Aktualności Sejmiku i Urzędu


Przewodniczący komisji zapoznał radnych z propozycją specjalnego formularza, który ma pozwolić na bardziej precyzyjne określenie kosztów planowanych inwestycji. Na przykładzie planowanej przebudowy jednej z dróg wojewódzkich pokazano, ile z samorządowej kasy kosztowałoby utrzymywanie tego odcinka w dotychczasowym stanie, a o ile mniej trzeba będzie wydać po zrealizowaniu tej inwestycji. Komisja zwróciła się do Departamentu Finansów o dopracowanie formularza i uwzględnienie jego wykorzystania do więcej
 
Przewodniczący komisji zapoznał radnych z propozycją specjalnego formularza, który ma pozwolić na bardziej precyzyjne określenie kosztów planowanych inwestycji. Na przykładzie planowanej przebudowy jednej z dróg wojewódzkich pokazano, ile z samorządowej kasy kosztowałoby utrzymywanie tego odcinka w dotychczasowym stanie, a o ile mniej trzeba będzie wydać po zrealizowaniu tej inwestycji. Komisja zwróciła się do Departamentu Finansów o dopracowanie formularza i uwzględnienie jego wykorzystania do więcej
 
Radni zapoznali się z informacją na temat realizacji programu rozbudowy bazy sportowej w Wielkopolsce w oparciu o środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w 2008 roku. W minionym roku za pieniądze z funduszu powstało 10 obiektów, w tym 7 hal widowiskowo-sportowych i 3 pływalnie. Dofinansowanie na ten cel wyniosło 19,6 mln złotych. Jednakże nie wszędzie pieniądze zostały wykorzystane. Mimo przyznanych środków od projektów odstąpiły Środa Wielkopolska, Stawiszyn i Luboń. Skala więcej
 
Radni wysłuchali informacji na temat dotychczasowej działalności Nauczycielskich Kolegiów Języków Obcych. Obecnie tego typu placówki podległe samorządowi województwa funkcjonują w: Kaliszu, Starym Tomyślu, Lesznie, Złotowie i Wrześni. Do tej pory wykształciło się w nich 2000 nauczycieli, z czego ponad 1300 uczy obecnie w szkołach. Radni wyrazili zadowolenie z przedstawionych informacji. Komisja pozytywnie zaopiniowała także projekt uchwały zmieniającej budżet Departamentu Edukacji. W wyniku zmniejszającej się więcej
 
Radni wysłuchali informacji Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii na temat badania trzody chlewnej. Do tej pory przeprowadzono dwa etapy badań, wykazały one zakażenie chorobami u 8 procent wielkopolskiej trzody chlewnej. Z początkiem roku rozpoczął się trzeci etap, który ma wykazać skuteczność podjętych działań. Dyskutowano także nad projektami zmian budżetu. Z pozytywną opinią radnych spotkał się projekt urealnienia funduszu geodezyjnego, natomiast decyzję przesunięć w Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych odłożono do czasu dodatkowych wyjaśnień ze więcej
 
Wielkopolska „polityka zagraniczna” była jednym z tematów posiedzenia komisji. Radni zapoznali się z informacją o współpracy województwa z zagranicą prowadzonej w roku 2008 oraz z planem tych działań na kolejne dwanaście miesięcy. Oba dokumenty zostały bez uwag pozytywnie zaopiniowane przez komisję. Również pozytywną opinię uzyskały projekty zmian w tegorocznym budżecie województwa, zakładające oszczędności w wydatkach oraz zapisanie finansowania z budżetu państwa opłacanych dotąd ze więcej
 
Wielkopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia przedstawił radnym informację na temat kontraktowania świadczeń zdrowotnych na lata 2009-2011. Postępowania konkursowe w 13 grupach świadczeń, na które łącznie wpłynęły 4284 oferty, zakończono w grudniu 2008 r. Pełny zakres świadczeń osiągnięto po dodatkowych postępowaniach konkursowych lub rokowaniach. Z oferentami, którzy nie spełniali wymogów określonych przez fundusz, zawarto umowy po obniżonej cenie. W ratownictwie medycznym trwa postępowanie odwoławcze, bowiem trzech oferentów (pogotowia w Kole, Turku, więcej
 
Wielkopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia przedstawił radnym informację na temat kontraktowania świadczeń zdrowotnych na lata 2009-2011. Postępowania konkursowe w 13 grupach świadczeń, na które łącznie wpłynęły 4284 oferty, zakończono w grudniu 2008 r. Pełny zakres świadczeń osiągnięto po dodatkowych postępowaniach konkursowych lub rokowaniach. Z oferentami, którzy nie spełniali wymogów określonych przez fundusz, zawarto umowy po obniżonej cenie. W ratownictwie medycznym trwa postępowanie odwoławcze, bowiem trzech oferentów (pogotowia w Kole, Turku, więcej
 
Wielkopolska „polityka zagraniczna” była jednym z tematów posiedzenia komisji. Radni zapoznali się z informacją o współpracy województwa z zagranicą prowadzonej w roku 2008 oraz z planem tych działań na kolejne dwanaście miesięcy. Oba dokumenty zostały bez uwag pozytywnie zaopiniowane przez komisję. Również pozytywną opinię uzyskały projekty zmian w tegorocznym budżecie województwa, zakładające oszczędności w wydatkach oraz zapisanie finansowania z budżetu państwa opłacanych dotąd ze więcej
 
Radni wysłuchali informacji Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii na temat badania trzody chlewnej. Do tej pory przeprowadzono dwa etapy badań, wykazały one zakażenie chorobami u 8 procent wielkopolskiej trzody chlewnej. Z początkiem roku rozpoczął się trzeci etap, który ma wykazać skuteczność podjętych działań. Dyskutowano także nad projektami zmian budżetu. Z pozytywną opinią radnych spotkał się projekt urealnienia funduszu geodezyjnego, natomiast decyzję przesunięć w Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych odłożono do czasu dodatkowych wyjaśnień ze więcej
 
Radni wysłuchali informacji na temat dotychczasowej działalności Nauczycielskich Kolegiów Języków Obcych. Obecnie tego typu placówki podległe samorządowi województwa funkcjonują w: Kaliszu, Starym Tomyślu, Lesznie, Złotowie i Wrześni. Do tej pory wykształciło się w nich 2000 nauczycieli, z czego ponad 1300 uczy obecnie w szkołach. Radni wyrazili zadowolenie z przedstawionych informacji. Komisja pozytywnie zaopiniowała także projekt uchwały zmieniającej budżet Departamentu Edukacji. W wyniku zmniejszającej się więcej
 
Radni zapoznali się z informacją na temat realizacji programu rozbudowy bazy sportowej w Wielkopolsce w oparciu o środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w 2008 roku. W minionym roku za pieniądze z funduszu powstało 10 obiektów, w tym 7 hal widowiskowo-sportowych i 3 pływalnie. Dofinansowanie na ten cel wyniosło 19,6 mln złotych. Jednakże nie wszędzie pieniądze zostały wykorzystane. Mimo przyznanych środków od projektów odstąpiły Środa Wielkopolska, Stawiszyn i Luboń. Skala więcej
 
Radni dyskutowali nad uchwałą dotyczącą wniesienia do Wielkopolskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości aportu w postaci budynku w Pile, wycenionego na 2,9 mln zł, który należał uprzednio do Agencji Rozwoju Północnej Wielkopolski. Uchwała została zaopiniowana pozytywnie. Radni wysłuchali również informacji dotyczącej dopłat do biletów ulgowych dla przewoźników na terenie Wielkopolski. Urząd Marszałkowski realizuje 65 umów z firmami transportu publicznego w 26 kategoriach ulg. Zaplanowana na ten rok kwota dopłat przekracza 46,7 mln zł. więcej
 
Radni zapoznali się z programami ochrony powietrza dla miasta Leszna oraz Ostrowa Wielkopolskiego i powiatu ostrowskiego przedstawionymi przez Departament Środowiska. Przekroczenia dopuszczalnych norm zanieczyszczeń powietrza w obydwu tych strefach występują głównie wzdłuż dróg krajowych. Na problemy komunikacyjne i związane z nimi zanieczyszczenia nakładają się wysokie emisje spalin i pyłów w obszarach skoncentrowanej zabudowy miejskiej. Ich najgroźniejszymi źródłami są przestarzałe piece węglowe. Dodatkowo emisję groźnych dla środowiska i zdrowia ludzi gazów więcej
 
