Aktualności Sejmiku i Urzędu


Jak zarządzać różnymi sferami życia, by jak najlepiej wykorzystać symbiozę, w jakiej funkcjonują metropolie i tereny podmiejskie? Doświadczeniami na ten temat partnerzy z różnych stron UE wymieniają się w ramach Europejskiej Platformy Regionów Podmiejskich PURPLE. O realizacji zadań Wielkopolskiego Biura Planowania Przestrzennego w ramach członkostwa naszego województwa w tej platformie rozmawiano podczas lipcowego posiedzenia sejmikowej Komisji Planowania i Infrastruktury Technicznej. Informację na ten temat przedstawiła radnym zastępczyni dyrektora WBPP Grazyna więcej
 
Kilka godzin debatowali radni podczas czerwcowej, odbywającej się nadal w zaostrzonym reżimie sanitarnym, sesji sejmiku. Okazją do dłuższej dyskusji było przedstawienie przez zarząd województwa raportu o stanie regionu i debata nad tym dokumentem, a także uchwały dotyczące: wotum zaufania dla zarządu, zatwierdzenia sprawozdania z wykonania ubiegłorocznego budżetu oraz głosowania nad udzieleniem absolutorium zarządowi województwa.Raport o stanie województwa zaprezentował radnym marszałek Marek Woźniak, który podkreślił, że Wielkopolska jest dobrze rozwijającym się więcej
 
Departament Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu informuje, iż z uwagi na zaistniałą sytuację epidemiologiczną (COVID -19) i zamknięcie placówek oświatowych w Polsce, termin nadsyłania prac w Konkursie „Nasz pomysł na ochronę środowiska” V edycja – Prośrodowiskowa kampania edukacyjna - zostaje przesunięty do dnia 15 października 2020 roku. więcej
 
Przedsiębiorco z Wielkopolski! Potrzebujesz pomocy, aby nadal funkcjonować, zachować miejsca pracy i rozwijać się – nawet w obecnych warunkach? Stworzyliśmy dla Ciebie stronę internetową wsparcie.wielkopolskie.pl. Koronawirus uderzył w każdy obszar naszego życia. Zamrożenie działalności na długie tygodnie sprawiło, że wiele firm ma dziś problem z utrzymaniem miejsc pracy. Z pomocą ruszył nie tylko rząd z tarczą antykryzysową, ale również Samorząd Województwa Wielkopolskiego uruchamiając zarządzane przez siebie środki m.in. z UE (w więcej
 
Jak wyglądają wpływy do budżetu województwa z podatków PIT i CIT po trzech miesiącach pandemii COVID-19? Co z zadłużeniem regionu i z dalszą emisją obligacji? Jakie korekty w zaplanowano w finansach, by zbilansować budżet województwa? To część pytań, na które szukali odpowiedzi radni podczas posiedzenia sejmikowej Komisji Budżetowej, która obradowała w sposób zdalny 19 czerwca.Skarbnik województwa Elżbieta Kuzdro-Lubińska poinformowała członków komisji, że według wstępnych szacunków wpływy do budżetu regionu z więcej
 
Czerwcowe obrady sejmikowej Komisji Gospodarki zdominowały dwie kwestie: informacja w sprawie realizowanych i planowanych przez samorząd województwa działań na rzecz wschodniej Wielkopolski oraz kwestia cięć (zmniejszenia wydatków) w budżecie województwa ze względu na pandemię COVID-19. Jak wyjaśniała radnym Beata Joanna Łozińska, dyrektor Departamentu Gospodarki UMWW, w 2020 roku odwołano większość wyjazdów zagranicznych (w tym wyjazdy przedstawicieli komisji sejmiku np. na targi czy konferencje). Nie odbędzie się m.in. wystawa światowa EXPO, więcej
 
