz konsultacji projektu uchwały Działając na podstawie Uchwały Nr XLIX/751/10 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 5 lipca 2010 roku oraz Uchwały nr 935/2015 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 13 sierpnia 2015 roku – serdecznie zapraszamy wszystkie zainteresowane organizacje pozarządowe oraz inne podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia więcej
 

Szanowni Państwo, niniejszym zawiadamiamy, że z dniem 01 lipca 2015 roku zmienia się adres siedziby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu. NOWY ADRES SIEDZIBY URZĘDU Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniual. Niepodległości 3461-714 Poznań Prosimy o aktualizację danych w bazach informacyjnych oraz kierowanie korespondencji na nowy adres. więcej
 

Pan Marszałek Leszek Wojtsiak przeprowadził się do nowej siedziby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego. Obecnie sekretariat Pana Marszałka mieści się przy al. Niepodległości 34, piętro VII, część B, pokój 732. Pozostałe dane kontaktowe nie uległy zmianie. Można je znaleźć tutaj. więcej
 

Pani Marszałek Marzena Wodzińska przeprowadziła się do nowej siedziby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego. Obecnie sekretariat Pani Marszałek mieści się przy al. Niepodległości 34, piętro IX, część A, pokój 930. Pozostałe dane kontaktowe nie uległy zmianie. Można je znaleźć tutaj. więcej
 

Departament Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu przeniósł swoją siedzibę do nowego biurowca. Obecnie sekretariat Departamentu mieści się przy al. Niepodległości 34 w pokoju numer 345. Pozostałe dane kontaktowe nie uległy zmianie. Można je znaleźć tutaj. więcej
 

Samorząd Województwa Wielkopolskiego,Związek Organizacji Sieć Współpracy Barka oraz Wielkopolska Rada Koordynacyjna Związek Organizacji Pozarządowych serdecznie zapraszają na konferencję: Podsumowanie realizacji projektu „Obywatelska Wielkopolska" Konferencja odbędzie się:12 czerwca 2015 rokugodzina: 10:00miejsce:Fundacja Pomocy Wzajemnej BarkaPoznań 61-003ul. Św. Wincentego 6/9budynek B, aula im. Jana Pawła II Konferencja organizowana jest w celu podsumowania realizacji projektu „Obywatelska Wielkopolska", którego zadaniem było zwiększenie zakresu i poprawa jakości mechanizmów współpracy administracji publicznej z organizacjami pozarządowymi w wielkopolskich jednostkach samorządu terytorialnego. Więcej więcej
 

Zmiana lokalizacji biura Wicemarszałka Krzysztofa Grabowskiego. Obecnie siedziba biura Wicemarszałka mieści się przy al. Niepodległości 34, pokój 754, 61-714 Poznań. Numery telefonu oraz faksu do sekretariatu pozostały bez zmian. Szczegółowe dane kontaktowe można znaleźć tutaj.  więcej
 

Wicemarszałek Wojciech Jankowiak przeprowadził się do nowego biura, które mieści się w nowej siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego przy al. Niepodległości 34, 61-714. Sekretariat Pana Wicemarszałka mieści się na siódmym piętrze w pokoju 741. Pozostałe dane teleadresowe nie zmieniły się i można je znaleźć tutaj. więcej
 

Departament Finansów Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego przeniósł się do nowej lokalizacji. Obecnie Departament mieści się przy al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań. Numery telefonów pozostały bez zmian. Szczegółowe dane kontaktowe można znaleźć tutaj.  więcej
 

1 2 3 4