Radni zapoznali się z programami ochrony powietrza dla miasta Leszna oraz Ostrowa Wielkopolskiego i powiatu ostrowskiego przedstawionymi przez Departament Środowiska. Przekroczenia dopuszczalnych norm zanieczyszczeń powietrza w obydwu tych strefach występują głównie wzdłuż dróg krajowych. Na problemy komunikacyjne i związane z nimi zanieczyszczenia nakładają się wysokie emisje spalin i pyłów w obszarach skoncentrowanej zabudowy miejskiej. Ich najgroźniejszymi źródłami są przestarzałe piece węglowe. Dodatkowo emisję groźnych dla środowiska i zdrowia ludzi gazów więcej
 
Radni dyskutowali nad uchwałą dotyczącą wniesienia do Wielkopolskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości aportu w postaci budynku w Pile, wycenionego na 2,9 mln zł, który należał uprzednio do Agencji Rozwoju Północnej Wielkopolski. Uchwała została zaopiniowana pozytywnie. Radni wysłuchali również informacji dotyczącej dopłat do biletów ulgowych dla przewoźników na terenie Wielkopolski. Urząd Marszałkowski realizuje 65 umów z firmami transportu publicznego w 26 kategoriach ulg. Zaplanowana na ten rok kwota dopłat przekracza 46,7 mln zł. więcej
 
Radni Komisji Rewizyjnej wzięli pod lupę ubiegłoroczne wyjazdy zagraniczne pracowników Urzędu Marszałkowskiego oraz... radnych sejmiku. Informacje przygotowane przez poszczególne deprtamenty UMWW członkowie komisji przyjęli bez dodatkowych pytań. Radni zostali też poinformowani o wstępnych wynikach wykonania budżetu województwa za 2008 rok. Według informacji skarbnik województwa, dochody i wydatki zostały wykonane na poziomie ponad 60 procent, a na tak niski wskaźnik wpływ ma przede wszystkim ujęcie w więcej
 
Radni Komisji Rewizyjnej wzięli pod lupę ubiegłoroczne wyjazdy zagraniczne pracowników Urzędu Marszałkowskiego oraz... radnych sejmiku. Informacje przygotowane przez poszczególne deprtamenty UMWW członkowie komisji przyjęli bez dodatkowych pytań. Radni zostali też poinformowani o wstępnych wynikach wykonania budżetu województwa za 2008 rok. Według informacji skarbnik województwa, dochody i wydatki zostały wykonane na poziomie ponad 60 procent, a na tak niski wskaźnik wpływ ma przede wszystkim ujęcie w więcej
 
Radni Komisji Rewizyjnej wysłuchali wyjaśnień dotyczących działalności Departamentu Geodezji, Kartografii i Gospodarki Mieniem. Przedstawiono im uzasadnienia wyborów poszczególnych rodzajów przetargów, ich celowość oraz sposoby i wyniki przeprowadzenia. Na posiedzeniu omówiono także aktualny stan wprowadzania związanego z unijnymi środkami funduszu JEREMIE. Zwrócono uwagę, iż fundusz nie został jeszcze uruchomiony, a pochłania kolejne środki na ekspertyzy prawne. Także brak decyzji w sprawie wyboru operatora funduszu wzbudza wątpliwości radnych. Ponadto na posiedzeniu zrelacjonowano działalność więcej
 
Zgodnie z planem pracy radni Komisji Kultury odwiedzili w marcu Teatr Wielki. W dyskusji podsumowującej artystyczny dorobek i kondycję ekonomiczną teatru nie było nowych wątków głośnego niedawno konfliktu pomiędzy dyrektorem Sławomirem Pietrasem a częścią zespołu Opery. Jak poinformowano radnych, w Teatrze Wielkim rozpoczęła się kolejna kontrola Urzędu Marszałkowskiego, której zadaniem m.in. będzie uzyskanie odpowiedzi na pytania związane z funkcjonowaniem teatru, postawione przez członków Komisji Rewizyjnej sejmiku. Radnym przedstawiono obszerne informacje dotyczące więcej
 

« Poprzedni 1 ... 190 191 192 193 194 195 196 197 198 Następny »