Departament Gospodarki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu wspólnie z Wałbrzyską Specjalną Strefą Ekonomiczną "INVEST-PARK" zapraszają na webinarium pt.: "Wsparcie Samorządu Województwa Wielkopolskiego dla wielkopolskich przedsiębiorców", które odbędzie się 23 czerwca 2020 r. w godz. 13:00 do 15:00. Spotkanie poprowadzą: Pani Ada Twarowska, Specjalistka ds. funduszy europejskich w Głównym Punkcie Informacyjnym Funduszy Europejskich w Poznaniu prowadzonym przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego, Pan Krzysztof Leń, Prezes Funduszu Rozwoju i Promocji Województwa Wielkopolskiego S.A., Pan Jacek Rzeszczak – więcej
 
Departament Gospodarki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego przekazuje zaproszenie Wielkopolskiego Funduszu Rozwoju do udziału w konferencji on-line pt. „Doing Business in... Co z handlem zagranicznym w czasach pandemii?”. Konferencja odbędzie się on-line 23 czerwca br. (wtorek) o godz. 10:00. Jednym z wniosków po okresie zamknięcia gospodarek związanego z pandemią COVID-19, jest konieczność postawienia na większą dywersyfikację w handlu międzynarodowym. W tym kontekście pojawia się szansa zwiększenia eksportu wielkopolskich firm na rynki pozaeuropejskie, szczególnie więcej
 
W czerwcu i w lipcu radni z sejmikowych komisji zapoznają się z projektem „Programu współpracy Samorządu Województwa Wielkopolskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021”. – Wśród pierwszych propozycji zmian tego dokumentu znalazły się m.in.: promowanie wiedzy w zakresie rozprzestrzeniania się koronawirusa oraz przeciwdziałanie negatywnym skutkom pandemii COVID-19 – poinformowała 17 czerwca podczas obrad sejmikowej Komisji Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego Małgorzata Bartkowiak z Departamentu więcej
 
– Jakie zmiany na wielkopolskim rynku pracy wywołała pandemia COVID-19? Wzrosła liczba osób bezrobotnych. Na koniec marca było ich w Wielkopolsce 50 tys., a na koniec maja – 58,5 tys. Spadła też liczba ofert pracy (w kwietniu 2020 r. było to 4095 ofert, a rok wcześniej – 7254) – wyliczała podczas czerwcowego posiedzenia sejmikowej Komisji Rodziny i Polityki Społecznej Barbara Kwapiszewska, dyrektor Wojewódzkiego Urząd Pracy w Poznaniu.Straty firm, niezrealizowane kontrakty, więcej
 
W jaki sposób doradzać rolnikom podczas pandemii? Jak wesprzeć sprzedaż lokalnych produktów? Jakie nowe narzędzia oferuje naszym gospodarzom Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu? Odpowiedzi m.in. na tego typu pytania poznali radni podczas czerwcowego posiedzenia sejmikowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Doradcy z WODR i ministerstwa rolnictwa, poszukując nowych rynków zbytu, stworzyli np. aplikację „e-bazarek”, dostępną we wszystkich 16 województwach, a u nas – na stronie internetowej www.wielkopolskiebazarek.pl. Poprzez nowy więcej
 
Uprzejmie informujemy, iż w związku z panującą epidemią COVID – 19 i zapobieganiem jej rozprzestrzeniania prace nad powołaniem Młodzieżowego Sejmiku Województwa Wielkopolskiego zostały wstrzymane do odwołania. więcej
 
Jak na działalność placówek oświatowych podległych samorządowi województwa wpłynęła pandemia koronawirusa? Rozmawiali o tym sejmikowi radni z Komisji Edukacji i Nauki podczas posiedzenia, które odbyło się 16 czerwca w trybie zdalnym.– Trzeba podkreślić ogromną determinację i pracę naszych nauczycieli, co nie było łatwe szczególnie w tak specyficznych placówkach, jak te w Starej Łubiance i Cerekwicy – mówiła radnym podczas posiedzenia komisji dyrektor Departamentu Nauki UMWW Dorota Kinal. Podkreśliła nieprzerwaną działalność więcej
 
Jak funkcjonuje Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie, które zrealizowało dofinansowany z WRPO 2014+ projekt dotyczący modernizacji części swoich obiektów? Z przygotowaną przez dyrekcję placówki prezentacją na ten temat zapoznali się 16 czerwca radni z sejmikowej Komisji Kultury. Pierwotnie planowali odwiedzić muzeum, jednak ze względu na zdalny charakter obrad nie było to możliwe. Podczas posiedzenia radni podkreślali, że od lat instytucja w Szreniawie należy do wyróżniających się muzeów więcej
 
Podobnie jak członkowie innych sejmikowych komisji, także radni z Komisji Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej podczas czerwcowego posiedzenia (które odbyło się w trybie zdalnym) dyskutowali nad „Raportem o stanie województwa” dotyczącym 2019 roku. Prezentację na temat dokumentu przedstawił dyrektor Departamentu Polityki Regionalnej UMWW Grzegorz Potrzebowski. Członkowie komisji skupili się podczas dyskusji na zagadnieniach związanych z ochroną środowiska, zwracając uwagę na przykład na sposób prezentacji ilości odpadów komunalnych wytwarzanych w poszczególnych więcej
 
Audyt zatytułowany „Analiza dostępności atrakcji Szlaku Piastowskiego” był realizowany przez naukowców na zlecenie samorządu województwa. Sprawdzono 33 takie miejsca w Wielkopolsce. Wyniki tego badania prof. UAM dr hab. Alina Zajadacz omówiła podczas czerwcowego – odbytego w trybie zdalnym – posiedzenia sejmikowej Komisji Kultury Fizycznej i Turystyki. Badano dostępność wspomnianych atrakcji dla takich grup odbiorców, jak np. rodziny z dziećmi czy osoby z różnymi formami niepełnosprawności. Założone kryteria obiekty spełniały w więcej
 
Towarzysząca rozpatrywaniu wykonania poprzedniorocznego budżetu i wniosku o absolutorium dla zarządu debata nad „Raportem o stanie województwa” to nowość wprowadzona w obecnej kadencji samorządu. Po raz drugi taki raport zostanie omówiony na czerwcowej sesji sejmiku. Najpierw radni okazję do dyskusji nad tym dokumentem mają w trakcie posiedzeń poszczególnych sejmikowych komisji.Nie inaczej było podczas czerwcowego, zdalnego posiedzenia Komisji Strategii Rozwoju Regionalnego i Współpracy Międzynarodowej. Prezentację streszczającą główne tezy raportu za 2019 więcej
 
W naszym przypadku, mimo panującej sytuacji, realizujemy założone plany inwestycyjne, może jedynie troszeczkę wolniej niż planowaliśmy – zapewnił radnych dyrektor Wielkopolskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich Paweł Katarzyński. „Informacja o przygotowaniu do realizacji inwestycji drogowych w 2020 roku” była jednym z punktów posiedzenia sejmikowej Komisji Planowania Przestrzennego i Infrastruktury Technicznej, które (w trybie zdalnym) odbyło się 15 czerwca.Podczas posiedzenia komisja pozytywnie zaopiniowała wykonanie budżetu województwa za 2019 rok, podobnie jak szereg propozycji więcej
 
Przygotowująca opinię na temat wykonania ubiegłorocznego budżetu sejmikowa Komisja Rewizyjna spotkała się 4 czerwca, by przez kilka godzin analizować dochody i wydatki z regionalnej kasy w 2019 roku. Dyskutowano również o dwóch sprawach dotyczących Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kaliszu: o programie naprawczym placówki i wątpliwościach związanych z koncepcją budowy tam centrum rozwojowego (na zasadach partnerstwa publiczno-prywatnego), a także o zakończonej modernizacji Oddziału Gastroenterologii. Ostatecznie radni, wprowadzając szereg poprawek do zaproponowanego więcej
 
W związku z panującą epidemią COVID – 19 i zapobieganiem jej rozprzestrzeniania wstrzymuje się – zgodnie z Uchwałą Nr 2315/2020 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z 4 czerwca 2020 roku – przeprowadzanie w 2020 roku niżej wymienionych konkursów edukacyjnych: konkursu Wielkopolska Szkoła Roku, konkursu Wielkopolski Nauczyciel Roku, konkursu „Wielkopolska – moja duma”, konkursu „Warto wiedzieć, warto zobaczyć”. więcej
 

« Poprzedni 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 200 Następny »